LUCAS 1

1Qajaaw Teófilo, re' hin inutz'ihb'aaj reje ruq'orariik aweh chi ma' k'isiin wo' ixkichop kik'ux chutz'ihb'jiik chib'ih i xk'ularik chi qaxilak. 2Re' xkitz'ihb'aaj chaloq re' re' eliik wach ruuk' i xkik'uhtaaj cho qeh i xi ilwik cho reh pampeet chib'ih i xk'ularik, eh xitowik cho haa' chuq'orariik rib'iral i ak' k'uhb'aal ree ko'lemb'al iib'. 3Qajaa Teófilo, je' wo' re' xnub'an i hin xnusik' wo' chi riij ko paraa' pari'sil chu'nchel i xk'ularik pampeet. Ruum aj re', xuk'ul nuk'ux chi xnutz'ihb'aaj reje aweh chi tuslik wach taqe i xk'ularik chaloq re' re' 4re' inwaaj i hin chi neenareq chi riij chi manlik aha' wilik taqe i xti korik k'uhtamaj chaaweh. 5Eh noq xwihik chi reyil i Herodes ar Judea, xwihik wo' chi k'amal b'eeh aj tiij i Zacarías, re' ruuk' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij, Abías inq'orarik keh. Eh re' i rehk'een, Elisabet rub'ihnaal, re' ruuk' taqe riih rumaam i, Aarón. 6Re' Zacarías, kikab'cheel ruuk' i rehk'een korik wach kik'ux chuwach i Dios, eh xkinimaj chi korik chu'nchel i ruq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios, je' wo' hoq i taaq'anik i rub'an. 7Re' keh ma' xta kak'uun kixq'uun, ruum re' i Elisabet xa reh chi ma' ak'unoom ixoq taj, eh rijib' chik taqe kikab'cheel. 8Eh re' Zacarías, i wilik chi k'amal kib'eeh aj tiij ruch'ihil taqe i rukomoon, xureq i ruq'ijil chi xooj kian i kikamaj chupaam i rupaat i Dios. 9Eh noq kisik'im chik chi riij, wach naah i Zacarías xkahnik chi re' reh xokik chupaam i loq'laj ye'aab' parupaat i Dios chuk'atariik i insensia. 10Eh noq k'ahchi' ruk'atam i insensia i Zacarías, re' taqe i ruk'ihaal tinamit tiij inki a'n i koq chi riij i rupaat i Dios. 11Eh chupaam i jumehq' re' re', re' Zacarías xuk'uhtaaj riib' reh jinaj i ruánjel i QaJaaw Dios, xk'ulik rupab'aa' riib' parusak'aaj i artaal ink'atarik wii' i insensia. 12Noq xrilow wach i ánjel i Zacarías xsahchik ruk'ux, eh yohb'aal wach xyojik. 13Chalik i ánjel je' wili i xuq'or reh i Zacarías: Matyo'jik, ruum re' atiij xrib'iraj chik i Dios. Re' i Elisabet, i awehk'een, naa raasjiik jinaj i awak'uun ruuk' Juan i rub'ihnaal naa akojom. 14Eh ma' k'isiin ta naa rusuuqb'iik ak'ux chi riij, eh ma' k'isiin i tinamit naa rusuuqb'iik kik'ux noq naa raasjiik, 15ruum re' reh naa ruwihiik rajaawriik chuwach i QaJaaw Dios. Eh ma' naa ta ruk'em reh i vino, je' wo' hoq i k'ahlaj ha' inxohk'risanik. Xa noq la' wo' naa ruwihiik ruuk' i Santolaj Uxlab'al chi manlik noq komajaa' inaasjik. 16Eh ruum i reh, ma' k'isiin taqe i rutinamiit i Israel naa wo' chik kinimam ruka'peech i QaJaaw i qaDios. 17Eh re' Juan naa rojiik chi peet b'eeh chuwach i QaJaaw ruuk' i Santolaj Uxlab'al, ruuk' ajaawriik i xye'arik reh i Elías, reh chi naa rukojom taqe pansuqkiil k'uxliis i tuutb'ees ajaab'ees kuuk' i kak'uun kixq'uun. Reh chi re' taqe i ma' kinimanik taj naa kinimaniik, reh chi naa kiyejaam i kánima chuk'ulariik i QaJaaw, inki. 18Eh re' Zacarías xupech'uj reh i ánjel chi je' wili: ¿Nik' wach noq neenunab'eej chi korik inaq'or? Re' hin, hin chik riji' winaq, je' wo' hoq i wehk'een rijib' wo' chik, inki. 19Re' i ánjel je' wili xuq'or reh: Re' hin i ánjel, Gabriel rukamaj i Dios i nub'an. Re' reh xtaaq'anik cho weh chi naa kaat nuq'o'reem, reh chi naa nuq'orom aweh taqe i ak' i atoob'laj q'orik wili. 20Eh re' hat, ruum chi ma' xanimaj taj i nuq'or aweh, yu'naak naa akahniik chi hat meem ma' naa ta chik acholiik q'orik, kore' chik naa acholiik q'orik na' chureq ruq'ijil noq naa ruk'ulariik chu'nchel i re', i nuchjik ruum i ánjel. 21Eh re' taqe tinamit k'ahchi' i koq kuy-eem i Zacarías chi riij i rupaat i Dios. Eh k'ahchi' kipech'um chikiwach chib'ih reet noq ma' i nelik ta chaloq chi jumehq'iil chupaam i rupaat i Dios. 22Noq xelik chaloq i Zacarías ma' rub'an ta chik kiq'orob'jiik, xa re' chik i q'ab' i rub'an keh, xkahnik chi meem. Ruuk' i re', xkireq chi riij chi wilik i xuk'uhtaaj riib' reh chupaam i loq'laj ye'aab' parupaat i Dios. 23Eh noq xmanlojik wach jarub' q'iij chi kamanik i xub'an i Zacarías, xooj wo' chik parupaat. 24Eh xa komajaa'-oq wo' k'ih q'iij rub'aan i re', re' i Elisabet, i rehk'een i Zacarías, xkahnik wach k'acharik. Eh hoob' poh xwihik pampaat ma' ha' ta chik xelik, kapeew i rub'an, 25je' wili i xuq'or: Re' Dios xuketelaaj nuwach, ruum aj re' xraaj chi xin kahnik waach k'acharik. Reh chi ma' naa ta chik nuk'uhtaam nuk'ixb'ilaal chikiwach i tinamit, inki. 26Eh waqiib'-oq chik poh rukahniik wach k'acharik i Elisabet, re' Dios xutaq'aaj chaloq i ánjel, Gabriel, chupaam jinaj i k'isa tinamit Nazaret wilik paruyuq'ul i Galilea. 27Re' reh xk'ulik chuq'orob'jiik jinaj i q'ahxoq, María rub'ihnaal, ma' reht'al ta wach q'o'rinik winaq. Re' reh ruye'em chik wach i q'orik chi naa rub'anam kaxáro ruuk' i jinaj winaq, José rub'ihnaal, re' ruuk' chaloq i riih rumaam i reey David. 28Re' ánjel xokik i koq i wilik wii' i María, je' wili i xuq'or reh: Suuqb'oq ak'ux, ruum re' hat q'e' xatruk'ax i Dios re' i QaJaaw Dios wilik awuuk'. Xa re' wo' hat xti q'e' ruye'em i rotob'il i Dios cha naah chi kixilak chu'nchel taqe ixoq, i nuchjik. 29Eh noq xrilow wach i ánjel i María, ma' k'isiin ta xsahchik ruk'ux ruuk' i xq'orarik reh. Eh xtohq'ik rusik'im chi riij paruk'ux chib'ih iraaj ruq'orom i rusuqkiil ruk'ux xye'arik. 30Chalik i ánjel je' wili i xuq'or: María, mat yo'jik, ruum re' hat k'ahchi' a'nam rusuqkiil i rotob'il i Dios. 31Yu'naak naa akahniik wach k'acharik, naa ruwihiik jinaj awak'uun, Jesús i rub'ihnaal naa akojom. 32Re' reh naa ruwihiik runimaal wach, eh Rak'uun i Dios pan taxaaj naa kiq'orom reh. Eh naa rukojariik chi Reyil ruum i qaDios i QaJaaw, je' rukab' noq xwihik cho chi reyil i xikin rumaam, David rub'ihnaal. 33Eh naa wo' ruwihiik chi Reyil chi juneliik chinaah i tinamit Israel. Eh re' i rajaawriik chi Reyil ma' jaruuj naa rik'iik wach, inki ánjel. 34Eh re' i María xupech'uj reh i ánjel chi je' wili: ¿Nik' wach noq naa nukahniik wach k'acharik? Re' hin ma' weht'al ta wach q'orinik winaq, inki. 35Re' ánjel je' wili xuq'or reh: Re' Santolaj Uxlab'al naa ruchaliik cha naah. Eh re' runimaal rajaawriik i Dios wilik cho pan taxaaj naa kaat rumujem chaloq. Ruum aj re', re' aha'lak'uun naa raasjiik, Santolaj ha'lak'uun, eh Rak'uun i Dios naa kiq'orom reh. 36Chawil i Elisabet reh, i ma' tokoom ta awuuk', ma' re' ta nki wii' chi rijib' chik, eh inq'orarik reh chi ma' ak'unoom ixoq taj, naa raasjiik jinaj rak'uun. Eh yu'naak waqiib' poh chik rukahniik wach k'acharik. 37Je' re' noq, chuwach i Dios ma' xtaj i k'axik, chu'nchel la' neerub'an, inki i ánjel. 38Eh re' María je' wili i xuq'or: Re' hin, hin raj kamanoom i QaJaaw Dios, chub'an cho wuuk' aha' wilik iraaj i QaJaaw Dios, je' rukab' i xaq'or weh, inki ree ánjel. Ruq'orom-oq chik i María taqe i q'orik wili, xooj i ánjel. 39Chupaam i q'iij re' re', xuyejaa' riib' i María, xooj rajimam riib' nah yuuq' pan jinaj k'isa tinamit wilik paruyuq'ul i Judea. 40Eh noq wilik chik ar i María, xokik i koq parupaat i Zacarías, eh xuyeew rusuqkiil ruk'ux i Elisabet. 41Eh noq xrib'iraj i rusuqkiil ruk'ux i Elisabet xye'arik ruum i María, xrik'raaj chi xk'uyu'jik chaloq i ruha'lak'uun chupaam. Re' Elisabet xuk'ul chi manlik i Santolaj Uxlab'al, 42eh kow xuq'or ree María chi je' wili: Xa re' wo' hat xti q'e' xuyeew i rotob'il i Dios cha naah chi kixilak taqe ixoq. Eh wilik wo' hoq i rotob'il i Dios chinaah awak'uun naa raasjiik 43Re' hin, ma' ruk'ul ta naq chi weh chi xin chalik aq'o'reej, ruum re' hat, hat rutuut i waJaaw. 44Eh noq xb'iraj i rusuqkiil nuk'ux xayeew, re' wak'uun jumehq'iil xk'uyu'jik cho chi nupaam ruum i rusuqkiil ruk'ux. 45Re' hat, xti korik chi atoob' aweh, ruum xanimaj chi narojiik eloq wach awuuk' i ruq'orom chaaweh i QaJaaw Dios, inki i Elisabet. 46Eh re' María je' wili i chaq'wik xub'an: Re' hin chu'nchel i wánima inuloq'ej i runimaal wach i QaJaaw Dios. 47Eh ma' k'isiin ta nsuuqb'ik nuk'ux ruuk' i nuDios, i waj Ko'loom, 48ruum re' hin, i xama' nim ta wo' tii nuwach laj rukamanoom i Dios, re' reh xirukoj paruman. Yu'naak johtoq chi qawach Atoob' Reh, inko'q taqe weh i tinamit jar ch'uq inaakik'iik, 49ruum re' Dios nim rajaawriik xiik' naah i rotob'il xub'an cho wuuk'. Eh re' reh xti wilik rusantohiil 50Re' Dios i ruketelaaj cho kiwach chi juneliik awach taqe i kiyohlinik wach i reh. 51Xiik' naah i runimaal i rajaawriik xub'an chaloq: Najtir q'iij xusach wach i kikapeew i nimaq kiwach inki a'n kiib'. 52Xresaj i kajaawriik i wilkeeb' naq chi reyil eh re' taqe i xama' nimaq ta kiwach inki a'n kiib', xuyeew kajaawriik. 53Eh xuyeew wo' chib'ih keh taqe i aj wi'jaleel, eh re' taqe i b'ehomaq, xutaq'aaj taqe reje chi ma' xta i xuyeew reje keh. 54Re' Dios xutoob'eej taqe i rutinamiit i raj kamanoom Israel, eh ma' xsahchik ta paruk'ux ruketeljiik kiwach. 55Je' re' i ruq'orom cho reh i xikin qamaam, Abraham, chi naa ruketelaam wach, ruch'ihil taqe i xikin riih rumaam naa ruwihiik, inki María. 56Re' María je' naa ixib' poh xwihik cho ruuk' i Elisabet. Chi riij i re', xsutinik wo' chik cho parupaat. 57Eh noq xmanlojik wach i q'iij chi xk'ulik ruk'ux i Elisabet, x-aasjik jinaj i k'isa rak'uun. 58Eh noq xkib'iraj taqe ruka'jaah, taqe i ma' tokoom ta ruuk' i Elisabet, chi re' Dios xuyeew chaloq i rotob'il chinaah, xponik kiyeew rusuqkiil ruk'ux. 59Eh waxiqiib'-oq chik q'iij raasjiik i k'isa k'un, xk'amarik reje ruum i rutuut rajaaw, reh chi xpoch'arik naah i k'isa ruk'achab'. Eh xkaaj naq kikojom chi Zacarías i rub'ihnaal, ruum je' re' i b'ih i rajaaw. 60Noq xrib'iraj chi je' re' i rutuut, je' wili xuq'or: Ma' chih taj, re' k'isa wak'uun Juan i naa rubíhnaam, inki. 61Eh re' keh je' wili i xkiq'or: ¿Chib'ih reet noq je' re' i naa rubíhnaam? Ma' awach ta jino'q chi kixilak i awach aweh i je' re' rub'ihnaal, inki taqe. 62Eh re' keh xa ruuk' kiq'ab' xkipahqaaj reh i Zacarías chib'ih i rub'ihnaal i k'isa rak'uun naa rukojom. 63Eh re' i rajaaw i k'isa k'un ruuk' q'ab' xupahqaaj jinaj i k'isa tz'ilom, je' wili i xutz'ihb'aaj chuwach: Juan i rub'ihnaal i k'isa wak'uun, inki. Eh chu'nchel i wilkeeb' ar, xsahchik kik'ux. 64Eh xa chupaam wo' i jumehq' re' re', xteh wo' chik i ruq'oral i Zacarías, eh xtohq'ik ruloq'em i Dios. 65Ruuk' i xkilow re' re' taqe i ruka'jaah i Zacarías, chi kunchelaal xsahchik kik'ux. Eh aha' wilik taqe i xk'ularik, xooj rib'iral ju' taq yuuq' paruyuq'ul i Judea. 66Eh chu'nchel i xi-ib'irinik reh i xq'orarik xiqajik kapeew, je' wili i xkiq'or pankik'ux: Xiik' naa nche naah nimaal wach naa rub'anam i k'isa k'un wili, inki taqe. Ruum xkilow chi xuk'uhtaaj i rotob'il i Dios chinaah i k'isa k'un. 67Re' Zacarías, i rajaaw i k'isa k'un, xti wilik ruuk' i Santolaj Uxlab'al chi manlik, eh parub'ihnaal i Dios xuq'or chi je' wili: 68Qaloq'ej i QaJaaw Dios, i hoj aj Israel, i hoj rutinamiit, ruum xchalik chi qako'ljiik 69Re' reh xuyeew cho qeh jinaj qaj Ko'loom xti wilik rajaawriik, re' ruuk' i xikin riih rumaam i reey David, raj kamanoom i QaJaaw Dios. 70Re' aj re' i wili i ruq'orom cho rib'iral pampeet i Dios ruuk' kichii' taqe i santo laj jalal ruq'oral, 71chi naa kooj ruko'leem chikiwach i ki-ixowanik qawach, eh chikiwach chu'nchel i ma' qohponik ta panaq'kiwach. 72Eh re' Dios ruq'orom chaloq pampeet chi xuketelaaj cho kiwach i qamaam qati't, eh chi ma' jaruuj naa rusahchiik paruk'ux i xiik' naah loq'il ruyejaam cho wach chi naa rub'anam. 73Re' reh xti xuq'or chaloq i korik reh i xikin qamaam, Abraham, chi naa rub'anam i wili: 74Chi nakooj ruko'leem chikiwach taqe i ki-ixowanik qawach, reh chi ma' naa ta chik qayo'jiik chub'anariik iraaj i reh 75reh wo' chi korik wach i qana'ojb'al, eh pan santohiil naa qak'achariik chuwach i reh chu'nchel q'iij. 76Eh re' hat k'isa wak'uun, jalal ruq'oral i Dios wilik cho pan taxaaj naa ab'ihnaam, ruum re' hat naa awojiik chi peet chuwach i QaJaaw chuq'orariik keh i tinamit chi naa kiyejaam i kánima chuk'ulariik i reh. 77Eh naa wo' aq'orom rib'iral keh i rutinamiit i Dios chi naa rukuyum taqe i kimahk, eh naa wo' taqe ruko'leem. 78Re' qaDios, ruuk' i ruketeljiik qawach, ruuk' i qak'axariik xub'an, xuyeew qeh i qaj ko'loom, re' i je' naa rusaqumaal i q'iij noq insihq'inik chaloq, 79reh chi naa kisihq'iljiik taqe i wilkeeb' panq'equm, je' wo' taqe k'acharik inki a'n paruyohb'alil i kimik reh chi naa ruk'amam qab'eeh pan rusuqkiil k'uxliis, inki parutz'uuy i Zacarías. 80Re' i k'isa k'un, Juan rub'ihnaal, kow johtoq ruk'iih, eh reh reh ruk'uliik i runa'ojb'al. Eh xk'acharik chaloq chupaam taqe i ye'aab' chiq yuuq', kore' chik xelik cho ar noq xutik'aa' i rukamaj chi kixilak i aj Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\