JUAN 9

1Eh noq ojik i rub'an i Jesús, xrilow wach jinaj i winaq moywach chaloq chi raasb'al. 2Eh re' taqe i raj tahqaneel xkipahqaaj reh chi je' wili: Qaj Tijineel, ¿Awach i wilik ru mahk chi x-aasjik chi moywach i winaq wili ru mahk i reh, oon kimahk i rutuut rajaaw? inki taqe. 3Re' Jesús je' wili i xuq'or: Ma' ruum taj i ru mahk i reh, ni xata ruum i kimahk i rutuut rajaaw x-aasjik chi je' re', re' la' raaj i Dios chi ruuk' i winaq wili naa ruk'utiniik i naa rub'anam. 4Yu'naak ko je' pan q'iij wilkooj, ajwaal wach chi naa qa'nam i rukamaj i xtaaq'anik cho weh, ruum je' naa okik reh i aq'ab', eh ar ma' nee ta chik i ruyeew riib' chi awach neemb'anik reh i kamanik re' re'. 5Noq ko wilkiin i hin ayu' wach ak'al, hin ruSaqumaal i tinamit noq wilkiin, inki. 6Eh noq ruq'orom chik taqe re' i Jesús, xuchuhb'aaj qohoq wach aak'al, ruuk' i re' xuyejaa' k'isiin i ch'uwa', eh xuyulej chi riij kab'chel inaq'wach i winaq moywach 7Eh je' wili i xuq'or reh: hiy chatz'aj i naq'awach panjul haa', Siloe, i nuchjik. (Siloe iraaj ruq'orom Taaq'amaj) Eh re' winaq xooj wo' chutz'ajariik inaq'wach, intz'ehtanik chik noq xsutinik chaloq. 8Re' taqe i ruka'jaah i moywach naq, taqe i ilwinaq cho wach chi pahqanik lemóxna, je' wili i xkiq'or chikiwach: ¿Mi ma' re' re' i winaq wili i rutzunaa' riib' xa aha' chi pahqanik rulemóxna? inki taqe. 9Wilik kiq'orik reh: Re' i reh, inki taqe. Eh wilik kiq'orik reh: Ma' re' tee reh, ro'q ta re' i reh noq ink'utinik, inki taqe, re' winaq moywach naq re' hin, inki. 10Xkib'iraj chi je' re', je' wili i xkiq'or reh: ¿Nik' wach noq xteh naq'awach? inki taqe. 11Re' i winaq je' wili i xuq'or: Re' i winaq, Jesús rub'ihnaal, xuyejaa' i ch'uwa', xuyulej chi riij kab'chel inaq'nuwach, hiy chatz'aj i naq'awach panjul ha', Siloe, inki weh. Eh xooj wo' nutz'aj i naq'nuwach, eh xinilwik, inki. 12Eh aha' wilik i winaq re' re' ¿yu'naak? inki taqe reh. Re' re' ra'j xti ma' weht'al ta re' aha' wilik, inki moywach naq. 13Re' i moywach naq xk'amarik reje chikiwach aj fariseo, 14ruum re' Jesús pan hi'limb'al q'iij xuyejaa' i ch'uwa' xuteh wii' inaq'wach i winaq moywach 15Re' taqe i aj fariseo xkipahqaaj reh chi je' wili: ¿Nik' wach noq xuteh i naq'awach i winaq re' re'? inki taqe. Re' reh je' wili i xuq'or: Xuyulej i ch'uwa' chi riij inaq'nuwach kab'chel. Eh re' hin xponik nutz'aj i naq'nuwach ruum aj re', yu'naak kinilwik chik, inki. 16Eh wilik taqe i aj fariseo je' wili xkiq'or: Re' winaq wili ma' ruuk' taj i Dios inchalik, ruum i rub'an i kamanik pan hi'limb'al q'iij, inki taqe. Wilik i xiq'orik reh chi je' wili: Eh ¿nik' naq wach noq neeruk'uhtaaj taqe i nimaq wach ma' ilooj taj wili, aj mahk taj? inki taqe, ma' xkian ta jinaj wach kik'ux. 17Eh je' wo' chik wili i xkiq'or reh: Wila' korik chi xuteh i naq'awach i winaq re' re', ¿awach i reh noq inakapaaj i hat? inki taqe reh. Chi wee hin jalal ruq'oral i Dios, inki noq chaq'wik. 18Eh re' taqe i aj judío ma' xkinimaj taj chi re' winaq re' re' moywach cho chi raasb'al, eh chi chupaam taqe q'iij re' re' inilwik chik, korehtaal xkitaq'aaj ruk'amariik i rutuut rajaaw. 19Eh xkipahqaaj reh i rutuut rajaaw chi je' wili: ¿Mi awak'uun taq i winaq wili? Re' hoj inqaaj taq chi neenaq'or qeh mi xti korik chi moywach noq x-aasjik. Eh yu'naak, ¿nik' wach noq inilwik chik? inki taqe. 20Eh re' i rutuut rajaaw je' wili i chaq'wik xkian: Hoo', korik chi qak'uun, eh korik chi moywach noq aasjinaq chaloq. 21Eh re' hoj ma' qeht'al taj nik' wach noq inilwik chik yu'naak. Eh ma' qeht'al taj awach xtehwik ree naq'wach, cha pahqaaj taq ree reh. Re' reh wilik chik ruhab'ul, nee taq i ruq'or aweh nik' wach noq xteh inaq'wach, inki taqe. 22Je' re' xkiq'or i rutuut rajaaw ruum i kiyo'jiik, ruum re' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío kianam chik jinaj wach kik'ux chi naa kesam cho chi riij i paat inkiloq'ej wii' i Dios, awach nee nq'orik reh chi re' Jesús re' i Cristo. 23Ruum aj re', je' wili xkiq'or i rutuut rajaaw: Chapahqaaj taq re' reh wilik chik ruhab'ul, inki taqe. 24Re' taqe i aj judío xkiyuq'eej wo' chik kuuk' i winaq moywach naq, je' wili i xkiq'or reh: Xti cha q'or qeh i korik parub'ihnaal i Dios mi korik chi re' winaq re' re' xtehwik i naq'awach. Re' hoj ma' nqanimaj taj, ruum qeht'al chi re' reh aj mahk, inki taqe. 25Re' reh je' wili i xuq'or: Re' re' ra'j ma' weht'al ta re' hin mi aj mahk i winaq re' re'. Xa re' weht'al i hin, chi hin naq moywach eh yu'naak kinilwik chik ruum, inki. 26Eh xkipahqaaj wo' chik reh chi je' wili: ¿Chib'ih i xub'an aweh? ¿Nik' wach noq xuteh i naq'awach? inki taqe reh. 27Re' reh je' wili i xuq'or: Re' hin xnuq'or taq chik aweh, eh ma' nanimaj ta taq weh. ¿Chib'ih reet noq inawaaj wo' taq chik chi naa nuq'orom aweh? ¿Mi nawaaj wo' taq re' hat chi naa taq akahniik chi raaj tahqaneel? inki. 28Xkib'iraj chi je' re' i xq'orarik keh, xkib'aj, je' wili i xkiq'or reh: Re' hat, hat raj tahqaneel i winaq re' re'. Eh re' hoj, hoj raj tahqaneel i Moisés wihinaq chaloq. 29Re' hoj qeht'al chi re' Dios ruq'o'reem chaloq i Moisés. Eh re' winaq inaq'or i hat, xata qeht'al aha' elinaq chaloq, inki taqe reh. 30Re' moywach naq je' wili i xuq'or: Q'e' taq kinokik meem i na a'n, ruum inaq'or taq chi ma' aweht'al ta taq aha' elinaq chaloq i winaq re' re'. Eh re' hin, xuteh inaq'nuwach. 31Eh qeht'al chi re' Dios ma' rib'iraj ta taqe i aj mahk xa re' wo' rib'iraj taqe i kiloq'inik reh, eh inki a'n iraaj i reh. 32Eh je' wo' chik, ma' jank'al q'iij i nib'irjik rib'iral chi wilik ta jino'q intehwik reh inaq'wach jino'q i moywach cho chi raasb'al. 33Eh wi ta ma' ruuk' i Dios inchalik, ma' xta naq ineenchol rub'aan, inki keh. 34Eh je' wili i xkiq'or reh i moywach naq: Re' hat pamahk hat aasjinaq ¿Nik' wach noq inakapaaj chi naakooj atijem? inki taqe. Eh xkesaj cho chi riij i paat inkiloq'ej wii' Dios. 35Re' Jesús xrib'iraj chi re' moywach naq xehteesjik cho chi riij i paat inlooq'jik wii' i Dios. Eh noq xuk'ul pamb'eeh, xupahqaaj reh chi je' wili: ¿Mi nanimaj i hat i Ak'uunb'ees Dios? inki. 36Re' reh je' wili xuq'or: Jaaw, re' hin inwaaj chi neenaq'or weh awach i re', reh chi neenunimaj, inki. 37Re' Jesús je' wili i xuq'or: Re' hat awilom chik wach, re' hin i k'utaaj i nub'an awuuk', inki reh. 38Eh re' i moywach naq, xuxuk'aa' riib' chuwach i Jesús, wila' re' i hat, Jaaw, tinunimaj chu'nchel nuk'ux, inki reh. 39Eh re' Jesús je' wili xuq'or: Re' hin xin chalik wach ak'al chuq'atariik i q'orik reh chi re' taqe i moywach naa rutehiik inaq' kiwach, chi re' taqe i tehlik naq inaq'kiwach, naa kikahniik chi moywach, inki. 40Eh noq xkib'iraj chi je' re' i aj fariseo wilkeeb' i koq ruuk' i Jesús, xkipahqaaj reh chi je' wili: Raaj i hoj, ¿hoj aj wo' naa moywach noq inaq'or re'? inki taqe reh. 41Re' Jesús je' wili i xuq'or: Wi ta hat taq moywach ma' xta naq taq amahk. Ruum la' chi naq'or taq chi tehlik i naq'awach, naa rukahniik cha naah taq amahk, ki uchjik ruum i Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\