MARCOS 4

1Re' Jesús xutoq'aa' k'uhb'alinik chi chii' i k'isa palaw Galilea. Eh ruum chi xkimol kiib' i ma' k'isa tinamit ruuk' i Jesús, re' reh xjohtik johtoq chupaam jinaj i barco wilik chinaah i k'isa palaw, ar xutzunaa' cho riib'. Eh re' tinamit xi kahnik kahnoq chi chii' i k'isa palaw. 2Noq tzunlik chik cho pan barco i Jesús, ma' k'isiin taqe i xa chib'ih jariik xuk'uhtaaj keh i tinamit panjalwaach q'orik, je' wili xuq'or keh: 3Chakoj taq rehtaal i naa nuq'orom aweh: Jinaj i winaq xooj iwaal. 4Noq xtohq'ik reje rutilem i rijaa' chupaam i rak'aal, wilik rijaa' xiqajik pantaq b'eeh, xi chalik kok' tz'ikin, xkik'ux i ja' re' re'. 5Eh wilik rijaa' xiqajik xilak taq ab'aj aha' ma' piim ta wii' ak'al. Re' taqe i ja' re' re' jumehq'iil xipoq' chaloq, ruum ma' q'e' ta piim ak'al, 6xa re' la', noq xchalik i rutz'a'iil i q'iij chinaah, xib'oyrik xi chiqik, ruum ma' xuk'am ta raa' chi korik. 7Wilik rijaa' xiqajik xilak taq raa' k'iix. Eh noq xik'ihik johtoq i k'iix, xub'aaqrisaj taqe tik re' re'. Ruum i re', ma' xiwachinik taj. 8Eh wilik i rijaa' xiqajik panrax paam ak'al, eh jumehq'iil xik'ihik johtoq, ma' k'isiin ta xiwachinik: Wilik i lajeeb' ru ka'winaq wilik i oxk'ahl wilik i jinaj siento ixkiwachuj i ju'jun chi naq'wach i ja'. 9Awach inkaaj kib'iram taqe wili, kib'iraj, inki Jesús. 10Noq xkahnik chi rutkeel i Jesús, re' taqe i kitahqinik reh, re' taqe i kab'laj chi raj tahqaneel, xkipahqaaj reh chib'ih iraaj ruq'orom i jalwaach q'orik xuq'or. 11Eh je' wili i xq'orarik keh: Re' taq i hat ye'ooj taq aweh chi naab'jik i ma' eht'alimaj ta naq chi riij i runimaal rajaawriik i Dios. Eh re' taqe i ma' re' ta aj nimaneel, panjalwaach q'orik inq'orarik keh chu'nchel i chib'ih jariik, 12Inab'iraj wo' naq taq xama' nareq ta wo' taq chi riij, inawil wo' naq taq xama' nakoj ta wo' taq rehtaal. Eh k'ahchi' wo' naq taq ab'iram, xama' nanimaj ta wo' taq i Dios, eh xama' naa ta wo' rukuyariik taq aamahk ruum i Dios, inki. 13Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Wila' ma' nareq taq chi riij i jalwaach q'orik wili, ¿nik' wach noq nee taq inareq chi riij chu'nchel i jalwaach q'orik junch'uq? 14Re' intikwik ree i ja' rujalwaach inq'orik rib'iral i ruk'uhb'aal i Dios. 15Re' i ja' xiqajik pamb'eeh kijalwaach taqe i ki-ib'irinik reh i k'uhb'aal. Eh noq kik'ulum chik pan kánima, inchalik i aj Yahm, i ruq'uch keh i k'uhb'aal kik'ulum naq pan kánima. 16Eh re' i ja' xiqajik xilak taq ab'aj kijalwaach taqe i ki-ib'irinik reh i k'uhb'aal, eh xasuq chik kik'ux noq inkik'ul pan kánima. 17Eh ruum chi ma' nkimol ta pan kánima chi korik i k'uhb'aal, ma' najt ta nkikuy runimjiik. Noq inchalik i pajarik, ti' k'axik chikinaah ruum i rub'anariik i ruq'or i k'uhb'aal, jumehq'iil inyoj kik'ux chi nimanik. 18Re' i ja' xitikarik xilak taq raa' k'iix kijalwaach taqe i ki-ib'irinik reh i k'uhb'aal, 19xa re' la', chinaah chik i xa chib'ih jariik imb'aan ayu' wach ak'al, inkich'ikaa' kik'ux, eh re' taqe k'axaj wach b'ehomal, inkaaj naq kehchaam i xa chib'ih jariik. Re' taqe re' ineesanik reh i k'uhb'aal pan kánima, eh ma' wachinik ta pan kik'achariik. 20Eh re' i ja' xitikarik panrax paam ak'al kijalwaach taqe i ki-ib'irinik ree k'uhb'aal, inkik'ul pan kánima, eh kiwachinik. Wilik taqe i je' kikab' i ja' lajeeb' ru ka'winaq i oxk'ahl i jinaj siento i xkiwachuj, inki Jesús. 21Eh re' Jesús je' wili i xuq'or keh: ¿Mi neenk'amarik chaloq re' jino'q i saqumb'al neenye'arik chi ri'sil jino'q i kaxoon, oon ri'sil ch'aht? ¿Mi ma' najt naah re' i ye'aab' reh iraaj re' reh chi neensihq'inik chi korik? 22Je' wo' re' noq wilik i xa chib'ih jariik imb'aan panke'lik, korehtaal i naab'jik, je' wo' hoq imb'aan chi q'eeqmaal, korehtaal wo' i nelik wach saqum. 23Awach inkaaj kib'iram taqe wili, kib'iraj, inki Jesús. 24Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Chakoj taq rehtaal i k'ahchi' ab'iram, ruum nik' wach i naa taq a'nam kuuk' i tokoom i hat, je' wo' chik re' i naa rub'anam taq awuuk' i Dios i hat. Eh wilik chik naah i naa taq ruye'em aweh. 25Eh awach i wilik chib'ih reh, naa ruye'ariik ruman reh. Eh awach i ma' xta chib'ih reh, naa ruq'uchariik reh wila' wilik k'isinoq chib'ih reh, inki. 26Eh je' wo' chik wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Re' runimaal rajaawriik i Dios je' rukab' i rub'an i ja' i rutik parak'aal jino'q i winaq. 27Re' reh inwirik chaq'ab', eh inwuktik pan q'iij, eh re' i ja' re' re' impoq' chaloq eh ink'ihik johtoq. Eh ni xata naq reht'al nik' wach noq impoq' chaloq i rijaa'. 28Re' i ja' re' re', xa re' i ransil ak'al ink'isanik johtoq reh, peet impoq' chaloq i xaq, chi riij i re' inohch'inik, eh chi riij chik i re' intohq'ik ruwihiik naq'wach pariij. 29Eh noq inq'aanb'ik, inkimol inaq'wach, ruum i rureq i ruq'ijil i rujachariik, inki Jesús. 30Eh re' i Jesús je' wili i xuq'or keh: ¿Nik' wach noq wilik i runimaal rajaawriik i Dios noq inakapaaj taq i hat? ¿Chib'ih aj uuk' neenqajalwachej? 31Re' re' inqajal wachej ruuk' inaq'wach i mostása noq i rutik parak'aal i winaq. Korik noq xa re' wo' mostása q'e' kok' taq naq'wach chikiwach taqe i xa chib'ih ija'eel wilkeeb' wach ak'al. 32Eh noq tikooj chik, ink'ihik johtoq, xiik' naah chamiil imponik chuwach i xa chib'ih chi tik, eh kik'ihik taqe q'ab'. Eh re' taqe kok' tz'ikin kirupinik pan taxaaj inkiyejaa' kisuuq' naah taq q'ab' parumuuj, inki Jesús. 33Re' Jesús ruuk' taqe i ma' k'isa jalwaach q'orik xuq'or i ruk'uhb'aal i Dios keh i tinamit, re' q'oreel xti ko aha' pa' nkireq chi riij. 34Re' Jesús ma' xtaj i ma' panjalwaach q'orik xuq'or keh i tinamit. Eh re' taqe i raj tahqaneel, xuch'ob' rub'ehel keh chi kutkeel. 35Eh noq xokik aq'ab' chupaam i q'iij re' re', re' Jesús je' wili i xuq'or keh i raj tahqaneel: Qoh q'ahxoq reje juntar i k'isa palaw, inki. 36Eh xkikanaa' kahnoq taqe i tinamit, xkik'am reje i Jesús pan barco, re' wo' barco wilik wii'. Wilik wo' taqe i tokoom barco xiooj chikiij. 37Noq ik'ik chik inki a'n chinaah i palaw, xchalik jinaj i kowlaj teew. Eh re' rub'ohl i palaw k'ahchi' naq chik rutz'apam naah i barco, eh k'ahchi' naq chik runujiik i ha' chupaam. 38Re' Jesús xukoj ruch'itnah xqajik chi wirik, ko chi riij i barco, eh xooj kuksaj je' wili i xkiq'or reh: Qaj Tijineel ¿Je' nche ma' xta nawaaj reh chi k'ahchi' qojiik qohoq ri'si ha'? inki taqe. 39Eh re' i Jesús, xna'lojik reh, xwuktik johtoq, xupab'aa' i kowlaj teew, je' wili i xuq'or reh i palaw: Matchoqik chik, inki reh. Eh re' rub'ohl i palaw ruch'ihil i kowlaj teew xanoq wo' kitz'iriwanik. 40Re' Jesús je' wili i xuq'or keh i raj tahqaneel: ¿Chib'ih reet noq ma' k'isiin taq ayo'jiik? Re' taq i hat ma' aye'em ta taq ak'ux, inki. 41Eh re' keh ma' k'isiin ta xiyo'jik, je' wili i xkiq'or chikiwach: ¿Chib'aaj wo' rub'anam i winaq wili, inimjik inche ruum i kowlaj teew, je' wo' ruum i palaw? inki taqe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\