LUCAS 24

1Eh noq xsaq'ik chi junwaar, pampeet q'iij ree xamano, xti ko wahq'eq xiooj wo' chik taqe ixoq aha' xmuhqik wii' i ruti'jolal i Jesús, eh xkik'am reje ink'ohnik laj iq'oom kiyejaam. 2Noq xi ponik aha' xmuhqik wii' i ruti'jolal i Jesús, esamaj chik iloq ab'aj tz'apb'al i koq chii' i jul. 3Eh noq xi okik i koq chupaam i jul, ma' xkireq ta chik ar i ruti'jolal i QaJaaw Jesús. 4Eh re' taqe ixoq re' re', ma' k'isiin taxiyo'jik, xama' nkireq ta chik chi riij chib'ih naa kia'nam. Eh jumehq'iil xkilow i ki'ib' chi winaq xan reprotik chik i kiso' pa'alkeeb' i koq kuuk'. 5Eh re' taqe ixoq re' re', ma' k'isiin taj i kiyo'jiik, xkik'utzaa' qohoq kiib' wach ak'al. Eh je' wili i xq'orarik keh kuum i ki'ib' chi winaq: ¿Chib'ih reet noq k'ahchi' taq asik'im chi kixilak i kamnaq i k'achlik? 6Re' reh ma' xta chik ayu' xwuktik wo' chik chi k'achlik wach. K'oloq taq panak'ux i ruq'orom taq chaaweh noq ko wilik taq chaawuuk' paruyuq'ul i Galilea. 7Noq xuq'or taq chaaweh chi je' wili: Re' hin Ak'uunb'ees i nuwii' winaq, naa kinkiq'asam pan kiq'ab' i aj mahk naakiin kikojom wach kuruus naa kinkimuq'aam, eh paroox q'iij naa wo' chik wukteesjiik chi k'achlik nuwach, inki, inki taqe. 8Re' taqe ixoq re' re', jumehq'iil xk'ulik cho pankik'ux i ruq'orom chaloq i Jesús. 9Eh noq xiso'ljik chaloq taqe ixoq i xmuhqik wii' i Jesús, xooj kik'utjaaj i xk'ularik keh i junlaj chi raj tahqaneel i Jesús, je' wo' keh i kuch'ihil junch'uq. 10Re' taqe ixoq xiq'orik rib'iral keh i raj tahqaneel i Jesús chib'ih i xk'ularik je' wili i kib'ihnaal: Re' María aj Magdala, re' Juana, re' i María rutuut i Jacobo, eh junch'uq chik taqe ixoq re' taqe haa'. 11Re' taqe i raj tahqaneel i Jesús xkikapaaj chi re' taqe ixoq re' re' xama' keht'al taj i k'ahchi' kiq'orom ruum aj re', ma' xkaaj ta kinimam. 12Eh re' Pedro reh xooj rajimam riib' aha' xmuhqik i ruti'jolal i Jesús. Noq xtz'ehtanik i koq panjul, ma' xta chik ar ach re' itz'ihy xb'otarik wii' i Jesús tzuklik ar. Eh sahchinaq chik ruk'ux ruum i xk'ularik noq xsutinik cho pampaat. 13Eh chupaam q'iij re' re', ki'ib' keh i raj tahqaneel i Jesús ojik inki a'n chupaam i tinamit Emaús, je' naa ixib' léwa ruuk' i Jerusaleem. 14Re' keh k'ahchi' reje kik'utjaam chikiwach chu'nchel i xk'ularik. 15Eh noq k'ahchi' kik'utjaam chikiwach, eh k'ahchi' kiwech'um riij taqe re', xujil i koq riib' i Jesús chi kicheel noq ojik inki a'n 16Re' keh, atoob' ta wilik wo' naq jinaj i k'ahchi' kilom wach, xa re' la' ma' nkian ta runaab'jiik wach. 17Eh re' i Jesús xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Chib'ih jariik i k'ahchi' taq ak'utjaam chawach jinaj b'eeh chib'ih reet noq intz'irik ta awach? inki. 18Eh jinaj keh i xchaq'wik, Cleofas rub'ihnaal, je' wili xuq'or: Xa re' wo' hat xat wihik cho ar Jerusaleem, ma' aweht'al taj chib'ih i taqe jariik i xk'ularik ar chupaam taqe q'iij xik'ik inki. 19Re' Jesús je' wili xuq'or: Xti ¿chib'aaj wo' jariik re' i xk'ularik ar? inki. Re' keh je' wili xkiq'or: Re' i xuk'ul i Jesús aj Nazaret, re' reh jinaj naq jalal ruq'oral i Dios, xti wilik rajaawriik chuwach i Dios chikiwach i tinamit ruuk' taqe i rub'an i ruq'or. 20Eh re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i q'atal q'orik, xkiq'asaj pan kiq'ab' i ma' re' ta taqe aj judío, reh chi xkiq'at i q'orik chinaah, reh i rukojariik wach kuruus. 21Xanaah re', re' hoj ch'iklik naq tii qak'ux chi re' reh naa resaniik reh panti' k'axik i qatinamiit Israel. Eh yu'naak ixib' chik q'iij kikansam. 22Atoob' ta wilik wo' taqe ixoq re' ruuk' i wilkeeb' chi qaxilak xi ponik ko wahq'eq aha' xmuhqik wii' i Jesús, xoj kiyohb'isaj ruuk' i xk'ulik kiq'or qeh. 23Eh xkilow chi ma' xkireq ta chik panjul i ruti'jolal i Jesús, xi sutinik wo' chik chaloq pampaat. Eh xk'ulik kiq'or chi wilik taqe i ánjel xkilow wach, xq'orarik b'ila' keh kuum chi re' Jesús k'achlik. 24Eh wilik wo' chik taqe i quch'ihil xi ponik aha' xmuhqik wii' i Jesús. Eh xponik wo' kireq chi je' rukab' i xkiq'or ixoq. Xa re' la', re' i ruti'jolal i Jesús ma' xkireq ta chik ar, inki taqe. 25Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Re' taq i hat ma' xta taq ana'ojb'al, q'e' taq tichamchotik chi runimjiik i kiq'orom chaloq taqe i jalal ruq'oral i Dios. 26Re' keh kiq'orom chaloq chi koruman chi peet naa ruk'ulum taqe i ti' k'axik re' re' i Cristo, noq komajaa' inye'arik ruloq'il reh okik pan taxaaj, inki. 27Eh xuch'ob' rub'ehel keh nik' wach i ruq'or i tz'ihb'amaj cho chi riij pan santo laj huuj, je' wo' i xutz'ihb'aaj chaloq i Moisés, i xkitz'ihb'aaj chaloq taqe jalal ruq'oral i Dios. 28Eh noq xi ponik chupaam i tinamit ojik inki a'n wii' i ki'ib' chi raj tahqaneel i Jesús, re' Jesús xa q'e' tii chik xik'ik reje xub'an riib'. 29Eh re' taqe i ki'ib' re' re', xa toq' toq' xkian reh i Jesús chi xkahnik kuuk' ar, je' wili i xkiq'or reh: Tikaan quuk' ayu', xokik chik i q'iij q'equm chik, inki taqe reh. Eh re' i Jesús xkahnik wo' kuuk' ar. 30Noq wilik chik i Jesús kuuk' ar nah méxa, xuchop chaloq i kaxlanwi'k, xut'iosej ree Dios chi riij i re', xuch'uy, eh xuyeew keh. 31Eh je' naa kore' xtehlojik inaq'kiwach, ruum xkinab'eej wach chi re' i Jesús wilik kuuk'. Eh re' reh insachiwanik wo' chik chikiwach. 32Eh re' keh je' wili xkiq'or chikiwach: Mo' oon xti korik wo' re' chi xuyot' cho qak'ux i ruk'utaaj xub'an cho quuk' pamb'eeh, noq xuq'or cho qeh chib'ih taqe i ruq'or i tz'ihb'amaj cho chi riij pan santo laj huuj, inki taqe. 33Eh xa chupaam wo' jumehq' re' re' xi sutinik wo' chik reje Jerusaleem. Ar xponik kireq i junlaj chi aj tahqaneel chi kimolom kiib', haa' taqe i kuch'ihil junch'uq. 34Je' wili i xq'orarik keh kuum taqe i kimolom kiib' re' re': Xti korik chi re' QaJaaw Jesús xk'aach wo' chik chaloq ruka'peech Xuk'uhtaaj chik riib' reh i Simón inki taqe. 35Re' taqe i ki'ib' re' re' xtohq'ik wo' kik'utjaam keh i xkik'ul reje pamb'eeh, eh nik' wach noq xkinab'eej wach i Jesús noq xuch'uy i kaxlanwi'k. 36Eh noq k'ahchi' kiq'orom taqe re', impa'iwanik ponoq i Jesús pankiyejaal. Xuyeew rusuqkiil kik'ux, je' wili xuq'or keh: Re' i suq laj k'uxliis wih-oq taq awuuk', inki. 37Eh re' keh ma' k'isiin ta xiyo'jik wilik i xikapeb'inik reh chi xa ránjel rut'iosil winaq i k'ahchi' kilom wach. 38Eh je' wili xq'orarik keh ruum i Jesús: ¿Chib'ih reet noq ma' k'isiin taq ayo'jiik chib'ih reet noq xa kokiib' wo' taq ak'ux? 39Chawilow taq i wooq i nuq'ab'. Xti re' i hin k'ahchi' taq awilom nuwach. Kinatz'a'j taq, chakoj taq rehtaal chi re' jino'q i xa ránjel rut'iosil jino'q i winaq ma' xta ruti'jolal, ma' xta rub'aqil je' rukab' i nuti'jolal, i nub'aqil i hin k'ahchi' taq awilom yu'naak, ki uchjik. 40Eh noq xuq'or i je' re' i Jesús, xuk'uhtaaj keh i q'ab' ruch'ihil i rooq. 41Eh re' keh xa kosachlik wo' kik'ux, xakomajaa' wo' inkinimaj ruum i rusuqkiil kik'ux noq xq'orarik keh ruum i Jesús chi je' wili: ¿Mi wilik k'isinoq chib'ih weh taq awuuk' reh chi neenuk'ux? inki. 42Xkib'iraj chi je' re', k'isiin i joximaj kar, eh junsahl i riis kaab' xkiyeew reh. 43Chalik i Jesús xuk'ul wo' hoq, eh xuk'ux chikiwach. 44Eh je' wili i xuq'or keh: Re' ti' k'axik xnuk'ul, re' wo' i nuq'orom taq cho aweh noq ko wilkiin taq chaxilak, re' noq xnuq'or chi koruman chi naa rojiik eloq wach i rutz'ihb'aam cho chi wiij i Moisés pan najtir k'uhb'aal, i kitz'ihb'aam chaloq i jalal ruq'oral i Dios, i tz'ihb'amaj cho panhuuj ree Salmo, inki. 45Eh xukoj kina'ojb'al, reh chi naa kireqem chi riij chib'ih i ruq'or i tz'ihb'amaj cho chi riij i reh pan santo laj huuj, 46je' wili i xuq'or keh: Pan santo laj huuj tz'ihb'amaj chaloq chi re' Cristo koruman chi naa rukanteesjiik, naa rumuhqiik, eh paroox q'iij naa wo' chik ruwukteesjiik chaloq chi k'achlik wach. 47Eh chi parub'ihnaal i reh naa ruq'orariik rib'iral chi chu'nchel i tinamit naakiyot'om i kik'ux chi riij i kimahk, reh chi neenkuyarik i kimahk ruum i Dios. Ar naa rutohq'iik reje ruq'orariik Jerusaleem, eh korehtaal imponik rib'iral pantaq tinamit sut i wach ak'al. 48Re' taq i hat xawil taq chik ruuk' naq'awach chib'ih i xk'ularik. 49Eh re' hin naa nutaq'aam taq cho cha naah i ruq'orom taq rib'iral aweh i waJaaw. Xa re' la' tikaan pee taq ayu' Jerusaleem, korehtaal taq inak'ul i ajaawriik naa ruchaliik pan taxaaj, ko ra'j taq naa awojiik re' chuq'orariik i nuk'uhb'aal, inki Jesús. 50Eh re' Jesús xresaj taqe reje Jerusaleem i raj tahqaneel, xuk'am taqe reje ko Betania, xuyeew i q'ab' chikinaah, xukuxisaj taqe. 51Eh noq k'ahchi' kikuxeesjik ruum i Jesús, xikanab'jik kahnoq, xk'amarik johtoq i Jesús pan taxaaj chikiwach. 52Eh kiloq'em-oq chik i Jesús, xasuq suq chik kik'ux noq xi sutinik wo' chik chaloq Jerusaleem. 53Chi riij i re', xa eliik chik wilkeeb' chupaam i rupaat i Dios chulooq'jiik, je' ta naq re'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\