LUCAS 9

1Re' Jesús xumol kiwach taqe i kab'laj chi raj tahqaneel, xuyeew kajaawriik, chi rehtesjiik i xa reh reh kiwach chi ma' tob'laj uxlab'al, chi rehtesjiik taqe i yab'ilaal. 2Eh xutaq'aaj taqe reje chuq'orariik rib'iral i runimaal i rajaawriik i Dios, je' wo' chi kik'achreesjiik taqe i yowaab'. 3Eh je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat ma' xta taq i naa ak'amam aweh, ni xata aakarote, ni xata achiim, ni xata aakaxlanwi'k, ni xata atumiin, ni xata aso' reh taq ajalb'aal. 4Eh xa aha' pa' wilik i paat i nee taq ti okik i koq wii', ar taq cha a'n apatal xajarub' pa' q'iij taq nee ti wihik chupaam i ye'aab' re' re'. 5Eh wila' ma' xat kik'ul taq cho chupaam jino'q i tinamit, eleen taq reje ar chapuh taq kahnoq i pooq panawooq, rehtalil chikiwach chi ma' kuyuuj taj i kimahk, ki uchjik ruum i Jesús. 6Eh re' taqe i raj tahqaneel xiooj wo' hoq pantaq ab'iix wilkeeb' wii' patineel chuq'orariik rib'iral i ak' k'uhb'aal ree ko'lemb'al iib', je' wo' chi kik'achreesjiik taqe yowaab'. 7Re' reey Herodes xrib'iraj rib'iral i Jesús, je' wo' hoq chu'nchel i rub'an, eh ma' rureq ta chi riij chib'ih i naa rub'anam, ruum wilik kiq'orik reh chi re' i Juan aj qasan ha' xwuktik wo' chik chaloq chi k'achlik wach. 8Eh wilik kiq'orik reh chi re' Elías i xjalwik cho ruq'oral i Dios. Wilik wo' kiq'orik reh chi re' jino'q i xjalwik cho ruq'oral i Dios najtir xk'aach wo' chik chaloq. 9Eh re' Herodes je' wili i xuq'or: Re' hin xin taaq'anik ruyok'ariik i ralaq i Juan. Eh ¿awach aj wo' re' inkiq'or re' re'? Yohb'aal inche wach i k'ahchi' b'iram chi riij, inki. Eh xaraaj naq chik rilom wach i Jesús. 10Eh noq xi sutinik wo' chik chaloq i raj tahqaneel i Jesús, xkik'utjaaj reh chu'nchel i xponik kian. Re' Jesús xresaj taqe reje pankeh i raj tahqaneel, xuk'am taqe reje pan tinamit Betsaida. 11Eh noq xkinab'eej i tinamit chi ojik i rub'an i Jesús ruch'ihil taqe i raj tahqaneel, xkitahqeej reje. Re' Jesús xuk'ul taqe ruuk' i tinamit, eh xuq'or rib'iral keh i runimaal rajaawriik i Dios, eh xuk'achrisaj taqe yowaab'. 12Noq xokik i q'iij, re' i kab'laj chi raj tahqaneel i Jesús xkijil i koq kiib' ruuk', je' wili i xkiq'or reh: Chach'aq taqe reje i tinamit, reh chi nee kiooj hi'loq, eh neenooj kiloq' kiwa' pantaq kok' tinamit, eh pantaq ab'iix wilkeeb' ma' najt ta ayu', ruum chupaam i ye'aab' wili ma' xta ta taqe patineel, inki taqe. 13Eh re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Neerub'an chi re' taq i hat neetiketwik keh, ki uchjik. Re' keh je' wili i xkiq'or: Re' hoj xa ho'oob' wo' tii chi kaxlanwi'k, eh xa ki'ib' wo' chi kar i wilik quuk'. Ma' nee ta manlojik keh i ruk'ihaal tinamit wili wila' ma' xooj qaloq' ruman, inki taqe. 14Re' taqe i winaq wilkeeb' naa ho'oob'-oq miil chi kiib'. Eh re' Jesús je' wili i xuq'or keh i raj tahqaneel: Chaq'or taq keh i tinamit chi kitzunaa' qohoq kiib' wach ak'al chi ch'uhqaal, je'-oq lajeeb' roxk'ahl chi kiib' i ju'jun ch'uq, inki. 15Eh re' taqe i raj tahqaneel i Jesús, xkitzunaa' wo' taqe i tinamit wach ak'al. 16Eh re' Jesús xuchop i ho'oob' chi kaxlanwi'k je' wo' hoq i kiib' chi kar, xtz'ehtanik johtoq pan taxaaj, xut'iosej ree Dios xuch'uy taqe, xuyeew keh i raj tahqaneel, re' chik i keh xipuhkanik keh i ruk'ihaal tinamit. 17Chu'nchel i tinamit xkian kiwa' korehtaal xinujik chi korik. Eh ko kab'laj chik chakach ixkinujisaj chi ruxeer kaxlanwi'k, chi ruxeer kar, re' i xqohxanik. 18Pan jinaj cho q'iij, re' Jesús tiij i rub'an chi rutkeel. Re' taqe i raj tahqaneel wilkeeb' ruuk', xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Awach aj wo' hin noq inkiq'or i tinamit? inki. 19Re' keh je' wili i xkiq'or: Wilik kiq'orik reh chi re' hat i Juan aj qasan ha'. Wilik kiq'orik reh chi re' hat i Elías, jalal cho ruq'oral i Dios. Eh wilik kiq'orik reh chi re' hat jino'q i jalal ruq'oral i Dios xk'aach wo' chik chaloq, inki taqe. 20Raaj taq i hat, ¿awach i hin noq inaq'or taq? inki keh i raj tahqaneel. Re' Pedro je' wili i xuq'or: Re' hat i Cristo xatrutaq'aaj chaloq i Dios, inki. 21Re' Jesús toq' toq' xuq'or keh i raj tahqaneel chi ma' awach ta aj eh naa kiq'orom chi re' reh i Cristo. 22Eh je' wo' chik wili i xuq'or keh: Re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, naa nuk'ulum i runimaal ti' k'axik. Naa rixowjiik nuwach kuum i k'amal kib'eeh i aj judío, kuum i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, kuum i kik'uhtanik ree k'uhb'aal, eh naa kiin kikansam. Xa re' la', paroox q'iij naa wo' chik nuk'aach chaloq, inki. 23Eh je' wili i xuq'or keh chu'nchel i wilkeeb' ar: Awach iraaj kiin rutahqeem, marub'an chik runa'ojb'al chi rib'il riib' chuk'am la' rukuruus eh chukuy ruk'amariik rajlaal i q'iij. 24Awach iraaj ruko'leem riij i ruk'achariik ayu' wach ak'al, naa ruq'eb'em i juneliik k'acharik. Eh awach i ruq'eb' i ruk'achariik ayu' wach ak'al ruum i nunimjiik, re' reh naa rehchaam i juneliik k'acharik. 25¿Chib'ih neerutiq reh i winaq chi neerehchaaj chu'nchel i wilik wach ak'al, eh neeruq'eb' riib', eh neerusach wach i ránima chi rib'il riib'? 26Eh awach ink'ixik chi nunimjiik, ink'ixik chuq'orariik i nuk'uhb'aal, je' wo' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, naa wo' nuk'ixiik ruum i reh noq naa wo' chik nuk'uliik ruka'peech ayu' wach ak'al ruuk' i nuloq'il, ruuk' i ruloq'il i waJaaw, ruuk' kiloq'il i santo laj ánjel. 27Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi wilik i wilkeeb' chi qaxilak ayu' yu'naak ma' naa ta kikimiik chi komajaa' inkilow wach i runimaal i rajaawriik i Dios, ki uchjik ruum i Jesús. 28Eh je' naa chik waxiqiib' q'iij kianam i k'utaaj re' re', re' Jesús xjohtik johtoq chi tiij chinaah jinaj i yuuq', ruch'ihil ixib' chi raj tahqaneel, re' Pedro, re' Juan, re' Jacobo. 29Eh noq k'ahchi' chi rutiij i Jesús, xjaljik ruwii' i wach re' ruso' xjaljik wo' ruwii', xkahnik chi xasaq potz'ik chik, eh xan reprotik chik wach. 30Eh ki'ib' taqe i winaq xi k'acharik chaloq pampeet xik'u'loq xkitik'aa' k'utaaj ruuk' i Jesús. Re' taqe i ki'ib' re' re', re' i Moisés, eh re' Elías, 31sutimaj kiij ruum jinaj i saqum xiik' naah loq'il. Eh k'ahchi' keeb' chi k'utaaj chi riij i ti'laj kimik naa ruk'ulum i Jesús ar Jerusaleem. 32Atoob' ta re' Pedro je' wo' taqe i ruk'u'liil xama' nkikuy ta naq chik i kiwiriik, xa re' la' ma' jaruuj wo' xqajik i kiwiriik xkilow i ruloq'il i Jesús, eh xkilow wo' hoq i ki'ib' chi winaq wilkeeb' ruuk' i Jesús. 33Eh noq xi elik reje i ki'ib' chi winaq ruuk' i Jesús, re' Pedro je' wili i xuq'or reh i Jesús: Qaj Tijineel, ma' xta reet chi wilkooj awuuk' ayu' Re' hoj naqayejaam ixib'-oq i kok' perpat, jinaj awee hat, jinaj i ree Moisés, jinaj i ree Elías, inki. Re' Pedro je' re' xuq'or, ruum xama' rureq ta chik chi riij chib'ih naa ruq'orom. 34Noq k'ahchi' chi q'orik i Pedro, jinaj i suutz' xqajik cho chikinaah, xsuutjik kiij ruum i rumuuj. Eh noq xi okik pan suutz' ma' k'isiin taxiyo'jik. 35Eh chupaam i suutz' re' re', jinaj i q'orik xb'aan, je' wili i xuq'or chaloq: Re' i wili i Wak'uun, re' reh inupab'aam chaloq. Aha' wilik i naa ruq'orom i reh, re' taq chab'iraj, inki. 36Noq ib'irimaj chik i q'orik re' re', xkilow ixib' chi raj tahqaneel chi ach rutkeel wilik ar i Jesús. Chi riij i re', ma' kota chik xiq'orik, ma' awach ta wo' aj eh xkiq'or aha' wilik i xkilow. 37Eh chi junwaar, noq xqajik chee Jesús nah yuuq' ruch'ihil taqe ixib' chi raj tahqaneel, ma' k'isiin i tinamit xiooj k'ulwoq reh. 38Eh chi kixilak i tinamit re' re', jinaj i winaq wilik ar, kow xuq'or reh i Jesús chi je' wili: Aj Tijineel, cha kuy chak'achrisaj tii weh i wak'uun, xa jinaj wo' tii chi riib' chi nuwach. 39Re' wak'uun wili, jinaj i ma' tob'laj uxlab'al wilik ruuk'. Inchoparik ruum i ransil, i ruk'er chii' ruum, i ruyeew nahool reh i ruq'eb' wach ak'al, eh i nelik chaloq i puuh panchii'. Iruq'ojib'eej riib' ruum, eh ma' raaj ta roq'taam. 40Ruum i re', xnupahqaaj naq otob'il keh awaj tahqaneel chi naa naq kesam i ma' tob'laj uxlab'al re' re' ruuk' i wak'uun xa re' la' ma' nkian ta wo' rehtesjiik, inki. 41Re' Jesús je' wili i xuq'or: Hat taq tinamit ma' tinimanik ta taq, yiib' taq wach ana'ojb'al ¿Xti nik' aj wo' najtiil naa nub'anam taq awuuk'? Eh ¿nik' aj wo' najtiil naa nukuyum taq ayiib' wach na'ojb'al? Chak'am cho weh re' awak'uun ayu', i nuchjik. 42Eh noq k'isiin ma' imponik ak'un ruuk' i Jesús, re' ma' tob'laj uxlab'al xuq'eb' wach ak'al ak'un, xuyeew wo' chik jinaj nahool reh. Xrilow chi je' re' i Jesús, kow xuq'il i ma' tob'laj uxlab'al, xuk'achrisaj wo' ak'un, eh xuq'asaj reh i rajaaw. 43Eh chu'nchel i wilkeeb' ar ma' k'isiin ta xsahchik kik'ux noq xkilow i runimaal i rajaawriik i Dios xub'an. Eh noq xa kosachlik wo' kik'ux chu'nchel i tinamit ruum i xub'an i Jesús, re' reh je' wili i xuq'or keh i raj tahqaneel: 44Chab'iraj taq chi korik i naa nuq'orom aweh mansahchik taq panak'ux chi re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, naa kinkiq'asam pan kiq'ab' i tinamit, inki. 45Re' taqe i raj tahqaneel i Jesús xama' xkireq ta wo' chi riij i xq'orarik keh, ruum re' Dios majaa' i ruyeew keh chi naab'jik. Xanaah re' kiyo'jik wo' chupahqaljiik ree Jesús chi naa ruch'ob'ariik rub'ehel keh chib'ih raaj ruq'orom taqe re'. 46Re' taqe i raj tahqaneel i Jesús xtohq'ik kiwech'um riij chikiwach awach kekeh i q'e' naa ruye'ariik runimaal wach. 47Eh noq xunab'eej i Jesús i k'ahchi' kikapaam, xuchop reje jinaj i k'isa k'un, xupab'aa' i koq ruuk', 48je' wili i xuq'or keh: Awach i ruk'ul ruuk' jino'q i k'isa k'un je' rukab' i wili panub'ihnaal, re' wo' hin kiruk'ul ruuk'. Eh awach ink'ulwik wee hin, i ruk'ul wo' ruuk' awach xtaaq'anik cho weh. Je' re' noq, awach i q'e' k'isiin wach taq chaxilak i hat, re' re' q'e' naa ruye'ariik runimaal wach, inki. 49Re' i Juan je' wili xuq'or ree Jesús: Qaj Tijineel, re' hoj jinaj i winaq xqilow chi panab'ihnaal k'ahchi' resam taqe i ma' tob'laj uxlab'al kuuk' i tinamit. Ruum chi ma' re' ta ruuk' i hoj, xqaq'il chub'aan, inki. 50Re' Jesús je' wili xuq'or: Maaq'il taq chub'aan, ruum awach i ma' rixowaaj ta qawach, re' re' i ruk'ul ruk'ux i k'ahchi'kooj, inki. 51Eh noq ach ilook' i rureq ruq'ijil chi naa ruk'amariik johtoq pan taxaaj i Jesús, xuchop reje ruk'ux chi ojik Jerusaleem. 52Eh wilik taqe i aj taqareel xutaq'aaj reje chi peet b'eeh, xiooj chi rusik'ariik rupatal pan jinaj ab'iix wilkeeb' wii' patineel paruyuq'ul i Samaria. 53Eh re' taqe i aj Samaria ma' xkaaj ta kiye'em rupatal i Jesús, ruum xkikoj rehtaal chi Jerusaleem ojik i rub'an. 54Re' taqe i raj tahqaneel, re' Jacobo, re' Juan, je' wili i xkiq'or: Jaaw, ¿mi nawaaj chi neenqapahqaaj johtoq i q'aaq' pan taxaaj, reh chi neenqajik cho chikinaah, reh chi neensacharik kiwach je' rukab' i rub'anam chaloq i Elías? inki taqe. 55Chalik i Jesús xutz'ehtaaj taqe reje i raj tahqaneel, xuq'il taqe. Je' wili xuq'or keh: Re' taq i hat ma' aweht'al ta taq chib'ih rub'anam i uxlab'al wilik taq awuuk'. 56Re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, ma' xin chalik ta chi rusachariik kiwach i tinamit xin chalik la' chi kiko'ljiik, inki. Chi riij i re', xiooj pan tokoom ab'iix wilkeeb' wii' patineel. 57Eh noq ojik i rub'an i Jesús ruch'ihil taqe i raj tahqaneel, jinaj i winaq je' wili i xuq'or ree Jesús: Jaaw, re' hin tiwaaj kaat nutahqeem xa aha' pa' yuuq' netiooj, inki reh. 58Re' Jesús je' wili xuq'or: Re' taqe yaak wilik kijuul, eh re' taqe chikop kirupinik wilik kisuuq'. Raaj i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, ma' xta nupaat nuhi'limb'aal, inki. 59Re' Jesús je' wili i xuq'or reh jinaj i winaq: Taq chi wiij, inki reh. Re' winaq je' wili i xuq'or: Jaaw, chayeew pee q'ab' weh chi nenooj numuq'aa' i wajaaw, kora'j nee kinooj chawiij re', inki. 60Re' Jesús je' wili i xuq'or: Chakanaa' taqe i je' kamnaq chi re' keh neekimuq'anik reh i kikamnaaq. Taq la' chi wiij i hat, cha q'or rib'iral i runimaal rajaawriik i Dios, inki. 61Eh jinaj wo' chik i winaq xq'orik ree Jesús chi je' wili: Jaaw, re' hin tiwaaj kaat nutahqeem xa re' la', chayeew pee q'ab' weh chi neenooj nuq'or nooj peet keh i awach weh panupaat, inki. 62Eh re' Jesús je' wili i xuq'or: Awach i xub'an reh i je' rukab' i rub'an i kamanoom noq i ruchop i arado, eh ma' rukanaa' taj i tz'eht reje chi riij, re' re' ma' nee ta rub'an chi q'orol rib'iral i runimaal i rajaawriik i Dios, inki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\