LUCAS 6

1Eh pan jinaj hi'limb'al q'iij, re' Jesús ruch'ihil taqe i raj tahqaneel xik'ik ponoq i tikooj wii' trigo. Eh re' taqe i raj tahqaneel xkisik' i wach i trigo, eh xkib'arej pan kiq'ab' i riij, eh xkik'ux i koq inaq'wach. 2Eh wilik taqe i aj fariseo, je' wili xkiq'or: ¿Chib'ih reet noq i na a'n taq i kamanik i ruq'or i najtir k'uhb'aal chi ma' naa ta rub'aan pan hi'limb'al q'iij? inki taqe. 3Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: ¿Mi ma' awilom taq re' hat pan santo laj huuj i xub'an i David, noq ma' rukuy ta chik i runuhmiik, je' wo' taqe i ruch'ihil? 4Xokik i koq parupaat i Dios. Ar xuchop i kaxlanwi'k mayijimaj chuwach i Dios. Xuk'ux i reh, eh xuyeew keh i ruch'ihil, eh ma' ye'ooj ta naq q'ab' chi xa awach naa ruk'uxwiik reh xa re' wo' naq taqe i k'amal kib'eeh aj tiij naakik'uxwiik reh. 5Eh je' wo' chik wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, xiik' naah i wajaawriik chuwach i hi'limb'al q'iij, inki. 6Eh pan jinaj wo' chik hi'limb'al q'iij, re' Jesús xokik i koq chupaam i paat inlooq'jik wii' i Dios. Ar xuk'uhb'alej taqe tinamit. Eh jinaj i winaq tzunlik ar siik i rusak'aaj q'ab'. 7Re' taqe i kik'uhtanik ree najtir k'uhb'aal, taqe i aj fariseo, k'ahchi' i koq kitaham i Jesús mi neeruk'achrisaj i winaq re' re' chupaam i hi'limb'al q'iij. Ruuk' naq i re', naa kikojom ru mahk i pankik'ux. 8Eh re' Jesús xanoq wo' reht'al i k'ahchi' kikapaam taqe i re', je' wili i xuq'or reh i winaq siik i q'ab' juntar: Wukteen johtoq chapab'aa' awiib' chi kixilak i tinamit wili, inki. Eh re' winaq re' re' xwuktik wo' johtoq, xupab'aa' riib'. 9Eh re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Jinaj i naa nupahqaam taq aweh: ¿Aha' wilik i ye'ooj q'ab' chi naa rub'aan pan hi'limb'al q'iij, re' otob'il oon re' i yiib' wach? ¿Re' ruko'ljiik riij i ruk'achariik oon re' rusachariik wach? inki. 10Re' Jesús xutz'ehtaaj taqe i tinamit wilkeeb' chi junsuut, je' wili i xuq'or reh i winaq siik i q'ab' juntar: Chayub' aq'ab', inki reh. Re' i winaq xuyub' wo' q'ab', eh xanoq wo' xk'achjik. 11Eh noq xkilow chi je' re' i k'ahchi' kitahwiik i koq reh i Jesús, ma' k'isiin ta xchalik kik'aah chinaah xtohq'ik kiwech'um riij nik' wach noq naa kianam ti' k'axik reh. 12Eh pan jinaj cho q'iij, re' Jesús xooj chinaah jinaj i yuuq', ar xik'ik aq'ab' chub'anariik i rutiij chuwach i Dios. 13Eh noq xsaq'ik, xuyuq'eej taqe ruuk' i raj tahqaneel. Eh chi kixilak taqe re', kab'laj i xusik' kiwach, xupab'aa' taqe chi raj tahqaneel. 14Re' taqe re', je' wili i kib'ihnaal: Simón, Pedro i rukab' b'ih xukoj, Andres, ruchaaq' i Simón, re' Jacobo, Juan, Felipe, Bartolome, 15Mateo, Tomas, Santiago, i rak'uun i Alfeo Simón, re' ruuk' taqe i junch'uq chi aj Canaán 16Judas, i ruchaaq' i Jacobo, Judas Iscariote, re' i xk'ayinik reh i Jesús koq'uun. 17Re' Jesús xqajik cho nah yuuq' ruch'ihil i kab'laj chi raj tahqaneel, eh xi hi'lik wach k'ixkaab'. Eh ma' k'isiin i tinamit xkimol kiib' ar chi rib'irjiik. Wilik i xi chalik Judea, i xi chalik Jerusaleem, i xi chalik chi chii' i palaw ar Tiro, eh chi chii' i tinamit Sidón. Eh wilik taqe i yowaab' xi chalik re' xkaaj chi xik'achreesjik ruum i Jesús. 18Eh re' taqe i tinamit k'ahchi' kik'iik chi ti' k'axik kuum i ma' tob'laj uxlab'al, xik'achreesjik wo' ruum i Jesús. 19Eh chu'nchel i wilik kiyab'ilaal xa nkaaj naq chik kitz'a'm i koq i Jesús, ruum inkilow chi ruuk' i rajaawriik i ruk'achrisaj i wilik kiyab'ilaal. 20Re' Jesús xutz'ehtaaj taqe i raj tahqaneel, je' wili i xuq'or keh: Atoob' taq aweh i hat, i hat taq neb'aa', ruum k'ahchi' taq awehtriik i runimaal i rajaawriik i Dios. 21Atoob' taq aweh i hat, i k'ahchi' taq akuyum awa' ahaa' yu'naak, ruum koq'uun naa taq a'nam awa' ahaa' chi korik. Atoob' taq aweh i hat, i k'ahchi' taq awoq'iim yu'naak, ruum koq'uun naa taq ase'laniik. 22Atoob' taq weh i hat noq naakixowaam taq awach i tinamit, eh noq ma' naa ta taq kaat kik'ulum chi kixilak, eh noq naa taq kaatkib'ajam, eh noq ma' naa ta taq aponiik panaq'kiwach ruum i nunimjiik i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq. 23Eh na' chak'ul taq i re', suuqb'oq taq ak'ux, ruum ar pan taxaaj naa taq ak'ulum aakooch xiik' naah loq'il. Mantib'ik taq ak'ux, ruum re' taqe i kimaam kati't i tinamit re' re', je' wo' re' i ti' k'axik xkian i keh pampeet, keh taqe i xijalwik cho ruq'oral i Dios. 24Raaj taq i hat b'ehomaq, q'e' taq ti' i naa ak'ulum, ruum re' taq i hat k'ahchi' taq chik ak'ulum i rusuqkiil ak'ux ayu' wach ak'al 25Eh re' taq i hat, i suq taq wilkaat yu'naak, q'e' taq ti' i naa ak'ulum, ruum koq'uun naa taq akuyum awa' ahaa'. Eh re' taq i hat, i se'eel taq awach yu'naak ruum i rusuqkiil taq ak'ux, q'e' taq ti' i naa ak'ulum, ruum naa taq awoq'iim. 26Re' taq i hat i naa taq kiye'em runimaal awach, q'e' taq ti' i naa ak'ulum, ruum je' wo' re' i xkian chaloq i kimaam kati't i tinamit re' re' kuuk' taqe inkikoj kiib' chi jalal ruq'oral i Dios, inki Jesús. 27Eh chawunchelaal taq i hat i k'ahchi' taq kiin ab'iram, i nuq'or taq aweh chi cha k'ax taqe i ki-ixowanik taq awach, eh cha a'n taq otob'il keh i kikaqwachinik taq aweh. 28Eh cha pahqaaj wo' taq i rotob'il i Dios chikinaah i ma' holohik ta kiq'orik taq chawiij, eh cha a'n taq atiij chikiij i kib'ajwik taq aweh. 29Eh wila' awach xsak'wik reh i panaq'awach juntar, chayeew wo' chik reh chi sak'arik i juntar. Wila' awach xq'uchwik reh aachakéta, chayeew wo' reh chi nee ruk'am haa' aakamísa. 30Eh xa awach pa' ineerupahqaaj xa chib'ih jariik aweh, chayeew reh chu'nchel ak'ux. Eh xa awach pa' ineeruq'uch i chib'ih aweh, maa pahqaaj chik reh. 31Nik' wach inawaaj taq i hat chi neenkian taq awuuk' aawas achaaq' je' wo' re' i cha a'n taq i hat kuuk' i keh. 32Raaj wila' xa re' wo' taq inak'ax i kik'axwik taq aweh i hat, ¿chib'ih taq ineenak'ax ruuk' i re'? ¿Mi ma' je' wo' re' inki a'n re' i aj mahk? Xa re' wo' inkik'ax awach ink'axwik keh. 33Eh wila' xa re' wo' taq i na a'n otob'il keh kib'anik otob'il taq aweh, ¿chib'ih taq ineenak'ax ruuk' i re'? ¿Mi ma' je' wo' re' inki a'n re' i aj mahk, xa re' wo' inki a'n otob'il reh imb'anik otob'il keh? 34Eh wila' xa re' taq i nayeew kikemeel awach neenkitoj taq riij aweh, ¿chib'ih taq ineenak'ax ruuk' i re'? ¿Mi ma' je' wo' re' inki a'n re' i aj mahk? k'ul inkiyeew kikemeel chikiwach, eh inkuy-eej tojb'al riij. 35Re' taq i hat, cha k'ax taq i ki-ixowanik awach, eh cha a'n taq otob'il keh, chayeew taq kikemeel, maawuy-eej taq i tojb'al riij. Eh ma' xata chik je' re' k'ihaal akooch naa ak'ulum taq chi jilow, eh nee taq tirukoj chi rak'uun rixq'uun i Dios pan taxaaj. Re' reh q'e' atoob' wach ruk'ux kuuk' i ma' xta t'iosinik kuuk', eh kuuk' i yiib' wach kina'ojb'al. 36Hat-oq taq aj keteloom wachiis, je' rukab' taq aaWaJaaw wilik cho pan taxaaj aj keteloom wachiis, inki Jesús. 37Eh maakoj taq kimahk i tokoom i hat, ma' nee ta wo' taq i rukoj amahk i Dios i hat. Maaq'at taq i q'orik chinaah i tokoom taq i hat, reh chi ma' nee ta inq'atarik i q'orik taq cha naah i hat. Eh cha kuy taq kimahk i tokoom i hat nee wo' taq i rukuy amahk i Dios i hat. 38Chasiij taq chib'ih keh i tokoom i hat, nee taq i rusiij chib'ih aweh i Dios i hat. Xiik' chik naah k'ihaal b'iyooj qohoq chi korik, chahchimaj wach, xamb'ulik chik taq apajb'aal noq naa taq ak'ulum i jilow. Eh nik' wach i xa a'n taq keh i tokoom i hat, je' wo' chik re' naa rub'anam taq chaawuuk' i Dios i hat, inki. 39Jinaj wo' chik i jalwaach q'orik xuq'or keh chi je' wili: Re' jino'q i moywach ma' nee ta rub'an chi nee ruk'am rub'eeh i ruch moywach. Eh wila' xuk'am rub'eeh i ruch moywach, kikab'cheel nee kiooj q'ehb'oq panjul. 40Eh ma' jino'q i kore' k'ahchi' rutijem riib' neeruq'at wach i raj tijoom ko naa la' rukohlaam wach i rutijiniik, kora'j naa rureqem chi je' rukab' re' i raj tijoom. 41Raaj i hat, ¿chib'ih reet noq inakoj rehtaal i k'isa sohk' wilik panaq'wach aawas achaaq', mi ma' nakoj rehtaal re' i qamaam i b'ooj wilik panaq'awach i hat? 42Eh wila' ma' nakoj rehtaal i qamaam i b'ooj wilik panaq'awach i hat, ma' nee ta ruyee riib' chi neenaq'or reh aawas achaaq' chi neenawisaj i k'isa sohk' wilik panaq'wach i reh. Re' hat xak'ul i na a'n awach. Chawesaj peet i qamaam i b'ooj wilik panaq'awach i hat, kora'j neena a'n rehtesjiik re' i k'isa sohk' wilik panaq'wach aawas achaaq', inki Jesús. 43Chakoj taq rehtaal chi re' i chee' ma' xta ruyab'ilaal, ma' q'aah ta paam i ruwachuj. Eh re' chee' wilik ruyab'ilaal, q'aah paam i ruwachuj. 44Re' chee', re' i wach ink'uhtanik reh chib'ih rub'anam. Eh re' i k'iixmoq'ool, ma' nee ta rub'an chi nenooj sik'aroq i higo chinaah. Eh re' i kaq k'iix, ma' nee ta rub'an chi neenooj sik'aroq i uuva chinaah. 45Re' winaq wila' holohik i wilik cho paránima, holohik wo' i q'orik i nelik cho panchii'. Eh re' i winaq yiib' wach i wilik cho paránima yiib' wo' wach i q'orik i nelik cho panchii', ruum re' ju'jun, aha' wilik i hamlik cho paránima, re' wo' chik i re' i ruq'or ruuk' chii', inki Jesús. 46¿Chib'ih reet noq inaq'or taq, Jaaw, Jaaw weh, eh ma' na a'n ta taq i nuq'or? 47Re' hin naa taq nuq'orom aweh awach aj uuk' naa nujalwachem i awach inchalik wuuk', eh i rub'an i nuq'or reh. 48Re' reh nee nujalwachej ruuk' i winaq xutoq'aa' b'anaj rupaat peet xuk'ot i chaamlaj jul korehtaal xureq i kowlaj ak'al, eh ar xuham ab'aj ch'ikaab' reh i rupaat. Eh noq xub'an i elal haa', kow xuq'ojib'eej i koq riib' i ha' chuwach i paat re' re', eh ma' xk'uyu'jik ta k'isinoq, ruum ab'aj i ch'ikaab' reh. 49Raaj i kirib'iraj wo' naq, eh ma' rub'an taj i nuq'or reh, re' reh nee nujalwachej ruuk' jino'q i winaq xa nah ak'al xuyeew i rupaat, ma' xukoj ta ch'ikaab' reh. Eh noq xub'an i elal ha', kow xuq'ojib'eej i koq riib' i ha' chuwach i paat re' re'. Eh jumehq'iil xch'a'lojik, xyojib'ik chi jumpech, ruum ma' xta ch'ikaab' reh, inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\