LUCAS 12

1Eh noq xkimol kiib' i xata wo' jarub' miil chi tinamit, xa nkipitz'ib'eej chik kiib'. Re' Jesús peet xuq'oreej taqe i raj tahqaneel, je' wili i xuq'or keh: Chawik'raaj taq awiib' chuwach inkikoj chi ch'amb'eesb'al ruq'oril kaxlanwi'k i aj fariseo, iraaj ruq'orom chi re' i k'ul b'anaj wachiis inki a'n i keh. 2Ruum re' i xa chib'ih jariik imb'aan chi q'eeqmaal, korehtaal inooj k'utinoq wach, je' wo' imb'aan panke'lik, korehtaal inooj naab'joq. 3Eh chu'nchel taq i xaq'or i hat panq'equm, korehtaal i nib'irjik parusaqumaal i q'iij, eh re' taq i xaq'or chi q'eeqmaal oon noq atz'apam taq awiib' pampaat, kow chik naa ruq'orariik chikiwach i tinamit, inki. 4Re' taq i hat wamigo, i nuq'or taq aweh chi mat yo'jik taq kuum i neekikansanik taq aweh, eh chi riij i re', ma' xta taq chik neetikuchej. 5Re' hin nuq'or taq aweh chi xa re' wo' i Dios taq naa ayohleem wach, ruum noq hat taq chik kamnaq, re' reh wilik rajaawriik chuye'ariik taq awánima pantojb'al mahk. Re' reh taq naa ayohleem wach. 6Chakoj taq rehtaal chi re' kok' tz'ikin, ma' re' ta nkiwii' chi ho'oob' i kiib' sentabo kik'ayjik wii', re' Dios ma' jino'q keh i kok' chikop re' re' insahchik paruk'ux. 7Eh re' taq i hat, re' Dios rajlaam chi ju'junaal i rismaal taq anaah. Ruum aj re' mat yo'jik taq, ruum re' taq i hat k'ih taq atz'aaq chikiwach i ruk'ihaal chi kok' tz'ikin, inki Jesús. 8Re' hin i nuq'or taq aweh chi awach inq'orik reh chikiwach i tinamit chi re' hin kirunimaj, re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, naa wo' nuq'orom chikiwach i ruánjel i Dios chi korik chi re' hin kirunimaj. 9Raaj awach i naa ruq'orom chikiwach i tinamit chi ma' re' taj i hin kirunimaj, re' hin naa wo' nuq'orom chikiwach taqe ruánjel i Dios chi re' reh ma' xnimanik taj. 10Re' Dios nee wo' rukuy ru mahk i ma' holohik ta nee nq'orik chi wiij i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq. Raaj awach i nee ruq'or i ma' holohik ta laj q'orik chi b'ajb'al reh i Santolaj Uxlab'al, re' reh ma' jaruuj naa rukuyariik i ru mahk. 11Eh noq naa taq kaat kik'amam reje chikiwach taqe i ajaab'ees chupaam i paat inlooq'jik wii' i Dios, eh chikiwach taqe i q'atal q'orik, mat qajik taq kapeew chi riij nik' wach noq naa taq ako'leem awiib', eh chib'ih taq i naa aq'orom. 12Ruum na' ponoq i q'iij noq naa taq aq'oriik, re' i Santolaj Uxlab'al naa ruk'uhtaniik taq chaaweh chib'ih taq i naa aq'orom, inki Jesús. 13Eh jinaj chi kixilak i tinamit je' wili i xuq'or cho reh i Jesús: Aj Tijineel, cha q'or reh i was chi chuyeew weh i nukooch rukanaam kahnoq i wajaaw, inki. 14Re' Jesús je' wili i xuq'or reh: Wamigo, ¿awach xkojwik wee hin chi q'ataj q'orik taq cha naah, chi hin ch'aqal reh i chib'ih taq aweh? inki. 15Je' wo' chik wili i xuq'or: Chawik'raaj taq awiib' i hat, maak'ax taq wach i b'ehomal, ruum ma' re' taj i ma' k'isa b'ehomal inye'wik ruk'achariik i ju'jun, inki. 16Re' Jesús xuk'utjaaj keh i tinamit jinaj i jalwaach q'orik, je' wili i xuq'or: Pan jinaj cho q'iij, jinaj i winaq xiik' naah b'ehomal, re' taqe i rutik ma' k'isiin ta xiwachinik. 17Eh xutoq'aa' kapeew, je' wili xuq'or paruk'ux: Chib'ih nchee naa nub'anam ma' xta'nche nupaat molb'al reh i wach taqe nutik, inki. 18Eh je' wili i xuq'or: Aa, re' hin xk'ulik chik panuk'ux chib'ih i naa nub'anam re' chi naa nuyojom i k'isa paat inumol wii' i wach taqe i nutik. Nimaq taq paat chik inaa nuyej-aam chi molb'al i wach taqe i nutik, inki. 19Eh je' wili i naa nuq'orom reh i nuti'jolal: Nuti'jolal, yu'naak tihi'loq, suuqb'oq ak'ux, cha a'n awa' ahaa' chi korik, ruum ma' k'isiin i suq atoob' xqamol neerukuy jarub'-oq haab', kinko'q reh, inki. 20Eh je' wili i xq'orarik reh ruum i Dios: Re' hat ma' tinimanik taj chupaam aq'ab' yu'naak naa akimiik. Raaj chu'nchel i suq atoob' xamol wach, ¿awach aj eh naa rukahniik? i nuchjik. 21Je' aj re' i ruk'ul awach i rumol wach rub'ehomal wach ak'al, eh chuwach i Dios q'e' neb'aa', inki Jesús. 22Chi riij i re', re' Jesús je' wili i xuq'or keh raj tahqaneel: Re' hin i nuq'or taq aweh chi mat qajik taq kapeew chi riij taq awa' ahaa' naa taq awik'sam wii' q'iij. Eh mat qajik taq kapeew chi riij taq aso' naa akojom. 23Re' taq aak'achariik xiik' naah k'ihaal tz'aaq chuwach taq awa' ahaa'. Eh re' taq ati'jolal xiik' naah k'ihaal tz'aaq chuwach taq aso'. 24Chakoj taq rehtaal taqe tz'ok, ma' xtaj inkitik, ma' xtaj inkijach, ma' xta kikaxoon, ma' xta kipaat molb'al chib'ih keh. ¿Mi ma' xiik' naah taq k'ihaal atz'aaq re' hat chikiwach i kok' chikop? 25¿Mi wilik taq jino'q aweh i hat neerub'an rutiqariik rooq i ruk'achariik xa ruum chi neenqajik kapeew chi riij? 26Wila' ma' nee taq i na a'n rub'aan i xama' q'e' ta nim wach, ¿chib'ih reet noq tiqajik taq kapeew chi riij taqe i xa chib'ih jariik? 27Chakoj taq rehtaal nik' wach noq kik'ihik johtoq i uhtz'ub': Re' keh ma' kikamanik taj, ma' nkikem ta kiso', eh xiik' naah kiholwochiil chuwach i ruholohaq so' rukojom chaloq i reey Salomón. 28Wila' re' Dios je' re' rutiq'ib'jiik i rub'an taqe ch'ahn, yu'naak wilkeeb' wataq yuuq' k'ixkaab', eh i iqal neekik'atarik wach q'aaq', ra'j naa taq chik re' hat ma' nee taq tirutiq'aa' i Dios, re' taq i hat ma' achopom taq ak'ux. 29Ruum aj re', i nuq'or taq aweh i hat chi mantib'ik taq ak'ux chusik'ariik taq awa' ahaa', 30ruum xa re' wo' taqe i ma' kinimanik ta ree Dios intib'ik kik'ux chusik'ariik taqe re'. Raaj taq i hat, jinaj taq aaWaJaaw wilik cho pan taxaaj, re' ineht'alinik reh chi ajwaal wach taq cha weh taqe re'. 31Je' re' noq re' taq i hat, peet taq cha sik' i runimaal rajaawriik i Dios, eh re' reh nee wo' taq i ruyeew chaaweh taqe re', ki uchjik ruum i Jesús. 32Matyo'jik taq i hat, i hat taq nutentzuun noq wilkaat xama' hat ta taq k'ih chawiib', ruum re' Dios xchalik paruk'ux chi xuyeew taq aweh i runimaal i rajaawriik i reh. 33Chak'ayej taq i chib'ih aweh, re' tz'aaq chayeew taq chi alemóxna keh i neb'aa'. Eh chamol la' taq wach i b'ehomal ma' nik'ik ta wach ma' naa ta rusahchiik wach, re' i wilik cho pan taxaaj, re' i ma' kiokik ta wii' i ajileq', ni xata re' mooh neensachwik kiwach. 34Je' re' noq, aha' taq naa ruwihiik ab'ehomal, ar wo' taq naa ach'ikaam reje ak'ux, ki uchjik ruum i Jesús. 35Ayejaam-oq taq awiib' chi korik re' i hat, eliik-oq taq atiq'aam awiib' ruuk' aso', eh xa eliik-oq qoplik taq aq'aaq' asaquumb'aal. 36Je'-oq taq akab' taqe i móso kiyejaam kiib' chi ruyub'jiik i kipatroon sutinik cho reh chuninq'ijiik jino'q kaxáro. Noq neemponik i kipatroon, neeruq'oj i koq wach i puerta, jumehq'iil neenkiteh reh i puerta. 37Atoob' keh i móso na'lik keh noq neekiponik reqaroq ruum i kipatroon. Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi re' i kipatroon naa ruye'wiik keh nah méxa, eh neentohq'ik ruch'aqam kiwa' kihaa' rumoso. 38Atoob' keh taqe móso re' re' wila' na'lik keh noq nenooj k'oloq i kipatroon, ro'q ta yejal aq'ab', ro'q ta parusaq'iik nenooj k'oloq. 39Chakoj taq rehtaal i naa nuq'orom aweh wili: Qaq'or chi nee ta reht'aliij i ehchan paat nik' neemponik i ajileq', re' reh na'lik naq reh chi juneliik chucha'jaljiik i rupaat ma' nee ta naq i ruyeew q'ab' chi neenelq'jik paam i rupaat. 40Ruum aj re', re' taq i hat, inchol wo' taq ayejaam awiib' chi korik, ruum re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, ma' k'ahchi' ta taq akapaam noq naa taq nuk'uliik iloq cha naah, inki Jesús. 41Eh re' Pedro xupahqaaj reh i Jesús chi je' wili: Jaaw, ¿mi xa qeh i hoj xak'utjaaj i jalwaach q'orik re' re', oon xak'utjaaj wo' keh i tinamit wili? inki. 42Re' QaJaaw Jesús je' wili i xuq'or: ¿Awach i móso korik wach ruk'ux wilik runa'ojb'al, neenkanab'jik ruum i rupatroon chi rilariik i awach reh parupaat, reh chi nee taqe ruket paruorahiil? 43Atoob' reh i móso re' re' i k'ahchi' chub'anariik taqe i rukamaj ye'ooj chinaah noq neenooj reqaroq ruum i rupatroon. 44Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi re' móso re' re', neenkojarik chi ilil reh chu'nchel i chib'ih wilik reh i rupatroon. 45Raaj wila' re' móso re' re' neerukapaaj paruk'ux chi komajaa' k'ulik iloq reh i rupatroon, nee taqe rutoq'aa' ruq'ojib'eem i ruch móso winaq i ruch móso ixoq, eh nenooj chi wi'k, chi uk'ik, chi xohk'rik, 46re' reh naa ruponiik i rupatroon chinaah chupaam i q'iij chupaam i ora noq ma' k'ahchi' ta rukapaam. Eh naa ruye'ariik panti' k'axik ruum i rupatroon, naa rub'anam reh i je' rukab' i naa rub'anam keh i ma' korik ta wach kik'ux. 47Eh awach i móso reht'al wo' naq chib'ih raaj b'anarik reh i rupatroon, eh ma' rub'an taj, ni xata ruyejaam riib', ni xata runimaj i rupatroon, xiik' naah k'ihaal i tz'uhuum naa ruk'ulum. 48Raaj i móso xa chi ma' reht'al neerub'an i ma' ruk'ul ta chi b'anarik ma' q'e' ta k'ih i tz'uhuum naa ruk'ulum. Eh awach i k'ih i rukamaj ye'ooj k'ih wo' chik i jilow naa rupahqaljiik reh. Eh awach i q'e' ch'iklik k'uxliis chinaah, k'ih wo' hoq i jilow naa rupahqaljiik reh, inki Jesús. 49Re' hin je' naa q'aaq' i xchalik nuqop ayu' wach ak'al, eh q'e' naq inwaaj chi k'ahchi' ta chik ruqopiik yu'naak 50Re' hin peet naa nuk'ulum jinaj i ti'laj pajarik q'e' ti' nuk'ux korehtaal inooj eloq wach. 51¿Mi nakapaaj taq re' hat chi suq kiil k'uxliis i nuk'am cho ayu' wach ak'al? Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi ma' re' ta rusuqkiil k'uxliis ixnuk'am chaloq ch'aqaj la' iib' ixnuk'am chaloq. 52Yu'naak johtoq chi qawach, naakich'aqam kiib' i ho'oob' patim taqe chupaam jinaj chi paat. Re' ixib' naakixowaam wach i kiib', eh re' ki'ib' naakixowaam wach ixib'. 53Eh re' ajaab'ees naa rixowaam wach i rak'uun, re' ak'uunb'ees naa rixowaam wach i rajaaw. Eh re' tuutb'ees naa rixowaam wach i rixq'uun, eh re' ixq'uunb'ees naa rixowaam wach i rutuut. Re' tuutb'ees naa rixowaam wach i ril-iib', eh re' ilib'jeel naa rixowaam wach i rutuut i rub'ahiil, inki Jesús. 54Re' Jesús je' wili i xuq'or keh i tinamit: Re' taq i hat noq inawil taq chi parookb'aal q'iij injohtik chaloq i suutz', naa rub'anam i jab', tiki taq, eh i rub'an wo' hoq. 55Eh noq inawil taq i teew chi pansak'aaj reh i rokb'aal q'iij inchalik, tz'a' i q'iij naa rub'anam, tiki taq, eh tz'a' wo' q'iij i rub'an. 56Xak'ul taq i na a'n awach wila' aweht'al taq chib'ih i ruq'or i ehtalil wilkeeb' pan taxaaj, wilkeeb' wach ak'al, ¿chib'ih reet noq ma' aweht'al ta taq chib'ih i ruq'or k'ahchi' ruk'ulariik chupaam taqe q'iij yu'naak? inki Jesús. 57¿Chib'ih reet noq ma' nasik' chi riij i hat cha wib'il awiib' aha' wilik i xti korik? 58Wila' awuch'ihil reje inixowanik awach noq nee taq tiooj pan q'atb'al q'orik, cha yejaa' taq reje wach ruuk' wach b'eeh taq apeleto. Chi je' re', ma' nee ta tiruq'asaj pan q'ab' i q'atal q'orik. Wila' ma' chih, re' i q'atal q'orik neetiruq'asaj pan kiq'ab' taqe i polisía, eh neetikikoj pantz'ilom. 59Re' hin xti korik i nuq'or chi ma' jaruuj nee ti elik cho ar, wila' ma' xatoj chu'nchel i naa aweliik cho wii', inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\