LUCAS 20

1Pan jinaj q'iij, noq re' Jesús, xuk'uhb'alej i tinamit parupaat i Dios, eh xuq'or keh i ak' k'uhb'aal ree ko'lemb'al iib'. Xiponik ar taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal, taqe i nimaq wach kikamaj chi kixilak i aj judío, 2xkipahqaaj ree Jesús chi je' wili: ¿Aha' inchalik awajaawriik chub'aan taqe re'? ¿Awach inye'wik awajaawriik chub'anariik? inki taqe reh. 3Re' Jesús je' wili i xuq'or: Je' wo' hin jinaj q'orik naa nupahqaam taq aweh i hat, inwaaj chi nee taq inachaq'weej weh. Chaq'or aj taq weh re' hat: 4¿Awach xtaaq'anik cho reh i Juan chi qasanik ha', re' Dios oon xa winaq taqe? inki. 5Eh re' keh, k'ul xtohq'ik kiwech'um riij chikiwach chib'ih i naa kiq'orom, je' wili i xkiq'or: Wila' xqaq'or chi re' Dios xtaaq'anik cho reh, ¿Chib'aaj reet noq ma' xanimaj taq re'? inko'q qeh. 6Eh wi xqaq'or chi xa winaq xtaaq'anik cho reh, yohb'aal maaqoh kikansaj chi ab'aj i tinamit, ruum chu'nchel kinimanik reh chi korik chi re' Juan aj qasan ha' jalal ruq'oral i Dios, inki taqe. 7Ruum aj re', je' wili i xkiq'or: Ma' qeht'al taj awach xtaaq'anik cho reh i Juan chi qasanik ha', inki taqe. 8Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Je' wo' hin ma' nee ta wo' taq i nuq'or aweh i hat aha' inchalik i wajaawriik chub'anariik taqe re', inki. 9Re' Jesús je' wili ruq'orkee i tinamit, panjalwaach q'orik: Pan jinaj cho q'iij, jinaj i winaq xutik ru-uuva paruye'aab'. Eh xuyeew chi kemeel i ruye'aab' keh i junch'uq chi kamanoom, eh xooj chi b'iyájo, najt xponik rub'an. 10Noq xponik ruq'ijil i rusik'ariik i wach i ru-uuva, xutaq'aaj chaloq jinaj i rumoso chupahqaljiik i wach i ru-uuva naa naq rukahniik ree reh. Eh re' taqe i kemelen ye'aab' xkiq'ojib'eej i móso, xkitaq'aaj reje chi ma' jino'q i xkiyeew reje reh. 11Eh re' i ehchan ye'aab', jinaj wo' chik i rumoso xutaq'aaj chaloq. Re' taqe i kemelen ye'aab' xkib'ajib'eej xkiq'ojib'eej i moso, xkitaq'aaj reje chi ma' jino'q chi naq'wach i uuva xkiyeew reje reh. 12Re' ehchan ye'aab' jinaj wo' chik i rumoso xutaq'aaj chaloq. Eh re' taqe i kemelen ye'aab' xkihopib'eej wo' chik reje eh xkesaj cho chupaam i ye'aab' re' re'. 13Eh noq xooj kuxoq, je' wili i xuq'or paruk'ux i ehchan ye'aab': Chib'ih nchee naa nub'anam. Antaq'aaj oon inche reje i wak'uun q'e' nuk'axam nee-oon naq inche imponik panaq'kiwach, inki. 14Eh noq xkilow kemelen ye'aab' chi wilik chik ar i ak'uunb'ees, je' wili i xkiq'or chikiwach: Re' winaq wili reh naa rukahniik i ye'aab' tikooj wii' uuva. Ruum aj re', ma' xta reet chi neenqakansaj, chi je' re' qeh i hoj neenkahnik i ye'aab', inki taqe. 15Eh xkesaj chaloq aak'uunb'ees chupaam i ye'aab' tikooj wii' uuva, eh xkikansaj. Eh ¿chib'ih i naa rub'anam i ehchan uuva kuuk' taqe i re' noq inaq'or taq i hat? 16Re' ehchan reh uuva naa rojiik kuuk' i kemelen ye'aab' re' re', naa taqe rukansam, eh tokoom chik aj eh naa ruye'em chi kemeel i ruye'aab', inki Jesús. Re' keh je' wili xkiq'or: Inko'q ta naq i Dios ma' ta naq neenk'ularik i re' inki taqe. 17Eh re' i Jesús kow xutz'ehtaaj taqe reje, je' wili i xuq'or keh: Wila' ma' neenk'ularik i je' re', ¿chib'aaj wo' ruq'or re' i tz'ihb'amaj pan santo laj huuj, chi je' wili? Re' ab'aj ma' xponik ta panaq'kiwach i aj yej-an paat, re' re' xkahnik chi rukowiil i rooq i paat, inki. 18Eh xa awach pa' i neenq'ehb'ik chinaah ab'aj re' re', kok' xeer naa rukahniik. Eh awach aj chinaah neenq'ehb'ik ab'aj re' re', neerupuch'ib'eej, xa je' chik pooq neenkahnik, inki Jesús. 19Eh re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal xkaaj naq kichopom i Jesús chupaam i jumehq' re' re', ruum xkireq chi riij chi re' jalwaach q'orik xuq'or chikiij i keh xq'orik. Xa re' la', ma' xkichop ta wo' hoq, ruum kiyo'jik kuum i tinamit. 20Ruum aj re', wilik taqe i winaq korik tii chik wach kik'ux inki a'n kiib', xkitaq'aaj chaloq chutahariik i Jesús, reh chi naa naq kiminim chupaam i mahk chi q'orarik. Ruuk' i re', naa naq kiq'asam pan q'ab' i q'atal q'orik. 21Re' taqe i aj tahool re' re', je' wili i xkiq'or reh i Jesús: Aj Tijineel, re' hoj qeht'al chi re' taqe inaq'or, re' taqe i k'uhb'aal i na a'n, xti korik. Re' hat ma' awach taj i tokoom rilariik i na a'n, xanik' pa' wach i runa'ojb'al i ju'jun. Eh inaq'or rukorkiil nik' wach i k'acharik iraaj i Dios. 22Re' hoj inqaaj chi neenaq'or qeh, ¿mi rub'ehel chi neenqa a'n i tooj ruuk' ajaab'ees aj Roma oon ma' rub'ehel taj? inki taqe. 23Eh re' Jesús, noq xukoj rehtaal chi ma' holohik taj i k'ahchi' kikapaam chi riij, je' wili i xuq'or keh: 24Chak'uhtaaj taq jino'q weh i tumiin, inki. Eh xkik'uhtaaj wo' reh, eh xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Awach aj eh i wachiis i b'ihnaal wilik chuwach? ki uchjik. Re' i wach ajaab'ees aj Roma, eh re' i rub'ihnaal, inki taqe. 25Re' Jesús je' wili xuq'or: Wila' je' re', koruman wo' taq chi neenatoj riij reh ajaab'ees i ree ajaab'ees. Eh koruman wo' taq chi neenatoj riij reh i Dios i ree Dios, ki uchjik. 26Eh re' taqe tahool re' re' ma' xta xkireq wii' ru mahk i Jesús ruuk' i xuq'or chikiwach i tinamit sahchik la' kik'ux ruuk' i kichaq'weesjiik xub'an, eh ma' kota chik xiq'orik. 27Eh wilik taqe i re' ruuk' aj saduceo, xiooj k'oloq ruuk' i Jesús, ma' nkinimaj taj chi kiwuktik wo' chik chaloq i kamnaq chi k'achlik kiwach. Ruum aj re', je' wili xkiq'or ree Jesús: 28Aj Tijineel, re' k'uhb'aal rutz'ihb'aam kahnoq qeh i Moisés i ruq'or chi je' wili: Wila' xkimik jino'q i winaq chi ma' xwihik ta rak'uun rixq'uun ruuk' i rehk'een, re' chaq'b'ees ak'un inchol rub'anam kaxáro ruuk' i kahnel ixoq, reh chi neen wihik rak'uun rixq'uun parub'ihnaal i ras kamnaq, inki. 29Ayu' najtir cho q'iij, wuquub' b'ila' taqe i winaq xi wihik chaloq kas kichaaq' kiib'. Re' i aasb'ees xkimik reje chi ma' xwihik ta rak'uun rixq'uun ruuk' i rehk'een. 30Re' i rukab' ak'un xub'an wo' kaxáro ruuk' ixoq, eh xkimik wo' reje chi ma' xwihik ta rak'uun, rixq'uun ruuk', 31i roox ak'un xub'an wo' kaxáro ruuk', eh korehtaal xkian kaxáro kiwuqcheel ruuk' i kahnel ixoq. Eh xikimik reje chi ma' jino'q keh i xwihik rak'uun rixq'uun ruuk' i kahnel ixoq. 32Eh noq xooj kuxoq, xkimik wo' reje i kahnel ixoq re' re'. 33Eh na' kiwuktoq chaloq chi k'achlik kiwach, ¿awach keh i wuquub' re' re' naa rukahniik chi rub'ahiil ixoq re' re', ruum kiwuqcheel xkian kaxáro ruuk'? inki taqe. 34Re' Jesús je' wili kichaq'weesjiik xub'an: Ayu' wach ak'al re' taqe i winaq, re' taqe ixoq inki a'n kaxáro. 35Raaj taqe i ruk'ul chi keh chi naa kiponiik chupaam i junch'iht chik chi k'acharik, eh i ruk'ul chi keh chi naa wo' chik kiwuktiik chaloq chi k'achlik kiwach, atoob' ta winaq, oon ixoq taqe, ma' naa ta chik kianam kaxáro, 36ruum ma' naa ta chik kikimiik, naa la' kikahniik chi je' kikab' taqe ánjel. Eh naa kikahniik chi rak'uun rixq'uun i Dios chik taqe, ruum naa wo' chik kiwuktiik chaloq chi k'achlik kiwach. 37Eh re' Moisés ruye'em wo' qeh chi naab'jik chi re' taqe kamnaq kiwuktik wo' chik chaloq chi k'achlik kiwach, chupaam i ruq'oral i Dios re' i ruq'or wii' i k'iix chi k'ahtik i rub'an. Eh chi xuq'or QaJaaw Dios chi je' wili: Re' hin i ruDios i Abraham, i ruDios i Isaac, i ruDios i Jacob, inki. 38Wila' je' re' i xuq'or chaloq i Dios, ar inkan chi riij chi re' Dios ma' re' ta ki Dios i kamnaq ki Dios la' i k'achalkeeb', ruum chuwach i reh chu'nchel k'achalkeeb', inki Jesús. 39Eh wilik taqe i re' ruuk' i kik'uhtanik reh i k'uhb'aal wilkeeb' i koq ar, je' wili i xkiq'or reh i Jesús: Aj Tijineel, xti q'e' holohik i chaq'wik xa a'n, inki taqe reh. 40Je' re' noq, ma' kota chik xkichop kik'ux chupahqaljiik ree Jesús jino'q i q'orik. 41Re' Jesús xupahqaaj keh i kik'uhtanik ree najtir k'uhb'aal chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq inaq'or taq i hat chi re' i Cristo xa riih rumaam i reey David? 42Wi ta je' re', re' David ma' xuq'or ta naq chi je' wili chupaam i huuj ree Salmo: Re' QaJaaw xuq'or reh i waJaaw chi je' wili: Ti tzuun panusak'aaj, 43re' hin korehtaal inuyeew taqe pana wooq taqe i ki-ixowanik awach, inki Dios, ma' nki ta naq i David. 44Korik ta chi xa riih rumaam i reey David i Cristo, re' David ma' xuq'or ta naq chi raJaaw i Cristo, inki Jesús. 45Eh noq k'ahchi' kib'iram i tinamit i k'ahchi' ruq'orom i Jesús, re' reh je' wili xuq'or keh i raj tahqaneel: 46Chawik'raaj taq awiib' chikiwach i kik'uhtanik ree najtir k'uhb'aal. Re' keh nimaq rooq i kiso' inkikoj, eh inkaaj chi neenye'arik rusuqkiil kik'ux pantaq k'aayb'al. Eh chupaam i sik'oj wach tzunaab' kitzuhnik chupaam taqe paat inlooq'jik wii' Dios, eh chupaam i sik'oj wach ye'aab' kitzuhnik noq inki a'n kiwa' kihaa'. 47Re' keh inkiq'uch i kipaat taqe ixoq kamnaq kib'ahiil, eh xa re' inkaaj chi ma' nkan ta chikiij, najt tii chik rooq i kitiij inki a'n Re' keh xiik' naah ti'kiil i tojb'al kimahk naakik'ulum chi riij inki a'n re' re', inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\