MARCOS 15

1Eh noq xsaq'ik, xkimol kiib' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i nimaq wach kikamaj, taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal, taqe i q'atal q'orik xkitaq'aaj rub'ak'ariik wach i Jesús, xkiq'asaj pan q'ab' i Pilato. 2Eh re' i Pilato xupahqaaj reh i Jesús chi je' wili: ¿Mi korik chi re' hat i kiReey i aj judío? Korik, re' hin, je' rukab' i xaq'or, inki i Jesús. 3Eh ruum chi ma' k'isiin i ru mahk i Jesús k'ahchi' kikojom taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, 4re' Pilato xupahqaaj wo' chik reh i Jesús chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq ma' tichaq'wik taj? ¿Mi ma' ti' inawik'raaj re' chi ma' k'isiin amahk inkikoj? inki reh. 5Eh re' Jesús xama' xchaq'wik ta wo' hoq. Xrilow chi je' re' i Pilato, ma' k'isiin ta xsahchik ruk'ux. 6Noq imb'aan i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, re' Pilato okrinaq chi roq'taaj ju'jun i wilkeeb' chi prexohjik re' q'oreel awach inkipahqaaj i tinamit. 7Chupaam i q'iij re' re', jinaj i winaq, Barrabás rub'ihnaal, wilik chi prexohjik ruch'ihil taqe i kianam chaloq ikaansanik noq xkian chaloq i peleto kuuk' i q'atal q'orik. 8Noq xi ponik i tinamit ar, xkipahqaaj ree Pilato chi roq'taaj jino'q i wilik prexo, je' rukab' i rub'an rajlaal haab'. 9Eh re' Pilato je' wili i chaq'wik xub'an: ¿Mi nawaaj taq i hat chi re' kiReey i aj judío neenwoq'taaj reje? inki. 10Je' re' xuq'or, ruum xunab'eej chi xa ruum ixowaal xq'ahteesjik i Jesús pan q'ab' kuum taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij. 11Eh re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij xkitaqchi'ij i tinamit chi kipahqaaj ree Pilato chi re' i Barrabás resaj cho prexo. 12Eh re' Pilato xupahqaaj keh i tinamit chi je' wili: ¿Chib'ih taq inawaaj chi neenub'an ruuk' i wili, re' inaq'or taq chi kiReey i aj judío? inki. 13Re' i tinamit kow xkiq'or chi je' wili: Chakoj wach kuruus, inki taqe reh i Pilato. 14Eh re' Pilato xupahqaaj wo' chik keh chi je' wili: Xti ¿chib'aaj wo' jariik re' i yiib' wach xub'an? inki. Eh re' keh q'e' chik kow xkiq'or chi je' wili: Chakoj wach kuruus, inki taqe. 15Eh re' i Pilato, ruum chi xraaj ruch'ikaam kik'ux i tinamit, re' Barrabás xresaj cho prexo. Eh rutaq'aam-oq chik ruq'ojariik i Jesús i Pilato, xuq'asaj pan kiq'ab' i soldado, reh chi naa kikojom wach kuruus. 16Eh re' taqe soldado xkik'am reje i Jesús chi chii' i rupaat i q'atal q'orik, eh ar xmolarik kiwach i kik'u'liil i soldado. 17Re' ruk'ihaal soldado re' re' xkikoj chi riij i Jesús jinaj itz'ihy q'eqjutik ru kaqiil, eh xkikoj wach naah jinaj i corona jitz'ooj k'iix ruyej-aal. 18Eh kow xkiq'or i koq reh i Jesús chi je' wili: Q'e' looq' i kiReey i aj judío maje', inki tii chik taqe reh. 19Xkit'ix-lom paam i naah i Jesús ruuk' kaxlan aaj, xata wo' jarpech xkichuhb'aaj i koq, eh xata wo' jarpech xkixuk'aa' i koq kiib' chuwach, inkiloq'ej tii chik i koq inki a'n kiib'. 20Kikohlaam-oq chik rukaqse'ljiik i Jesús chi je' re', xkesaj wo' chik chi riij itz'ihy q'eqjutik ru kaqiil, xkikoj wo' chik chi riij i xti ruso' i reh, eh xkesaj cho ar, reh chi xooj kikoj wach kuruus. 21Noq xkik'am reje i Jesús, xkik'ul jinaj i winaq pamb'eeh chalik i rub'an parab'iix aj Cirene, Simón rub'ihnaal, re' i rajaaw i Alejandro, i Rufo. Eh re' Simón xkimin reje chuk'amariik i rukuruus i Jesús. 22Eh xkik'am reje i Jesús chupaam jinaj i ye'aab', Gólgota rub'ihnaal. (Iraaj ruq'orom chi re' Ye'aab' ruB'aqil Naah Camnaq) 23Ar xkiyeew ree Jesús chi uuk'jik i vino xilakimaj ruuk' k'ah laj iq'oom mirra rub'ihnaal. Eh re' Jesús ma' xraaj ta ruk'em. 24Chi riij i re', xkikoj wach kuruus i Jesús reh i rukanteesjiik. Xi chalik taqe soldado xkiq'ijej riij taqe i ruso', naab'al reh aha' wilik neenkahnik keh chi kiju'junaal. 25Eh je' naa b'elejeeb'ora i rujohtiik i q'iij, xkikoj wach kuruus i Jesús. 26Eh wach kuruus, xkitz'ihb'aaj i ru mahk i Jesús, chib'ih reet noq xkikoj wach kuruus, je' wili i ruq'or: Re' wili i kiReey i aj judío, inki. 27Eh ki'ib' wo' ajileq' xkikoj wach kuruus, jinaj i xkiyeew parusak'aaj i Jesús, eh jinaj i xkiyeew parutz'eet. 28Je' aj re' noq xooj eloq wach i tz'ihb'amaj chaloq pan santo laj huuj, chi riij i Jesús chi je' wili: Re' reh xkojarik paruman chi kixilak taqe i yiib' wach kina'ojb'al, inki. 29Eh jarub' taqe ki-ik'ik ar inkib'aj i koq i Jesús, inkik'uyu'saj i kinaah, je' wili inkiq'or reh: Haaya' chi aweht'al. Re' hat xaq'or chi naa ayojom i rupaat i Dios, eh chi xa ruuk' ixib' q'iij naa wo' chik awuksam johtoq. 30Chako'leej aj awiib' yu'naak re', chawesaj chawiib' wach kuruus, inki taqe. 31Je' wo' re' rukaqse'ljiik i Jesús xkian i koq taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal, je' wili i xkiq'or chikiwach: Xuko'leej taqe tokoom, eh re' reh ma' ruko'leej ta riib' chi rib'il riib'. 32Xti chuqasaj aj cho riib' wach kuruus re' i Cristo, kiReey i aj Israel, reh chi neenqilow, eh neenqanimaj, inki taqe. Eh xb'ajarik wo' i Jesús kuum taqe i ki'ib' chi ajileq' wilkeeb' wach kuruus pantaq rucheel. 33Eh noq xponik kab'lajora i q'iij, xq'equmrik chu'nchel i wach ak'al, kore' chik ixib'ora ruqajiik i q'iij xsaquumb'ik. 34Eh chupaam i ora re' re', kow xuq'or i Jesús chi je' wili: Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? inki. (Je' wili iraaj ruq'orom: Hat nuDios, hat nuDios, ¿chib'ih reet noq xi nakanaa' chi wutkeel? inki) 35Eh wilik taqe i wilkeeb' ar xi ib'irinik reh i xuq'or, je' wili i xkiq'or: Chab'iraj taq i ruq'or, re' i Elías i ruyuq'eej, inki taqe. 36Eh jinaj xooj rajimam riib' jinaj i potz potz paam xumuhaa' pan i ch'amlaj ha' xub'ak' ju' kaxlan aaj, xuyeew johtoq chi chii' i Jesús, reh chi naa ruyob'em ruhaa', eh je' wili i xuq'or: Chakanaa' taq, qilow peet mi nee pa' ink'ulik qahteesjoq ruum i Elías, inki. 37Eh re' Jesús xuk'er chii' chi kow, eh xkimik. 38Eh re' itz'ihy tasb'al paam i rupaat i Dios xweq panyejaal, ko taxaaj xutoq'aa' chee ruweqiik, eh xponik ko chi chii' panyuuq'. 39Eh re' i k'amal kib'eeh taqe soldado, wilik i koq chuwach i Jesús, xrilow chi xkimik-lom, je' wili i xuq'or: Re' winaq wili xti korik wo' hoq chi Rak'uun i Dios, inki. 40Eh wilik taqe ixoq xi ilwik reje reh chi najt i xuk'ul i Jesús. Eh chi kixilak taqe ixoq re' re' wilik i María aj Magdala, je' wo' hoq i María rutuut i Jacobo, re' i chaq'b'ees, rutuut i José, eh re' wo' haa' ixoq, Salome rub'ihnaal. 41Re' taqe re' xi tahqinik cho reh i Jesús, eh xkitob'eej noq xwihik Galilea. Eh ma' k'isiin wo' taqe ixoq wilkeeb' ar, re' taqe i xi tahqinik reh i Jesús noq xponik Jerusaleem. 42Eh noq xokik i q'iij k'ahchi'-oq chik i yej-anik iib', iraaj ruq'orom chi ach k'isiin ma' imb'aan okik chupaam i hi'limb'al q'iij, 43re' José, aj Arimatea wilik rajaawriik chi kixilak i q'atal q'orik inkimol kiib', eh k'ahchi' wo' naq ruy-eem i ruk'uliik i runimaal i rajaawriik i Dios, xuchop ruk'ux chi okik ruuk' i Pilato chupahqaljiik i ruti'jolal i Jesús. 44Re' Pilato xsahchik ruk'ux noq xrib'iraj chi xkimik-lom i Jesús. Ruum i re', xuyuq'eej ruuk' i k'amal kib'eeh taqe soldado, xupahqaaj reh mi korik chi xkimik chik i Jesús. 45Eh noq xuq'or i k'amal kib'eeh soldado chi xkimik chik i Jesús, re' Pilato xuyeew q'ab' reh i José chi xuk'am i ruti'jolal i Jesús. 46Eh re' José xuloq' jinaj i holohik itz'ihy, xuqasaj i ruti'jolal i Jesús wach kuruus, xub'ot chupaam itz'ihy, eh xumuq'aa' pan jinaj jul k'otooj panab'aj xutolej chaloq jinaj i nimlaj ab'aj, xukoj chi tz'apb'al chii' i jul. 47Re' i María aj Magdala, ruch'ihil i María, re' rutuut i José ras i Jacobo, k'ahchi' reje kilom aha' xmuhqik wii' i Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\