LUCAS 7

1Eh noq rukohlaam chik kiq'orob'jiik i tinamit i Jesús, xooj pan tinamit Capernaum. 2Eh jinaj i k'amal kib'eeh soldado patim ar, aj Roma, wilik jinaj rumoso q'e' ruk'ax, xa nah kimik chik wilik ruum yab'ilaal. 3Eh noq re' i k'amal kib'eeh i soldado xrib'iraj rib'iral i Jesús, wilik taqe k'amal kib'eeh i aj judío xutaq'aaj reje. Reh chi xooj kipahqaaj otob'il reh i Jesús chi naa ruchaliik k'achreesjoq i rumoso. 4Eh noq xi ponik i taqareel re' re' ruuk' i Jesús, k'ih pech xkipahqaaj kikuyb'al reh, chi naa rojiik rutoob'eem i k'amal kib'eeh soldado. Eh je' wili i xkiq'or reh: I ruk'ul chi neena a'n otob'il reh, 5ruum re' reh q'e' i ruk'ax i qatinamiit, eh xuyejaa' i paat inqaloq'ej wii' i Dios, inki taqe reh. 6Eh re' reh xooj wo' chikiij, eh noq ach k'isiin ma' kiponik ruuk' i rupaat i k'amal kib'eeh soldado, re' reh wilik taqe ramigo xutaq'aaj reje chuk'ulariik i Jesús je' wili i xuq'or keh: Hiy taq cha q'or ree Jesús chi re' hin je' wili i nuq'or: Jaaw, maa tiooj, ruum re' hin ma' ruk'ul ta chi weh chi nee ti okik panupaat. 7Ruum aj re', ma' re' tee hin xinooj chaq'orob'jiik, nee naq i rub'an chi xa ayu' neenaq'or reje chi neenk'achjik i numoso, nee naq ink'aachjik. 8Chawil i hin wilik taqe ajaab'ees kitaaq'anik weh, re' taqe i nu soldado kinkinimaj. Hiy taqareel, kinko'q reh jino'q, nee wo' nooj. Kim ayu', kinko'q reh jino'q, nee wo' inchalik, eh Hiy cha a'n i kamanik wili, kinko'q reh, nee wo' nooj rub'an, tiko'q taq reh, inki, reje. 9Eh noq xrib'iraj i Jesús taqe i xuq'or reje, xsahchik ruk'ux. Xutz'ehtaaj taqe i tinamit, je' wili xuq'or: Xti korik i nuq'or taq aweh chi ni xata chi kixilak i aj Israel nureqem jino'q i je' rukab' i winaq re' re' xti ruye'em ruk'ux, inki. 10Eh noq xi ponik wo' chik taqe i taqareel re' re' parupaat i k'amal kib'eeh soldado, k'aachjinaq chik i rumoso noq xponik kireq. 11Chi riij i re', re' Jesús xooj chupaam jinaj i tinamit, Naín rub'ihnaal, ruch'ihil taqe i raj tahqaneel. Eh ma' k'isiin tinamit re' haa' taqe chi riij. 12Eh noq xokik i koq i Jesús chupaam i tinamit re' re', xrilow chi tehlamaj jinaj i kamnaq k'ahchi' rojiik kimuq'aam. Eh xa jinaj wo' chi riib' chuwach i rutuut, re' i rutuut kamnaq wo' rub'ahiil. Eh ma' k'isiin taqe ojik inki a'n haa' chi muq'anik. 13Noq xrilow i QaJaaw Jesús chi oq'ik i rub'an ixoq chi riij i rak'uun, xuketelaaj wach, je' wili xuq'or reh: Matoq'ik chik, inki. 14Re' Jesús, xujil i koq riib', xutz'a'j i tehlb'al ree kamnaq. Eh re' taqe i aj tehloom xkipab'aa' kiib'. Je' wili i xuq'or i Jesús ree kamnaq: Ak'un, aweh i nuq'or: Tik'acharoq wo' chik ruka'peech, wukteen inki reh. 15Eh re' ak'un xkimik naq jumehq'iil xutzunaa' johtoq riib' eh xutoq'aa' wo' chik q'orik. Chalik i Jesús xuq'asaj ak'un reh i tuutb'ees. 16Eh noq xkilow i re' tinamit, ma' k'isiin ta xiyo'jik, xkiloq'ej i Dios, je' wili i xkiq'or: Jinaj i nim wach rajaawriik jalal ruq'oral Dios xk'u'loq pan qaxilak. Re' Dios xchalik chutoob'jiik i rutinamiit, inki taqe. 17Eh re' i xub'an i Jesús xanoq wo' xelik rib'iral chupaam chu'nchel i ruyuq'ul i Judea, je' wo' chupaam taqe i ye'aab' wilkeeb' ma' najt ta ar. 18Eh chu'nchel i ma' ilooj taj xub'an i Jesús, xq'orarik ree Juan kuum i raj tahqaneel. Chalik i Juan ki'ib' chi kixilak i raj tahqaneel re' re' xuyuq'eej ruuk'. 19Eh xutaq'aaj taqe reje ruuk' i Jesús, je' wili i xuq'or keh: Chapahqaaj taq cho reh: ¿Mi re' reh i Cristo, i q'orooj cho rib'iral chi naa ruk'uliik iloq, oon ko naa chik quy-eem jino'q tokoom? tiko'q taq reh, inki. 20Re' taqe i aj taqareel xiooj k'oloq ruuk' i Jesús, je' wili i xkiq'or reh: Re' Juan aj qasan ha' xoj rutaq'aaj chaawuuk' chupahqaljiik aweh: ¿Mi re' hat i Cristo, i q'orooj cho rib'iral chi naa ruk'uliik iloq, oon ko naa chik quy-eem jino'q tokoom? inki cho qeh, inki taqe. 21Eh chupaam i jumehq' re' re', re' Jesús ma' k'isiin i yowaab' xuk'achrisaj, eh xuk'aachrisaj taqe i wilik ma' tob'laj uxlab'al kuuk'. Eh ma' k'isiin i moywach xuteh inaq'kiwach. 22Eh re' i Jesús, je' wili i xuq'or keh i aj taqareel re' re': Hiy taq cha q'or ree Juan taq i xawilow, i xab'iraj. Chi re' taqe i moywach ki-ilwik chik, chi re' taqe siik kib'ehik chik, chi re' taqe i aj rax q'aah xik'achjik chik, chi re' taqe i tz'ap xikin ki-ib'irinik chik, chi re' taqe i kamnaq xik'aach wo' chik. Eh re' taqe i neb'aa' k'ahchi' ruq'orariik keh i ak' k'uhb'aal. 23Atoob' reh awach i ma' rub'an ta kiib' ruk'ux chi nunimjiik ki uchjik reje ruum i Jesús. 24Noq xi sutinik wo' chik reje i raj taqareel i Juan, re' Jesús xuch'ob' rub'ehel keh i tinamit chib'ih rub'anam i Juan, je' wili i xuq'or keh: ¿Chib'ih rub'anam i winaq xponik taq awilow panchiq yuuq'? ¿Mi xa je' kaxlan aaj k'ul inooj ruum i teew xponik taq awilow re'? 25Wila' ma' kaxlan aaj, ¿chib'aaj wo' jariik re' i xponik taq awilow, jino'q oon winaq xiik' naah holwochiil i ruso'? Re' taq i hat aweht'al taq chi re' i kikojwik reh i holohaq itz'ihy, eh xa eliik suq i kik'achariik, chupaam taqe paat wilkeeb' wii' i reey kiwihik. 26Eh ¿xti chib'aaj wo' rub'anam re' i xponik taq awilow, jino'q oon jalal ruq'oral i Dios? Re' hin i nuq'or taq aweh chi re' reh xiik' naah nimaal i rajaawriik chuwach jino'q i jalal ruq'oral i Dios. 27Re' reh, re' i tz'ihb'amaj cho rib'iral pan santo laj huuj, re' xuq'or i Dios chi je' wili: Re' hin naa nutaq'aam reje awuuk' i waj taqareel, reh chi naa ruyejaam taq aab'eeh chuk'ulariik i QaJaaw, inki. 28Xti korik i nuq'or taq aweh chi ma' jino'q i k'achareel ik'inaq chaloq nim rajaawriik chuwach i Juan aj qasan ha'. Xa re' la', re' i q'e' k'isiin wach naa rokiik pa runimaal rajaawriik i Dios, re' reh xti q'e' nim rajaawriik chuwach i Juan, inki. 29Eh re' i xuq'or i Juan panchiq yuuq', chu'nchel i tinamit, je' wo' taqe i kipahqanik tooj, xkinimaj i xuq'or i Juan chi re' Dios korik wach ruk'ux. Ruum i re', xqajik kihaa' ruum i Juan. 30Raaj taqe i aj fariseo, taqe i kik'uhtanik ree najtir k'uhb'aal ma' xkinimaj taj chi ruyejaam cho wach i Dios chi naa naq rub'aan otob'il keh. Ruum i re', ma' xqajik ta kihaa' ruum i Juan, inki Jesús. 31Je' wo' chik wili i xuq'or i QaJaaw Jesús: ¿Chib'ih aj uuk' naa nujalwachem i tinamit wilkeeb' chupaam taqe q'iij yu'naak? ¿Chib'ih je' kikab'? 32Re' taqe i tinamit wili je' kikab' i kok' ak'un inkimol kiib' chi k'o'nik pank'ayb'al, kow inkiq'or chikiwach chi je' wili: Re' hoj xqaxulej taq aweh i tz'uuy suq i ruq'or, xama' xa a'n ta wo' taq asoon. Eh xqatz'uyej taq aweh i tz'uuy intz'irik wach, xama' xat oq'ik ta wo' taq, inki taqe. 33Je' taq akab' taqe re', ruum noq xk'ulik i Juan, ma' re' ta kaxlanwi'k xuk'uxlaaj wii' riib', eh ma' re' ta wo' vino ixruk'ej, ma' tob'laj uxlab'al i wilik ruuk', tiki taq reh. 34Chi riij i re', xink'ulik i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, kinwi'k kinuk'ik chi korik. Inawil taq chi je' re', q'e' wi'k, q'e' nuk'ik, ramigo taqe i wilik kib'iral chi yiib' wach kina'ojb'al, ramigo taqe i kipahqanik tooj, tiki taq weh. 35Xanaah re', re' i ru holohik laj na'ojb'al i Dios ink'utinik wo' naq wach kuuk' kiq'asam kiib' ree reh, inki Jesús. 36Eh junriim, jinaj i re' ruuk' i aj fariseo, xuyuq'eej i Jesús parupaat chi naa rojiik rub'anam ruwa' ruuk'. Eh noq wilik chik nah mexa i Jesús, 37jinaj i k'oyoom laj ixoq patim chupaam i tinamit re' re', eh xunab'eej chi re' Jesús wi'k i rub'an parupaat i aj fariseo, xooj k'oloq ruuk' i Jesús xuk'am reje i jinaj lemeta ink'ohnik laj iq'oom 38Eh re' reh oq'ik i rub'an, noq xujil i koq riib' ruuk' rooq i Jesús, xut'aqsaj kab'chel i rooq chi riis naq'wach, eh xujux wo' chik ruuk' i rismaal naah eh xutz'ub' i koq kab'chel i rooq i Jesús xub'uch' chupaam ink'ohnik laj iq'oom 39Eh xrilow chi je' re' i aj fariseo xyuuq'inik reh i Jesús, je' wili i xuq'or paruk'ux: Wi ta korik chi jalal ruq'oral i Dios i winaq wili, xunab'eej naq chik chib'ih rub'anam ixoq k'ahchi' rutz'a'iniik reh, eh xureq naq chik chi riij chi re' ixoq wili xiik' naah k'oyomal, inki. 40Eh re' Jesús, je' wili i xuq'or reh: Simón, wilik inwaaj nuq'orom aweh, inki. Re' aj fariseo je' wili i chaq'wik xub'an: Aj Tijineel, ma' xta reet cha q'or weh, inki. 41Eh jinaj i winaq i ruyeew chi kemeel i rutumiin. Ki'ib' i winaq wilik kik'aas ruuk' jinaj i hoob' siento i ruk'aas ruuk', eh re' jinaj xalajeeb' roxk'ahl i ruk'aas ruuk'. 42Eh re' taqe i kiib' chi aj k'aas re' re' ma' xkianta rutojariik. Eh re' ehchan tumiin xukuy kimahk. Eh ¿awach keh i ki'ib' re' re' q'e' xuk'ax i ehchan tumiin noq inaq'or i hat? i nuchjik i Simón. 43Re' reh je' wili i chaq'wik xub'an: Noq i nuq'or i hin chi re' xk'axwik reh awach i k'ih i ruk'aas ruuk' xukuy ru mahk, inki. Hoo', korik i xaq'or, i nuchjik ruum i Jesús. 44Re' Jesús xutz'ehtaaj panaq'wach ixoq, je' wili i xuq'or reh i Simón: ¿Mi nawil i xub'an weh ixoq wili? Re' hin xi nokik cho panapaat, eh ma' xayeew ta nujot'iik tz'ajb'al wooq. Eh re' ixoq wili xut'aqsaj kab'chel i wooq ruuk' i riis naq'wach, eh xujux wo' chik ruuk' i rismaal naah. 45Re' hat ma' xayeew ta nutz'ub'uuj. Eh re' ixoq wili, xa re' wo' noq xi nokik cho panapaat, rutoq'aam rutz'ub'ariik kab'chel i wooq, eh ma' rukanaam ta chik rutz'ub'ariik. 46Re' hat ma' xakoj ta aseite wach nunaah. Eh re' ixoq wili xub'uch' kab'chel i wooq chupaam ink'ohnik laj iq'oom 47Ruum aj re' i nuq'or aweh i hat, ruum chi q'e' xiruk'ax ixoq wili, kuyuuj chik chu'nchel i ru mahk. Eh raaj i xa k'isiin ink'axwik, xa k'isiin kuyuuj i ru mahk, i nuchjik ruum i Jesús i aj fariseo. 48Re' Jesús je' wili i xuq'or reh ixoq: Re' taqe amahk kuyuuj sachooj chik wach, inki reh. 49Eh re' taqe i ruk'ihaal yuuq'imaj taqe haa' chi wi'k parupaat i aj fariseo re' re', je' wili i xkiq'or chikiwach: ¿Chib'aaj wo' rub'anam i winaq wili, i ruq'or inchel chi rukuy i mahk? inki taqe. 50Re' i Jesús je' wili i xuq'or reh ixoq: Ruum chi aye'em ak'ux, hat chik ko'limaj, hiy panapaat chi suq ak'ux, inki reh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\