MARCOS 6

1Eh re' Jesús xelik reje chupaam i ye'aab' re' re', ar chik xooj parutinamiit, eh xiooj chi riij taqe i raj tahqaneel. 2Noq xureq i hi'limb'al q'iij, re' Jesús xub'an i k'uhb'alinik chupaam i paat inlooq'jik wii' Dios. Eh noq xkib'iraj i tinamit, xsahchik kik'ux, xkipahqaaj chikiwach chi je' wili: ¿Aha' aj wo' xutijej i xa chib'ih jariik reht'al i winaq wili? Eh ¿aha' aj wo' i ruk'am chaloq i runa'ojb'al, je' wo' taqe i ma' ilooj taj i ruk'uhtaaj? 3¿Mi ma' re' re' aj sehk i wili, i rak'uun i María, ras i Jacobo, ras i José, ras i Judas, ras i Simón? ¿Mi ma' ayu' chi qaxilak patim taqe re' i ranaab'? inki taqe. Ruum i re', ma' xkinimaj taj aha' wilik i xuq'or i Jesús. 4Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Re' jino'q i jalal ruq'oral i Dios xa aha' yuuq' inye'arik ruloq'il, eh parutinamiit parupaat, kuum taqe xa awach reh ixowaal wach, inki. 5Re' Jesús ma' xuyee ta riib' chi xub'an i ma' ilooj taj ar, xakiib' ixib' la' taqe i yowaab' xuyeew i q'ab' chikinaah, eh xuk'achrisaj taqe. 6Eh re' Jesús xsahchik ruk'ux, ruum re' taqe tinamit ma' xkinimaj taj i xuq'or. Eh xub'an wo' naq k'uhb'alinik chi junsuut i ye'aab' re' re'. 7Eh re' Jesús xuyuq'eej taqe ruuk' i kab'laj chi raj tahqaneel, xutaq'aaj taqe reje pan ka'kab'iil, eh xuyeew kajaawriik chi rehtesjiik taqe i ma' tob'laj uxlab'al kuuk' i tinamit. 8Eh xuq'or keh chi ma' naa ta kik'amam chib'ih keh, ni xata kichiim, ni xata kiwa', ni xata kitumiin, chi xa re' i kikarote xkik'am reje. 9Eh chi xa re' kixijab' wilik chi kooq naa kik'amam, eh chi ma' naa ta kik'amam kiso' ree kijalb'aal. 10Eh je' wili xuq'or keh i raj tahqaneel: Noq naa taq awokiik i koq pan jino'q paat, ar taq cha a'n apatal jarub' q'iij taq nee ti wihik chupaam i ye'aab' re' re'. 11Wila' ma' xatkik'ul taq chaloq chupaam jino'q i ye'aab', wi ma' xkaaj kib'iram taq i naa aq'orom, eleen taq reje ar. Eh chapuh taq kahnoq i pooq panawooq rehtalil chi naakik'ulum i ti' k'axik. Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi na' ponoq i ruq'ijil i q'ataj q'orik, xiik' naah ti'kiil i tojb'al kimahk naakik'ulum tinamit re' re' chuwach i xkik'ul i aj Sodoma, i aj Gomorra, inki Jesús. 12Eh re' i kab'laj chi raj tahqaneel xiooj wo' chuq'orariik keh i tinamit chi kiyot' i kik'ux chi riij i kimahk. 13Eh ma' k'isiin i ma' tob'laj uxlab'al xkesaj kuuk' i tinamit, ma' k'isiin i yowaab' xkib'uch' pan aséite, eh xkik'achrisaj. 14Re' reey Herodes xrib'iraj rib'iral i chi wilik rajaawriik i Jesús. Ruum i re' je' wili i xuq'or: Re' inkiq'or re' re', noq i nukapaaj i hin, re' Juan aj qasan ha' xk'aach wo' chik chaloq. Ruum aj re', wilik rajaawriik chub'aan taqe re', inki. 15Eh wilik kiq'orik reh chi re' Elías xjalwik cho ruq'oral i Dios. Eh wilik kiq'orik reh chi re' ruuk' jino'q i xijalwik cho ruq'oral i Dios najtir q'iij. 16Eh noq xrib'iraj chi je' re' i Herodes, je' wili xuq'or: Re' re', re' i Juan aj qasan ha', re' i xnutaq'aaj ruyok'ariik i ralaq, eh yu'naak xk'aach wo' chik chaloq ruka'peech, inki. 17Re' Herodes je' re' i xuq'or, ruum reht'al chi rutaq'aam ruchopariik rub'ak'ariik wach i Juan chi karena pantz'ilom. Reh chi xuch'ikaa' ruk'ux i Herodías, re' i rehk'een naq i Felipe re' ruchaaq', re' i Herodes, eh xub'an kaxáro ruuk' ixoq re' re'. 18Eh re' Juan aj qasan ha' ruq'orom wo' cho reh pampeet i Herodes chi ma' ruk'ul ta chi reh chi nee ruk'am chi rixoqil i rehk'een i ruchaaq'. 19Ruum i xuq'or chi je' re' i Juan, re' Herodías xrixowaaj wach i Juan, eh xusik' naq chi riij nik' wach noq naa rukansam. Xa re' la', ma' xuyeew ta q'ab' i Herodes, 20ruum re' reh i ruyeew runimaal wach i Juan, ruum reht'al chi korik wach ruk'ux, santo laj winaq. Ruum aj re', xuko'lej i Juan chuwach i Herodías. Re' Herodes, insahchik ruk'ux ruuk' i xuq'or i Juan, re' reh i ruyeew ruk'ux chi rib'irjiik. 21Eh re' Herodías, xponik i q'iij chi xukapaaj cho chi riij i Juan noq xub'an i ruhab'ul i Herodes, re' noq xuyuq'eej taqe ruuk' chi ninq'ijinik i k'amal rub'eeh, je' wo' taqe i k'amal kib'eeh soldado, taqe i nimaq wach kikamaj ar Galilea. 22Eh xokik i koq chi soon ar irixq'uuni Herodías. Re' Herodes xuk'ax wach i soon xub'an. Eh re' taqe i wilkeeb' ruuk' xkik'ax wo' wach i soon xub'an i xq'un. Re' Herodes je' wili i xuq'or reh i xq'un. Chapahqaaj weh xa chib'ih pa' jariik inawaaj, re' hin neenuyeew aweh. 23Re' hin i xti korik chi neenuyeew aweh chu'nchel ineenapahqaaj weh. Wila' xapahqaaj yejaal-oq weh i tinamit nuchopom naah, nee wo' i nuyeew aweh, inki. 24Eh re' i xq'un, xelik cho ar xooj rupahqaaj ree rutuut chi je' wili: Tuut, ¿chib'ih naq i neenupahqaaj reh i Herodes? inki. Chapahqaaj reh chi nee ruyeew aweh i naah i Juan aj qasan ha', inki. 25Eh re' xq'un jumehq'iil wo' chik xokik i koq i wilik wii' i Herodes, je' wili xuq'or reh: Yu'naak inwaaj i hin chi nee nayeew weh pan jino'q pulato i naah i Juan aj qasan ha', inki. 26Eh re' Herodes q'e' xtib'ik ruk'ux chi xpahqaljik reh i naah i Juan. Xa ruum chi xuq'or i xti korik chikiwach rulaa', ma' xub'an ta chik chi ma' ta xuyeew reh i xq'un i xupahqaaj. 27Je' re' noq, re' reey Herodes xutaq'aaj reje jinaj i soldado, xuq'or reh chi naa ruk'amam chaloq i naah i Juan aj qasan ha'. 28Xooj wo' hoq i soldado pantz'ilom, xuyok' chaloq i ralaq i Juan, xuk'am chaloq i naah chupaam i jinaj i pulato, xuq'asaj reh i xq'un. Eh re' i xq'un xuq'asaj reh i rutuut. 29Noq xkinab'eej i raj tahqaneel i Juan chi je' re' i xb'aan reh, xponik kik'am i ruti'jolal xooj kimuq'aa'. 30Eh re' taqe i raj tahqaneel i Jesús xkimol kiib' ruuk' i Jesús, xkik'utjaaj reh chu'nchel i xkian, je' wo' hoq i k'uhb'alinik xkian. 31Eh re' i Jesús je' wili i xuq'or: Taq taq, qohi'loq junk'aam-oq chi qutkeel chupaam i ye'aab' ma' xta wii' choqik, inki. Je' re' xuq'or, ruum ma' k'isiin tinamit kichalik kiooj, ma' inkiyeew q'ab' chi inki a'n kiwa' kihaa' i keh. 32Re' Jesús ruch'ihil taqe i raj tahqaneel xi okik reje chupaam jinaj i barco, xiooj chupaam i ye'aab' ma' xta wii' patineel. 33Eh ma' k'isiin i tinamit xi ilwik reh noq xiooj, eh xnaab'jik kiwach. Ruum aj re', ma' k'isiin i xi elik reje pantaq kok' tinamit, xiooj lom chupaam i ye'aab' re' re', peet xi ponik chuwach i Jesús ruch'ihil taqe i raj tahqaneel. 34Noq xqajik pan barco i Jesús, xrilow chi wilkeeb' chik ar i ruk'ihaal tinamit, eh xuketelaaj kiwach, ruum xrilow taqe chi ntz'irik kiwach je' kikab' i tentzun ma' xta cha'jen keh. Ruum aj re', ma' k'isiin i kik'uhb'aljiik xub'an. 35Eh noq xokik i q'iij, re' taqe i raj tahqaneel i Jesús xkijil i koq kiib' ruuk', je' wili xkiq'or reh: Yu'naak xokik chik i q'iij, eh ayu' ma' xta taqe patineel. 36Je' re' noq, neerub'an chi nee nach'aq taqe reje i tinamit, reh chi nenooj kiloq' kiwa' pantaq ab'iix pantaq kok' tinamit ma' najt ta ayu', inki taqe reh. 37Re' Jesús je' wili xuq'or keh: Chaket taq i hat, inki. Re' taqe raj tahqaneel je' wili i xkiq'or: ¿Mi neerub'an re' chi re' hoj neqoh-ooj loq'woq i kaxlanwi'k ruuk' kiib'-oq siento chi tumiin re' ruuk' i saq wach, reh chi neenqaket taqe? inki taqe. 38Re' Jesús xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Jarub' taq i kaxlanwi'k xak'am chaloq i hat? ki uchjik. Eh noq kajlaam chik, xa ho'oob' wo' chi kaxlanwi'k, eh xa ki'ib' wo' chi kar, inki taqe. 39Eh noq xrib'iraj chi je' re' Jesús, xuq'or keh i tinamit chi kitzunaa' qohoq kiib' chi ch'uhqaal chinaah i kok' ch'ahn rax wach. 40Re' taqe tinamit xkitzunaa' wo' qohoq kiib' chi ch'uhqaal naah ch'ahn, je' chi jinaj siento chi kiib', je' chi lajeeb' roxk'ahl chi kiib'. 41Eh tzunulkeeb'-oq chik, re' Jesús xuchop i ho'oob' chi kaxlanwi'k, je' wo' hoq i ki'ib' chi kar, xtz'ehtanik johtoq pan taxaaj, eh xut'iosej johtoq ree Dios. Chi riij i re', xuch'uy taqe i kaxlanwi'k, je' wo' kar xuyeew keh i raj tahqaneel, reh chi re' chik i keh xipuhkanik keh i tinamit. 42Chu'nchel i tinamit wilkeeb' ar xkian kiwa' korehtaal xinujik chi korik. 43Eh ko kab'laj chik i chakach xkinujisaj chi ruxeer i kaxlanwi'k chi ruxeer kar, re' i xqohxanik. 44Re' taqe i xkian kiwa' chupaam i junk'aam re' re' ho'oob' miil taqe chi winaq. 45Eh chi riij i re', re' Jesús xujosaj taqe reje pan barco i raj tahqaneel, reh chi xi q'ahxik reje juntar k'isa palaw, reh chi peet xi ponik Betsaida chuwach i reh. Re' reh ko xkahnik kahnoq chi kich'aqariik i tinamit. 46Ruch'aqam-oq chik taqe kahnoq i tinamit, xooj rub'an rutiij nah yuuq'. 47Eh noq xokik i q'iij, re' i barco xiooj wii' i raj tahqaneel i Jesús xponik chik yejal palaw. Eh re' Jesús reh xkahnik kahnoq chi rutkeel chi chiq yuuq'. 48Eh noq xrilow reje i Jesús chi xa k'axik chik i b'eesanik i barco inki a'n taqe raj tahqaneel ruum i kowlaj teew inchalik chikiwach, re' reh noq k'isiin ma' nsaq'ik, xooj ruuk' i barco. Eh chi rooq xb'ehik reje nah palaw, eh xa q'e' tii chik xik'ik reje xub'an riib'. 49Noq xkilow i raj tahqaneel chi b'ehik i rub'an chi rooq i Jesús nah palaw, yohb'isaneel noq xkikapaaj, xkik'er kichii', 50ruum chu'nchel xi ilwik reh, eh ma' k'isiin ta xiyo'jik. Ruum i re' je' wili xuq'or keh: Chakowej taq ak'ux, mat yo'jik taq. Re' hin i Jesús, k'ahchi' taq awilom nuwach, inki. 51Eh noq xjohtik johtoq i Jesús pan barco i wilkeeb' wii' i raj tahqaneel, jumehq'iil xumay i kowlaj teew. Xkilow chi je' re' i raj tahqaneel, ma' k'isiin ta xsahchik kik'ux, 52ruum xakomajaa' wo' inkireq chi riij i ma' ilooj taj xub'an cho ruuk' i ho'oob' chi kaxlanwi'k, eh xa ko sachalkeeb' wo' ruum i rukowiil i kinaah. 53Re' Jesús ruch'ihil taqe iraaj tahqaneel xi q'ahxik reje chi juntar i k'isa palaw, xi ponik paruyuq'ul i Genesaret, eh ar xkib'ak' i barco chi chii' i k'isa palaw. 54Noq xiqajik pan barco, jumehq'iil xkinab'eej wach i Jesús i tinamit. 55Eh xkesaj ruq'orkiil chupaam i ye'aab' re' re' chi wilik ar i Jesús. Xkib'iraj chi je' re' i tinamit, k'ul xi chalik, xkik'am chaloq wach ch'aht i kiyowaab' aha' wilik wii' i Jesús. 56Eh xa aha' nokik i Jesús, chi je' pantaq nimaq tinamit, pantaq kok' tinamit, pantaq ab'iix, inkesaj chaloq i kiyowaab' i tinamit, inkiyeew chi taq b'eeh. Eh inkipahqaaj otob'il reh chi xata naq re' i rooq i ruso' nee ruyeew chi tz'ajik keh i yowaab'. Eh chu'nchel i yowaab' xitz'a'inik reh i rooq i ruso' xik'achjik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\