LUCAS 8

1Eh re' Jesús xub'ehuj cho paam taqe i tinamit, taqe ab'iix wilkeeb' wii' patineel. Ar xuq'or chee i ak' k'uhb'aal, re' i runimaal i rajaawriik i Dios, eh ruch'ihil taqe i kab'laj chi raj tahqaneel. 2Wilik taqe ixoq ruch'ihil, re' i resam chaloq ma' tob'laj uxlab'al kuuk' eh ruk'achrisam taqe. Eh chi kixilak ixoq re' re', haa' i María, aj Magdala inkiq'or reh, re' i elinaq wuquub' chi ma' tob'laj uxlab'al ruuk'. 3Re' haa' i Juana, i rehk'een i Chuza, re' i xcha'jinik reh i rasiénto i Herodes. Re' wo' haa' ixoq Susana. Eh ma' k'isiin ixoq re' taqe haa', re' i kitowik reh i Jesús ruuk' chib'ih iraaj. 4Eh ma' k'isiin i tinamit xi elik cho pantaq tinamit, xiooj chi rilariik i Jesús ma' k'isiin i xkimol kiib' ruuk'. Eh re' i Jesús, xtohq'ik ruq'orom keh i jalwaach q'orik wili: 5Junriim jinaj i winaq xooj iwaal. Eh noq xtohq'ik reje rutilem i rijaa', wilik i rijaa' xiqajik pantaq b'eeh. Xkiyeq'eb'eej paam i tinamit, eh re' i kok' tz'ikin, xkik'ux taqe i ja' re' re'. 6Eh wilik i rijaa' xiqajik xilak taq ab'aj. Eh noq xipoq' chaloq i ja' re' re', xi chiqik wo' chik, ruum ma' tz'aqik ta paam ak'al. 7Wilik rijaa' xiqajik xilak taq raa' k'iix. Xipoq' wo' naq chaloq xa re' la' noq xik'ihik johtoq i k'iix, xub'aqrisaj taqe tik re' re'. 8Eh wilik i rijaa' xiqajik pan rax paam ak'al. Xipoq' chaloq, jumehq'iil xichaamb'ik. Re' ju'jun chi naq'wach i ja' ju'junsiento ixkiwachuj, inki. Eh noq ruq'orom chik taqe i re' kow xuq'or keh chi je' wili: Awach inkaaj kib'iram taqe wili, kib'iraj inki. 9Re' taqe i raj tahqaneel i Jesús xkipahqaaj reh chib'ih iraaj ruq'orom i jalwaach q'orik xuq'or. 10Re' reh je' wili xuq'or keh: Re' taq i hat xye'arik taq aweh chi naab'jik i ma' eht'alimaj ta naq chi riij i runimaal rajaawriik i Dios. Eh re' taqe junch'uq, xa panjalwaach q'orik xnuq'or keh, reh chi nkilow wo' naq, xama' inkikoj ta wo' rehtaal, inkib'iraj wo' naq, xama' kireq ta wo' chi riij, inki. 11Re' jalwaach q'orik xnuq'or, je' wili iraaj ruq'orom: Re' i ja' rujalwaach i ruk'uhb'aal i Dios. 12Re' i ja' xiqajik pantaq b'eeh kijalwaach taqe inkik'ul wo' naq i ruk'uhb'aal i Dios pan kánima. Inchalik i aj Yahm, jumehq'iil wo' chik i resaj pan kánima i k'uhb'aal re' iraaj chi ma' nkinimaj taj, eh chi ma' nkiko'leej ta kiib'. 13Re' i ja' xiqajik xilak taq ab'aj kijalwaach taqe i ki-ib'irinik reh i ruk'uhb'aal i Dios, xasuq chik kik'ux noq inkik'ul pan kánima. Xa re' la', ma' nkimol ta wo' hoq, inkinimaj junk'aam-oq eh noq ink'u'loq i pajarik chikinaah, inyoj kik'ux chunimjiik. 14Re' i ja' xiqajik xilak taq k'iix kijalwaach taqe i ki-ib'irinik reh i ruk'uhb'aal i Dios. Xa re' la' q'uun q'uun wo' chik inooj sahchoq pankik'ux, ma' wachinik taj ruum i ruk'axariik wach i b'ehomal, ruum i rub'anariik i yiib' wach na'ojb'al ayu' wach ak'al. 15Eh re' i ja' xiqajik chupaam ak'al wilik ruraxiil kijalwaach taqe i xa ch'ub'ik wach i kánima chi rib'irjiik, chi ruk'ulariik i ruk'uhb'aal i Dios, eh inkichop kik'ux chub'anariik i ruq'or, eh ma' k'isiin ta noq inwachinik i ruk'uhb'aal i Dios pan kik'achariik. 16Ma' awach taj ineeruqop jino'q i saqumb'al parupaat, eh nee ta wo' chik i rutz'ap naah ruuk' jino'q xa chib'ih jariik, oon nee ta ruyeew i koq ri'si ch'aht, taxaaj la' nee ruyeew johtoq, reh chi nee kisihq'jik taqe i kiokik i koq ar. 17Je' wo' re' noq wilik i xa chib'ih jariik imb'aan panke'lik, korehtaal inooj k'utinoq wach. Eh je' wo' imb'aan chi q'eeqmaal, korehtaal wo' naab'jik, eh i nelik wach saqum. 18Je' aj re' noq chab'iraj taq i naa nuq'orom aweh: Awach i wilik chib'ih reh, naa ruye'ariik ruman reh, awach i ma' xta chib'ih reh, wila' wilik k'insinoq chib'ih reh naa ruq'uchariik reh, inki Jesús. 19Eh re' rutuut, eh re' taqe i ruchaaq' i Jesús xi ponik i wilik wii' i Jesús xa re' la', ma' xkian ta i koq okik ruuk', ruum ma' k'isa tinamit i wilkeeb' ar. 20Eh wilik ixq'orik i koq reh i Jesús chi je' wili: Re' atuut, ruch'ihil taqe achaaq' wilkeeb' cho rij paat, inkaaj kilom awach, inki reh. 21Re' Jesús je' wili i chaq'wik xub'an: Awach i ki-ib'irinik reh i ruk'uhb'aal i Dios, eh inki a'n i ruq'or, re' taqe re' jilow nutuut, eh jilow nuchaaq' noq wilkeeb', inki. 22Pan jinaj cho q'iij, xokik reje pan barco i Jesús ruch'ihil taqe i raj tahqaneel, je' wili i xuq'or keh: Taq taq qoh q'ahxoq reje chi juntar i k'isa palaw, inki, eh xiooj reje. 23Eh noq ik'ik inki a'n chinaah i k'isa palaw, re' Jesús xqajik chi wirik, eh xchalik jinaj i kowlaj teew jab' chinaah i palaw. Eh re' barco xtohq'ik runujiik chi ha', k'ahchi' naq chik rojiik qohoq ri'si ha'. 24Xkilow chi je' re' i raj tahqaneel, xooj kuksaj i Jesús, je' wili xkiq'or reh: Qaj Tijineel, Qaj Tijineel, wukteen k'ahchi' qojiik qohoq ri'si ha' inki taqe. Re' Jesús xwuktik johtoq, xuq'il kowlaj teew jab', je' wo' rub'ohl i palaw, eh xanoq wo' kitz'iriwanik chi jumpech. 25Eh re' Jesús je' wili xuq'or keh: ¿Chib'ih reet noq ma' achopom taq ak'ux chi nimanik? inki. Eh re' taqe raj tahqaneel, yo'jeel taqe, eh sahchinaq kik'ux, k'ul xkipahqaaj chikiwach chi je' wili: ¿Awach aj wo' winaq wili, inimjik inchi ruum i teew jab' je' wo' hoq i palaw? inki taqe. 26Eh re' Jesús ruch'ihil taqe raj tahqaneel xi ponik paruyuq'ul i Gadareno, re' i wilik chi juntar i k'isa palaw wilik chi k'ulwach i Galilea. 27Noq xqajik i Jesús pan barco, jinaj i winaq wilik ma' tob'laj uxlab'al ruuk' xelik chaloq pan tinamit, eh xujil i koq riib' ruuk' i Jesús. Re' winaq re' re' najtir ma' rukoj ta chik ruso', eh ma' re' ta pampaat inwihik, pankijuleel la' taqe kamnaq inwihik. 28Eh noq xrilow wach i Jesús, jumehq'iil xuxuk'aa' riib' chuwach, kow xuk'er chii' chuq'orariik chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq inchalik amin awiib' wuuk', i hat Jesús, Rak'uun i Dios wilik cho pan taxaaj? Chakuy i nuq'or aweh, maayoj nuna'ojb'al inki reh i Jesús. 29Re' winaq re' re', je' re' xuq'or, ruum re' Jesús k'ahchi' resam i ma' tob'laj uxlab'al ruuk'. Eh xata wo' jarpech i ruk'uhtaaj i ruwinqilal i ma' tob'laj uxlab'al ruuk'. Ruk'ihaal pech imb'ak'arik wach chi karena, i ruk'upib'eej taqe, eh ink'amarik reje ruum i ma' tob'laj uxlab'al panchiq yuuq'. 30Re' Jesús xupahqaaj reh i winaq chi je' wili: ¿Chib'ih ab'ihnaal i hat? inki reh. Re' reh je' wili i xuq'or: Ruk'ihaal chi Qiib' i nub'ihnaal, inki. Je' re' xuq'or, ruum k'ih taqe i ma' tob'laj uxlab'al okinaq ruuk'. 31Re' taqe i ma' tob'laj uxlab'al xkipahqaaj reh i Jesús chi marutaq'aaj taqe reje panq'equm paam julkahq. 32Eh juntuhb' ahq, k'uxuj ch'ahn inki a'n wach yuuq'. Re' taqe i ma' tob'laj uxlab'al xkipahqaaj reh i Jesús chi chuyeew q'ab' chi naa kokiik chi kipaam taqe ahq. Eh re' Jesús xuyeew wo' q'ab' keh i ma' tob'laj uxlab'al re' re'. 33Re' taqe i ma' tob'laj uxlab'al xi elik ruuk' i winaq, chi kipaam chik taqe i ahq xi okik. Re' taqe i ahq re' re' tiklik xuplik kinaah noq xkimol qohoq ajiim panyuuq', eh pank'isa palaw xiooj q'ehb'oq, ar xijihq'ik. 34Noq xkilow chi je' re' taqe i kicha'jinik reh taqe i ahq, xkimol chi elik, xooj kik'utjaaj pan tinamit, pantaq ab'iix wilkeeb' wii' patineel. 35Ruum i re', xi chalik i tinamit chi rilariik chib'ih i xk'ularik. Eh noq xi ponik i ruuk' i Jesús, xponik kireq i winaq, i xelik taqe i ma' tob'laj uxlab'al ruuk', chi tzunlik i koq ri'si rooq i Jesús. Eh rutiq'aam chik riib', manlik chik wach i runa'ojb'al, re' tinamit, ma' k'isiin ta xiyo'jik. 36Eh re' taqe i xi ilwik reh i xk'ularik, xkik'utjaaj keh i tinamit nik' wach noq xk'achreesjik i winaq wilik naq taqe ma' tob'laj uxlab'al ruuk'. 37Ruum i re', chu'nchel i tinamit wilkeeb' paruyuq'ul i Gadareno xkipahqaaj otob'il ree Jesús chi eloq reje chupaam i ye'aab' re' re', ruum ma' k'isiin taj i kiyo'jiik. Re' Jesús xelik wo' reje ar, xokik reje chupaam jinaj i barco. 38Eh re' winaq xelik taqe i ma' tob'laj uxlab'al ruuk' xupahqaaj naq otob'il reh i Jesús chi naa rojiik chi riij. Eh re' Jesús xuq'or reh i winaq re' re' chi naa rukahniik, je' wili i xuq'or reh: 39Yu'naak hiy wo' chik panapaat chak'utjaaj keh i awach aweh chu'nchel i xub'an awuuk' i Dios, inki. Re' winaq xooj wo' hoq chupaam i tinamit chuk'utjiik i xub'an i Jesús ruuk'. 40Noq xq'ahxik wo' chik reje chi juntar i k'isa palaw i Jesús, pansuqkiil k'uxliis xk'ularik kuum i tinamit, ruum chu'nchel k'ahchi' ruy-iniik reh. 41Chupaam i jumehq' re' re', xooj k'oloq jinaj i winaq, Jairo rub'ihnaal, k'amal b'eeh chupaam i paat inlooq'jik wii' Dios. Eh xuxuk'aa' i koq riib' chuwach i Jesús, xupahqaaj otob'il reh chi naa rojiik parupaat chuk'achreesjiik i rixq'uun, 42ruum xa jinaj wo' chi riib' chuwach, eh xakimik chik reh ruum yab'ilaal. Re' xq'un re' re', je' naa kab'laj haab' i wilik reh. Eh noq ojik i rub'an i Jesús, xrik'raaj chi xakow chik inpitz'arik i koq paam kuum i ruk'ihaal tinamit. 43Eh chi kixilak i tinamit re' re' wilik jinaj ixoq kab'laj haab' rokiik pan yab'ilaal, re' rukik'eel ma' rumay ta elik. Re' reh xusach i tz'aaq i chib'ih reh kuuk' i aj iq'omaneel, eh xama' jino'q wo' xk'achrisanik reh. 44Re' ixoq re' re' xujil i koq riib' chi riij i Jesús, xutz'a'j i koq i rooq i ruso', eh chupaam i jumehq' re' re' xumay elik i rukik'eel. 45Eh noq xrik'raaj i Jesús chi xtz'a'jik i koq, je' wili i xuq'or: ¿Awach xtz'a'inik weh? inki. Eh ruum chi chu'nchel i wilkeeb' ar xkiq'or chi ma' re' tee keh xitz'a'inik reh, je' wili i xuq'or i Pedro: Qaj Tijineel, re' tinamit kipitz'wik aweh, k'ul k'ahchi' kaat kimihnaam inki reh. 46Re' Jesús toq' toq' xuq'or chi je' wili: Wilik xtz'a'inik weh, ruum re' hin xnukoj rehtaal chi ruuk' i wajaawriik wilik i xnuk'achrisaj, inki. 47Eh noq xrilow ixoq re' re' chi ma' xuyee ta riib' chi xukeb'aa' riib', xa nb'arb'otik chik ruum ruyo'jiik noq xooj ruxuk'aa' riib' ri'si rooq i Jesús. Eh xuq'or reh chikiwach i ruk'ihaal tinamit chib'ih reet noq xutz'a'j i koq, eh nik' wach ruk'achreesjiik xb'aan chupaam i jumehq' re' re'. 48Re' Jesús je' wili xuq'or reh: Wixq'uun, ruum chi aye'em ak'ux chi nunimjiik, xatk'achjik chik. Yu'naak hiy panapaat chi suq ak'ux, inki 49Eh xa ko k'ahchi'-oq wo' ruq'orom taqe re' i Jesús, xponik jinaj i taqareel, xchalik parupaat ink'amwik b'eeh chupaam i paat inloq'jik wii' Dios je' wili xuq'or reh: Re' awixq'uun xkimik chik, cha kanaa' i wech'ik ruuk' i aj Tijineel, inki 50Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Jesús, je' wili i xuq'or reh: Maayohb'isaj awiib' chayeew la' ak'ux chi je' re' neenko'ljik chuwach i kimik awixq'uun, inki. 51Noq xponik i Jesús ruuk' i paat wilik wii' i xq'un, ma' awach taj i tokoom xuk'am i koq chi riij xa re' wo' Pedro, re' Jacobo, re' Juan ruch'ihil taqe i rutuut rajaaw i k'isa xq'un xuk'am taqe i koq chi riij. 52Eh re' taqe i wilkeeb' ar xak'erik chik kichii', xa kihuyik chik chi oq'ik chi riij i k'isa xq'un. Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Ma a'n taq chik oq'ik. Re' k'isa xq'un wili ma' kamnaq taj, xa wirik i rub'an, inki. 53Eh xkikaqse'laaj i xuq'or i Jesús, ruum keht'al chi kamnaq chik i k'isa xq'un. 54Chalik i Jesús xuchop johtoq chi q'ab' i k'isa xq'un, kow xuq'or reh chi je' wili k'isa xq'un: Wukteen johtoq inki reh. 55Re' k'isa xq'un jumehq'iil wo' chik xk'aach ruka'peech, eh xwuktik johtoq. Eh re' Jesús xuq'or keh i rutuut rajaaw i k'isa xq'un chi kiyeew ruwa' ruhaa'. 56Eh re' taqe i rutuut rajaaw i k'isa xq'un xsahchik kik'ux ruum i xkilow. Xa re' la', xq'orarik keh ruum i Jesús chi ma' awach ta aj eh naa kiq'orom i xub'an i reh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\