LUCAS 4

1Re' Jesús wilik ruuk' chi manlik i Santolaj Uxlab'al, noq xelik reje chi chii' nim ha' Jordán, eh xk'amarik reje ruum i Santolaj Uxlab'al panchiq yuuq'. 2Eh re' Jesús i ka'winaq q'iij xub'an ar ma' xunik'eej ta wach ruwa' ruhaa'. Noq xik'ik taqe q'iij re' re', xchalik runuhmiik, eh re' aj yahm xujil i koq riib' chupajariik i Jesús, 3je' wili i xuq'or reh: Mi xti korik chi hat Rak'uun i Dios, cha q'or keh ab'aj wili chi kikorjoq chi kaxlanwi'k, inki. 4Eh re' Jesús je' wili xuq'or: Pan santo laj huuj i ruq'or chi ma' xata ruuk' kaxlanwi'k naa ruk'achariik i winaq. Naa la' wo' ruwihiik ruk'achariik, ruuk' i ruq'oral i Dios i nelik cho panchii', inki. 5Eh re' aj yahm xuk'am reje i Jesús chinaah jinaj i yuuq' najt naah, ar xuk'uhtaaj cho reh chu'nchel i runimaal kiwach i kiholwochiil nimaq taq tinamit wilkeeb' wach ak'al, 6je' wili i xuq'or reh i Jesús: Chu'nchel i nimaq taq tinamit wulu', wee hin chik q'asamaj, ruch'ihil taqe i kajaawriik, i kiholwochiil. Re' hin neenuyeew reh awach aj eh inwaaj nuye'em panuk'ux. 7Eh wila' re' hat xaxuk'aa' awiib' chi nulooq'jiik re' hin neenuyeew aweh chu'nchel i nimaq taq tinamit wulu', inki. 8Eh re' Jesús je' wili i xuq'or: Hat aj yahm, eleen chi nuwach. Pan santo laj huuj i ruq'or chi xa re' wo' QaJaaw Dios naa rulooq'jiik, eh xa re' wo' reh naa rukamanjiik wach, inki. 9Eh chi riij i re', re' aj yahm xuk'am reje i Jesús pan santo laj tinamit Jerusaleem, eh xujosaj johtoq ko chi jurub' i rupaat i Dios. Eh je' wili xuq'or reh: Mi xti korik chi hat Rak'uun i Dios, chakut qohoq awiib' wach ak'al, 10ruum pan santo laj huuj i ruq'or chi re' i Dios, naa rutaq'aam chaloq taqe ruánjel chi naa kaat kicha'jeem. 11Eh ruuk' kiq'ab' naa kaat kich'ihleem, reh chi ma' nee ta naq'oj wiib' wataq ab'aj, inki. 12Eh re' Jesús je' wili ruchaq'weesjiik i aj yahm xub'an: I ruq'or wo' pan santo laj huuj chi ma' jino'q naa rupajwiik reh i QaJaaw Dios, inki. 13Eh re' aj yahm xrilow chi ma' xureq ta chik chi riij nik' wach rupajariik i Jesús naa rub'anam, xukanaa' kahnoq chuwach i xama' k'ih ta laj q'iij. 14Eh re' Jesús wilik ruuk' chi manlik i rajaawriik i Santolaj Uxlab'al noq sutinik wo' chik reje Galilea. Eh re' i tinamit xanoq wo' xkiq'or rib'iral i Jesús chi junsuut i ye'aab' re' re'. 15Eh xub'an i k'uhb'alinik i Jesús chupaam taqe paat inlooq'jik wii' i Dios chupaam i ju'jun chi ye'aab', eh chu'nchel i tinamit xiye'wik ruloq'il. 16Re' Jesús xooj wo' chik k'oloq Nazaret, re' xk'ihik cho wii'. Eh pan jinaj hi'limb'al q'iij, xokik i koq chupaam i paat inlooq'jik wii' Dios, ruum je' re' i okrinaq wii'. Ar xupab'aa' johtoq riib' chi rilariik paam i santo laj huuj. 17Eh xkiyeew pan q'ab' i huuj rutz'ihb'aam chaloq i Isaías, i jalal ruq'oral i Dios. Eh noq xuteh wach i huuj i Jesús, manlik xponik rureq taqe i q'orik wili: 18Re' hin xuyeew cho chi nunaah i Ruxlab'al i QaJaaw Dios, ruum re' reh xsik'wik cho nuwach chuq'orariik i ak' k'uhb'aal keh neb'aa', chuq'orariik chi naakeliik chi prexohjik i wilkeeb' prexo chutehariik inaq'kiwach moywach eh chi kiko'ljiik i k'ahchi' rub'aan ti' k'axik keh, 19je' wo' chuq'orariik rib'iral i suq laj haab' naa ruye'em i QaJaaw Dios chikinaah i rutinamiit, inki panhuuj. 20Eh re' Jesús xub'ot wo' chik wach i huuj, xuq'asaj reh intowik chupaam i paat inlooq'jik wii' Dios, eh xutzunaa' riib' chi k'uhb'alinik. Eh chu'nchel i tinamit xakow chik inkilow i Jesús. 21Eh je' wili i xuq'or keh i tinamit: Chupaam i q'iij yu'naak xooj eloq wach taq awuuk' i tz'ihb'amaj chaloq chupaam i huuj xwilow wach, inki. 22Chu'nchel i tinamit holohik kiq'orik chi riij i Jesús. Eh xsahchik kik'ux ruum i atoob'laj q'orik i ruq'or keh. Ruum aj re', je' wili i xkiq'or: ¿Mi ma' re' re' i wili i rak'uun i José? inki taqe. 23Eh re' Jesús je' wili xuq'or: Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi naa taq aq'orom weh i q'orik i ruq'or chi je' wili: Hat aj iq'omaneel, chawiq'omaaj awiib' i hat. Eh nee wo' taq inaq'or weh chi je' wili: Re' taqe i ma' ilooj taj xa a'n Capernaum, inqaaj chi neena' a'n ayu' panatinamiit, tiko'q taq, inki. 24Eh re' Jesús je' wili i xuq'or keh i tinamit: Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi ma' jino'q i jalal ruq'oral i Dios suq ruk'ulariik imb'aan parutinamiit. 25Xti korik chi je' re' imb'aan. Chawil taq paruq'ijil i Elías jalal ruq'oral i Dios, re' noq ma' xub'an taj i jab' chuwach ixib' haab' ruuk' waqiib' poh ar Israel, eh ma' k'isa wi'jaleel i xwihik. Eh ma' k'isiin wo' naq ixoq kamnaq kib'ahiil xkaaj toob'jik. 26Eh re' Elías ma' xtaq'ab'jik ta reje Israel chutoob'jiik taqe ixoq re' re'. Xtaq'aab'jik la' reje i chutoob'jiik i jinaj ixoq kamnaq rub'ahiil ar Sarepta, wilik ma' najt ta ruuk' i Sidón. 27Eh paruq'ijil chaloq i Eliseo jalal ruq'oral i Dios, ma' k'isiin wo' i aj rax q'aah xi wihik chaloq Israel. Re' i Eliseo ma' jino'q keh taqe re' xuk'achrisaj xa re' la' wo' Naamán aj Siria, xuk'achrisaj, ki uchjik ruum i Jesús. 28Noq xkib'iraj chi je' re' chu'nchel i wilkeeb' chupaam i paat inlooq'jik wii' Dios, ma' k'isiin ta noq xchalik kik'aah. 29Ruum aj re', xipa'lojik johtoq chuchopariik i Jesús. Xkiqichej reje chii' i tinamit, xkik'am johtoq chi ju' i yuuq' wilik ar, re' intohq'ik cho wii' i tinamit re' re', ar naq naakitolem cho chi yuuq' pankik'ux. 30Eh re' Jesús xik'ik reje pankiyejaal, xukanaa' taqe kahnoq ar. 31Eh re' Jesús xooj pan tinamit Capernaum wilik paruyuq'ul i Galilea. Eh pan jinaj hi'limb'al q'iij, xutoq'aa' kik'uhb'aljiik taqe i tinamit. 32Eh re' keh ma' k'isiin ta xsahchik kik'ux ruum i k'uhb'alinik xub'an, ruum xti wilik rajaawriik taqe ruq'oral. 33Eh chupaam i paat inlooq'jik wii' i Dios, jinaj i winaq wilik ar jinaj ma' tob'laj uxlab'al wilik ruuk'. Eh re' ma' tob'laj uxlab'al re' re' kow xuq'or ree Jesús chi je' wili: 34Qoh akanaa' ayu' ¿Chib'ih inawaaj cho quuk' i hat, Jesús aj Nazaret? ¿Mi xat chalik chi rusachariik qawach re'? Re' hin weht'al awach. Weht'al chi hat Santolaj Rak'uun i Dios, inki. 35Eh re' Jesús xuq'il i ma' tob'laj uxlab'al, je' wili i xuq'or: Matchoqik chik eleen ruuk' i winaq wili inki. Re' ma' tob'laj uxlab'al xukut wach ak'al i winaq chikiwach i wilkeeb' ar, xelik ruuk', eh ma' xta chik xruchej. 36Eh re' i tinamit xsahchik kik'ux noq xkilow i re', je' wili i xkiq'or chikiwach: Yohb'aal inche wach i ransil i ruq'oral i winaq wili noq i ruq'or keh i ma' tob'laj uxlab'al chi kieloq, kielik wo' hoq, inki taqe. 37Eh re' taqe i xub'an i Jesús, xanoq wo' xelik ruq'orkiil chi junsuut i ye'aab' re' re'. 38Eh re' Jesús xelik reje chupaam i paat inlooq'jik wii' i Dios, xooj parupaat i Simón. Eh ar xponik rureq i rutuut i rehk'een i Simón chi yoklik pan yokaab', ruum i kaq tz'a' chi riij. Eh xkipahqaaj otob'il ree Jesús chi chuk'achrisaj. 39Eh re' Jesús, xuk'utzaa' qohoq riib' chinaah i yowaab', xuq'il i kaq tz'a', eh xik'ik i tz'a' chi riij. Eh jumehq'iil xwuktik johtoq, re' chik i reh xutoq'aa' cho yej-anik kiwa'. 40Eh noq xokik i q'iij, re' taqe i wilik kiyowaab' xa reh reh wach i yab'ilaal imb'anik keh, xkik'am reje chuwach i Jesús. Re' reh xuyeew kab'chel i q'ab' chikinaah chi kiju'junaal, eh xuk'achrisaj wo' taqe. 41Eh ma' k'isiin taqe i xresaj ma' tob'laj uxlab'al kuuk'. Re' taqe i ma' tob'laj uxlab'al je' wili i xkiq'or ree Jesús: Re' hat, hat Rak'uun i Dios inki taqe. Re' Jesús xuq'il taqe, ma' xuyeew ta chik q'ab' chi xiq'orik, ruum keht'al wach chi re' reh i Cristo. 42Eh noq xsaq'ik chi junwaar, re' Jesús xelik reje Capernaum, xooj panchiq yuuq'. Xkilow chi je' re' i tinamit, xooj kisik' i Jesús, xponik kireq, eh xkiq'il, re' naq xkaaj chi ma' xelik ta reje chi kixilak. 43Eh re' reh je' wili i xuq'or keh: Maa kinaq'il taq, ruum re' i ak' k'uhb'aal re' i runimaal i rajaawriik i Dios ajwaal wach chi naa rojiik nuq'orom pantaq tokoom tinamit. Ruum chub'anariik i re' xirutaq'aaj chaloq i Dios, inki. 44Eh xooj i Jesús chuq'orariik i ak' k'uhb'aal chupaam taqe paat inlooq'jik wii' i Dios ar Galilea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\