LUCAS 18

1Re' Jesús jinaj i jalwaach q'orik xuq'or keh i raj tahqaneel, k'uhtb'al reh chi ajwaal wach chi naa kianam kitiij reh chi ma' naa ta rub'anam kiib' kik'ux. 2Je' wili xuq'or keh: Pan jinaj q'iij, jinaj i q'atal q'orik xwihik chaloq pan jinaj tinamit. Re' reh ma' ruyohleej tee Dios, eh ma' awach taj imponik panaq'wach. 3Eh chupaam i tinamit re' re', xwihik wo' chaloq jinaj ixoq kamnaq rub'ahiil. Eh k'ih pech xponik ruuk' i q'atal q'orik re' re', chi naa naq ruq'atariik i q'orik chinaah i nixowanik wach. 4Re' q'atal q'orik ma' xub'an ta otob'il reh ixoq jarpech xponik ruuk' pampeet. Eh koq'uun chik, je' wili xuq'or paruk'ux: Atoob' ta ma' nuyohleej i Dios, eh ma' awach taj imponik pan naq' nuwach, 5naa nuko'leem ixoq wili kamnaq rub'ahiil, ruum ma' rukanaa' ta nujot'ariik. Wi ma' chih, ma' nee ta rukanaa' i k'ulik, ma' nee ta chik i nukuy i nujot'ariik neerub'an, inki, inki Jesús. 6Re' QaJaaw Jesús je' wili i xuq'or: Wila' je' re' i xuq'or i q'atal q'orik yiib' wach i runa'ojb'al, 7ra'j naa chik re' Dios ma' neeruko'leej taqe i rusik'im cho kiwach, re' taqe i kipahqanik i rotob'il chi q'iij chi aq'ab'. Eh re' taqe re', nee wo' taqe ruy-eej ruuk' q'unil. 8Re' hin i nuq'or taq aweh chi re' Dios jumehq'iil naa ruko'leem taqe. Xa re' la', na' kink'oloq ruka'peech i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, ¿mi wilik ta wo' i aj nimaneel ayu' wach ak'al? inki. 9Re' Jesús xuk'utjaaj wo' chik jinaj i jalwaach q'orik wili keh i ju'jun q'e' atoob' inki a'n kiib' xanaah re' inkixowaaj wach taqe i tokoom. Je' wili xuq'or keh: 10Pan jinaj q'iij, kiib' taqe i winaq xponik kian kitiij parupaat i Dios. Re' jinaj, re' ruuk' taqe i aj fariseo. Eh re' jinaj, re' ruuk' taqe i kipahqanik tooj. 11Re' aj fariseo pan pa'lik xub'an rutiij, je' wili i xuq'or: QaJaaw Dios, re' hin inut'iosej aweh, ruum ma' je' ta nukab' taqe i tokoom, ajileq' taqe, yiib' wach i kina'ojb'al, ch'aqal wach kaxáro taqe. Eh ma' je' ta nukab' i aj pahqan tooj wili. 12Eh ka'pech ma' nub'an ta nuwa' chalooq'jiik chupaam i xamano. Eh chu'nchel i nutz'aaq inureq, i nuyeew aweh i ru lajeeb' sentabohiil, inki. 13Eh re' i aj pahqan tooj reh ko je' wulu' xuyeew reje riib', ni xata xukapaaj johtoq tz'ehtanik pan taxaaj. Xa kow la' i rutuy i koq chi q'ab' i chi' ruk'ux, eh je' wili xuq'or: QaJaaw Dios, chaketelaaj tii nuwach, cha kuy numahk, ruum re' hin q'e' hin aj mahk inki. 14Re' hin i nuq'or taq aweh chi re' i aj pahqan tooj, kuyuuj chik ru mahk noq xsutinik reje parupaat. Eh re' i aj fariseo reh, ma' xkuyarik tee ru mahk. Je' re' noq, awach i runimb'isaj riib' naa rehtesjiik i runimaal wach, eh awach i ma' runimb'isaj ta riib', naa ruye'ariik runimaal wach, inki. 15Eh wilik taqe i kok' ha'lak'un xkik'am chaloq chuwach i Jesús, reh chi naa ruye'em i q'ab' chikinaah. Eh re' taqe i raj tahqaneel, xkiq'il taqe i xi k'amwik cho keh i kok' ha'lak'un. 16Eh re' i Jesús, xuyuq'eej taqe i raj tahqaneel, je' wili xuq'or keh: Maaq'at taq chikiwach i kok' ha'lak'un, kichaloq pee wuuk', ruum re' keh ehchan taqe reh runimaal rajaawriik i Dios. 17Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi awach i ma' xuk'ul i runimaal rajaawriik i Dios chi je' rukab' jino'q i ha'lak'un, ma' jaruuj naa rokiik pa runimaal rajaawriik i Dios, inki. 18Jinaj i k'amal kib'eeh i aj judío xupahqaaj reh i Jesús chi je' wili: Atoob'laj aj Tijineel, ¿chib'ih naq ineenub'an chi neenwehchaaj i juneliik k'acharik? inki. 19Re' Jesús je' wili xuq'or: ¿Chib'ih reet noq inaq'or chi hin atoob'? Ma' awach ta chik jino'q atoob' xa re' wo' hoq i jinaj chi Dios atoob'. 20Mi aweht'al ¿chib'ih ruq'or i taqe k'uhb'aal? Re' taqe ruq'or chi je' wili: Maach'uwa'risaj wach aakaxáro, maakansaj aawas achaaq', mat elq'anik maachuk i q'orik chi jot'b'al keh i tokoom cha nimaj atuut awajaaw, inki, inki Jesús. 21Re' winaq je' wili xuq'or: Chu'nchel taqe i ruq'or i k'uhb'aal re' re', xa nunimaj wo' chaloq pan wak'uniil, inki. 22Eh re' i Jesús, je' wili i xuq'or reh: Xa re' la' re' hat jinaj chik i komajaa' i na a'n: Chak'ayej chu'nchel i chib'ih aweh, re' i tz'aaq neenasiij keh i neb'aa'. Eh nee tiooj chi wiij, reh chi nee nareq i b'ehomal pan taxaaj, inki. 23Eh noq xrib'iraj chi je' re' i winaq, q'e' xchalik rutz'irkiil wach, ruum q'e' b'ehoom. 24Noq xrilow i Jesús chi q'e' xchalik rutz'irkiil wach i winaq re' re', je' wili xuq'or: Re' taqe b'ehomaq, ma' k'isiin k'axkiil chi keh chi neekiokik pa runimaal rajaawriik i Dios. 25Eh chi reh jino'q i chikop cameyo, ma' k'axik ta chi reh chi neenik'ik paruhopil jino'q i kúxa chuwach chi neenokik jino'q i b'ehoom pa runimaal rajaawriik i Dios, inki. 26Re' taqe i xi ib'irinik reh, xkipahqaaj chi je' wili: Wila' je' re', ¿awach aj wo' re' i naa ruko'ljiik? inki taqe. 27Re' Jesús je' wili kichaq'weesjiik xub'an: Aha' wilik i k'axik rub'aan chi keh i winaq, re' Dios neerub'an rub'aan, inki. 28Eh re' Pedro je' wili xuq'or reh i Jesús: Jaaw, re' hoj xqakanaa' chaloq chu'nchel i chib'ih qeh, eh re' chik i hat xatqatahqeej, inki. 29Re' reh je' wili i xuq'or: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi xa awach pa' i ruum i ruq'orariik rib'iral i runimaal rajaawriik i Dios xukanaa' chaloq i rupaat, rehk'een, ras ruchaaq', rutuut rajaaw, oon rak'uun rixq'uun, 30ma' k'isiin chik i jilow naa ruk'ulum ayu' wach ak'al. Eh chupaam chik i junch'iht chi k'acharik, naa ruk'ulum i juneliik k'acharik, inki Jesús. 31Re' Jesús xuyuq'eej taqe pareh i kab'laj chi raj tahqaneel, je' wili xuq'or keh: Yu'naak ojik inqa'an Jerusaleem, ar naa rojiik eloq wach chu'nchel i kitz'ihb'aam taqe i jalal ruq'oral i Dios chi naa nuk'ulum i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq. 32Ar naa kinkiq'asam pan kiq'ab' i tokoom tinamit, naa kinkikaqse'laam, naakinkib'ajam, naakichuhb'aam i panaq' nuwach. 33Eh naa kiin kiq'ojib'eem, nakiin kikansam xa re' la' paroox q'iij naa wo' chik wukteesjiik chaloq chi k'achlik nuwach, inki. 34Re' keh xama' xkireq ta wo' chi riij i xq'orarik keh. Eh ni xata keht'al chib'ih i k'ahchi' ruq'orariik keh ruum i Jesús, ruum re' taqe i xq'orarik keh re' re', ma' xkian ta pee rureqariik chi riij. 35Noq re' Jesús ach k'isiin ma' imponik pan tinamit Jericó, jinaj i winaq moywach tzunlik chii' b'eeh chi pahqanik lemóxna. 36Noq xrib'iraj i moywach re' re' chi ma' k'isiin i tinamit i k'ik inki a'n xupahqaaj chib'ih kianam i tinamit re' re'. 37Eh xkiq'or reh chi re' Jesús aj Nazaret i k'ahchi' rik'iik pamb'eeh. 38Xrib'iraj chi je' re' i moywach xuk'er reje chii' chi q'orob'jiik i Jesús chi je' wili: Jesús, hat Riih rumaam i reey David, chaketelaaj nuwach inki reh. 39Eh re' taqe i peet chuwach i Jesús xkiq'il naq i moywach chi maruk'er chik chii'. Eh re' reh q'e' chik kow xuk'er chii' chi je' wili: Hat Riih rumaam i reey David, chaketelaaj nuwach inki reh. 40Xrib'iraj chi je' re' i Jesús, xpa'lojik, xutaq'aaj ruk'amariik i moywach Eh noq xk'u'loq ma' najt ta ruuk', xupahqaaj reh chi je' wili: 41¿Chib'ih inawaaj chi neenub'an aweh? inki. Re' moywach je' wili i xuq'or: Jaaw, re' hin inwaaj naq chi neena teh weh i naq'nuwach, inki. 42Eh je' wili i xq'orarik reh ruum i Jesús: Tehok i naq'awach. Ruum chi aye'em ak'ux, xatk'achjik chik, i nuchjik. 43Re' moywach xa chupaam wo' jumehq' re' re' xteh inaq'wach, xooj chi riij i Jesús, xasuq chik ruk'ux chulooq'jiik i Dios. Eh xkiloq'ej wo' Dios chu'nchel i tinamit xi-ilwik reh i re'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\