MARCOS 10

1Re' Jesús xelik reje Capernaum, xooj paruyuq'ul i Judea wilik chi juntar nim ha' Jordán. Eh ar xkimol kiib' i tinamit ruuk', eh xuk'uhb'alej taqe, je' wo' rukab' i okrinaq wii'. 2Eh re' taqe i aj fariseo, xkijil i koq kiib' ruuk' i Jesús, xa pajb'al naq reh, xkipahqaaj reh chi je' wili: ¿Mi ruyeew riib' chi neeruch'aq i rehk'een winaq noq kaxáro chik? inki taqe. 3Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: ¿Chib'ih jariik i ruq'or taq aweh i k'uhb'aal ye'ooj ree Moisés? ki uchjik. 4Re' keh je' wili i xkiq'or: Re' k'uhb'aal ye'ooj ree Moisés i ruyeew q'ab' ree winaq chi naa ruyejaam jino'q i huuj ch'aqb'al riib' ruuk' i rehk'een, inki taqe. 5Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Re' k'uhb'aal ye'ooj cho ree Moisés je' re' i ruq'or taq aweh, ruum q'e' taq kow anaah. 6Eh pampeet chaloq noq xtohq'ik i k'acharik ayu' wach ak'al, re' Dios jinaj i winaq, eh jinaj ixoq xuyejaa' chaloq. 7Ruum aj re', koruman chi re' winaq naa reliik nah q'ab' i rutuut rajaaw, ruuk' chik i rehk'een naa ruk'ulaam wach i ruk'achariik. 8Re' taqe i ki'ib' re' re' naa kikahniik chi xa jinaj chik taqe, ma' kiib' ta chik taqe. 9Ruum aj re' ma' jino'q naa ruch'aqwiik wach, i ruk'ulaam wach i Dios, inki. 10Eh noq wilik chik pan jinaj paat i Jesús, xpahqaljik wo' chik reh ar kuum taqe i raj tahqaneel nik' wach noq wilik i na'ojb'al re' re'. 11Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Awach i neeruch'aq i rehk'een, eh nee wo' chik i rub'an kaxáro ruuk' i tokoom ixoq, nee ruch'uwa'risaj wach i rukaxaro ruuk' i peet rehk'een. 12Eh wila' re' ixoq xukanaa' rub'ahiil, eh nee wo' chik i rub'an kaxáro ruuk' tokoom winaq, nee wo' ruch'uwa'risaj wach i rukaxaro ruuk' i peet rub'ahiil, inki. 13Eh xkik'am chee kok' ha'lak'un chuwach i Jesús, reh chi naa ruye'em i q'ab' chikinaah. Eh re' taqe i raj tahqaneel xkiq'il i xi k'amwik cho keh kok' ha'lak'un. 14Noq xrilow chi je' re' i Jesús, xkaqrik, je' wili xuq'or keh: Maaq'il taq kik'am pee cho wuuk' i kok' ha'lak'un, ruum re' runimaal rajaawriik i Dios keh taqe awach inki a'n chi je' kikab' i kok' ha'lak'un wili. 15Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi awach i ma' ruk'ul i runimaal rajaawriik i Dios chi je' jino'q ha'lak'un, ma' jaruuj naa rokiik pa runimaal rajaawriik i Dios inki. 16Chi riij i re', re' Jesús xuq'ahcheej taqe kok' ha'lak'un, xuyeew kab'chel i q'ab' chikinaah eh xukuxisaj taqe. 17Eh noq xuchop reje i rub'eeh i Jesús, jinaj i winaq q'e' b'ehoom xooj rajimam riib' ruuk', xuxuk'aa' riib' chuwach, je' wili xuq'or reh: Atoob'laj aj Tijineel, ¿chib'ih naq ineenub'an chi neenwehchaaj i juneliik k'acharik? inki. 18Re' Jesús je' wili xuq'or reh: ¿Chib'ih reet noq kinaq'or chi hin atoob'? Re' atoob' xa jinaj wo' hoq, xa re' wo' Dios. 19Re' hat aweht'al chib'ih taqe ruq'or i k'uhb'aal. Re' taqe ruq'or chi je' wili: Maacansaj aawas achaaq', maach'uwa'risaj wach aakaxáro, mat elq'anik, maa tz'aq wach i k'utaaj, ma' awach aajot', cha k'ax atuut aawajaaw, inki, inki Jesús. 20Re' b'ehoom laj winaq je' wili xuq'or reh i Jesús: Aj Tijineel, chu'nchel taqe i k'uhb'aal re' re', xa nub'an wo' cho runimjiik panuk'isinal, inki. 21Re' Jesús suq rilariik xub'an i winaq re' re', eh je' wili xuq'or reh: Jinaj chik i komajaa' i na a'n, hiy cha a'n, chak'ayej chu'nchel i chib'ih aweh, eh re' tz'aaq neenasiij keh i neb'aa'. Eh netiooj chi wiij chak'am aakuruus, reh chi nee nareq i b'ehomal pan taxaaj, inki. 22Re' winaq re' re', xyoj ruk'ux noq xq'orarik reh chi je' re', eh intz'irik wach noq xooj, ruum q'e' b'ehoom. 23Xrilow chi je' re' i Jesús, xtz'ehtanik reje chi junsuut, je' wili i xuq'or keh i raj tahqaneel: Re' taqe b'ehomaq, ma' k'isiin ta k'axkiil chi keh chi neekiokik pa runimaal rajaawriik i Dios, inki. 24Eh re' taqe i raj tahqaneel, ma' k'isiin ta xsahchik kik'ux, je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Hat taq wak'uun, xti korik taq i nuq'or aweh chi q'e' k'axik chi reh okik pa runimaal rajaawriik i Dios i ch'iklik ruk'ux chinaah i rub'ehomal. 25Eh re' jino'q i cameyo ma' k'axik ta chi reh chi neenik'ik paruhopil jino'q kúxa chuwach chi neenokik jino'q b'ehoom pa runimaal rajaawriik i Dios, inki. 26Re' taqe i raj tahqaneel i Jesús, q'e' sahchik kik'ux, je' wili i xkiq'or chikiwach: ¿Awach aj wo' re' i naa ruko'ljiik chi je' re'? inki taqe. 27Re' i Jesús xutz'ehtaaj taqe, je' wili i xuq'or keh: Re' wili ma' nee ta nkian rub'aan i winaq. Eh re' Dios neerub'an rub'aan, ruum re' reh ma' xtaj i k'axik chuwach, inki. 28Eh re' Pedro je' wili xuq'or ree Jesús: Re' hoj xqakanaa' chaloq chu'nchel i chib'ih i wilik qeh, eh re' chik i hat xatqatahqeej, inki. 29Re' Jesús je' wili chaq'wik xub'an: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi xa awach pa' i ruum i nutahqaljiik i ruq'orariik i ak' k'uhb'aal xukanaa' chaloq rupaat, ras ruchaaq' winaq, ranaab', rak'uun rixq'uun, rutuut rajaaw, rehk'een oon rak'aal, 30yu'naak ayu' jinaj siento chik i jilow naa ruk'ulum i rupaat, i ras ruchaaq' winaq, i ranaab', i rutuut, i rak'uun rixq'uun, i rak'aal, atoob' ta ruuk' ti' k'axik. Eh pan junch'iht chik chi k'acharik, re' chik juneliik k'acharik naa ruk'ulum. 31Xa re' la', ma' k'isiin taqe i peet b'eeh yu'naak naa kikahniik chi xam b'eeh. Eh ma' k'isiin taqe xam b'eeh yu'naak naa kikahniik chi peet b'eeh, inki. 32Eh noq ojik inki a'n Jerusaleem, re' Jesús peet reje chikiwach i raj tahqaneel. Re' keh sahchinaq kik'ux, eh re' taqe xam b'eeh chikiij, yo'jik inki a'n Re' Jesús xuyuq'eej taqe reje pareh i kab'laj chi raj tahqaneel xuq'or keh chib'ih i naa ruk'ulum. 33Eh je' wili i xuq'or: Johtik inqa a'n Jerusaleem. Ar naa nuq'ahteesjiik i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, pan kiq'ab' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal. Eh naa kiin kikansam, naa kinkiq'asam pan kiq'ab' i ma' re' ta taqe aj Judío, 34naa kinkikaqse'laam, naa kinki chuhb'aam, naa kinkiq'ojib'eem, naa kinkikansam, xa re' la' paroox q'iij naa wo' chik nuk'aach chaloq, inki. 35Re' ki'ib' chi rak'uun i Zebedeo, re' Jacobo, re' i Juan xkijil i koq kiib' ruuk' Jesús, je' wili i xkiq'or reh: Qaj Tijineel, inqaaj chi neena a'n qeh i otob'il naa qapahqaam aweh, inki taqe. 36Re' Jesús xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Chib'ih taq otob'il inawaaj chi nee taq i nub'an aweh? inki. 37Re' keh je' wili i xkiq'or: Inqaaj naq chi nee nayeew q'ab' qeh chi nee qoh tzuhnik chupaam i aloq'laj aa ye'aab', jinaj qeh i neentzuhnik panasak'aaj, jinaj i panatz'eet, inki taqe. 38Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat ma' aweht'al ta taq i k'ahchi' apahqaam. ¿Mi nee taq inakuy ruuk'jiik re' i jinaj kulk chi k'ahlaj ha' naakiye'em weh chi uuk'jik i hin rujalwaach i ti' k'axik naa nuk'ulum? Eh ¿mi nee taq inakuy ransil i qasanik ha' i naa kianam weh i hin? inki. 39Re' taqe i ki'ib' re' re', je' wili i xkiq'or reh i Jesús: Hoo', neenqakuy, inki taqe. Re' Jesús je' wili xuq'or: Korik, naa taq akuyum ruuk'jiik i k'ahlaj ha' i naakiye'em weh chi uuk'jik i hin. Eh naa wo' taq akuyum ransil i qasanik ha' i naa kianam weh i hin. 40Xa re' la', ma' weh ta ruye'ariik q'ab' taq aweh chi jinaj taq aweh i neentzuhnik panusak'aaj, jinaj i neentzuhnik panutz'eet, keh la' naa ruye'ariik awach aj eh noq ruyejaam cho wach i Dios, ki uchjik ruum i Jesús. 41Noq xkib'iraj i lajeeb' chik chi raj tahqaneel i Jesús i xkipahqaaj i koq i Jacobo i Juan, xchalik kik'aah chikinaah i ki'ib' re' re'. 42Eh re' Jesús xuyuq'eej taqe i raj tahqaneel, je' wili xuq'or keh: Re' taq i hat aweht'al taq chi re' i k'amal kib'eeh i tokoom tinamit kow inki a'n kiib' chi taaq'anik, eh re' taqe nimaq kiwach kow wo' nkian i taaq'anik. 43Eh chaxilak taq i hat, ma' ruk'ul taj chi neenb'aan i je' re'. Awach iraaj chi neenwihik rajaawriik taq chaxilak, inchol chi peet neerutoob'eej taqe i tokoom. 44Eh awach iraaj k'amaj b'eeh taq chaxilak, peet inchol rutoob'eem taqe tokoom. 45Je' rukab' i hin Ak'uunb'ees nuwii', winaq, ma' xin chalik ta ayu' chi re' hin naa kiin kitoob'eem i re' la' hin xin chalik chi kitoob'jiik, ruum xin chalik chuye'ariik i nuk'achariik chi ko'lb'al keh i ruk'ihaal tinamit, inki Jesús. 46Re' Jesús xponik Jericó ruch'ihil taqe raj tahqaneel. Eh noq elik chik inki a'n reje ar, kuch'ihil taqe i ma' k'isa tinamit, jinaj i moywach tzunlik chii' b'eeh chi pahqanik lemóxna, Bartimeo rub'ihnaal, rak'uun i Timeo. 47Noq xrib'iraj i moywach chi re' i Jesús aj Nazaret ik'ik i rub'an, xuk'er reje chii' chuq'orob'jiik chi je' wili: Jesús, hat riih rumaam i reey David, chaketelaaj nuwach, inki reh. 48Eh ma' k'isiin i xiq'ilwik reh, chi maruk'er chik chii'. Eh re' moywach q'e' chik kow i ruk'er reje chii' chi je' wili: Hat riih rumaam i reey David, chaketelaaj nuwach, inki. 49Eh re' i Jesús, xpa'lojik, je' wili xuq'or: Chayuq'eej taq cho weh, inki. Eh xooj wo' kiyuq'eej i moywach je' wili xkiq'or reh: Chakowej ak'ux, wukteen johtoq, k'ahchi' kaat ruyuq'eem i Jesús, inki taqe reh. 50Eh noq xrib'iraj chi je' re' i moywach xukut reje wulu' rub'urb'aal, xpisk'anik parooq, eh xchalik ruuk' i Jesús. 51Re' reh xupahqaaj reh i chi je' wili: ¿Chib'ih inawaaj chi nee nub'an aweh? inki. Re' moywach je' wili i xuq'or: Aj Tijineel, re' hin inwaaj naq chi nee nateh weh i naq'nuwach, inki reh. 52Re' Jesús je' wili xuq'or reh: Ruum chi aye'em ak'ux xatk'achjik chik, neerub'an chi netiooj, inki. Eh re' moywach jumehq'iil xteh inaq'wach xooj chi riij i Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\