MARCOS 5

1Noq xi q'ahxik juntar palaw i Jesús ruch'ihil taqe raj tahqaneel, xi ponik paruyuq'ul i Gadareno. 2Eh xa kore' wo' xqajik pan barco i Jesús, jinaj i winaq wilik ma' tob'laj uxlab'al ruuk' xujil i koq riib' ruuk'. Re' winaq re' re', re' i muqulkeeb' wii' kamnaq xelik chaloq, 3ruum pankijuleel kamnaq patim. Eh ma' awach ta imb'ak'wik wach, ni xata ruuk' karena i ruye riib' chimb'ak'arik wach. 4Eh k'ih pech wo' naq inkib'ak' i rooq i q'ab' chi karena, eh i ruk'upib'eej taqe i xa chib'ih jariik imb'ak'arik wii' wach, ma' jino'q inkuywik ransil. 5Re' winaq re' re' chi q'iij chi aq'ab' inooj chi b'ehik, eh k'erik chii' wataq yuuq' je' wo' pantaq kijuleel kamnaq, eh i ruq'ojib'eej riib' wataq ab'aj. 6Eh noq xrilow reje wach i Jesús chi najt, xooj rajimam riib' ruuk', xuxuk'aa' riib' chuwach, 7kow xuq'or reh chi je' wili: Hat Rak'uun i Dios pan taxaaj, maamin awiib' wuuk', i nupahqaaj otob'il aweh parub'ihnaal i Dios chi maa a'n ti' k'axik weh, inki i winaq re' re'. 8Je' re' i xuq'or, ruum xrib'iraj chi xuq'or i Jesús reh i ma' tob'laj uxlab'al chi eloq ruuk'. 9Re' i Jesús xupahqaaj reh chi je' wili: ¿Chib'ih ab'ihnaal? inki. Re' reh je' wili i xuq'or: Re' i nub'ihnaal ruk'ihaal chi qiib', ruum xiik' naah qak'ihaal, inki. 10Eh re' reh xata wo' jarpech xupahqaaj ree Jesús chi maaresaj taqe reje i ma' tob'laj uxlab'al chupaam i ye'aab' re' re'. 11Eh ma' najt ta ar wilkeeb' i ma' k'isa ahq k'uxuj ch'ahn inki a'n waraa' yuuq'. 12Re' taqe ma' tob'laj uxlab'al xkipahqaaj otob'il ree Jesús, je' wili xkiq'or reh: Wila' naakooj awesam ruuk' i winaq wili, qoh ataq'aaj reje chi kipaam taqe ahq wulu', inki taqe. 13Eh re' Jesús xuyeew wo' q'ab' keh i ma' tob'laj uxlab'al chi xi elik reje ruuk' i winaq, chi kipaam chik i ma' k'isa ahq xi okik. Re' taqe ahq, wilkeeb' naa kiib'-oq miil chi kiib', xkikutib'eej qohoq kiib' pan b'oqeel, pank'isa palaw xiooj q'ehb'oq, eh ar xijihq'ik. 14Eh re' taqe cha'jen ahq xi elik kajiim ruum kiyo'jiik, xooj kik'utjaaj pan tinamit pantaq ab'iix wilkeeb' wii' patineel chib'ih i xk'ularik. Xkib'iraj chi je' re' i tinamit, xi chalik chi rilariik i xk'ularik. 15Eh noq xi ponik i wilik wii' i Jesús, xkilow chi tzunlik ar, rutiq'aam chik riib' i winaq yojinaq naq i runa'ojb'al, ruum i ruk'ihaal ma' tob'laj uxlab'al, manlik chik wach i runa'ojb'al. Noq xkilow chi je' re' i tinamit, ma' k'isiin ta xiyo'jik. 16Eh re' taqe xi ilwik reh i xub'an i Jesús ruuk' i winaq wilik naq ma' tob'laj uxlab'al ruuk', je' wo' hoq i xkik'ul taqe ahq, xooj kik'utjaaj keh taqe i tokoom. 17Ruum i re', chi kunchelaal xkipahqaaj otob'il ree Jesús chi eloq reje chupaam taqe ye'aab' re' re'. 18Noq xooj wo' chik i Jesús pan barco, re' winaq wilik naq ma' tob'laj uxlab'al ruuk' xupahqaaj otob'il ree Jesús chi naa naq ruk'amariik reje haa'. 19Eh re' Jesús ma' xuyeew ta q'ab' reh i winaq chi xooj chi riij, je' wili i xuq'or reh: Hiy panapaat kuuk' i ma' tokoom ta awuuk'. Chak'utjaaj keh chu'nchel i xub'an awuuk' i QaJaaw, eh chak'utjaaj keh nik' wach noq xuketelaaj awach, i nuchjik. 20Eh re' i winaq wilik naq ma' tob'laj uxlab'al ruuk' xooj chuk'utjiik keh i tinamit wilkeeb' ar Decápolis i xub'an i Jesús ruuk'. Eh ma' k'isiin ta xsahchik kik'ux i tinamit noq xkib'iraj. 21Noq xooj wo' chik pan barco i Jesús, xq'ahxik wo' chik reje juntar i k'isa palaw. Ar ma' k'isiin i tinamit xkimol kiib' ruuk', re' reh xkahnik chi chii' i k'isa palaw. 22Eh xooj k'oloq ruuk' jinaj i winaq, Jairo rub'ihnaal, i k'amal b'eeh chupaam taqe paat inlooq'jik wii' Dios, xuxuk'aa' i koq riib' chuwach i Jesús. 23Eh xupahqaaj otob'il reh chi je' wili: Re' wixq'uun kimik i rub'an ruum yab'ilaal. Neeta tiooj chi wiij, nee naq i nayeew aq'ab' chinaah, nee naq ink'aachjik ma' nee ta naq inkimik, inki. 24Noq xrib'iraj chi je' re' i Jesús xooj wo' chi riij i winaq re' re', eh ma' k'isiin i tinamit xiooj chi riij, xakow chik inkipitz' i koq paam i Jesús. 25Eh chi kixilak i tinamit re' re', jinaj ixoq wilik ar, kab'laj haab' rokiik pan yab'ilaal, re' rukik'eel ma' rumay ta elik. 26Re' reh ruk'ulum taqe k'axik pan kiq'ab' i ma' k'isa aj iq'omaneel, xuk'ayej chu'nchel i chib'ih reh chi tz'aaq riq'oom, eh xama' nk'aachjik ta wo' hoq, uhtik chik wach i rub'an i ruyab'ilaal. 27Noq xrib'iraj rib'iral i Jesús ixoq re' re', xujil i koq riib' chi riij i Jesús, eh xutz'a'j i ruso' xilak taq tinamit, 28ruum xuq'or chi xa re' wi xnutz'a'j i koq i ruso' i Jesús, neekink'achjik, inki. 29Eh noq xutz'a'j i koq i ruso' i Jesús ixoq re' re', jumehq'iil xtz'a'hpik i rukik'eel, eh xrik'raaj wo' hoq chi xk'achjik chik ruuk' i ruyab'ilaal. 30Noq xukoj rehtaal i Jesús chi ruuk' i rajaawriik xk'achjik ixoq, xusutej riib' chi kitz'ehtjiik i tinamit, eh xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Awach xtz'a'inik reh i nuso'? inki. 31Eh re' taqe raj tahqaneel je' wili xkiq'or reh: Inawilow chi re' i tinamit kipitz'wik aweh, ko napahqaaj wo' chik chi awach xtz'a'inik reh aso', inki taqe reh. 32Re' Jesús ma' xukanaa' ta kitz'ehtjiik i tinamit chi junsuut, naab'al reh awach xtz'a'inik ree ruso'. 33Eh noq xrilow chi je' re' ixoq, ruum reht'al chik chu'nchel i xb'aan ruuk'. Xa nb'arb'otik chik ruum ruyo'jiik, noq xuxuk'aa' riib' chuwach i Jesús, eh xuq'or reh i xb'aan ruuk'. 34Eh re' Jesús je' wili i xuq'or ree ixoq: Wixq'uun, ruum chi aye'em ak'ux, xat ko'ljik chik. Yu'naak hiy chi suq ak'ux xatk'achjik chik ruuk' ayab'ilaal, inki. 35Eh noq k'ahchi' ruq'orom taqe re' i Jesús, xiooj k'oloq i xi chalik parupaat i k'amal b'eeh chupaam i paat inlooq'jik wii' Dios, je' wili i xkiq'or reh: Re' awixq'uun xkimik chik, cha kanaa' wech'ik ruuk' i aj Tijineel, inki taqe. 36Eh re' Jesús ma' xunimaj taj i xkiq'or i aj taqareel, je' wili i xuq'or reh ink'amwik b'eeh chupaam i paat inlooq'jik wii' Dios: Maayohb'isaj awiib', chayeew la' ak'ux, inki reh. 37Re' Jesús ma' xraaj ta chi xtahqaljik reje kuum i tinamit, xa re' i Pedro, re' i Jacobo, re' i Juan jinaj chik, i ruchaaq' i Jacobo, xuk'am taqe reje chi riij. 38Noq xooj k'oloq i Jesús parupaat ink'amwik b'eeh chupaam i paat inlooq'jik wii' Dios, xponik taqe rureq i tinamit chi k'ahchi' kitukem kiib', choqik, eh oq'ik inki a'n 39Eh noq xokik i koq i Jesús pampaat, je' wili i xuq'or keh i tinamit: ¿Chib'ih reet i choqik, i oq'ik taq i na a'n? Re' k'isa xq'un ma' kamnaq taj, xa wirik i rub'an, inki. 40Re' taqe tinamit xkikaqse'laaj i xuq'or i Jesús. Eh re' reh xresaj taqe cho rij paat i tinamit, xa re' wo' rutuut rajaaw i xq'un, eh re' taqe ixib' chi raj tahqaneel ruch'ihil, noq xokik i koq i wilik wii' i k'isa xq'un kamnaq. 41Eh re' Jesús xuchop johtoq chi q'ab' i k'isa xq'un, je' wili xuq'or: Talita, kumi, inki reh. (Iraaj ruq'orom: K'isa xq'un, aweh i nuq'or wukteen johtoq) 42Eh xa chi jumehq'iil, xwuktik johtoq i xq'un xk'aach wo' chik ruka'peech, eh xb'ehik reje, kab'laj haab' i wilik reh. Noq xkilow chi je' re' i tinamit, ma' k'isiin ta xsahchik kik'ux. 43Re' Jesús toq' toq' xuq'or keh chi ma' awach ta aj eh naa kiq'orom i xkilow. Eh xuq'or keh chi kiyeew ruwa' ruhaa' i k'isa xq'un.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\