LUCAS 19

1Re' Jesús xokik i koq Jericó, eh xik'ik reje chupaam i tinamit re' re'. 2Ar xpatinik jinaj i b'ehoom laj winaq, Zaqueo rub'ihnaal, k'amal kib'eeh i kipahqanik tooj inkamanik ar Roma. 3Re' Zaqueo xaraaj naq chik runab'eem wach i Jesús xa re' la', ma' xub'an ta wo' rilariik wach kuum i ruk'ihaal tinamit, ruum xa k'isiin tii rooq. 4Ruum aj re', xooj rajimam riib' chi peet b'eeh xjohtik chinaah jinaj i chee' Sicómoro, wilik ma' najt ta chii' b'eeh, re' xraaj chi xrilow wach i Jesús noq xik'ik ponoq ar. 5Eh noq xik'ik ponoq ar i Jesús, xtz'ehtanik johtoq nah chee' ar xrilow johtoq wach i Zaqueo, je' wili i xuq'or reh: Zaqueo, qajeen chaloq chi jumehq'iil, ruum re' hin yu'naak naa nub'anam nupatal panapaat, inki reh. 6Re' Zaqueo jumehq'iil wo' xqajik cho nah chee', xooj-lom parupaat, eh xasuq suq chik ruk'ux noq xuk'ul i Jesús parupaat. 7Noq xkilow chi je' re' i tinamit, chi kunchelaal xtohq'ik kich'olem i Jesús, xtohq'ik kiq'orom chi re' reh ruuk' jinaj i winaq aj mahk xub'an rupatal. 8Re' Zaqueo xpa'lojik johtoq, je' wili i xuq'or reh i QaJaaw Jesús: Jaaw, re' hin chu'nchel i chib'ih jariik wilik weh neenusiij yejaal-oq keh i neb'aa'. Eh wila' awach i welq'aam chib'ih reh, kijib' chik chi je' re' k'ihaal ineenuyeew reh chi jilow, inki. 9Eh re' i Jesús, je' wili i xuq'or: Yu'naak xk'ulik chik i ko'lenb'al iib' chupaam i paat wili, ruum re' i winaq wili, riih rumaam wo' chaloq i Abraham. 10Ruum re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, xin chalik chi rusik'ariik chi ruko'ljiik i sahchinaq parumahk, inki. 11Re' tinamit xkib'iraj i koq noq xuq'or taqe re' i Jesús. Eh re' reh jinaj i jalwaach q'orik xuq'or keh, ruum ach k'isiin ma' imponik Jerusaleem, eh re' taqe i tinamit xkikapaaj chi ach k'isiin ma' imponik i runimaal i rajaawriik i Dios ar. 12Je' wili i xuq'or keh: Pan jinaj cho q'iij xwihik jinaj i winaq wilik rajaawriik. Xooj chi najt pan tokoom tinamit, chuk'ulariik i rajaawriik chi reyil, eh naa wo' chik rusutiniik chaloq. 13Eh noq ach k'isiin ma' nooj, lajeeb' i rumoso xuyuq'eej ruuk'. Eh ruk'ihaal tumiin xuyeew keh, cha a'n taq ayak ruuk', kore' chik na' kinsutinoq chaloq na' chaq'asaj taq weh, inki. 14Eh inixowjik wach kuum i rutinamiit, ojinaq-oq chik i reh, wilik taqe i aj taqareel xkitaq'aaj reje chupaam i tinamit re' re', reh chi xponik kiq'or chi je' wili: Re' hoj ma' nqaaj taj chi re' winaq re' re' nee nakoj chi qareey, inki taqe. 15Eh noq ruk'ulum chik i rajaawriik chi reyil xsutinik wo' chik chaloq. Eh noq xk'ulik, xutaq'aaj taqe ruk'amariik i rumoso ruye'em kahnoq wii' i rutumiin, naab'al reh jarub' i xrak'uneej chikiwach chi kiju'junaal. 16Re' peet xponik, je' wili xuq'or: Jaaw, re' atumiin i xayeew kahnoq weh, lajeeb' chik chi je' re' k'ihaal xrak'uneej chi nuwach, inki. 17Re' reey je' wili xuq'or: ma' xta reet hat atoob'laj móso. Ruum chi korik wach ak'ux ruuk' i k'isiin, re' hin naa kaat nukojom chi ajaab'esil chikinaah i lajeeb' seht chi kok' tinamit, i nuchjik. 18Eh xooj wo' chik k'oloq i móso jinaj, je' wili i xuq'or reh i reey: Jaaw, re' atumiin xayeew kahnoq weh, ho'oob' chik chi je' re' k'ihaal xrak'uneej chi nuwach inki. 19Re' reey je' wili ruchaq'weesjiik xub'an: Re' hat naa wo' kaat nukojom chi ajaab'esil chikinaah i hoob' seht chi kok' tinamit, inki reh. 20Re' jinaj chik xooj wo' k'oloq xa re' la', je' wili i xuq'or reh i reey: Jaaw, wili atumiin aye'em kahnoq weh re' hin xnuyut panusu't. 21Xinyo'jik awuum, ruum weht'al chi re' hat, hat josq'laj winaq inamol i xa chib'ih jariik aha' ma' aye'em ta wii', eh inajach aha' ma' atikim ta wii', inki. 22Eh re' i reey, je' wili xuq'or: Re' hat, hat jinaj móso yiib' wach ana'ojb'al. Ruum i xaq'or re' re', naa nuq'atam i q'orik cha naah. Wila' aweht'al chi hin josq'laj winaq, inumol i xa chib'ih jariik aha' ma' nuye'em ta wii', inujach aha' ma' nutikim ta wii', 23¿chib'ih reet noq ma' xak'am reje i nutumiin aha' i molarik wii' tumiin, reh chi xkiq'asaj naq weh i nutumiin haa' i tojb'al riij noq xinsutinik chaloq panupaat? inki. 24Re' reey je' wili i xuq'or keh i wilkeeb' ar: Chaq'uch taq reh i nutumiin re' re' chayeew taq reh i lajeeb' chik chi je' re' k'ihaal i xrak'uneej chuwach, inki. 25Re' keh je' wili i xkiq'or: Jaaw, re' reh lajeeb' chik chi je' k'ihaal i xayeew reh i wilik ruuk' inki taqe. 26Re' reey je' wili i xuq'or: Re' hin i nuq'or taq aweh chi re' wilik chib'ih reh, naa ruye'ariik ruman reh. Eh re' i ma' xta wilik reh, naa ruq'uchariik reh wila' wilik k'isinoq chib'ih reh. 27Eh re' taqe i ki-ixowanik nuwach, i ma' xkaaj ta naq chi xi nokik chi kireey, chak'am taqe cho weh ayu', nee taqe nakansaj chi nuwach, inki reey, inki Jesús. 28Noq rukohlaam chik ruq'orariik taqe re' i Jesús, xuchop reje rub'eeh reh ojik Jerusaleem. 29Eh noq ach k'isiin ma' imponik i Jesús ma' najt ta ar Betfagé eh ar Betania, re' wilkeeb' chucheel i yuuq', olivo, ki'ib' keh i raj tahqaneel xutaq'aaj taqe reje chi taqarik, 30je' wili i xuq'or keh: Hiy taq panab'iix i wilkeeb' wii' patineel wilik reje chi qawach. Noq nee taq ti ponik ar, nee taq inareq chi b'ak'lik jinaj i k'isa b'uurux komajaa' awach injohtik chi riij. Nee taq inachej chaloq, eh nee taq i nak'am cho weh ayu'. 31Eh wila' awach xpahqanik taq aweh chihreet noq k'ahchi' taq achejem i k'isa b'uurux, je' taq wili i cha q'or reh: Reh i QaJaaw Jesús naa rukamaniik, tiko'q taq reh, inki. 32Re' taqe i ki'ib' chi raj tahqaneel xiooj wo' hoq, xponik wo' kireq i k'isa b'uurux je' rukab' i xq'orarik reje keh. 33Noq k'ahchi' kichejem i k'isa b'uurux, xpahqaljik keh chi je' wili kuum i ehchan reh: ¿Chib'ih reet noq k'ahchi' taq achejem? ki uchjik. 34Re' keh je' wili i xkiq'or: Re' hoj k'ahchi' qacha'jeem, ruum naa rukamaniik reh i QaJaaw Jesús, inki taqe. 35Eh xkihe' i kib'urb'aal chi jurub' i k'isa b'uurux, xkik'am reje reh i Jesús, eh xkijosaj chi riij i k'isa b'uurux. 36Noq ojik i rub'an i Jesús, re' tinamit xkihe' wach i kib'urb'aal chupaam i b'eeh xik'ik wii'. 37Noq k'isiin ma' rutoq'aa' qohoq qajik i Jesús chi ju' yuuq', olivo, chu'nchel i tinamit kitahqinik reh xtohq'ik kik'erem kichii' ruum rusuqkiil kik'ux. Eh xkiloq'ej i Dios, ruum xkilow taqe i ma' ilooj taj xub'an i Jesús. 38Je' wili i xkiq'or: Xti wilik ruloq'il i Reey xk'u'loq parub'ihnaal i QaJaaw Dios wih-oq ta naq i rusuqkiil k'uxliis pan taxaaj, eh loq'imaj ta naq i Dios wilik cho ar inki taqe. 39Eh wilik taqe i wilkeeb' ar i re' ruuk' taqe i aj fariseo, je' wili i xkiq'or reh i Jesús: Aj Tijineel, chaq'il taqe i kitahqinik aweh, chi maa inkik'er chik kichii', inki taqe. 40Eh re' Jesús je' wili xuq'or: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh, wila' ma' xkik'er chik kichii' i keh chi nulooq'jiik, re' chik taqe ab'aj neenkik'er kichii', inki. 41Noq xponik i Jesús ma' najt ta ruuk' i Jerusaleem, xrilow reje kiwach i tinamit, eh xroq'ej reje kiwach. 42Je' wili i xuq'or reje keh: Neeta naq taq inareq chi riij chupaam i q'iij yu'naak i neen ye'wik taq rusuqkiil ak'ux xama' xta chik inki, ruum keeb'amaj taq chawach, xama' naa ta wo' taq awilom wach. 43Ach k'isiin ma' imponik taqe q'iij chi naa taq ak'ulum i ti' k'axik. Re' taqe i ki-ixowanik taq awach naa kikojom i tz'aq chi junsuut taq aatinamiit, eh naa kikotem riij, eh k'ul taq naakiq'atam chawach. 44Eh naa kisacham awach taq i hat, je' wo' taq aatinamiit, je' wo' taqe i paat wilkeeb' chupaam ma' jino'q chik ab'aj korjinaq wii' naa rukahniik paruye'aab', ruum ma' xayeew ta taq rajaawriik i Dios chupaam i jumehq' noq xchalik taq chako'ljiik, inki Jesús. 45Chi riij i re', xokik i koq i Jesús parupaat i QaJaaw Dios, eh xtohq'ik taqe chaloq resam ar i aj k'aay, i loq'ool wilkeeb' ar 46je' wili i xuq'or keh: Pan santo laj huuj tz'ihb'amaj chaloq chi je' wili i xuq'or i Dios: Re' nupaat b'amb'al tiij naa rukamaniik wii', inki. Eh re' taq i hat akojom taq chi ke'emb'al kiib' ajileq', inki. 47Eh chu'nchel q'iij i rub'an i k'uhb'alinik parupaat i Dios. Eh re' taqe i kajaaw k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i kik'uhtanik reh i k'uhb'aal, taqe i kajaaw tinamit, xtohq'ik kisik'im chi riij nik' wach noq naa kikansam i Jesús. 48Xa re' la', xama' xkireq ta wo' chi riij nik' wach noq naa kikansam, ruum chu'nchel i tinamit xa nkiyeew chik i koq i kixikin chi rib'irjiik taqe i k'ahchi' ruq'orom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\