LUCAS 2

1Eh chupaam taqe q'iij re' re', re' ajaab'ees Augusto rub'ihnaal, xukoj jinaj i k'uhb'aal chi koruman chi naa rojiik kitz'ihb'aam kiib' chi kiju'junaal i tinamit i ruchopom naah. 2Re' peet tz'ihb' xb'aan, re' noq wilik chi taaq'anik i Cirenio pan tinamit Siria. 3Je' re' noq, re' taqe tinamit koruman chi xiooj chutz'ihb'jiik kiib' pan kitinamiit chi kiju'junaal. 4Ruum aj re', re' i José xelik chaloq pan tinamit Nazaret wilik paruyuq'ul i Galilea xooj pan tinamit Belén wilik paruyuq'ul i Judea, re' i rutinamiit i reey David. Ar xooj ruum re' reh re' ruuk' i xikin riih rumaam i reey David. 5Re' José ar xooj rutz'ihb'aaj riib' ruch'ihil i María, re' i ruye'em wii' wach i q'orik chi naa rub'anam kaxáro, eh re' i María wach k'acharik chik wilik. 6Eh noq wilkeeb' cho ar Belén, re' i María xponik i ruq'ijil i ruk'uliik ruk'ux. 7Ar x-aasjik i peet k'isa rak'uun i María, xub'ot pan kich, eh pan kiwab'aal wakax xuyok'aa', ruum ma' xkireq ta chik kiye'aab' imb'aan wii' wirik. 8Eh ar ma' najt ta ruuk' i tinamit Belén xi wihik chaloq taqe i cha'jen tentzun ki-ik'ik aq'ab' pantaq ch'ahn chucha'jaljiik i kitentzuun. 9Re' keh, chi ma' keht'al, xuk'uhtaaj riib' chikiwach jinaj i ruánjel i QaJaaw Dios. Eh xsihq'iljik chaloq i chi kijunsuut ruum i ruloq'il i QaJaaw, eh ma' k'isiin ta xiyo'jik. 10Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i ánjel: Matyo'jik taq. Re' hin xchalik nuq'or taq aweh jinaj i ak'laj q'orik xiik' naah chihojal, re' i naa ruye'wiik rusuqkiil kik'ux chu'nchel i tinamit. 11Re' hin xchalik nuq'or taq aweh chi yu'naak x-aasjik jinaj i Ko'len taq aweh parutinamiit i reey David, re' i Cristo i QaJaaw. 12Re' i rehtalil taq naa areqem re' chi naa taq areqem i k'isa k'un chi b'otooj pan kich, eh yook'amaj pan kiwab'aal wakax, ki uchjik ruum i ánjel. 13Eh xa chi jumehq'iil, xk'ulik kuch'ihleej i ánjel jinaj taqe i ruk'ihaal ánjel xi chalik pan taxaaj, k'ahchi' kitz'uyem wach i Dios, je' wili i k'ahchi' kiq'orom: 14Q'e' nim ruloq'il i Dios pan taxaaj Eh suq laj k'uxliis ayu' wach ak'al chi kixilak i tinamit k'ahchi' kianam rusuqkiil i rotob'il i Dios inki taqe chi tz'uuy. 15Eh noq xi sutinik wo' chik johtoq chu'nchel i ánjel pan taxaaj, re' taqe i aj cha'jen tentzun je' wili i xkiq'or chikiwach: Yu'naak, taq taq pan tinamit Belén, qilow chaloq chib'ih i xk'ularik, re' i xuyeew qeh chi naab'jik i QaJaaw, inki taqe. 16Eh xiooj chi jumehq'iil, eh xponik kireq i María ruch'ihil i José eh re' i k'isa k'un xponik kireq chi yoklik pan kiwab'aal wakax. 17Noq xkilow wach i k'isa k'un, xtohq'ik kik'uhtjaam aha' wilik i xq'orarik keh ruum i ánjel chi riij i k'isa k'un re' re'. 18Eh re' i xkik'utjaaj taqe i cha'jen tentzun, ma' k'isiin ta noq xsahchik kik'ux chu'nchel i tinamit xi-ib'irinik reh. 19Eh re' i María, i rutuut i k'isa k'un, xumol paránima chu'nchel i xkik'utjaaj taqe i cha'jen tentzun, eh xutoq'aa' rukapaam riij. 20Eh re' taqe i cha'jen tentzun k'ahchi' kiloq'em, k'ahchi' kitz'uyem wach i Dios noq xi sutinik reje pan kiye'aab', ruum i xponik kilow i xkib'iraj, je' rukab' i xq'orarik keh ruum i ánjel. 21Eh noq waxiqiib' chik q'iij raasjiik i k'isa k'un, xkipoch' naah i k'isa ruk'achab' re' i na'ojb'al inki a'n i aj judío. Eh Jesús i rub'ihnaal xkikoj, re' wo' hoq i b'ihnaal ruq'orom i ánjel ree María noq komajaa' inkahnik wach k'acharik. 22Eh noq xureq i q'iij chi re' i María ruch'ihil i José naa kianam i na'ojb'al saqb'eesb'al kiwach, niimb'al reh i najtir k'uhb'aal, xkik'am reje i k'isa kak'uun Jerusaleem xponik kiq'asaj pan q'ab' i QaJaaw Dios. 23Je' re' i xkian, ruum tz'ihb'amaj paruk'uhb'aal i QaJaaw chi chu'nchel i peet ak'un ki-aasjik koruman chi naa ruq'ahteesjiik pan q'ab' i QaJaaw. 24Ruum aj re', re' José ruch'ihil i María xiooj chuq'ahteesjiik i kimayiij, je' rukab' i ruq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw chi koruman chi naa ruye'ariik chi mayiij i junk'uhl chi mukur oon junk'uhl chi kok' paloma. 25Eh jinaj i winaq, Simeón rub'ihnaal, xpatinik ar Jerusaleem korik wach ruk'ux, i ruyeew ruloq'il i Dios. K'ahchi' ruy-eem chi naa ruko'ljiik chuwach i ti' k'axik i tinamit Israel. Re' Simeón re' re', wilik ruuk' chi manlik i Santolaj Uxlab'al. 26Eh q'orooj wo' cho reh pampeet ruum i Santolaj Uxlab'al chi ma' naa ta rukimiik chi komajaa' i rilow wach i Cristo, re' i xutaq'aaj chaloq i QaJaaw. 27Re' Simeón xb'ehteesjik reje ruum i Santolaj Uxlab'al noq xooj parupaat i QaJaaw Dios, re' noq xk'amarik reje i k'isa k'un Jesús kuum i rutuut rajaaw chupaam i rupaat i QaJaaw Dios chunimjiik i na'ojb'al i ruq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw. 28Eh re' Simeón xuq'ahcheej i k'isa k'un, xuq'asaj pan q'ab' i QaJaaw Dios, eh xuloq'ej, je' wili i xuq'or: 29Jaawa, yu'naak aj re' neerub'an chi nee nayeew q'ab' weh i hin, hin amoso chi neekinkimik chi suq nuk'ux, ruum xa a'n chik i aq'orom chaloq. 30Ruum xwilow chik wach i aj Ko'loom xataq'aaj chaloq, 31re' apab'aam chaloq chi Ko'len keh chu'nchel i tinamit wach ak'al. 32Re' reh i saqum, re' i naa rusihq'iniik keh i ma' re' ta taqe aj Israel. Eh xiik' naah loq'il chi keh i aj Israel, inki Simeón. 33Re' rutuut rajaaw i k'isa k'un Jesús ma' k'isiin ta xsahchik kik'ux ruum i xuq'or i Simeón chi riij i k'isa kak'uun. 34Eh xikuxeesjik ruum i Simeón, je' wili i xuq'or reh i María: Re' k'isa awak'uun wili xpa'ab'jik chaloq chi ruum i reh, ma' k'isiin i aj Israel inaakiq'ehb'iik, eh naakiwuktiik. Eh rehtalil chi ma' k'isiin i naaki-ixowaniik wach, 35eh je' re' noq naa ruk'utiniik chib'ih i rukapaaj paránima i ju'jun. Xa re' la' cha weh i hat, María, i naa kianam re' re' q'e' ti' naa awik'raam, je' naa naa rutoq'ariik awánima ruuk' q'aslaj ch'ihch', inki. 36Eh jinaj wo' k'isa k'een q'orol ruq'oral i Dios wilik ar, Ana rub'ihnaal, rixq'uun i Fanuel, re' ruuk' i riih rumaam i Aser. Re' ixoq re' re' ko k'isa q'ahxoq noq xub'an kaxáro, eh xawuquub' wo' haab' xk'acharik ruuk' i rub'ahiil. 37Re' reh kajwinaq haab' ruuk' kijib' haab' (84) chik rukimiik i rub'ahiil, eh xa ko kahnel ixoq wo' hoq. Eh chi q'iij chi aq'ab' wilik chupaam i rupaat i Dios chulooq'jiik eh i rub'an rutiij chi ma' rub'anam ta ruwa' ruhaa'. 38Eh re' Ana xooj k'oloq i wilik wii' i k'isa k'un Jesús. Re' reh xut'iosej ree Dios i k'isa k'un. Eh xuk'utjaaj i reht'al chi riij i k'isa k'un keh i tinamit k'ahchi' kuy-eem ruko'ljiik i tinamit Jerusaleem. 39Eh noq kianam chik chu'nchel i ruq'or i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios i María ruch'ihil i José, xkik'am wo' chik reje i k'isa k'un Jesús, xiooj wo' chik pan kitinamiit Nazaret wilik paruyuq'ul i Galilea. 40Eh re' k'isa k'un kow johtoq ruk'iih, eh reh reh ruk'uliik i ransil, eh reh reh ruk'uliik i runa'ojb'al, re' Dios xuyeew i rotob'il chinaah. 41Re' rutuut rajaaw i Jesús rajlaal haab' kiponik ar Jerusaleem chi rik'tesjiik i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. 42Eh noq rukohlaam chik kab'laj haab' i Jesús, xk'amarik reje Jerusaleem ruum i rutuut rajaaw, chi rik'tesjiik i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto je' rukab' i okrinaq taqe wii'. 43Eh kuxinaq-oq chik i ninq'ijinik, re' taqe i rutuut rajaaw i Jesús xkichop wo' chik cho kib'eeh ree chalik pankipaat. Eh re' Jesús xkahnik chaloq ar Jerusaleem chi ma' keht'al. 44Pankik'ux i keh b'ehik i rub'an chaloq i Jesús chi kixilak i tinamit. Jinaj-oq chik q'iij i b'ehik kianam, noq xtohq'ik kisik'im i chi kixilak i ma' tokoom ta kuuk', chi kixilak i kamigo. 45Xkilow chi ma' xkireq taj, kora'j xi sutinik wo' chik reje re' chusik'ariik Jerusaleem. 46Eh noq xooj kuxoq, paroox q'iij xponik kireq i Jesús pan rupaat i QaJaaw Dios, tzunlik pan kixilak i kik'uhtanik ree k'uhb'aal, k'ahchi' taqe rib'iram, eh i rupech'uj taqe i koq. 47Eh chu'nchel i xi ib'irinik i koq ree Jesús xsahchik kik'ux ruuk' i runa'ojb'al, ruum re' reh i ruchaq'weej taqe chi korik inkipech'uj reh. 48Noq xreqarik i Jesús kuum i rutuut rajaaw, q'e' xsahchik kik'ux. Je' wili i xq'orarik reh ruum i rutuut: K'isa wak'uun, ¿chib'ih reet i xa a'n qeh chi je' re'? Qakab'cheel ruuk' awajaaw k'ul qoh-ooj chasik'ariik, i nuchjik. 49Eh re' Jesús je' wili i chaq'wik xub'an: ¿Chib'ih reet noq k'ul taq tiooj chi nusik'ariik? ¿Mi ma' aweht'al taq re' chi re' hin ajwaal wach chi parupaat i waJaaw wilik cho pan taxaaj naa nuwihiik? inki. 50Eh re' taqe i rutuut rajaaw xama' xkireq ta wo' chi riij chib'ih raaj ruq'orom i xq'orarik keh ruum i kak'uun. 51Eh re' Jesús xsutinik wo' chik reje chikiij Nazaret, re' i patim taqe wii', xama' xukanaa' ta wo' runimjiik taqe rutuut rajaaw. Eh re' rutuut xumol paránima taqe i xk'ularik re' re'. 52Eh re' Jesús kow johtoq ruk'iih. Reh reh ruk'uliik i runa'ojb'al. Wilik wo' rotob'il i Dios ruuk'. Eh suq kik'ux taqe tinamit chi riij.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\