LUCAS 22

1Ach-oq ilook' i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, re' noq ink'uxarik i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. 2Re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal kisik' chi riij chi q'eeq maal nik' wach noq naa kikansam i Jesús, ruum kiyo'jik kuum i tinamit. 3Eh re' i aj Yahm xokik paránima i Judas, Iscariote i rukab' b'ih, re' ruuk' i jinaj keh i kab'laj chi raj tahqaneel i Jesús. 4Re' reh xooj kuuk' i kajaaw k'amal kib'eeh aj tiij, je' wo' kuuk' i nimaq wach kikamaj chupaam i rupaat i Dios xuq'or keh nik' wach noq naa ruq'asam pan kiq'ab' i Jesús. 5Re' keh xsuuqb'ik kik'ux, xkiq'or reh i Judas chi naa kiye'em rutumiin chi riij i xuq'or. 6Re' Judas xuk'ul ruk'ux ruum i re', xusik' chi riij nik' naa ruye'em riib' chuwach chi naa ruq'asam i Jesús pan kiq'ab' taqe re', chi ma' keht'al i tinamit. 7Eh xponik i ruq'ijil i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, re' noq ink'uxarik i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh, re' noq inkanteesjik i rak'uun tentzun ink'uxarik ree ninq'iij re' re'. 8Re' Jesús xutaq'aaj reje i Pedro, i Juan, je' wili xuq'or keh: Hiy taq cha yejaa' qawa' re' xq'eq, re' naa qak'uxum reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, inki. 9Re' keh xkipahqaaj ree Jesús chi je' wili: ¿Aha' inawaaj i hat chi neenqayejaa' ponoq? inki taqe. 10Re' Jesús je' wili i xuq'or: Noq nee taq ti okik i koq pan tinamit, ar taq neenareq jinaj i winaq rutehlaam nah tileb' i jinaj ikom chi ha'. Nee taq inatahqeej reje parupaat ar taq nee ti okik i koq ruuk'. 11Eh je' wili taq i neenaq'or reh i ehchan paat: Re' qaj Tijineel iraaj runab'eem. ¿Aha' wilik apaat naa rub'anam wii' ruwa' ruhaa' ree xq'eq ruch'ihil taqe i raj tahqaneel reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto? tiko'q taq reh. 12Re' reh nee taq i ruk'uhtaaj aweh paruka'ch'iht i rupaat chi korjinaq chik paam. Ar taq neenayejaa' i qawa' qahaa' ree xq'eq, ki uchjik ruum i Jesús. 13Eh re' taqe i ki'ib' chi raj tahqaneel i Jesús xponik wo' kireq nik' wach i xq'orarik keh. Ar wo' xkiyejaa' i wi'k ha' ree xq'eq reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. 14Noq xureq i ru orahiil i wi'k ree xq'eq, re' Jesús xooj nah mexa chi wi'k ruch'ihil taqe i raj tahqaneel. 15Eh je' wili i xuq'or keh i raj tahqaneel: Re' hin ti xwaaj chi peet naa nub'anam nuwa' nuhaa' taq awuuk' ree xq'eq reh i runiq'ijiik i elik chaloq Egipto noq komajaa' kinkimik, 16ruum re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi komajaa' chik naa nub'anam nuwa' nuhaa' taq awuuk' je' rukab' i wili, kore' chik naa nub'anam na' b'anroq pa runimaal rajaawriik i Dios, inki. 17Eh xuchop chaloq i kulk, xut'iosej ree Dios, je' wili i xuq'or keh i raj tahqaneel: Hu', chawik'saj taq reje chawach, chawuk'ej taq aweh wilik chupaam, 18ruum re' hin i nuq'or taq aweh chi komajaa' chik naawuk'em weh i riis uuva wili, kore' chik naawuk'em na' k'oloq iloq chi manlik i runimaal i rajaawriik i Dios, inki. 19Eh xuchop wo' chaloq i kaxlanwi'k, xut'iosej ree Dios, xuch'uy, eh xuyeew keh i raj tahqaneel, je' wili xuq'or keh: Re' kaxlanwi'k wili rujalwaach i nuti'jolal q'asamaj pankimik chi k'axb'al taq aweh. Re' taq i wili naa a'nam chi q'orb'al wib'iral, inki. 20Eh je' wo' re' xub'an i Jesús ruuk' i kulk noq xkikohlaaj kiwa' kihaa' ree xq'eq, je' wili i xuq'or keh i raj tahqaneel: Re' i wilik chupaam i kulk wili, rujalwaach i ak' k'uhb'aal, narojiik eloq wach ruuk' i nukik'eel naa ruchihkiik chi k'axb'al taq aweh i hat. 21Eh re' naa ruq'asaniik weh, jinaj k'ahchi'kooj wii' chi wi'k ruuk' nah mexa yu'naak. 22Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, xanaa wo' nukimiik je' rukab' i q'orooj cho chi wiij. Xa re' la', q'e' ti' i naa ruk'ulum i naa ruq'asaniik weh inki Jesús. 23Eh re' taqe i raj tahqaneel k'ul xkipahqaaj chikiwach chi je' wili: ¿Awach aj wo' naa ruq'asaniik reh pankimik i ruq'or? inki taqe. 24Re' taqe i raj tahqaneel i Jesús k'ul xkiwech'uj riij chikiwach, awach kekeh i q'e' naa ruye'ariik runimaal wach. 25Eh re' i Jesús, je' wili i xuq'or keh: Chi kixilak tokoom tinamit, re' taqe reey kow kitaaq'anik chinaah i tinamit, eh re' taqe i kajaaw tinamit atoob'laj, winaq inq'orarik keh. 26Eh chaxilak taq i hat, awach i wilik runimaal wach, inchol ruk'isinb'isam riib'. Awach i wilik chi taaq'anik, inchol rub'anam riib' chi je' rukab' i xa aj kamanoom. 27Eh ¿awach i wilik rajaawriik noq inaq'or taq i hat, re' inooj wih-oq chi wi'k nah méxa, oon re' ink'amwik cho ruwa'? ¿Mi ma' re', re' inooj chi wi'k nah mexa wilik runimaal wach? Raaj i hin, wilkiin taq chaxilak chi xa je' hin jino'q kamanoom. 28Re' taq i hat ma' nik' ta taq xi nakanaa' noq xnuk'ul taqe chaloq i ti'laj pajarik. 29Ruum aj re', naa taq nuye'em awajaawriik i hat, je' rukab' noq xuyeew wajaawriik i waJaaw i hin. 30Eh jinaj taq naa qa'nam wii' qawa' qahaa' taq awuuk' nah mexa chupaam i runimaal i wajaawriik. Ar taq naa atzuhniik chupaam taq aaye'aab' chuq'atariik i q'orik chikinaah i kab'laj ch'uq chi aj Israel, inki Jesús. 31Re' QaJaaw Jesús je' wili i xuq'or: Simón, Simón, re' aj Yahm hat taq chik rupahqaam ree Dios, reh taq aapajariik, naa taq ruchahchuum awach, je' rukab' imb'aan reh i trigo. 32Xa re' la' re' hin xnupahqaaj chik panutiij chi ma' naa ta ruyojiik ak'ux chi jumpech. Eh noq naa wo' chik aye'em ak'ux, naa aye'em rukowiil kik'ux taqe aahermano, inki. 33Re' Simón je' wili xuq'or: Jaaw, re' hin nuchopom nuk'ux chi ojik chawiij pantz'ilom. Eh wi xatkikansaj, nee wo' nuyeew wiib' chi kimik chawiij, inki. 34Re' Jesús je' wili xuq'or: Pedro, re' hin xti korik i nuq'or aweh chi chupaam aq'ab' yu'naak noq komajaa' inoq'ik imaas, oxpech naa aq'orom chi ma' aweht'al ta nuwach, inki. 35Eh je' wili xuq'or keh i raj tahqaneel: Noq xat nutaq'aaj taq reje chi k'uhb'alinik, chi ma' xta taq achiim, akoxtaal, axijab', ¿mi xatkahnik taq re' chi ma' xta taq chib'ih aweh? inki. Ma' chih taj, inki taqe. 36Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Eh yu'naak awach i wilik ruchiim, i wilik rukoxtaal, chuk'am reje. Eh awach i ma' xta ruq'aslaj ch'ihch' chuk'ayej i ruchakéta chuloq ruq'aslaj ch'ihch'. 37Re' hin korik i nuq'or taq aweh chi korehtaal inooj eloq wach wuuk' i tz'ihb'amaj chaloq chi je' wili: Xkojarik haa' chi kixilak i yiib' wach kina'ojb'al, inki. Ruum re' i tz'ihb'amaj chaloq wuuk' i hin naa rojiik eloq wach, inki Jesús. 38Re' taqe raj tahqaneel je' wili xkiq'or: Jaaw, kiib' i q'aslaj ch'ihch' wilik quuk' ayu', inki taqe. Qakanaa' chi je' re', inki. 39Chi riij i re', re' Jesús xelik reje ar je' rukab' i okrinaq wii', xooj chinaah i yuuq', olivo, eh xiooj chi riij taqe i raj tahqaneel. 40Eh noq xi ponik chupaam i ye'aab' re' re', je' wili xuq'or keh i raj tahqaneel: Cha a'n taq atiij, reh chi ma' nee ta taq ti q'ehb'ik pamahk, inki. 41Re' Jesús xujil reje riib' chikiwach je' naa najtiil inqajik wii' ab'aj noq inkutarik. Ar xuxuk'aa' qohoq riib' chub'anariik i rutiij. 42Je' wili xuq'or: Hat waJaaw, wila' neeruyee riib' chawach, maayeew q'ab' chi neenuk'ul i ti' k'axik wili. Xa re' la', ma' ta naq neenb'aan inwaaj i hin re' ta la' naq neenb'aan inawaaj i hat, inki. 43Eh chupaam i jumehq' re' re', jinaj i ánjel xqajik cho pan taxaaj, xuk'uhtaaj riib' chuwach i Jesús, reh chi xye'arik rukowiil ruk'ux. 44Eh noq k'ahchi' ruyot'om ruk'ux chi riij i ti' k'axik ach k'isiin ma' ruk'ul, xa ruyeew chik ruk'ux chi tiij. Eh re' i rutz'a'uub' xa je' chik nimaq rut'uur kik' noq inqajik wach ak'al. 45Eh noq xukohlaaj rutiij, xwuktik johtoq, xchalik wo' chik kuuk' i raj tahqaneel. Eh suq kiwiriik noq xk'ulik taqe rureq, ruum i rutz'irkiil kiwach. 46Je' wili i xuq'or keh: ¿Chib'ih reet i wirik taq i na a'n? Wukteen taq, cha a'n taq atiij, reh chi ma' nee ta taq ti q'ehb'ik pamahk, inki. 47Eh noq kok'ahchi' chuq'orariik taqe re' i Jesús, manlik xi ponik i ma' k'isa tinamit. Re' i Judas ink'amwik kib'eeh, re' i jinaj keh i kab'laj chi raj tahqaneel. Re' reh xujil i koq riib' chutz'ub'ariik i wach i Jesús. 48Chalik i Jesús je' wili xuq'or: Judas, re' hat xa ruuk' i junriim chi rutz'ub'ariik i nuwach xinaq'asaj pankimik i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, maje', inki. 49Eh noq xkilow taqe i raj tahqaneel i Jesús chib'ih i k'ahchi' ruk'ulariik, je' wili xkiq'or: Jaaw, ¿mi naa taqe qak'ulb'ilem ruuk' q'aslaj ch'ihch'? inki taqe. 50Chalik i jinaj keh i raj tahqaneel i Jesús, xuyok' i rusak'aaj xikin i jinaj keh i rumoso i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij. 51Eh je' wili i xq'orarik reh ruum i Jesús: Chakanaa' manlik i xa a'n reh, i nuchjik. Eh re' Jesús xutz'a'j i koq i xikin i xyok'arik i xikin, eh xuk'aachrisaj. 52Eh re' Jesús je' wili i xuq'or keh i kajaaw k'amal kib'eeh aj tiij, keh i nimaq wach kikamaj parupaat i Dios, keh i k'amal kib'eeh i aj judío, re' taqe i chopool: ¿Chihreet noq ruuk' ch'ihch', ruuk' chee' taq xat chalik chi nuchopariik? Je' cho kinchoparik ajileq' taq i na a'n weh. 53Re' hin chu'nchel wo' naq q'iij xinwihik taq cha wuuk' chupaam i rupaat i Dios, eh ma' nik' ta taq xakapaaj nuchopariik. Re' taq i hat, re' i ora wili taq xasik' ree nuchopariik, ruum re' i q'equm k'ahchi' ruye'em i rajaawriik, inki. 54Eh xkichop aj re' i Jesús, xkik'am reje parupaat i kajaaw taqe k'amal kib'eeh aj tiij. Eh re' Pedro najt xam reje chi riij i Jesús. 55Eh chi chii' i paat re' re' luk'uuj i q'aaq', eh wilik taqe i xkitzunaa' i koq kiib' chi q'axnik chi junsuut. Eh chi kixilak re', re' Pedro xutzunaa' wo' i koq riib' i reh chi q'axnik. 56Eh noq xrilow ixoq aj poh chi tzunlik i koq i Pedro chi q'aaq', kow xutz'ehtaaj i koq, je' wili xuq'or: Re' winaq wili ruch'ihil wo' naq i Jesús, inki. 57Eh re' Pedro ma' xuq'or tee korik, je' wili xuq'or: Ixoq, re' hin ma' weht'al ta wach awach inaq'or, inki. 58Eh je' chik junk'aam, wilik wo' chik xi ilwik i koq wach i Pedro, je' wili i xq'orarik reh: Re' hat, hat wo' naq haa' chi riij i Jesús maje', i nuchjik. Ma' chih taj, jaaw ma' hin ta haa' chi riij, inki. 59Eh je' naa chik jinaj ora, toq' toq' xb'aan reh i Pedro ruum jinaj i winaq, je' wili i xq'orarik reh: Re' hat korik chi hat wo' naq haa' ruuk' i Jesús, eh hat wo' aj Galilea maje', i nuchjik. 60Re' Pedro je' wili i xuq'or: Jaaw, re' hin ma' weht'al ta wach awach inaq'or re' re', inki. Eh noq xakok'ahchi' wo' chi q'orik i Pedro, xoq'ik imaas. 61Eh re' Jesús xusutej riib' chutz'ehtjiik i Pedro, eh xk'ulik cho paruk'ux i q'orooj cho reh ruum i Jesús chi je' wili: Yu'naak noq komajaa' inoq'ik imaas, oxpech naa aq'orom chi ma' aweht'al ta nuwach, i nuchjik. 62Eh ruum i ruti'kiil ruk'ux i Pedro, xasuq suq chik inoq'ik noq xelik reje ar. 63Re' taqe i winaq k'ahchi' kicha'jinik ree Jesús, xkikaqse'laaj i koq, eh xkiq'ojib'eej i koq. 64Eh xkib'ak' chi-itz'ihy i panaq'wach, xkipahqaaj reh chi je' wili: Chaq'ijej aj re' awach xq'ojwik aweh inki taqe reh. 65Eh xkib'ajib'eej i koq, xa reh reh chik taqe i ma' holohik ta laj q'orik xkiq'or i koq reh i Jesús. 66Eh noq xsaq'ik, re' taqe i k'amal kib'eeh i aj judío, taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal, xkimol kiib' chi q'ataj q'orik. Eh xk'amarik reje chikiwach i Jesús. Ar xkipahqaaj reh chi je' wili: 67Chaq'or qeh mi re' hat i Cristo, inki taqe reh. Re' Jesús je' wili xuq'or: Wila' xnuq'or taq aweh chi re' hin, xama' nee ta wo' taq inanimaj. 68Eh wila' chib'ih i xnupech'uj aweh taq i hat, xama' nee ta wo' taq inaq'or weh xama' nee ta wo' taq kinawoq'taaj. 69Xa re' la', yu'naak johtoq chi qawach re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, naa wojiik tzuhnoq pan taxaaj parusak'aaj Ajaab'ees Dios nim rajaawriik, inki. 70Eh chi kunchelaal je' wili i xkiq'or reh i Jesús: ¿Mi ra'j wo' re' hat i Rak'uun i Dios? inki taqe reh. Re' Jesús je' wili i xuq'or: Hoo', re' i hin, je' rukab' taq i xaq'or, inki. 71Eh re' taqe i q'atal q'orik, je' wili xkiq'or: Yu'naak ma' kota chik ruman chi awach neenq'orik chi wilik ru mahk, ruum xqib'iraj chik ruuk' qaxikin i chukuj q'orik xuq'or, inki taqe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\