LUCAS 15

1Chu'nchel i kipahqanik tooj, taqe i aj mahk, xkijil i koq kiib' chi rib'irjiik i Jesús. 2Re' taqe i aj fariseo, taqe i kik'uhtanik ree najtir k'uhb'aal kich'olej i Jesús je' wili i xkiq'or: Re' winaq wili i ruk'ul taqe ruuk' i aj mahk, i rub'an ruwa' ruhaa' kuuk', inki taqe. 3Xrib'iraj chi je' re' i Jesús, xuchaq'weej taqe ruuk' i jalwaach q'orik wili: 4Qaq'or chi jino'q taq aweh i hat, i wilik jino'q siento rutentzuun, eh neensahchik jino'q keh i rutentzuun, ¿mi ma' nee naq i rukanaa' kahnoq panch'ahn i jinaj chik ma' siento, nenooj chusik'ariik i rutentzuun jinaj, korehtaal nee rureq chaloq? 5Eh noq neenooj rureq, ma' k'isiin suq kiil ruk'ux noq nee ruyeew cho nah tileb' nee ruk'am chaloq. 6Noq neemponik parupaat, neerumol kiwach i ramigo, taqe i ruka'jaah, je' wili i nee ruq'or keh: Yu'naak suuqb'oq taq qak'ux awuuk', ruum xnureq chaloq i nutentzuun sahchinaq naq, inko'q. 7Re' hin i nuq'or taq aweh chi je' re' i runimaal suq kiil k'uxliis inwihik pan taxaaj noq neeruyot' i ruk'ux chi riij i ru mahk jino'q i aj mahk. Chi kiwach ach jinaj ma' siento chi korik wach kik'ux ma' ajwaal ta wach chi keh chi naa kiyot'om i kik'ux, inki Jesús. 8Eh qaq'or chi wilik jino'q ixoq wilik lajeeb'-oq rutumiin re' ruuk' i saq wach, eh neenq'ehb'ik jino'q i rutumiin, ¿mi ma' nee naq i ruqop ruq'aaq' reh chi neerumes cho paam i rupaat chi q'uun korehtaal nee rureq i rutumiin re' re'? 9Noq nee rureq, neerumol kiwach i ramigo ixoq, taqe i ruka'jaah ixoq, je' wili i nee ruq'or keh: Yu'naak suuqb'oq qak'ux taq awuuk' ruum xnureq wo' chik i nutumiin q'ehb'inaq naq, inko'q. 10Re' hin i nuq'or taq aweh chi wilik wo' suq kiil k'uxliis kuuk' taqe i ruánjel i Dios, ruum jino'q i aj mahk i ruyot' i ruk'ux chi riij i ru mahk, inki Jesús. 11Re' Jesús xuk'utjaaj wo' keh i na'ojb'al wili: Pan jinaj q'iij, jinaj i winaq ki'ib' i rak'uun xwihik. 12Re' chaq'b'ees ak'un je' wili i xuq'or reh i rajaaw: Jaaw, yu'naak inwaaj chi nee nayeew weh taqe i nukooch naa akanaam, inki. Eh re' ajaab'ees xuch'aq wo' keh i ki'ib' chi rak'uun i chib'ih taqe jariik i wilik reh. 13Eh xa komajaa'-oq wo' k'ih q'iij ruk'ulum i rukooch i chaq'b'ees ak'un, xkuxik ruk'ayem. Ruuk' i tumiin re' re', xooj chi najt pan tokoom tinamit. Ar xusach wach i rutumiin, xutoq'aa' rub'aan i re' ma' re'. 14Eh noq k'uhlinaq chik i rutumiin, jinaj i runimaal wi'jaleel xchalik chupaam i tinamit re' re', eh xutoq'aa' rukuyum ruwa' ruhaa'. 15Xrilow chi je' re' ak'un, xooj rupahqaaj rukamaj ruuk' jinaj i winaq patim ar. Eh panab'iix xtaq'ab'jik reje chi cha'jinik ahq ruum i winaq re' re'. 16Re' ak'un re' re', ma' k'isiin i runuhmiik xaraaj naq chik ruk'uxum reh i wach chee' inkik'ux taqe ahq xanaah re', ma' awach ta wo' inye'wik reh. 17Eh noq xooj kuxoq, xutoq'aa' kapeew, je' wili i xuq'or paruk'ux: Re' taqe i rumoso i wajaaw wilkeeb' parupaat wilik kiwa' kihaa' wilik naa re' inqohxanik chikiwach. Re' i hin, ayu' xakimik chik weh ruum nuwa'. 18Re' hin naa wo' chik nusutiniik reje parupaat i wajaaw, je' wili i neenuq'or ponoq reh: Wajaaw, re' hin ximahkunik chuwach i Dios eh je' wo' chawach i hat. 19Ruum aj re', ma' ruk'ul ta chik chi nee kinakoj chi hin awak'uun kinakoj la' chi xa je' chik hin jino'q amoso, kinko'q ponoq reh, inki. 20Eh xuchop cho rub'eeh, xchalik wo' chik parupaat i rajaaw. Noq ko najt-oq xk'u'loq ruuk' paat ak'un, x-ilarik reje wach ruum i rajaaw, xketeljik reje wach. Xooj rajimam riib' i rajaaw chuk'ulariik, xq'ahchjik, eh xtz'ub'arik i koq i wach. 21Eh re' ak'uunb'ees je' wili i xuq'or reh i rajaaw: Wajaaw, re' hin ximahkunik chuwach i Dios, je' wo' chawach i hat, je' re' noq ma' ruk'ul ta chik chi nee kinakoj chi hin awak'uun, inki. 22Eh re' ajaab'ees je' wili i xuq'or keh i rumoso: Chawesaj taq lom chaloq i xti holohaq itz'ihy, chakoj taq chi riij i wak'uun wili. Chakoj taq rulopq'aaq' ju' q'ab', eh chakoj taq ruxijab' chi rooq. 23Hiy taq chak'am i rak'uun wakax xti q'ina'. Nee taq inakansaj, naa qak'uxum, naa qa'nam qaninq'iij, 24ruum re' wak'uun wili kamnaq panqak'ux, eh yu'naak xk'uloq wo' chik sahchinaq naq, eh xojk'ulik wo' chik rureq, inki ajaab'ees. Eh xkitoq'aa' ninq'ijinik. 25Eh re' aasb'ees ak'un kamanik i rub'an ponoq panab'iix. Noq xsutinik chaloq, ach-oq k'isiin ma' nk'u'loq ruuk' paat, xrib'iraj chi k'ahchi' i q'ooj, eh k'ahchi' soon. 26Re' reh xuyuq'eej reje jinaj keh i móso, xupahqaaj reh chib'ih jariik i choqik k'ahchi' pampaat. 27Eh je' wili i xq'orarik reh ruum i móso: Re' achaaq' xk'ulik wo' chik iloq pampaat ma' xta xuk'ul chaloq. Ruum aj re', re' awajaaw xuq'or chi xkanteesjik i rak'uun wakax xti q'ina', eh xutoq'aa' ninq'ijinik, i nuchjik. 28Noq xrib'iraj chi je' re' i aasb'ees ak'un, xkaqrik. Ma' xraaj ta naq chik i koq okik pampaat, korehtaal xelik cho rij paat i rajaaw chuq'uunjiik wach chi okoq i koq pampaat. 29Je' wili i xuq'or reh i rajaaw: Re' hin xata wo' jarub' haab' nutik'aam cho kamanik awuuk', eh ma' jank'al ta ma' xatnunimaj. Eh re' hat ni xata jino'q k'isa nukapraax aye'em chi naa nukansam, reh chi naaqa'nam qaninq'iij kuuk' taqe i wamigo. 30Eh raaj i yu'naak, xakansaj inche rak'uun wakax xti q'ina' noq xk'u'loq wo' chik awak'uun re' re', xponik rusach atumiin ruuk' i rub'anariik i re' ma' re', eh xponik rusach kuuk' taqe i k'oyoom laj ixoq, inki. 31Re' rajaaw je' wili i chaq'wik xub'an: Wak'uun, re' hat wilkaat wuuk' chi juneliik. Chu'nchel i chib'ih jariik i wilik weh, aweh naa nuye'em. 32Xa re' la', yu'naak xti rub'ehel chi k'ahchi'kooj chi ninq'ijinik ruum i rusuqkiil qak'ux, ruum re' achaaq' wili kamnaq panqak'ux, eh xk'uloq wo' chik sahchinaq naq, eh xojk'ulik wo' chik rureq, inki, inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\