MARCOS 12

1Eh re' Jesús xuq'oreej panjalwaach q'orik taqe re', chi je' wili: Jinaj i winaq xutik i ru-uuva paruye'aab', eh xukoj pan koraal. Ar xuyejaa' i yitz'b'al reh, eh jinaj inajt naah paat xuyejaa' cha'jalb'al reh i ru-uuva. Eh xuyeew chi kemeel i ruye'aab' keh i junch'uq chi kamanoom, eh xooj chi najt yuuq'. 2Eh paruq'ijil i rusik'ariik i wach i ru-uuva, jinaj i rumoso xutaq'aaj chaloq kuuk' i aj kemeel ye'aab' chupahqaljiik i wach i ru-uuva naa naq rukahniik ree reh. 3Eh re' taqe i aj kemelen ye'aab' re' re' xkichop i móso, xkiq'ojib'eej, eh xkitaq'aaj reje chi ma' xtaj i uuva xkiyeew reje reh. 4Eh xutaq'aaj wo' chik chaloq jinaj i rumoso chi taqarik. Xa re' la', re' taqe aj kemelen ye'aab' xkichop i móso, xkihop paam i naah, eh xkib'ajib'eej. 5Eh jinaj wo' chik i rumoso xutaq'aaj chaloq, re' taqe aj kemelen ye'aab' xkikansaj. Chi riij i re', k'ih chik i rumoso xutaq'aaj chaloq, re' keh wilik i móso xkiq'ojib'eej, wilik i xkikansaj. 6Eh pantz'apaab' wach, re' chik i jinaj chi rak'uun q'e' ruk'ax i xutaq'aaj chaloq kuuk' i kemelen ye'aab' ruum je' wili i xuq'or paruk'ux: Noq i nuq'or i hin, neen kiyeew ruloq'il i wak'uun, inki. 7Eh re' taqe i aj kemelen ye'aab' je' wili i xkiq'or chikiwach: Re' winaq wili, naa rehchaniik reh i ye'aab'. Ruum aj re' i ruk'ul chi neenqakansaj, eh qeh i hoj neenkahnik i ye'aab', inki taqe. 8Re' taqe i aj kemelen ye'aab' xkichop ak'uunb'ees, xkikansaj, eh xkikut chaloq i ruti'jolal chi riij i ye'aab' tikooj wii' i uuva. 9¿Chib'ih i naa rub'anam i ehchan reh i uuva kuuk' i aj kemelen ye'aab' noq inaq'or taq i hat? Re' hin i nuq'or taq aweh chi naa taqe rukansam, eh tokoom chik aj eh naa ruye'em chi kemeel i ruye'aab' re' re'. 10¿Mi ma' jank'al taq inawil re' hat i tz'ihb'amaj chaloq pan santo laj huuj, re' i ruq'or chi je' wili? Re' ab'aj ma' xponik ta panaq'kiwach i aj yej-an paat, re' re' i xkahnik chi rukowiil i rooq i paat. 11Re' i wili xub'an i QaJaaw, eh xiik' naah nimaal wach chi qee hoj, inki tz'ihb'amaj cho pan santo laj huuj, inki Jesús. 12Re' taqe i aj ixowaal xkireq chi riij chi chikiij i keh xq'orik, i jalwaach q'orik xuq'or i Jesús ruum i re' xkaaj naq kichopom. Xa re' la', ma' xkichop ta wo' hoq, ruum kiyo'jik ruum i tinamit. Eh xkikanaa' kahnoq i Jesús, eh xiooj. 13Eh wilik taqe i aj fariseo, taqe i rukomoon i Herodes, xkitaq'aaj chaloq ruuk' i Jesús, re' naq xkaaj chi chib'ih ta xkireq wii' ru mahk ruuk' i ruq'oral. 14Eh xi ponik ruuk' i Jesús, je' wili xkiq'or reh: Aj Tijineel, re' hoj qeht'al chi re' hat xti korik ti q'orik, eh ma' xta nawaaj reh inkiq'or chawiij. Eh ma' awach taj i tokoom rilariik i na a'n eh ruuk' i korik inaq'or i rub'eeh i Dios. Ruum aj re', inqaaj chi neenaq'or qeh, ¿mi ruk'ul chi neenqa a'n i tooj ruuk' ajaab'ees aj Roma? ¿Mi koruman oon ma' koruman taj? inki taqe. 15Re' Jesús reht'al chi re' taqe re' xak'ul inki a'n kiwach, je' wili xuq'or keh: ¿Chib'ih reet noq k'ahchi' taq asik'im numahk? Chak'am taq cho jino'q weh i tumiin re' ruuk' i saq wach, reh chi neenwilow, inki. 16Re' keh xkik'am wo' chaloq i tumiin ree Jesús, eh xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Awach aj eh i wachiis wilik chuwach i tumiin wili? eh ¿Awach aj b'ihnaal i tz'ihb'amaj chuwach? inki. Re' wach ajaab'ees aj Roma, eh re' i rub'ihnaal, inki taqe. 17Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Wila' je' re', koruman taq chi neena a'n i tooj ruuk' ajaab'ees. Eh koruman wo' taq chi neena a'n tooj ruuk' i Dios, inki. Eh xsahchik kik'ux ruuk' i xuq'or. 18Eh wilik taqe i aj saduceo, xiooj k'oloq ruuk' i Jesús, re' i ma' nkinimaj taj chi kiwuktiik wo' chik chaloq i kamnaq chi k'achlik kiwach, xkipahqaaj reh i Jesús chi je' wili: 19Aj Tijineel, re' k'uhb'aal rutz'ihb'aam kahnoq i Moisés i ruq'or chi je' wili: Wila' xkimik jino'q i winaq chi ma' xwihik ta rak'uun rixq'uun ruuk' i rehk'een, re' chaq'b'ees ak'un inchol rub'anam kaxáro ruuk' i kahnel ixoq, reh chi neen wihik rak'uun rixq'uun parub'ihnaal i ras kamnaq, inki. 20Ayu' xi wihik naq taqe chaloq i wuquub' chi winaq kas kichaaq' kiib'. Re' aasb'ees ak'un xub'an kaxáro, eh xkimik reje chi ma' xwihik ta rak'uun rixq'uun ruuk' i rehk'een. 21Eh re' rukab' ak'un xub'an wo' chik kaxáro ruuk' i kahnel ixoq, xkimik wo' chik reje chi ma' xwihik ta rak'uun rixq'uun ruuk'. Eh re' roox ak'un xub'an wo' chik kaxáro ruuk' i kahnel ixoq, eh je' wo' chik re' i xuk'ul. 22Eh xkian kaxáro kiwuqcheel ruuk' i kahnel ixoq, eh ma' jino'q keh xwihik kiha'lak'uun ruuk'. Eh xkimik wo' reje i kahnel ixoq re' re'. 23Eh noq na' wo' chik kik'aach cho ruka'peech, ¿awach keh i wuquub' chi winaq re' re' naa rukahniik chi rub'ahiil ixoq, ruum kiwuqcheel kianam kaxáro ruuk'? inki taqe. 24Re' Jesús je' wili xuq'or keh: Re' taq i hat, hat taq sahchinaq ruuk' inaq'or, ruum ma' nareq ta taq chi riij i ruq'or pan santo laj huuj, ni xata re' i rajaawriik i Dios taq inareq chi riij. 25Noq naakiwuktiik chaloq i kamnaq chi k'achlik kiwach, re' taqe winaq, taqe ixoq ma' naa ta chik kianam kaxáro, naa la' kikahniik chi je' kikab' taqe ánjel wilkeeb' pan taxaaj. 26Re' taq i hat inapahqaaj taq nik' wach i noq kik'aach wo' chik chaloq i kamnaq. ¿Mi ma' awilom taq re' i hat i ruq'or chupaam i santo laj huuj rutz'ihb'aam chaloq i Moisés? re' i ruq'or wii' i k'iix k'ahtik i rub'an, noq xuq'or i Dios ree Moisés chi je' wili: Re' hin i ruDios i Abraham, i ruDios i Isaac, i ruDios i Jacob, inki. 27Ar inkan chi riij chi re' i Dios, ma' re' ta ki Dios i kamnaq, ki Dios la' k'achalkeeb'. Re' taq i hat, hat taq sachalkaat ruuk' inaq'or, ki uchjik ruum i Jesús. 28Eh jinaj ink'uhtanik ree k'uhb'aal xrib'iraj chi k'ahchi' kiwech'um i Jesús taqe re'. Eh xrib'iraj chi re' Jesús ma' xta reet kichaq'weesjiik xub'an taqe, xupahqaaj reh i Jesús chi je' wili: ¿Aha' wilik i k'uhb'aal xti wilik rajaawriik chikiwach chu'nchel i k'uhb'aal? inki. 29Re' Jesús je' wili xuq'or reh: Re' i k'uhb'aal xti wilik rajaawriik chikiwach chu'nchel i k'uhb'aal re' i ruq'or chi je' wili: Chab'iraj taq i hat aj Israel: Re' i QaJaaw i qaDios xa jinaj wo' hoq, xa re' wo' reh i QaJaaw. 30Chak'ax aaWaJaaw aaDios chu'nchel ak'ux, chu'nchel awánima, chu'nchel akapeb'aal chu'nchel awansil, inki. 31Eh re' rukab' i k'uhb'aal je' wili i ruq'or: Chak'ax aawas achaaq' je' rukab' noq inak'ax awiib' i hat, inki. Eh ma' jino'q chik i k'uhb'aal xti wilik rajaawriik chuwach taqe i ki'ib' re' re', inki. 32Re' ink'uhtanik ree k'uhb'aal je' wili i xkiq'or reh i Jesús: Aj Tijineel, ma' xta reet i xaq'or. Korik i xaq'or chi xa jinaj wo' hoq i Dios, eh ma' jino'q chik chi riij chuwach i reh. 33Re' i ruk'axariik i Dios chu'nchel qak'ux, chu'nchel i qakapeb'aal, chu'nchel i qansil, je' wo' hoq i ruk'axariik i qas qachaaq' je' rukab' noq inqak'ax qiib' i hoj, re' taqe re' xiik' naah k'ihaal tz'aaq chuwach chu'nchel i mayijimaj chikop ink'atarik wach artaal, inki. 34Noq xrib'iraj i Jesús chi ma' xta reet i chaq'wik xub'an, je' wili xuq'or reh: Re' hat xa k'isiin naq chik inawaaj chi nee tiokik pa runimaal rajaawriik i Dios, inki. Eh ma' jino'q chik i xuchop ruk'ux chupeech'jiik i Jesús. 35Noq k'uhb'alinik i rub'an i Jesús chupaam i rupaat i Dios, je' wili i xuq'or: ¿Chib'ih reet noq inkiq'or taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal chi re' i Cristo xa riih rumaam i reey David? 36Eh re' David ruuk' i rajaawriik i Ruxlab'al i Dios xuq'or chi je' wili: Re' waJaaw Dios xuq'or reh i waJaaw chi je' wili: Re' hat ti tzuun panusak'aaj, korehtaal i nuyeew taqe pana wooq i ki-ixowanik awach. 37Korik ta chi xa riih rumaam i David i Cristo, re' David ma' xuq'or ta naq chi raJaaw, inki. Re' taqe ma' k'isa tinamit xi ib'irinik reh i xuq'or i Jesús xsuuqb'ik kik'ux. 38Re' Jesús je' wili xuq'or keh i tinamit noq k'uhb'alinik i rub'an: Chawik'raaj taq awiib' chikiwach i kik'uhtanik ree k'uhb'aal. Re' keh imponik chikiwach chi nimaq rooq i kiso' inkikoj, eh inkaaj chi neenye'arik rusuqkiil kik'ux pantaq k'aayb'al. 39Eh chupaam taqe i sik'oj wach tzunaab' kitzuhnik chupaam taqe paat inlooq'jik wii' Dios. Eh chupaam i sik'oj wach ye'aab' kiwihik noq inki a'n kiwa'. 40Eh inkiq'uch i chib'ih keh kahnel ixoq kamnaq kib'ahiil, xa re' inkaaj chi ma' nkan ta chikiij najt tii chik rooq i kitiij inki a'n Re' keh xiik' naah ti'kiil i tojb'al kimahk naakik'ulum, inki. 41Junriim i Jesús, tzunlik i koq chuwach taqe i kaxoon ye'aab' lemóxna, xrilow taqe i tinamit chi xkiyeew i kilemoxna chupaam taqe kaxoon re' re'. Eh ma' k'isiin wo' taqe i b'ehomaq xkiyeew i kilemoxna. 42Eh jinaj i neb'aa' laj ixoq kamnaq rub'ahiil, xuyeew chi rulemóxna pan kaxoon i ki'ib' chi kok' tumiin re' ruuk' q'an wach, ma' k'ih taq ta kiwach. 43Eh re' i Jesús xuyuq'eej taqe ruuk' i raj tahqaneel, je' wili xuq'or keh: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi re' i neb'aa' laj ixoq wili xiik' naah k'ihaal i lemóxna xuyeew chuwach chu'nchel i xkiyeew kilemoxna chupaam taqe kaxoon re' re'. 44Chu'nchel i re', re' inkiyeew chi kilemoxna inqohxanik chikiwach. Raaj i neb'aa' laj ixoq wili, xuyeew chi rulemóxna chu'nchel i ruk'isa tz'aaq naa naq rik'sam wii' q'iij, inki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\