LUCAS 16

1Re' Jesús xuq'or keh i raj tahqaneel i jalwaach q'orik wili: Jinaj i patroon xwihik chaloq q'e' b'ehoom, xwihik jinaj i ilil ruye'aab'. Eh wilik i xi ponik q'oroq reh chi k'ahchi' ruye'ariik chi re' chi ma' re' i chib'ih reh ruum i ilil ruye'aab'. 2Eh re' patroon xuyuq'eej i ilil reh i ruye'aab', je' wili xuq'or reh: ¿Nik' wach noq wilik inkiq'or weh chawiij i hat? Yu'naak chaq'asaj weh i kamanik, ruum naa aweliik chi rilariik i nuye'aab', inki. 3Re' i ilil reh i ye'aab', je' wili xuq'or: Chib'ih i nchee naa nub'anam, ruum re' nupatroon xuq'uch chik i nukamaj, eh re' hin ma' nee ta nukuy rab'ixjik wach aak'al. Eh kink'ixik chi nee kinooj chi pahqanik lemóxna chi' taq paat. 4Aa xk'ulik chik panuk'ux chib'ih i naa nub'anam, reh chi wilik taqe nee kinkik'ul pankipaat noq nee kinkahnik chi ma' xta nukamaj, inki. 5Xuyuq'eej chi kiju'junaal i wilik kik'aas ruuk' i rupatroon. Re' peet xponik, xupech'uj reh chi je' wili: ¿Jarub' aak'aas i hat ruuk' i patroon? inki. 6Re' hin jinaj siento b'ariil chi aseite i nuk'aas ruuk', inki. Re' i ilil ye'aab' je' wili i xuq'or: Wili ahuuj reh aak'aas, hu' cha tz'ihb'aaj chik jino'q i huuj xalajeeb' roxk'ahl b'ariil chik chakoj ar, inki. 7Eh je' wo' chik wili xuq'or reh i jinaj: Raaj i hat, ¿jarub' aak'aas ruuk'? inki. Re' hin jinaj siento kintaal chi trigo i nuk'aas ruuk', inki. Re' i ilil ye'aab' je' wili xuq'or: Wili ahuuj reh aak'aas. Chatz'ihb'aaj chik jino'q i huuj xa kajwinaq chik kintaal chakoj ar, inki. 8Eh re' rupatroon xureq chi riij chi re' i ilil reh i ruye'aab' ma' korik ta imb'anik, xti q'as wach ruk'ux chub'aan taqe i ruyejaa' wach. Je' wo' re' q'asiil wach kik'ux i aj mahk ayu' wach ak'al noq xa kekeh inkiyejaa' wach. Ma' xata je' q'asiil wach kik'ux i wilkeeb' chik pan saqum. 9Re' hin i nuq'or taq aweh chi re' taq ab'ehomal inareq ayu' wach ak'al i wilik wii' i mahk kamanoq taq aweh, reh chi nee taq inareq k'ih-oq awamigo. Chi je' re', na' k'uhloq taq ab'ehomal, wilik taq neenk'ulwik chaaweh i hat aha' naa rub'aan wii' i k'acharik chi juneliik. 10Awach i korik wach ruk'ux ruuk' i k'isiin, korik wo' wach ruk'ux ruuk' i k'ih. Eh awach i ma' korik ta wach ruk'ux ruuk' i k'isiin, ma' korik ta wo' wach ruk'ux ruuk' i k'ih. 11Wila' ma' korik taq wach ak'ux ruuk' i b'ehomal wach ak'al ma' korik taj, ma' awach taj i ch'iklik ruk'ux chi nee taq i ruyeew aweh i xti korik laj b'ehomal. 12Eh wila' ma' korik taq wach ak'ux ruuk' i tokoom aj eh, ma' awach ta neenq'asanik taq aweh i xti aweh naq taq i hat. 13Ma' awach taj i móso neerub'an chi ki'ib' i rupatroon, ruum noq neerub'an i rukamaj i jinaj, ma' nee ta neerub'an i rukamaj i jinaj xa jinaj ineruk'ax, eh re' jinaj neerixowaaj wach. Je' re' noq, ma' nee ta rub'an chi junimjiik i Dios ruuk' i ruk'axariik wach i b'ehomal, inki Jesús. 14Eh re' taqe i aj fariseo i q'e' kik'axwik wach i b'ehomal, xkib'iraj chu'nchel i xuq'or i Jesús, ruum i re', xkikaqse'laaj i koq. 15Je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Re' taq i hat, q'e' taq hat atoob' i na a'n awiib' chikiwach i tinamit. Xanaah re', re' Dios ineht'alinik reh i wilik taq cho panawánima, ruum re' q'e' nim wach chikiwach i tinamit, re' re' ma' imponik ta chuwach i Dios, ki uchjik. 16Re' i k'uhb'aal, ruch'ihil i xkiq'or taqe i jalal ruq'oral i Dios ko ar xponik ruq'orariik rib'iral paruq'ijil i Juan aj qasan ha'. Eh ar xtohq'ik cho ruq'orariik rib'iral i runimaal rajaawriik i Dios, eh chu'nchel i tinamit xq'orarik keh chi ajwaal wach chi naa kokiik ar. 17Re' hin i nuq'or taq aweh chi ma' k'axik taj chi neensahchik wach i taxaaj ruch'ihil i wach ak'al chuwach chi ma' nenooj eloq wach jino'q i ruq'or i k'uhb'aal, inki Jesús. 18Re' i winaq i ruch'aq riib' ruuk' i rehk'een, eh i rub'an wo' chik kaxáro ruuk' i tokoom ixoq, ruch'uwa'risaj wach irukaxaro. Eh awach i rub'an kaxáro ruuk' ixoq ruch'aqam i rub'ahiil, ruch'uwa'risaj wach irukaxaro, inki Jesús. 19Re' Jesús je' wili i xuq'or: Pan jinaj cho q'iij, jinaj i winaq xwihik chaloq q'e' b'ehoom. Xiik' naah holwochiil taqe i ruso' i rukoj, rajlaal q'iij i rub'an ruholohaq ninq'iij. 20Eh jinaj wo' winaq xwihik chaloq, Lázaro rub'ihnaal q'e' neb'aa' nujinaq chi q'aah i riij, eh imponik rutzunaa' riib' wach ak'al chi chii' i rupuerta i b'ehoom. 21Re' i neb'aa' laj winaq re' re' xaraaj naq chik ruk'uxum i ruxeer ruwa' i b'ehoom i ruq'eb' cho nah méxa. Xa re' tii taqe i tz'i' kik'ulik req'woq wach i ru q'aah. 22Eh xponik i q'iij noq re' i neb'aa' re' re' xkimik, eh xk'amarik johtoq i ránjel rut'iosil kuum i ánjel pan taxaaj chupaam i loq'laj ye'aab' ruuk' i Abraham. Eh xkimik wo' hoq i winaq q'e' b'ehoom, xmuq'ub'jik i ruti'jolal. 23Noq k'ahchi' rik'iik chi ti' k'axik pan kiye'aab' kamnaq, xtz'ehtanik johtoq, xrilow reje wach chi najt i Lázaro chi wilik i koq ruuk' i Abraham. 24Re' b'ehoom re' re' xuk'er reje chii', je' wili i xuq'or: Qajaaw Abraham, chaketelaaj nuwach Chataq'aaj cho weh i Lázaro chut'aqsaj chaloq i ju' q'ab' panha', reh chi neen k'ulik rut'aqsaj paam i nuchii', ruum re' hin k'ahchi' nuk'ulum i ti' k'axik ayu' pan q'aaq' inki. 25Eh re' Abraham je' wili i xuq'or: Wak'uun, k'oloq panak'ux chi q'e' suq xat wihik noq xat k'acharik chaloq yu'naak k'ahchi' ak'ulum i ti' k'axik. Re' Lázaro reh, q'e' ti' xwihik noq xk'acharik chaloq, eh yu'naak, ayu' k'ahchi' ruk'ulum i rusuqkiil ruk'ux. 26Eh ma' xata re' re', jinaj wo' hoq i runimaal julkahq inq'atwik pan qayejaal taq awuuk' i hat. Re' taqe i wilkeeb' ayu', ma' nee ta nkian reje i q'ahxik ar, ni xata re' taqe i wilkeeb' cho ar, neenkian chaloq i q'ahxik ayu', i nuchjik. 27Re' i b'ehoom je' wili i xuq'or: Qajaaw Abraham, xti cha kuy i nuq'or aweh, cha taq'aaj reje weh i Lázaro parupaat i wajaaw, 28ruum ko ho'oob' chik taqe i nuchaaq' wilkeeb' cho ar, reh chi nee ruq'or keh chib'ih i k'ahchi' nuk'ulum i hin ayu', reh chi ma' nee ta kichalik chupaam i runimaal tojb'al mahk wili, inki. 29Re' Abraham je' wili xuq'or: Re' keh kib'iram chik i k'uhb'aal ye'ooj reh i Moisés, je' wo' hoq i xkiq'or chaloq taqe i jalal ruq'oral i Dios inchol kinimam inki. 30Re' i b'ehoom je' wili i xuq'or: Hoo', qajaaw Abraham, korik i xaq'or xa re' la', nee ta nooj jino'q i kamnaq chukojariik kina'ojb'al, nee naq inkiyot' i kik'ux chi riij i kimahk, inki. 31Eh re' Abraham je' wili xuq'or reh: Wila' ma' xkinimaj i k'uhb'aal xuq'or i Moisés, i xkiq'or jalal ruq'oral i Dios, ra'j naa chik re' i nee ruq'or i neenk'aach reje ruka'peech neenkinimaj, i nuchjik, inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\