Judas 1

1Re' hin i Judas, raj kamanoom i Jesucristo, qachaaq' qiib' ruuk' i Jacobo, inutz'ihb'aaj reje huuj wili aweh taq i hat i ti ruk'ax taq, ruye'em taq asantohiil i Ajaab'ees Dios, i hat taq rucha'jeem i Jesucristo. 2Chak'ul taq i ruketeeljiik awach, i suq kiil k'uxliis, i ruk'axb'al i Dios chi manlik. 3Hat taq nuloq'laj hermano, re' hin najtir naq q'e' inwaaj rutz'ihb'jiik taq reje ahuuj chi riij i ko'lemb'al qiib' taq awuuk'. Eh yu'naak, xwilow chi ajwaal wach chi xnutz'ihb'aaj taq reje aweh chi cha chop taq ak'ux chuko'ljiik riij taq animaniik, re' i xa junriim q'asamaj cho keh taqe i santo laj aj nimaneel. 4Ruum wilik taqe xa chi q'eeqmaal xi okik taq chaxilak chi jot'ooj, re' i tz'ihb'amaj cho pan huuj chikiij chi naa ruye'ariik pan tojb'al mahk. Re' keh re' tii chik i rotob'il i qaDios inkikoj chub'anariik i ma' ruq'or korik laj k'acharik. Eh ma' nkiyeew ta rajaawriik i qaDios inehchanik qeh. Ni xata re' QaJaaw Jesucristo inkiyeew rajaawriik. 5Atoob' ta aweht'al wo' taq i hat i wili. Xa re' la' i nuq'or wo' chik taq aweh chi re' QaJaaw Dios najtir q'iij xresaj taqe chaloq panti' k'axik i aj Israel ar Egipto. Eh re' taqe ma' xinimanik ta ree reh chi kixilak, xuyeew taqe pan ti'laj kimik. 6Eh re' taqe ánjel i ma' xponik ta panaq'kiwach i kajaawriik ye'ooj naq keh, eh xkiq'eb' chaloq i kiye'aab', re' Dios xkojwik keh prexo. Xub'ak' taqe chi karena chi juneliik pa runimaal q'equm, uyumb'al reh i ruponiik i nimlaj q'iij ree q'ataj q'orik. 7Eh je' wo' re' i mahk xkian i aj Sodoma, i aj Gomorra, je' wo' taqe tinamit wilkeeb' chi kijunsuut. Chi kuncheel i re' xkichop q'ab' i k'oyomal, eh xkian iraaj ma' raaj b'anarik. Eh re' i ti' k'axik k'ahchi' kik'ulum pan q'aaq', k'uhtb'al reh chikiwach i tinamit chi re' mahk wilik i tojb'al riij chi juneliik. 8Re' taqe i aj jot'ool re' re', keht'al wo' naq chi je' re' i xk'ularik chaloq, eh xa ko je' wo' pan kiwiriik k'acharik inki a'n Xa kok'ahchi' wo' kiq'eb'em kiib' chub'anariik i ruk'ax wach i kiti'jolal, ma' nkiyeew ta rajaawriik i qaDios, inkib'aj taqe nimaq wach kajaawriik. 9Eh re' i k'amal kib'eeh i ánjel reh, Miguel rub'ihnaal, ma' ne'xub'aj taj i aj Yahm noq xkiwech'uj kiib' chi riij i ruti'jolal i Moisés noq xkimik. Re' ánjel re' re' ma' xuq'at taj i q'orik chinaah i aj Yahm. Xa je' la' wili i xuq'or reh: Re' QaJaaw Dios q'atwoq q'orik cha naah inki. 10Eh re' taqe i jot'ool re' re' xama' tiklik ta kiq'orik chi riij i xa chib'ih jariik atoob' ta ma' nkireq chi riij. Re' keh xa re' i keht'al cho chi kaasb'al inki a'n ma' xta kina'ojb'al, xa je' kik'acharik chikop, panti' k'axik k'ahchi' kik'amariik ruum. 11Re' taqe re', q'e' ti' i naakik'ulum ruum xkitijej keh i xub'an i Caín. Xkiq'eb' kiib', je' rukab' i xub'an i Balaam. Eh xkiq'etwachej kiib' chuwach i Dios je' rukab' i xub'an i Coré. Ruum aj re' nik' wach i kimik xuk'ul i reh je' wo' chik re' i naakik'ulum i keh. 12Re' taqe re' xa k'ixb'ilaal kib'anik taq chaxilak noq i na a'n taq aninq'iij reh i k'axaj taq awiib'. Eh xa chayeew chik i wi'k inki a'n xama' awach ta chik imponik panaq'kiwach. Xa chi kib'il inkicha'jeej kiib'. Eh xa je' kikab' i suutz' ma' xta jab' i ruk'am chaloq k'ul inooj ruum i teew. Je' wo' kikab' i chee' ma' inwachinik ta chik paruq'ijil, eh noq inwoqarik, xakimik i rub'an. 13Re' taqe i re' xti nkesaj wach saqum i kiyiib' wach na'ojb'al, ma' kik'ixiik taj, je' rukab' i rub'an i rub'ohl i palaw noq ink'ulik rukut chi chii' i ruch'uwa'iil wach. Xa je' kikab' taqe ch'umiil ma' xta rub'ehel aha' ojik inki a'n Re' taqe re' naakiye'ariik pa runimaal q'equm chi juneliik. 14Re' Enoc, i ruwuuq cho ch'iht chi k'achareel xtihk'ik cho ruuk' i Adán, re' Enoc xuq'or wo' chaloq chib'ih naakik'ulum i aj jot'ool, noq xuq'or chi je' wili: Re' hin xwilow wach i QaJaaw k'ulik i rub'an chaloq ruch'ihil taqe xata wo' jarub' miil chi ruánjel. 15Re' reh k'ulik i rub'an chaloq chuq'atariik i q'orik chikinaah chu'nchel i tinamit, reh chi naa ruye'em taqe pa runimaal ti' k'axik i aj mahk ruum i yiib' wach na'ojb'al xkian, ruum wo' chi ma' tiklik ta xiq'orik chi riij i Dios, inki. 16Re' taqe chukul q'orik re' re' xa ch'i'k kiij. Q'e' taqe aj ch'ool. Xa q'e' q'as kiq'orik. Xa holohik tii chik kiq'orik chi riij i kas kichaaq' xa re' inkaaj chi kinimjik. Eh xa re' inkisik' i ruk'ax wach i kiti'jolal. 17Raaj taq i hat hermano, k'oloq taq panak'ux i kiq'orom cho rib'iral taq aweh pampeet taqe raj tahqaneel i QaJaaw Jesucristo. Je' wili i kiq'orom chaloq: 18Pan tz'apaab' taqe ponoq wach ree q'iij wilik taqe naa kikaqse'lanik taq aweh, eh xa re' chik i yiib' wach na'ojb'al i ruk'ax wach i kiti'jolal naa kianam, inki taqe. 19Korik wo' hoq, ruum yu'naak re' taqe re' kib'anik i tukinik wachiis. Xa re' i ruk'ax wach i kiti'jolal inki a'n Eh ma' xta i Ruxlab'al i Dios pan kánima. 20Eh re' taq i hat nuloq'laj hermano, maakanaa' taq chik i santo laj nimanik. Eliik la' taq cha a'n atiij chuwach i Dios, reh chi nee ruk'am taq ab'eeh i Santolaj Uxlab'al. 21Mansahchik taq chik panak'ux ak'axariik i rub'an Dios. Chawuy-eej la' taq i ruq'ijil noq naa ruketelaam taq awach i QaJaaw Jesucristo na' chuyeew qeh i juneliik k'acharik. 22Eh chayeew taq rukowiil kik'ux ma' ch'iklik ta kik'ux chi nimanik. 23Chako'leej wo' taqe aawas achaaq', reh chi ma' nee ta kiooj pan q'aaq'. Eh re' chik taqe junch'uq, chaketelaaj taq kiwach. Xa re' la', chawik'raaj taq awiib' i hat chayib'uj taq i kiso', ruum re' keh ruchopom i kiso' i ruyib'kiil wach i kina'ojb'al. 24Re' qaDios i wilik rajaawriik taq chacha'jaljiik, reh chi ma' nee ta chik taq ti q'ehb'ik pamahk, reh chi suq taq ak'ux, eh chi ma' xta ruch'uwa'iil wach taq awánima na' tiohoq taq pa'lojoq chuwach i reh ruuk' i ruloq'il. 25Xa re' wo' jinaj chi qaDios qaj Ko'loom wilik runa'ojb'al. Xti ruk'ul chi parub'ihnaal i QaJaaw Jesucristo neenye'arik ruloq'il, runimaal wach, rajaawriik chi taaq'anik, je' najtir cho q'iij, je' yu'naak, je' chi juneliik. Je' ta wo' naq re'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\