LUCAS 5

1Re' i Jesús xwihik cho chi chii' i k'isa palaw Genesaret. Xanpitz'arik chik i koq kuum i ruk'ihaal tinamit chi rib'irjiik i ruk'uhb'aal i Dios k'ahchi' ruq'orom. 2Re' Jesús xrilow chi tehlik kipaam i ki'ib' chi barco wilkeeb' ma' najt ta chi chii' i k'isa palaw, ruum re' taqe aj karineel wilkeeb' naq chupaam xiooj chutz'ajariik wach i kiya'l b'anb'al kar. 3Eh re' i Jesús, xjohtik chupaam jinaj keh i barco, re' i reh i Simón. Eh xupahqaaj otob'il reh i Simón chi chujil i koq i ru barco chupaam i k'isa palaw. Eh xutzunaa' cho riib' chupaam i barco, chi kik'uhb'aljiik i ruk'ihaal tinamit. 4Eh noq rukohlaam chik kik'uhb'aljiik, je' wili i xuq'or reh i Simón: Chak'am i koq aa barco paruchamiil i k'isa palaw. Ar taq neenakut qohoq aya'l b'anb'al kar, i nuchjik. 5Re' Simón je' wili ruchaq'weesjiik i Jesús xub'an: Aj Tijineel, re' hoj xoj ik'ik wo' naq aq'ab' chi karinik, xa re' la' xama' jino'q wo' kar xqesaj. Xa re' la', re' hin ch'iklik nuk'ux ruuk' inaq'or weh: Qakut pee chik qohoq junriim-oq i qaya'l inki. 6Eh xkikut wo' qohoq i kiya'l jumehq'iil xnujik cho chi ma' k'isa kar. Re' kiya'l xa kok' taq chik ma' nk'er 7Ruum aj re', xkiyuq'eej reje i kuch'ihil wilkeeb' chupaam i barco jinaj, reh chi xi chalik to'aroq. Eh noq xi ponik, pankomonil xkiham i kar chupaam i kiib' chi barco. Xa kok' taq chik ma' kiooj qohoq ri'si ha' ruum i rahliil i kar 8Noq xrilow chi je' re' i Simón, Pedro i rukab' b'ih, xuxuk'aa' riib' chuwach i Jesús, je' wili i xuq'or: Jaaw, neerub'an chi netielik reje wuuk', ruum re' hin q'e' hin aj mahk, inki. 9Re' Simón je' re' i xuq'or, ruum xsahchik ruk'ux, je' wo' taqe i ruch'ihil, ruum i ma' k'isa kar xkesaj chaloq. 10Eh xsahchik wo' kik'ux kab'chel i rak'uun i Zebedeo, re' i Jacobo, re' i Juan, re' taqe i ruch'ihil i Simón. Eh re' Jesús je' wili i xuq'or reh i Simón: Matyo'jik yu'naak chi qawach johtoq, re' chik taqe aawas achaaq' naa asik'im chi jilow kar, inki. 11Eh xkik'am reje i kiib' chi barco chi chii' i k'isa palaw ar xkikanaa' kahnoq. Chu'nchel i chib'ih keh xiooj chi riij i Jesús. 12Junriim, noq wilik pan jinaj tinamit i Jesús, xooj k'oloq ruuk' jinaj i winaq tolin rax q'ah i riij. Noq xrilow wach i Jesús, xupach'aa' qohoq riib' wach ak'al, xupahqaaj otob'il reh chi je' wili: Jaaw, nee ta naq inawaaj, nee naq kinak'achrisaj, inki. 13Xrib'iraj chi je' re' i Jesús, xutz'a'j reje ruuk' q'ab' i yowaab', je' wili i xuq'or reh: Tiwaaj kaat nuk'achrisam. Tik'aachjoq inki reh. Eh jumehq'iil wo' xelik i rax q'aah chi riij. 14Re' Jesús je' wili i xuq'or reh i yowaab' naq: Ma' awach aj eh aq'or xa reh la' i k'amal kib'eeh aj tiij hiy cha k'uhtaaj awiib', eh chayeew chi mayiij i ruq'or i k'uhb'aal ye'ooj ree Moisés. Reh chi neenkinab'eej chi xatk'achjik chik, inki. 15Xa re' la' xama' k'isiin ta wo' noq xelik rib'iral i xub'an. Ruum i re', ma' k'isiin i tinamit xkimol kiib' ruuk' chi rib'irjiik i ruk'uhb'aal, re' nkaaj chi naa kik'achreesjiik ruuk' i kiyab'ilaal. 16Eh re' Jesús k'ih pech inooj chub'aan i rutiij chupaam i ye'aab' ma' xta wii' patineel. 17Pan jinaj q'iij re' Jesús xuk'uhb'alej taqe i tinamit pan jinaj paat. Eh wilik taqe i aj fariseo, taqe i kik'uhtanik reh i k'uhb'aal, tzunulkeeb' i koq ar. Wilik i kichalik pantaq ab'iix ar Galilea paruyuq'ul i Judea, Jerusaleem. Re' Jesús xuk'uhtaaj i rajaawriik i Dios ruuk' taqe i k'achrisanik xub'an. 18Eh chupaam i junk'aam re' re', wilik taqe winaq xiooj k'oloq ruuk' i paat wilik wii' i Jesús xkik'am reje wach ch'aht jinaj i winaq siik. Re' keh xkaaj naq kikojom i koq i yowaab' kochuwach i Jesús. 19Xa re' la', ma' xkireq ta i koq kiik'b'aal kuum i ruk'ihaal tinamit, ruum i re', xijohtik chinaah i paat. Eh chukorkiil i wilik wii' i Jesús, xkesaj i xoht reh chi waruch'aht wilik, noq xkiqasaj chaloq pan kiyejaa'l i tinamit, xkiyeew chuwach i Jesús. 20Noq xrilow i Jesús chi re' taqe winaq re' re' kiye'em kik'ux, je' wili i xuq'or reh i winaq siik: Wak'uun, re' taqe amahk kuyuuj chik inki. 21Eh re' taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal, taqe i aj fariseo, je' wili xkikapaaj pankik'ux: ¿Chib'aaj wo' rub'anam i winaq wili? Iruq'ehtaaj inchel i Dios ruuk' i ruq'oral. Re' hoj qeht'al chi xa re' wo' hoq i jinaj chi Dios inkuywik reh taqe mahk, inki taqe. 22Eh re' Jesús xunab'eej i k'ahchi' kikapaam taqe i winaq re' re'. Ruum aj re', xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Chib'ih reet taq inakapaaj chi je' re'? 23¿Aha' wilik i ma' k'axik ta chi neenuq'or reh i siik, mi re' chi neenuq'or reh: Kuyuuj sachooj chik taqe amahk, oon re' chi neenuq'or reh: Wukteen johtoq, tib'ehoq reje? 24Yu'naak, naa taq nuk'uhtaam chawach chi re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, wilik wajaawriik ayu' wach ak'al chukuyariik taqe i mahk, inki. Je' wili i xuq'or reh i winaq siik: Aweh i hat i nuq'or: Wukteen johtoq, chak'am reje ach'aht, hiy panapaat, inki. 25Eh re' i siik jumehq'iil wo' xwuktik johtoq chikiwach i ruk'ihaal tinamit wilkeeb' ar. Eh xuk'am reje i ruch'aht yoklik naq wii', k'ahchi' chik ruloq'em i Dios noq xooj parupaat. 26Re' i tinamit, ma' k'isiin ta xsahchik kik'ux, xkiloq'ej i Dios. Eh ruum i kiyo'jiik, je' wili i xkiq'or: Yu'naak ma' k'isiin i sahchb'al k'uxliis xqilow, inki taqe. 27Chi riij i re', xelik reje ar i Jesús, eh xrilow i koq wach jinaj i winaq, Leví i rub'ihnaal, tzunlik chupaam i ye'aab' impahqaljik wii' tooj inki a'n i tinamit. Eh je' wili i xuq'or i reh: Taq chi wiij, inki reh. 28Re' i Leví, jumehq'iil xpa'lojik johtoq, xukanaa' kahnoq chu'nchel i chib'ih reh, xooj chi riij i Jesús. 29Eh re' Leví xub'an jinaj i nimlaj ninq'iij parupaat ye'b'al ruloq'il i Jesús. Eh ma' k'isiin i kipahqanik tooj tzunulkeeb' haa' nah méxa. Wilik wo' taqe i xa tokoom ulaa' tzunulkeeb' i koq kuuk' ar. 30Eh re' taqe i aj fariseo, taqe i kik'uhtanik reh i najtir k'uhb'aal, xkiwech'uj keh i raj tahqaneel i Jesús chi je' wili: ¿Chib'aaj wo' reet noq i na a'n taq awa' ahaa' i hat chi kixilak taqe aj pahqan tooj, chi kixilak taqe i aj mahk? inki taqe. 31Eh re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' taqe i ma' xta kiyab'ilaal ma' xta kamaj keh i aj iq'omaneel re' taqe yowaab' ra'j ajwaal wach chi keh re' i aj iq'omaneel. 32Re' hin ma' xin chalik ta chi kisik'ariik taqe i korik wach kik'ux xin chalik la' chi kisik'ariik taqe i aj mahk, reh chi naakiyot'om i kik'ux chi riij i kimahk, inki. 33Eh wilik i xiq'orik reh i Jesús chi je' wili: Re' taqe i raj tahqaneel i Juan aj qasan ha', taqe i aj fariseo, xata wo' jarpech inkikuy kiwa' kihaa' chub'aan i kitiij chuwach i Dios. Eh raaj taqe awaj tahqaneel i hat, ¿chihreet noq ma' nkikuy ta kiwa' kihaa' chub'aan i kitiij? inki taqe. 34Eh re' reh je' wili i xuq'or keh: ¿Mi neerub'an re' chi nee taq i nayeew chi rukuyariik i kiwa' kihaa' taqe i ulaa' yuuq'imaj haa' chuninq'ijiik jino'q kaxáro noq ko wilik i b'ahiilb'ees chi kixilak? 35Xa re' la', naa wo' ruponiik i q'iij noq naa rehtesjiik i b'ahiilb'ees chikiwach, kora'j naa kikuyum re' i kiwa' kihaa', inki Jesús. 36Eh xuq'or wo' keh i jalwaach q'orik wili: Eh ma' awach ta wo' jino'q ineeruyok' junsahl-oq i k'oojb'al ruuk' i ru ak' so', eh neeruk'ojej chuwach i ru q'aah so'. Wila' xub'an i je' re', neeruq'eb' i ru ak' so', eh re' i ak' k'oojb'al ma' holohik ta neenkahnik chuwach i ru q'aah so'. 37Eh ma' nee ta wo' ruyee riib' chi neenye'arik i ak' vino chupaam i q'aah koxtaal tz'uhuum, ruum re' ak' vino neeruk'er i q'aah koxtaal tz'uhuum. Chi je' re', neenchihkik i vino, eh nee wo' inq'ehb'ik i koxtaal tz'uhuum. 38Ruum aj re', re' ak' vino, koruman chi pan ak' koxtaal tz'uhuum naa ruye'ariik reh chi ma' jino'q reh i ki'ib' re' re' neenq'ehb'ik. 39Eh awach i nuk'inik reh i vino najtir inkorjik, ma' naa ta chik ruk'em i vino ko xkorjik, ruum reht'al chi re' i najtir vino q'e' suq, ki uchjik ruum i Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\