MARCOS 3

1Re' Jesús xokik wo' chik i koq chupaam jinaj i paat inlooq'jik wii' Dios. Eh jinaj i winaq wilik ar siik i q'ab' juntar. 2Eh re' taqe i aj fariseo k'ahchi' i koq kitaham i Jesús, mi nee i ruk'achrisaj i winaq pan hi'limb'al q'iij, xa reh naq chi naa kikojom ru mahk. 3Eh re' i Jesús je' wili i xuq'or reh i winaq siik i q'ab' juntar: Tipaa' johtoq, okeen ayu' pan qayejaal, inki reh. 4Eh re' Jesús xupahqaaj keh i aj fariseo chi je' wili: ¿Chib'ih i ruk'ul chi b'anarik pan hi'limb'al q'iij, re' otob'il oon re' i ma' holohik taj, re' ruko'ljiik riij i k'achariik oon re' rusachariik wach i k'achariik? inki, eh re' keh ma' xichaq'wik ta chik. 5Eh re' Jesús ruuk' josq'iil xrilow taqe reje tinamit wilkeeb' chi junsuut, eh intz'irik wach, ruum q'e' kow i kinaah, je' wili i xuq'or reh i winaq siik i q'ab' juntar: Chayub' aq'ab', inki. Eh re' winaq xuyub' wo' reje i q'ab', eh xk'achjik. 6Noq xi elik reje ar i aj fariseo, xtohq'ik kisik'im chi riij kuuk' taqe i rukomoon i Herodes nik' wach rukanteesjiik i Jesús naa kianam. 7Noq xelik reje ar i Jesús, ruch'ihil taqe i raj tahqaneel, xooj chi chii' i k'isa palaw. Eh ma' k'isiin i tinamit aj Galilea, aj Judea xi tahqinik reje reh. 8Eh noq xkib'iraj rib'iral i nimaq wach na'ojb'al xub'an i Jesús, ma' k'isiin i aj Judea, aj Jerusaleem, aj Idumea, aj juntar reh i nim ha' Jordán, aj Tiro, aj Sidón xi k'ulik chi rilariik i Jesús. 9Ruum i re', re' Jesús xuq'or keh i raj tahqaneel chi kisik' jino'q i barco, reh chi xa uy-inik-oq i rub'an i koq k'amb'al reje reh, re' xraaj i Jesús chi ma' xch'eyarik ta kuum i ruk'ihaal tinamit re' re'. 10Eh ruum chi ma' k'isiin ixuk'achrisaj i Jesús ma' k'isiin taqe i xa reh reh wach kiyab'ilaal, xa nkikut chik kiib' chinaah, reh chi naakitz'a'am i koq. 11Noq inilarik wach i Jesús kuum i ma' tob'laj uxlab'al, inkixuk'aa' kiib' chuwach, eh kow inkiq'or reh chi je' wili: Re' hat, hat Rak'uun i Dios, inki taqe reh. 12Eh re' Jesús kow taqe ruq'il i ma' tob'laj uxlab'al chi mankiq'or chikiwach i tinamit chi re' reh Rak'uun i Dios. 13Eh re' i Jesús, xjohtik johtoq i chinaah yuuq', xuyuq'eej taqe chi riij awach xraaj ruk'amam chi riij i reh. Noq kimolom chik kiib' ar, 14chi kixilak taqe re' xupab'aa' taqe i kab'laj, reh chi nee kiwihik ruuk', reh chi naa rutaq'aam taqe reje chuq'orariik rib'iral i ruk'uhb'aal i Dios. 15Eh xuyeew wo' kajaawriik chi naa kesam i ma' tob'laj uxlab'al kuuk' i tinamit, eh chi kik'achreesjiik taqe i yowaab'. 16Re' taqe kab'laj xupab'aa' je' wili i kib'ihnaal: Re' peet, re' Simón Pedro i rukab' b'ih xukoj, 17eh re' taqe i ki'ib' chi rak'uun i Zebedeo, Jacobo i b'ih i jinaj, eh re' i jinaj, Juan i rub'ihnaal, re' i xkojarik rukab' kib'ih chi Boanerges ruum i Jesús, (iraaj ruq'orom chi je' kikowiil i kahoq) 18Re' Andres, re' Felipe, re' Bartolome, re' Mateo, re' Tomas, re' Jacobo rak'uun i Alfeo, re' Tadeo, re' Simón re' ruuk' taqe aj Canaán, 19eh re' Judas Iscariote, re' i xk'ayinik reh i Jesús koq'uun. 20Eh re' Jesús, ma' k'isiin i tinamit xkimol i koq kiib' ruuk, xata chik inkiyeew q'ab' chi rub'an ruwa' i reh, je' wo' taqe i raj tahqaneel. 21Noq xkib'iraj i ma' tokoom ta taqe ruuk' i Jesús chi je' re', xi chalik chuk'amariik: Je' nche xchalik inche ruyojiik paam i naah, inki taqe chi riij. 22Eh re' taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal kichalik Jerusaleem, je' wili i xkiq'or i keh: Re' winaq wili ruuk' i ruwinqilal i Beelzebu, re' i kajaaw i ma' tob'laj uxlab'al, i resaj taqe i ma' tob'laj uxlab'al kuuk' i tinamit, inki taqe. 23Xrib'iraj chi je' re' i Jesús, xuyuq'eej taqe ruuk', je' wili xuq'or keh panjalwaach q'orik: ¿Nik' wach noq re' aj yahm neerukaaj riib' chi rib'il riib'? 24Chakoj taq rehtaal chi re' jino'q nimlaj tinamit k'ih ch'uq elinaq ruum ixowaal, re' re' jumehq'iil insahchik wach. 25Eh wila' k'ih ch'uq elinaq ruum ixowaal i juntzuhb' i wilkeeb' chupaam jinaj chi paat re' re' jumehq'iil insahchik kiwach. 26Eh wila' re' aj Yahm i rixowaaj riib' chi rib'il riib', iraaj ruq'orom chi xa re' wo' reh k'ahchi' rupletoheem riib'. Chi je' re', xama' najt ta wo' naa ruwihiik, jumehq'iil naa rusahchiik wach. 27Eh re' jino'q i winaq wilik ransil, ma' awach taj i neenokik parupaat chi ruq'uchariik chib'ih wilik reh, chi ma' peet neerub'ak' wach i ehchan paat re' re'. Xa re' wo' chi je' re' neerub'an ruq'uchariik i chib'ih reh. 28Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi re' taqe tinamit neenkuyarik chu'nchel i kimahk ruum i Dios, je' wo' chu'nchel i yiib' wach q'orik inkiq'or. 29Raaj awach ineenb'ajwik reh i Santolaj Uxlab'al, re' reh ra'j ma' jaruuj naa rukuyariik re' ru mahk ruum i Dios, naa la' rukahniik chinaah i ru mahk chi juneliik, inki Jesús. 30Je' wili i xuq'or i Jesús keh i kik'uhtanik reh i najtir k'uhb'aal, ruum inkiq'or chi ma' tob'laj uxlab'al i wilik ruuk' i Jesús. 31Chi riij i re', xooj k'oloq ar i rutuut, taqe i ruchaaq' i Jesús xa re' la' rij paat xi kahnik i koq, eh xkitaq'aaj ruk'amariik i Jesús. 32Re' i tinamit tzunulkeeb' chi junsuut i Jesús je' wili i xkiq'or reh: Re' aatuut, ruch'ihil taqe aachaaq', wilkeeb' cho rij paat, k'ahchi' kaat kisik'im, inki taqe reh. 33Eh re' Jesús je' wili kichaq'weesjiik xub'an: ¿Awach i nutuut, eh awach taqe nuchaaq' noq inakapaaj taq i hat? ki uchjik. 34Re' Jesús jumehq'iil xutz'ehtaaj taqe reje i tzunulkeeb' i koq chi junsuut, je' wili i xuq'or: Re' taqe wili jilow nutuut, eh jilow nuchaaq' noq wilkeeb' 35Je' re' noq, xa awach pa' imb'anik aha' wilik iraaj i Dios, re' reh jilow nuchaaq', jilow wanaab', eh jilow nutuut noq wilik, inki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\