LUCAS 23

1Eh re' taqe i kimolom kiib' re' re' xipa'lojik johtoq, eh xkik'am reje i Jesús chuwach i Pilato. 2Eh xkikoj i koq ru mahk je' wili i xkiq'or: Re' hoj xqareq chaloq i winaq wili chi k'ahchi' ruyojom kik'ux i qatinamiit. Iruq'or chi ma' ruman ta chi neenqa a'n i tooj ruuk' ajaab'ees aj Roma. Eh ruq'or chi re' reh i Cristo, chi re' reh i Reey, inki taqe. 3Xrib'iraj i Pilato chi je' re', xupahqaaj reh i Jesús chi je' wili: ¿Mi korik chi re' hat i kiReey i aj judío? inki. Hoo', korik chi re' hin, je' rukab' i xaq'or, inki noq chaq'wik. 4Eh re' Pilato je' wili i xuq'or keh i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, keh i tinamit: Re' hin ma' xta k'isinoq ru mahk xnureq i winaq wili, inki. 5Re' keh xakow chik inkiq'or i koq chi je' wili: Korik la' chi k'ahchi' ruyojom kik'ux i qatinamiit ruuk' taqe i ruk'uhtaaj. Ar xutoq'aa' chaloq i Galilea, eh yu'naak ayu' chik i Judea k'ahchi' chub'anariik i, inki taqe. 6Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Pilato, xupahqaaj keh mi paruyuq'ul i Galilea inchalik i Jesús. 7Eh noq xq'orarik reh chi ar inchalik i Jesús, xutaq'aaj reje ruuk' i Herodes, re' i wilik chi ajaab'esil i Galilea. Re' i Herodes ar wo' wilik Jerusaleem chupaam taqe q'iij re' re'. 8Eh noq xrilow wach i Jesús i Herodes, ma' k'isiin ta xsuuqb'ik ruk'ux, ruum xa najtir wo' naq iraaj cho rilom wach. Eh rib'iram wo' rib'iral i Jesús, iraaj wo' naq rilom chi naa rub'anam jino'q i ma' ilooj taj. 9Re' Herodes ma' k'isiin i peech' xub'an ree Jesús, eh re' reh xama' jino'q wo' chi q'orik xchaq'wik. 10Eh wilkeeb' wo' ar taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i kik'uhtanik ree najtir k'uhb'aal, xa toq' toq' chik inki a'n i koq chukojariik ru mahk i Jesús. 11Eh re' Herodes, ruch'ihil taqe i soldado, xkib'ajib'eej i Jesús reh chi xkikaqse'laaj, xkikoj i holohik laj itz'ihy chi riij, je' intiq'ib'jik reey xkian. Eh re' Herodes xutaq'aaj wo' chik reje i Jesús ruuk' i Pilato. 12Chupaam i q'iij re' re', re' Herodes xkik'am kiib' chi amigohiil ruuk' i Pilato pampeet inkixowaaj naq kiwach. 13Eh re' Pilato xutaq'aaj rumolariik kiwach i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i q'atal q'orik kuch'ihil i tinamit, 14je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat xak'am taq cho chi nuwach i winaq wili xaq'or taq weh chi k'ahchi' ruyojom kik'ux i tinamit. Eh re' hin k'ih pech xnupahqaaj reh taq chawach. Eh xawil taq chi ma' xta jino'q ru mahk xnureq je' rukab' i k'ahchi' taq atz'aqam wach chi riij i hat. 15Eh ni xata re' i Herodes xreqwik ru mahk. Ruum i re' xutaq'aaj cho qeh ayu'. Re' reh ma' xtaj i mahk xub'an chi ruk'ul ta chi neenkanteesjik. 16Je' re' noq, re' hin xanaa wik'sam chi ti' k'axik chi riij i re', naawoq'taam reje, inki Pilato. 17Re' Pilato je' re' xuq'or, ruum okrinaq chi chupaam i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto inik'ik iroq'taaj ju'jun i wilkeeb' chi prexohjik. 18Eh chu'nchel i tinamit junq'oriik taqe chi kow chi je' wili: Chakansaj la' i winaq re' re'. Eh re' Barrabás chawoq'taaj qeh inki taqe. 19Xanaah re' i Barrabás kojooj pantz'ilom ruum i moloj wach winaq xub'an reh naq i rupletohjiik ajaab'ees, eh ruum wo' hoq i jinaj kaansanik rub'anam. 20Eh re' Pilato, ruum chi xraaj naq roq'taam i Jesús, xuq'or wo' chik keh chi naa roq'taam. 21Eh re' keh xiik' chik naah kowiil xkiq'or chi je' wili: Chakoj la' wach kuruus, chakoj wach kuruus, inki taqe. 22Eh paroxpeech je' wili i xq'orarik keh ruum i Pilato: Xti ¿chib'aaj wo' re' ru mahk i winaq wili? Re' hin ma' xta ru mahk xnureq chi ruk'ul ta chi neen kanteesjik, re' hin xanaa nuye'em panti' k'axik neenwoq'taaj reje, inki. 23Eh re' keh xa toq' toq' chik inki a'n eh xakow chik xk'er chii' chi kojaroq wach kuruus i Jesús. Eh ruum i kiq'oral i keh i kiq'oral i k'amal kib'eeh aj tiij, korehtaal xk'ulub'jik keh i xkipahqaaj. 24Re' i Pilato xuk'ulaa' wo' rub'anariik i xkipahqaaj reh. 25Re' Pilato xroq'taaj reje i winaq xkisik' wach i keh, re' i kojooj pantz'ilom ruum i moloj wach winaq chupletohjiik naq ajaab'ees, eh ruum i jinaj kaansanik rub'anam. Eh re' Jesús xuq'asaj pankimik je' rukab' i xkipahqaaj. 26Eh noq xkik'am reje i Jesús i soldado reh i rukojariik wach kuruus, xkik'ul pamb'eeh jinaj i winaq Simón rub'ihnaal aj Cirene, chalik i rub'an panab'iix, xkimin reje chuk'amariik i rukuruus i Jesús, reh chi xam b'eeh reje chi riij. 27Eh ma' k'isiin i tinamit kitahqinik reh i Jesús. Eh wilik taqe ixoq chi kixilak xak'erik chik kichii' chi oq'ik ruum i k'ahchi' ruk'ulum i Jesús. 28Re' reh xutz'ehtaaj taqe ixoq re' re', je' wili xuq'or keh: Hat taq ixoq aj Jerusaleem, mat oq'ik taq chi wiij i hin re' la' taq i hat chawoq'ej awiib', eh chikiij taq awak'uun awixq'uun tioq'oq, 29ruum naa ruponiik i q'iij noq naa ruq'orariik chi je' wili: Atoob' keh ixoq ma' xta kak'uun kixq'uun, je' wo' taqe i ma' xwihik ta kiha'lak'uun, je' wo' taqe i ma' xich'uch'isanik taj, inko'q i q'orik. 30Eh re' i tinamit naa kiq'orom reh taqe i yuuq' chi je' wili: Tiq'ehb'oq taq chi qanaah inko'q taqe. Eh Qoh akeb'aa' taq inko'q taqe i reh nimaq rub'ohl yuuq'. 31Eh wila' je' re' i k'ahchi' keeb' wee hin i je' nukab' i k'achlik chee', ra'j naa chik ma' xiik' naah neenkian reh re' i je' rukab' i chiq chee', inki Jesús. 32Eh ki'ib' wo' winaq xiik' naah i kimahk xkik'am reje haa', reh chi junkojariik wach kuruus xkian ruuk' i Jesús 33Noq xi ponik chupaam i ye'aab', Rub'aqil Naah Camnaq rub'ihnaal, ar xkikoj wach kuruus i Jesús. Eh xkikoj wo' wach kuruus i ki'ib' chi winaq xiik' naah i kimahk, jinaj i xkiyeew parusak'aaj, eh jinaj i xkiyeew parutz'eet. 34Re' Jesús je' wili i xuq'or: WaJaaw, cha kuy kimahk i k'ahchi' kib'aniik ti' k'axik weh, ruum ma' keht'al taj inki a'n inki. Re' taqe i soldado xkiq'ijej riij i ruso' i Jesús ilb'al reh aha' wilik neenkahnik keh chi kiju'junaal. 35Eh re' i tinamit k'ahchi' kilom i k'ahchi' ruk'ulum i Jesús. Eh re' taqe i q'atal q'orik xkikaqse'laaj, je' wili i xkiq'or: Re' reh xuko'leej taqe i tokoom. Yu'naak chuko'leej aj riib' re' reh mi xti korik chi re' reh i Cristo, i sik'ooj cho wach ruum i Dios, inki taqe. 36Je' wo' taqe i soldado k'ahchi' wo' i koq kikaqse'laam i Jesús i keh, eh xkijil i koq kiib' ruuk', xkiyeew i koq reh chi uuk'jik i k'ahlaj vino, 37je' wili inkiq'or reh: Wila' xti korik chi hat kiReey i aj judío, chako'leej aj awiib' yu'naak re' inki taqe. 38Eh chinaah johtoq i Jesús wach kuruus jinaj i ehtalil kojooj tz'ihb'amaj pan kiq'oral aj griego, aj hebreo, aj latin je' wili ruq'or: Re' wili i kiReey i aj Judío, inki. 39Eh jinaj keh i winaq xiik' naah i kimahk, re' kojooj taqe wach kuruus, xub'aj i Jesús, je' wili ruq'or: Mi xti korik chi re' hat i Cristo, chako'leej awiib' i hat, eh qoh ako'leej wo' i hoj inki. 40Eh re' i winaq jinaj xiik' naah i ru mahk, re' kojooj wach kuruus, xuq'il i ruch'ihil, je' wili xuq'or reh: Re' hat ma' nayohleej taj i Dios. Xanaah re' k'ahchi' wo' naq ak'ulum aweh i ti' k'axik wili. 41Re' hoj wilik reet noq k'ahchi' qak'ulum i ti' k'axik wili, ruum i ruk'ul chi k'ahchi' qatojom riij taqe i mahk qa'nam. Raaj i winaq wili, ma' xta mahk rub'anam, eh k'ahchi' wo' ruk'ulum reh i ti' k'axik wili, inki. 42Eh je' wili i xuq'or reh i Jesús: QaJaaw Jesús, kink'oloq cho panak'ux noq naa awokiik chi taaq'anik chupaam i runimaal awajaawriik, inki. 43Re' Jesús je' wili xuq'or: Re' hin xti korik i nuq'or aweh chi yu'naak naa awojiik wih-oq wuuk' chupaam i loq'laj ye'aab' inki. 44Eh kab'lajora i q'iij, xq'equmrik chu'nchel i wach ak'al, eh kore' chik ixib' ora ruqajiik i q'iij xsaquumb'ik i wach ak'al. 45Noq xq'equmrik wach i q'iij, xweq panyejaal itz'ihy q'atb'al paam i rupaat i Dios. 46Eh re' Jesús kow xuk'er chii', je' wili xuq'or: WaJaaw, re' hin panaq'ab' inwoqxa'neej i wánjel nut'iosil inki. Eh ach wo' re' re' xuq'or, xkimik. 47Noq xrilow i kajaaw soldado aj Roma chib'ih jariik i xk'ularik, xuloq'ej i Dios, je' wili xuq'or: Xti korik wo' hoq chi re' winaq wili ma' xta wo' naq k'isinoq ru mahk, inki. 48Eh chu'nchel i tinamit xi-ilwik reh i xk'ularik, xa nkituy chik i koq i chi' kik'ux ruum i ruti'kiil kik'ux noq xi elik reje ar. 49Eh chu'nchel i kieht'alinik wach i Jesús, kuch'ihil taqe ixoq xi tahqinik cho reh ko Galilea, xa chi najt xkipab'aa' reje kiib' chi rilariik taqe i xk'ularik re' re'. 50Eh jinaj i winaq, José rub'ihnaal, aj pan tinamit Arimatea wilik paruyuq'ul i Judea, atoob'laj winaq, korik wach ruk'ux, re' wo' haa' chi kixilak i juntzuhb' chi q'atal q'orik. 51Eh re' reh k'ahchi' wo' naq ruy-eem i ruk'uliik i runimaal i rajaawriik i Dios. Ruum aj re' ma' xuk'ul ta ruk'ux i xkiyejaa' wach i ruk'ihaal re' re', eh ni xata re' i xkian xuk'ul ruk'ux. 52Re' reh xooj ruuk' i Pilato chupahqaljiik i ruti'jolal i Jesús. 53Eh xuqasaj wach kuruus i ruti'jolal i Jesús, eh xub'ot reje chupaam i jinaj holohik itz'ihy, xuk'am reje, xumuq'aa' chupaam jinaj i jul k'otooj panab'aj komajaa' ta awach i muhqik ar. 54Re' wili re' xb'aan chupaam i q'iij noq imb'aan i yej-anik iib' noq ach k'isiin ma' imb'aan okik chupaam i hi'limb'al q'iij. 55Re' taqe ixoq xi tahqinik cho reh i Jesús ko Galilea xiooj chi rilariik aha' xmuhqik wii' i Jesús. Eh xkikoj rehtaal nik' wach rumuq'ub'jiik i ruti'jolal xb'aan. 56Eh noq xi sutinik chaloq pankipaat taqe ixoq re' re', xkiyejaa' ink'ohnik laj iq'oom b'uch'b'al naq reh i ruti'jolal i Jesús. Eh xi hi'lik pan hi'limb'al q'iij, je' rukab' i ruq'or i najtir k'uhb'aal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\