MARCOS 14

1Ach-oq pan kiib' q'iij intohq'ik i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, re' noq ink'uxarik i kaxlanwi'k ma' xta ch'amb'esb'al reh. Re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal, xkisik' chi riij chi ruuk' jot'ooj naa kichopom naa kikansam i Jesús. 2Eh je' wili i xkiq'or: Xa re' la', ma' nee ta nqachop noq kok'ahchi' i ninq'ijinik, reh chi ma' nee ta nkimol kiib' i tinamit chi qapletohjik, inki taqe. 3Re' Jesús xooj Betania, ar xokik i koq parupaat i Simón, re' i aj rax q'aah inkiq'or reh. Eh noq wilik chik ar nah mexa i Jesús, jinaj ixoq xooj k'oloq ruuk', ruyohq'eem jinaj i lemeta, runujisam chi ink'ohnik laj iq'oom xutoq i ralaq i lemeta. Eh xujalk'iij iq'oom wach naah i Jesús. 4Eh wilik taqe chi kixilak i xchalik kik'aah, je' wili i xkiq'or chikiwach: ¿Chib'ih reet noq i ruyeew chi re' chi ma' re' ink'ohnik laj iq'oom ixoq re' re'? 5Re' iq'oom re' re' xub'an naq chi xk'ayjik, eh ma' xata naq ixib' siento chi tumiin re' ruuk' i saq wach xtojarik. Re' i tz'aaq xsiijik naq keh i neb'aa', inki taqe chuch'oljiik ixoq re' re'. 6Eh re' i Jesús je' wili i xuq'or keh: Chakanaa' taq. ¿Chib'ih reet noq i nach'olej taq ixoq? Re' xub'an weh holohik chi b'anarik. 7Re' taqe neb'aa' eliik naa kiwihiik taq chaxilak, neerub'an chi nee taqe natoob'eej nik' taq inawaaj. Eh re' hin ma' eliik ta taq naa nuwihiik chaxilak. 8Re' ixoq wili xub'an i xuyee riib' chuwach, xujalk'iij ink'ohnik laj iq'oom wach nunaah, reh chi noq xriq'omaj i nuti'jolal reh i numuhqiik. 9Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi xa aha' pa' yuuq' sut i wach ak'al naa ruq'orariik i ak' k'uhb'aal, naa wo' ruq'orariik ar i xub'an ixoq wili, reh chi naa ruk'uliik pank'uxliis, inki. 10Re' Judas Iscariote, i jinaj keh i kab'laj chi raj tahqaneel i Jesús, xooj kuuk' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij chuq'ahteesjiik i Jesús. 11Noq xkib'iraj chi je' re' xsuuqb'ik kik'ux, xkiq'or ree Judas chi naakiye'em rutumiin chi riij Eh xtohq'ik rusik'im chi riij i nik' wach noq naa ruq'asam i Jesús. 12Eh pampeet q'iij reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, re' noq ink'uxarik i kaxlanwi'k ma' xta ch'amb'esb'al reh, re' noq kikanteesjiik taqe rak'uun tentzun chi mayiij, re' taqe i raj tahqaneel i Jesús xkipahqaaj reh chi je' wili: ¿Aha' inawaaj chi neenooj qayejaa' awa' ree xq'eq naa ak'uxum reh i runinq'ijiik? inki taqe. 13Eh re' Jesús xutaq'aaj reje ki'ib' keh i raj tahqaneel, je' wili i xuq'or keh: Yu'naak hiy taq pan tinamit. Ar taq neenareq jinaj i winaq rutehlaam nah tileb' i jinaj ikom chi jot'ik, nee taq inatahqeej reje. 14Eh aha' pa' neenokik i koq je' wili taq i neenaq'or reh i ehchan paat: Re' i qaj Tijineel xutaq'aaj cho rupahqaljiik aha' wilik apaat naa rub'anam wii' ruwa' ruch'ihil taqe i raj tahqaneel re' wi'k ree xq'eq reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, tiko'q taq reh. 15Re' reh nee taq i ruk'uhtaaj aweh paruka'ch'iht i rupaat chi korjinaq chik i rujuntaas paam i paat re' re'. Ar taq neenayejaa' qawa' qahaa' ree qaxq'eeq, ki uchjik ruum i Jesús. 16Eh re' i ki'ib' chi raj tahqaneel i Jesús xiooj wo' pan tinamit. Eh xponik kireq chi je' rukab' i xq'orarik reje keh ruum i Jesús. Eh xkiyejaa' wo' hoq i kiwa' kihaa' re' xq'eq reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. 17Eh noq xokik i q'iij, re' Jesús xooj k'oloq chupaam i paat, ruch'ihil taqe i ruk'u'liil i raj tahqaneel. 18Eh noq wi'k chik i rub'an i Jesús nah mexa ruch'ihil i kab'laj chi raj tahqaneel, je' wili i xuq'or keh: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi jinaj taq i wilik chaxilak naakiin ruk'ayem chi ma' eht'alimaj, re' i k'ahchi' rub'anam ruwa' wuuk', inki. 19Noq xkib'iraj chi je' re' xtib'ik kik'ux. Xa riij chik riib' noq xkipech'uj chi kiju'junaal chi je' wili: ¿Re'-oq pe' nchee hin naa nuk'ayiniik aweh noq inaq'or? inki taqe reh. 20Re' Jesús je' wili i chaq'wik xub'an: Jinaj taq chaxilak i hat i kab'laj taq chawiib' naa ruk'ayiniik weh re' i hoj junwaa' ruuk' chupaam i jinaj chi pulato. 21Re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, xanaa wo' nuk'ulum aha' wilik taqe i tz'ihb'amaj chaloq pan santo laj huuj. Xa re' la', q'e' ti' inaruk'ulum i naa ruk'ayiniik weh. Xti ruk'ul naq chi reh chi ma' ta naq aasjinaq chaloq, inki Jesús. 22Eh noq wi'k inki a'n nah méxa, re' Jesús xuchop chaloq i kaxlanwi'k xut'iosej johtoq ree Dios, xuch'uy, xuyeew keh i raj tahqaneel, je' wili i xuq'or keh: Hu' taq, chak'ux taq i kaxlanwi'k wili, re' i rujalwaach i nuti'jolal, inki. 23Eh xuchop chaloq jinaj i nimlaj kulk xut'iosej ree Dios, eh xrik'saj reje keh i raj tahqaneel, eh chi kunchelaal xkuk'ej keh i wilik chupaam. 24Eh je' wili i xuq'or keh: Re' wili i rujalwaach i nukik'eel naa ruchihkiik chikiij i ruk'ihaal, reh chi naa rojiik eloq wach i ko ak' ruyejaam cho wach i Dios. 25Re' hin i nuq'or taq aweh chi komajaa' pee chik naawuk'em i riis uuva kore' chik na' chureq i ruq'ijil na' anwuk'ej i ak' riis uuva, re' noq naa nuwihiik pa runimaal rajaawriik i Dios pan taxaaj, inki. 26Eh kikohlaam-oq chik rutz'uuyjiik i tz'uuy loq'oomb'al ree Dios i Jesús ruch'ihil taqe i raj tahqaneel, xiooj chinaah i yuuq', olivo. 27Eh re' Jesús je' wili xuq'or keh: Chawunchelaal taq i hat naa taq ruyojiik ak'ux wuuk' chupaam aq'ab' wili, ruum tz'ihb'amaj chaloq chi je' wili: Re' hin naa nukansam i cha'jen tentzun, eh re' taqe tentzun naa kitukem kiib', inki. 28Eh na' kinwukteesjoq wo' chik chaloq chi k'achlik nuwach, re' hin naa wojiik chi peet b'eeh taq chawach Galilea, inki. 29Re' Pedro reh je' wili xuq'or reh: Ro'q ta chu'nchel taqe i nuk'u'liil neenyoj kik'ux, re' hin ma' jaruuj neenyoj nuk'ux, inki. 30Eh re' Jesús je' wili i xuq'or reh i Pedro: Re' hin xti korik i nuq'or aweh chi chupaam aq'ab' yu'naak, noq komajaa' inoq'ik ruka'peech imaas, re' hat oxpech naa aq'orom chi ma' aweht'al ta nuwach, inki. 31Eh re' Pedro toq' toq' xuq'or ree Jesús chi je' wili: Ro'q ta hoj junkimiik awuuk', re' hin ma' jaruuj neenuq'or chi ma' weht'al taa wach, inki, eh je' re' i xkiq'or chikuncheel. 32Re' Jesús, ruch'ihil taqe i raj tahqaneel, noq xooj chupaam i ye'aab', Getsemaní, eh je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat, ti tzuun pee taq kahnoq ayu' anb'an pee cho nutiij i hin wulu', inki. 33Eh xuk'am taqe reje chi riij i Pedro, i Jacobo, i Juan. Ar q'e' xchalik rutz'irkiil wach i Jesús, eh xchalik ruyot'kiil i ruk'ux. 34Je' wili i xuq'or keh: Re' hin ma' k'isiin ta tz'irkiil inwik'raaj pan wánima, je' nche xanaa chik nukimiik noq inwik'raaj, tikaan pee taq kahnoq ayu', xa re' la', matwirik taq, inki. 35Eh re' Jesús k'isiin chik xb'ehik reje, ar xupachaa' qohoq riib' wach ak'al, je' wili i xuq'or parutiij: Wila' i ruyeew riib' chawach Wajaaw, maayeew q'ab' chi neemponik i ti' laj jumehq' re' re', inki. 36Eh je' wili i ruq'or parutiij: Hat waJaaw, re' hat ma' xtaj i ma' neena a'n rub'aan. Ruum aj re' nee kinako'leej chuwach i je' k'ahlaj ha' re' re'. Xa re' la', ma' ta naq neena a'n inwaaj i hin, re' ta la' naq neena a'n inawaaj i hat, inki. 37Eh xsutinik chaloq i Jesús suq kiwiriik ixib' chi raj tahqaneel noq xk'ulik rureq. Je' wili i xuq'or ree Pedro: Simón, ¿mi wirik i na a'n re'? ni xata xakuy taq junk'aam-oq chi na'lik taq aweh. 38Ma a'n taq chik i wirik, cha a'n la' taq atiij, reh chi ma' nee ta taq ti q'ehb'ik pamahk. Korik chi chu'nchel taq awánima chi nunimjiik, xa re' la', re' taq ati'jolal ma' xta rukowiil, inki keh. 39Eh xooj wo' chik rub'an rutiij ruka'peech, re' wo' chik xuka'pechej ruq'orariik i xuq'or pampeet. 40Eh noq xsutinik chaloq i Jesús, suq wo' chik kiwiriik koxcheel noq xk'ulik taqe rureq, ruum xama' kikuy ta naq chik i kiwiriik. Xa ma' nkireq ta chik chi riij nik' wach ruchaq'weesjiik naa kianam. 41Eh noq xk'ulik taqe rureq paroxpeech, je' wili i xuq'or keh: ¿Mi xa ko wirik mi xa ko hi'lik wo' taq i na a'n re' hat? Manlik taq i wirik xa a'n. Xponik chik i ru orahiil chi re' hin, naa kinkiq'asam pan kiq'ab' taqe i aj mahk. 42Na'lojoq taq aweh, taq taq, ruum re' i naa ruk'ayiniik weh wilik chik ayu', inki Jesús. 43Eh noq kok'ahchi' chi q'orik i Jesús, xooj k'oloq i Judas, jinaj keh i kab'laj chi raj tahqaneel, ruch'ihil taqe i ma' k'isa tinamit. Yoq'ooq' kich'ihch', i yoq'ooq' kichee'. Re' keh kitaaq'anik reje i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, i kik'uhtanik ree k'uhb'aal, i nimaq wach kikamaj. 44Re' i Judas, ruq'orom chik keh i chopool nik' wach ruq'ahteesjiik naa rub'anam je' wili i xuq'or keh: Awach pa' i neenutz'ub' taq neenawilow, re' aj re' re' i Jesús, nee taq inachop reje chi korik, inki. 45Re' i Judas xujil i koq riib' ruuk' i Jesús, je' wili i xuq'or reh: Hat waj Tijineel, q'e' hat atoob', inki. Eh xutz'ub' i koq i wach. 46Eh xkilow chi je' re' xkijil i koq kiib' ruuk' i Jesús xkichop. 47Chalik i jinaj keh i wilkeeb' ruuk' i Jesús xuqerej chaloq i ruch'ihch' parupaat, xuyok' juntar i xikin i jinaj i rumoso i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij. 48Re' Jesús je' wili i xuq'or keh i tinamit: ¿Chib'ih reet noq ruuk' ch'ihch', ruuk' chee' taq xat chalik chi nuchopariik? Je' inche kinchoparik ajileq' taq i na a'n. 49Re' hin chu'nchel wo' naq q'iij xinwihik parupaat i Dios chi k'uhb'alinik, eh ma' nik' ta taq xinachop. Xa re' la', re' wili k'ahchi' nuk'ulum, reh chi neenooj eloq wach i tz'ihb'amaj chaloq pan santo laj huuj, inki. 50Eh noq xchoparik i Jesús, chu'nchel i raj tahqaneel xkimol chi elik xkikanaa' kahnoq i Jesús. 51Eh re' Jesús, xa jinaj chik chi ak'un xtahqinik reje reh rub'otom riib' pan jinaj rub'urb'aal. Re' ak'un re' re', xkichop wo' naq. 52Xa re' la', re' reh, xukanaa' kahnoq i rub'urb'aal pan kiq'ab' i chopool, sonlik noq xooj. 53Eh xkik'am reje i Jesús chuwach i kajaaw taqe i k'amal kib'eeh aj tiij. Eh xkimol kiib' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i nimaq wach kikamaj, taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal. 54Eh re' Pedro xa chi najt xam reje chi riij i Jesús, korehtaal xponik chi chii' i rupaat i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij. Eh re' Pedro ar xutzunaa' i koq riib' chi q'axnik chi q'aaq' kuuk' i kicha'jinik reh i rupaat i Dios. 55Eh re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i juntzuhb' wilkeeb' ar, xkisik' naq ru mahk i Jesús, reh chi naakiq'atam i q'orik chinaah ree rukanteesjiik, xa re' la', ma' xkireq ta wo' ru mahk. 56Atoob' ta ma' k'isiin wo' naq i xichukwik i koq ru mahk i Jesús, xa re' la' k'ul wo' chik xkiwech'uj kiib' chikiwach, xama' xkorjik ta wo' wach i xkiq'or. 57Eh wilik wo' chik i xipa'lojik johtoq chi chukariik ru mahk i Jesús, je' wili i xkiq'or: 58Re' hoj qib'iram chi je' wili i xuq'or i winaq wili: Re' hin naa nuyojom i rupaat i Dios wili kiyejaam chaloq i winaq. Eh xa ruuk' wo' chik ixib' q'iij naa wuksam jinaj i paat i ma' re' ta chik kiyej-aniik winaq, inki, inki taqe. 59Ni xata ruuk' i xkiq'or taqe re' xkian jinaj wach kik'ux ruuk' i xkiyejaam wach. 60Eh re' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, xupab'aa' johtoq riib' pankiyejaal i wilkeeb' ar, eh xupech'uj ree Jesús chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq ma' tichaq'wik taj? ¿Chib'ih inaq'or chi riij amahk inkikoj? inki reh. 61Eh re' Jesús xama' xchaq'wik ta wo' hoq. Eh re' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij xupahqaaj wo' chik reh chi je' wili: ¿Mi korik chi re' hat i Cristo, i Rak'uun i Dios wilik ruloq'il? inki reh. 62Re' Jesús je' wili i xuq'or: Korik, re' hin i Cristo. Eh korehtaal taq naakiin awilom i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, chi tzunulkiin parusak'aaj Ajaab'ees Dios nim rajaawriik, naa wo' taq kin awilom chi k'ulik i nub'an iloq nah suutz' pan taxaaj, inki. 63Eh re' kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij xuweq i ruso' chi riij ruum ruk'aah, je' wili i xuq'or: Yu'naak ma' kota chik ruman chi awach neenk'u'loq chuq'orariik chi wilik ru mahk. 64Re' taq i hat xab'iraj taq chik chi xuq'ehtaaj i Dios ruuk' i ruq'oral. ¿Chib'ih taq inaq'or i hat chi riij taqe re'? inki. Eh chi kunchelaal xkian jinaj wach kik'ux chi xkiq'at i q'orik chinaah i Jesús reh chi naa rukanteesjiik. 65Eh wilik taqe i xkichuhb'aaj i koq i Jesús. Wilik taqe i xib'urwik reh i panaq'wach, eh xkiq'ojib'eej, je' wili xkiq'or reh: Chaq'ijej aj re' awach xq'ojwik aweh, inki taqe reh. Eh re' taqe i cha'jen rupaat i Dios xkisak' i koq i panaq'wach i Jesús. 66Re' Pedro, noq wilik qohoq chi chii' i paat, xooj k'oloq ixoq ruuk', re' i jinaj keh i raj pooh i kajaaw taqe i k'amal kib'eeh aj tiij. 67Eh xrilow ixoq re' re' chi q'axnik i rub'an i Pedro, xutz'ehtaaj i koq, je' wili xuq'or reh: Re' hat awuch'ihil wo' naq i Jesús aj Nazaret maje', inki. 68Re' Pedro, je' wili xuq'or: Ni xata weht'al k'isinoq wach awach inaq'or, ma' weht'al taj chib'ih inaq'or, inki, eh noq xelik cho chi chii' i ookb'al, xoq'ik jinaj imaas. 69Eh re' aj poh xrilow wo' chik wach i Pedro, je' wili i xuq'or keh i wilkeeb' ar: Re' winaq wili re' ruuk' taqe i raj tahqaneel i Jesús, inki. 70Eh re' Pedro xuq'or wo' chik chi ma' reht'al ta wach i Jesús. Eh k'isa junk'aam-oq chik, re' taqe i wilkeeb' ar je' wili xkiq'or ree Pedro: Re' hat xti korik chi hat jinaj keh i raj tahqaneel i Jesús. Xa ruuk' aq'oral inak'uhtaaj chi hat wo' aj Galilea, inki taqe reh. 71Noq xrib'iraj i Pedro chi je' re', xtohq'ik ruq'orom chi je' wili: Xti korik chi ma' weht'al ta wach i winaq taq inaq'or, inki. 72Eh re' imaas xoq'ik wo' chik ruka'peech. Eh re' Pedro xk'ulik cho paruk'ux i q'orooj reh ruum i Jesús chi je' wili: Noq komajaa' inoq'ik ruka'peech imaas, oxpech naa aq'orom chi ma' aweht'al ta nuwach, i nuchjik chaloq. Eh ruum i ruti'kiil ruk'ux i Pedro, xumol chi oq'ik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\