MARCOS 7

1Chi riij i re', re' taqe i aj fariseo, je' wo' taqe i kik'uhtanik reh i k'uhb'aal, xi chalik Jerusaleem, xkijil i koq kiib' ruuk' i Jesús. 2Eh xkitoq'aa' ch'ool, noq xkilow chi wilik raj tahqaneel i Jesús ma' nkitz'aj taj i kiq'ab' noq inki a'n kiwa', re' keh inkikapaaj chi mahk chi ma' ntz'ajarik taj i q'ab'iis noq imb'aan wi'k. 3Ruum re' taqe aj fariseo, chu'nchel i aj judío, ma' nkikanaa' ta rub'aan i na'ojb'al okrinaq taqe wii' i kimaam kati't, re' chi jarpech naa kia'nam kiwa', koruman chi naakitz'ajam i kiq'ab'. 4Noq kisutinik cho pank'ayb'al, ma' inki a'n ta kiwa' chi ma' kitz'ajam taj i kiq'ab', je' rukab' i ruq'or i k'uhb'aal noq inkikapaaj i keh. Eh chi riij i re', xa chib'ih chik jariik inki a'n je' rukab' i tz'ajaj taqe wach kulk, tz'ajaj kiwach xaro, tz'ajaj kiwach ch'ihch' xun, tz'ajaj kiwach ch'aht. 5Re' taqe aj fariseo, taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal xkipahqaaj ree Jesús chi je' wili: ¿Chib'ih reet taqe awaj tahqaneel noq ma' inki a'n taj i na'ojb'al kikanaam i qamaam qati't, inki a'n inche kiwa' chi ma' kitz'ajam taj i kiq'ab'? inki taqe. 6Eh re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat xak'ul taq i na a'n awach xti korik wo' ruq'orom taq cho chawiij i Dios, re' i rutz'ihb'aam chaloq i Isaías i jalal ruq'oral i Dios chi je' wili: Re' tinamit wili xa chi kichii' kinkiloq'ej, eh re' kánima najt wilik wuuk'. 7Xa ma' xta rutiq chi kinkiloq'ej, ruum re' k'uhb'aal inkik'uhtaaj xa kitijem xa ruk'uhb'aal winaq, inki. 8Je' re' i ruq'orom taq cho chawiij i Dios, ruum inakanaa' taq rub'aan i ruq'or i reh, re' chik taq i na a'n i na'ojb'al i xa kikananik kahnoq winaq, je' rukab' taqe tz'ajaj wach xaro, tz'ajaj wach kulk, eh xa chib'ih chik jariik taq i na a'n inki Jesús. 9Eh je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat inaq'eb' taq chi riij ak'ux i ruq'or i Dios, ruum ma' nawaaj ta taq akanaam rub'aan aana'ojb'al atijem taq chaloq. 10Re' k'uhb'aal ye'ooj cho ree Moisés je' wili i xuq'or: Chak'ax atuut awajaaw, eh Awach i rub'aj i rutuut rajaaw i ruk'ul chi neenq'atarik i q'orik chinaah, reh chi neenkanteesjik, inki. 11Eh re' taq i hat inaq'or taq chi nee ruyee riib' chi nee ruq'or i winaq reh i rutuut rajaaw chi je' wili: Ma' ruyee ta riib' chi nee tinutob'eej, ruum chu'nchel i chib'ih weh nuq'asam chik chi mayiij chuwach i Dios, inko'q. 12Eh inaq'or wo' taq chi xa awach inq'orik reh chi je' re': Ma' ruman ta chik chi neerutoob'eej i rutuut rajaaw, tiki taq. 13Eh ma' na a'n ta taq i ruq'or i Dios ruum i rub'anariik taq ana'ojb'al atijem taq chaloq, eh k'ul taq inak'uhtaaj chawach. Eh xama' k'isiin chik taqe na'ojb'al taq i na a'n je' rukab' taqe wili, inki Jesús. 14Eh re' Jesús xuyuq'eej taqe ruuk' i tinamit, je' wili xuq'or keh: Kinab'iraj taq chawunchelaal, eh chareq taq chi riij: 15Ma' re' taj i ruk'ux i koq i winaq inch'uwa'risanik wach i ránima, re' la' i nelik cho paránima inch'uwa'risanik wach i ránima. 16Awach inkaaj kib'iram taqe q'orik wili, kib'iraj, inki. 17Noq xelik reje kuuk' i ruk'ihaal tinamit i Jesús, xokik i koq pan jinaj paat. Eh re' taqe i raj tahqaneel xkipahqaaj reh chib'ih iraaj ruq'orom rujalwaach q'orik xuq'or. 18Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: ¿Mi xakomajaa' wo' taq inareq chi riij re' hat i nuq'or? ¿Mi xakomajaa' wo' taq inareq chi riij re' chi ma' re' tee ruk'ux i koq i winaq inch'uwa'risanik wach i ránima? 19Ma' re' tee re' inch'uwa'risanik ree ánima, ruum re' re' ma' pan ánima ta nooj qohoq, pan pamis la' inooj qohoq, chi riij i re', inooj wo' chik sa'joq, inki. Ruuk' taqe xuq'or chi je' re', inkan chi riij chi chu'nchel ink'uxarik saq wach. 20Eh je' wo' chik wili i xuq'or: Re' i nelik cho paránima i winaq, ra'j korik re' chi re' re' inch'uwa'risanik wach i ránima. 21Ruum ko paránima i nelik chaloq taqe wili: Ma' holohik ta laj kapeew, k'oyomal, i leq', kaansanik iib'. 22Eh i leq', k'axaj wach tokoom aj eh, ma' tob'laj na'ojb'al, jot'ooj, ma' tob'laj tuskil, ixowanik iib', moloj wach k'utaaj, niimb'isanik wachiis, eh re' i ma' xta rukorkiil wach k'uxliis. 23Chu'nchel i yiib' wach na'ojb'al re' re' kopan ánima i nelik chaloq, re' aj taqe re' inch'uwa'risanik wach i ránima i winaq inki i Jesús. 24Eh re' Jesús xelik reje ar, Tiro, Sidón chik xooj, ar xokik i koq chi patal chupaam jinaj i paat. Re' reh xraaj naq chi ma' ta jino'q xnab'inik reh chi wilik ar, xa re' la', ma' xub'an taj chi xukeb'aa' riib'. 25Jumehq'iil la' xnaab'jik chi wilik ar i Jesús ruum jinaj ixoq wilik ma' tob'laj uxlab'al ruuk' i rixq'uun, xchalik ruxuk'aa' riib' chuwach. 26Eh re' ixoq re' re', ma' re' ta aj judío, ar inchalik paruyuq'ul i Sirofenicia. Re' reh xupahqaaj otob'il ree Jesús chi naa rehtesjiik i ma' tob'laj uxlab'al ruuk' i rixq'uun. 27Eh re' i Jesús je' wili xuq'or reh ixoq: Chakanaa' chi peet neenkian kiwa' taqe i ak'uunb'ees, ruum ma' ruk'ul taj chi neenq'ucharik i kikaxlanwi'k ak'uunb'ees keh ta chik taqe i kok' tz'i' neenye'arik, i nuchjik. 28Re' ixoq je' wili xuq'or reh i Jesús: Hoo', Jaaw, korik i xaq'or. Re' taqe tz'i' inkik'ux nare' wo' kekeh i ruxeer kaxlanwi'k inkiq'eb' qohoq ri'si mexa taqe ak'uunb'ees, inki. 29Re' i Jesús, je' wili i xuq'or reh ixoq: Re' hat ma' xta reet i xaq'or neerub'an chi nee tiooj panapaat. Re' awixq'uun, xelik chik i ma' tob'laj uxlab'al ruuk', inki. 30Eh noq xponik parupaat ixoq re' re', ko yoklik wo' pan yokaab' i k'isa rixq'uun noq xponik rureq, re' ma' tob'laj uxlab'al elinaq chik ruuk'. 31Re' Jesús xelik wo' chik reje Tiro, xik'ik ponoq Sidón. Xik'ik ponoq chupaam taqe tinamit wilkeeb' paruyuq'ul i Decápolis, eh xponik chi chii' i k'isa palaw ar Galilea. 32Noq wilik chik ar i Jesús, jinaj i winaq xkik'am reje chuwach, tz'ap xikin, eh qahqab' inq'orik. Eh xkipahqaaj otob'il ree Jesús chi chuyeew i q'ab' chinaah. 33Re' Jesús xuk'am reje pareh i winaq re' re', xresaj reje chikiwach i tinamit. Ar xumin taqe ju' q'ab' chupaam i ruhopil xikin kab'chel, xuchuhb'aaj i ju' q'ab' noq xutz'a'j i koq i raaq'. 34Re' Jesús xtz'ehtanik johtoq pan taxaaj, xjiq'jotik noq xuketelaaj wach i winaq, je' wili xuq'or reh: Efata, inki reh. (Iraaj ruq'orom: Tehok axikin) 35Re' winaq tz'ap xikin, eh qahqab' inq'orik jumehq'iil xteh i xikin kab'chel, eh xkahnik chi ma' xta chik reet i raaq', xchol chik q'orik chi korik. 36Re' Jesús xuq'or keh i tinamit chi ma' awach ta aj eh naa kiq'orom i xub'an. Noq toq' toq' imb'aan keh ruum i Jesús chi ma' nkiq'or, eh re' keh xa nkinik'eej chik kiq'iij chuq'orariik. 37Re' tinamit ma' k'isiin ta xsahchik kik'ux, je' wili i xkiq'or: Re' winaq wili chu'nchel i nelik korik chuwach. Re' taqe i tz'ap xikin kib'irinik chik, re' taqe meem kiq'orik chik ruum, inki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\