MARCOS 8

1Pan jinaj q'iij ma' k'isa tinamit i wilkeeb' ruuk' i Jesús, eh ma' xta kiwa'. Xrilow chi je' re', xuyuq'eej taqe reje i raj tahqaneel, je' wili xuq'or keh: 2Re' hin q'e' nuketelaaj kiwach i tinamit wili, ruum ixib' chik q'iij kokiik wuuk' ayu', eh ma' xta chik kiwa'. 3Re' hin ma' nwaaj ta nutaq'aam taqe reje pankipaat chi ma' kianam ta kiwa', ruum nee-oq kiq'ehb'ik pamb'eeh, ruum wilik taqe inajt kichalik, inki. 4Eh re' taqe i raj tahqaneel je' wili ruchaq'weesjiik xkian: Ayu' ma' jino'q patineel ma' ha' ta neenchalik kiwa' i ruk'ihaal tinamit wili, inki taqe. 5Re' Jesús xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Jarub' chi kaxlanwi'k i wilik taq awuuk'? inki. Xa wuquub' wo' chi kaxlanwi'k i wilik quuk', inki taqe. 6Chi riij i re', re' Jesús xuq'or keh i ruk'ihaal tinamit chi kitzunaa' qohoq kiib' wach ak'al. Eh xuchop i wuquub' chi kaxlanwi'k, xut'iosej johtoq ree Dios, eh xuch'uy, xuyeew keh i raj tahqaneel, re' chik i keh xipuhkanik keh i ruk'ihaal tinamit. 7Eh wilik wo' hoq kiib' ixib' i kok' kar kuuk'. Eh re' Jesús xut'iosej wo' johtoq ree Dios, eh xutaq'aaj wo' rupuhkuljiik keh i tinamit. 8Re' i tinamit xkian kiwa' korehtaal xinujik chi korik. Eh ko wuquub' chik i chakach xkinujisaj chi ruxeer, re' i xqohxanik. 9Re' taqe i xkian kiwa', je' naa k'isiin ma' kijib' miil taqe. Eh xuch'aq taqe reje. 10Eh re' reh xjohtik reje pan barco, ruch'ihil taqe i raj tahqaneel, noq xooj paruyuq'ul i Dalmanuta. 11Re' taqe i aj fariseo, xiooj k'oloq ruuk' i Jesús, xkiwech'uj i koq, xa pajb'al reh. Xkipahqaaj reh chi chub'an jino'q i ma' ilooj taj i lb'al reh mi korik chi re' Dios xtaaq'anik cho reh. 12Re' Jesús, jinaj i runimaal jiq'jotik xub'an je' wili xuq'or: ¿Chib'ih reet noq inkipahqaaj weh i tinamit wili jino'q i ma' ilooj taj? Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi ma' jino'q chik i ma' ilooj taj naa rub'aan chikiwach, inki. 13Re' Jesús xukanaa' taqe kahnoq i aj fariseo, xokik reje pan barco, ruch'ihil taqe raj tahqaneel noq xooj chi juntar i k'isa palaw. 14Eh re' taqe raj tahqaneel i Jesús xsahchik pankik'ux ruk'amariik kikaxlanwi'k, xa jinaj i kaxlanwi'k i xkik'am reje noq xiooj pan barco. 15Re' Jesús je' wili i xuq'or keh i raj tahqaneel: Chawik'raaj taq awiib' ruuk' inkikoj chi ch'amb'esb'al ruq'oril kaxlanwi'k aj fariseo, i rukoj chi ch'amb'esb'al ruq'oril kaxlanwi'k i reey Herodes. 16Re' keh k'ul xkiq'or chikiwach chi je' wili: Je' re' i ruq'or qeh, ruum ma' xqak'am ta cho qa kaxlanwi'k inki taqe. 17Eh noq xukoj rehtaal i Jesús chi je' re' i xkiq'or je' wili xuq'or keh: ¿Chib'ih reet noq inaq'or taq chi ma' xak'am ta taq chaa kaxlanwi'k? ¿Mi xakomajaa' wo' taq inareq chi riij re'? ¿Mi xakomajaa' wo' taq inakoj rehtaal re'? 18Wilik wo' naq taq naq'awach, xama' nawilow ta wo' taq. Eh wilik wo' naq taq axikin, xama' nab'iraj ta wo' taq. ¿Mi ma' nk'ulik taq panak'ux re', 19noq xnuch'aq i ho'oob' chi kaxlanwi'k keh i ho'oob' miil chi winaq? ¿Jarub' chakach ixanujisaj taq chi reh i ruqox? inki Jesús. Kab'laj chakach, inki taqe noq xichaq'wik. 20Raaj noq xnuch'aq i wuquub' chi kaxlanwi'k keh i kijib' miil chi winaq, ¿jarub' chakach ixanujisaj taq chi reh i ruqox? inki. Wuquub' chakach, inki taqe noq xichaq'wik. 21Eh ruuk' taq i xawil re' re', ¿mi xakomajaa' wo' taq inareq chi riij re'? inki Jesús. 22Eh re' i Jesús xi ponik ar Betsaida. Eh jinaj i moywach xkik'am reje chuwach, xkipahqaaj otob'il reh chi chutz'a'j inaq'wach. 23Eh re' i Jesús xuchop reje chi q'ab' i moywach xuk'am reje rij tinamit. Ar xuyulej chi chuhb' i riij inaq'wach kab'chel, eh xuyeew kab'chel i q'ab' chinaah, eh xupahqaaj reh mi saqum chik inilwik k'isinoq. 24Eh re' moywach tz'ehtanik reje, je' wili xuq'or: Hoo', kinilwik chik k'isiin. Inwilow taqe winaq, xa re' la' je' cho chee' i b'ehik inki a'n noq inwil, inki. 25Eh re' i Jesús, xuyeew wo' chik kab'chel i q'ab' chinaah taqe inaq'wach. Eh re' i moywach x-ilwik chik chi korik, xrilow chik reje chi najt chu'nchel i xa chib'ih jariik. 26Eh re' Jesús xutaq'aaj reje parupaat i moywach naq, je' wili i xuq'or reh: Hiy panapaat matokik chik i koq pan tinamit, ma' awach eh aq'or, inki. 27Eh re' Jesús ruch'ihil taqe i raj tahqaneel noq xooj pantaq ab'iix wilkeeb' wii' patineel ar Cesarea, wilik ar Filipo. Eh noq ojik inki a'n xupahqaaj keh i raj tahqaneel chi je' wili: ¿Awach aj wo' hin noq inkiq'or i tinamit? inki. 28Re' keh je' wili i xkiq'or: Wilik kiq'orik reh chi re' hat i Juan aj qasan ha'. Wilik kiq'orik reh chi re' hat i Elías jalal chaloq ruq'oral i Dios, eh wilik kiq'orik reh chi re' hat jinaj keh i jalal chaloq ruq'oral i Dios, inki taqe. 29Eh raaj taq i hat, ¿awach i hin noq inaq'or taq? inki keh raj tahqaneel. Re' Pedro je' wili i chaq'wik xub'an: Re' hat i Cristo, inki. 30Eh re' Jesús xuq'or keh i raj tahqaneel chi ma' awach ta eh naa kiq'orom chi re' reh i Cristo. 31Eh xuq'or keh chi je' wili: Re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, naa nuk'ulum i ti' k'axik, naa rixowjiik nuwach kuum i nimaq wach kikamaj, kuum i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, kuum i kik'uhtanik reh i k'uhb'aal. Eh naa kiin kikansam, eh paroox q'iij naa wo' chik wukteesjiik chaloq chi k'achlik nuwach, inki. 32Re' wili xq'orarik keh chi korik ruum i Jesús. Xrib'iraj chi je' re' i Pedro, xresaj reje chi rutkeel i Jesús, eh xtohq'ik ruq'ilim. 33Eh re' Jesús xusutej riib', chutz'ehtjiik taqe i raj tahqaneel, je' wili i runaqariik i Pedro xub'an: Eleen chi nuwach, re' hat je' akab' i aj yahm, ruum ma' re' taj iraaj i Dios inakapaaj, re' la' inkaaj i tinamit inakapaaj, inki reh. 34Re' Jesús xuyuq'eej taqe ruuk' i raj tahqaneel je' wo' tinamit, je' wili i xuq'or keh: Awach iraaj kiinrutahqeem, marub'an chik runa'ojb'al riib', chuk'am i rukuruus, eh kirutahqeej. 35Awach iraaj ruko'leem riij i ruk'achariik ayu', naa ruq'eb'em i juneliik k'acharik. Eh awach i xuq'eb' i ruk'achariik ayu' ruum i nunimjiik, eh ruum i ruq'orariik i ak' k'uhb'aal re' reh naa rehchaam i juneliik k'acharik. 36¿Chib'ih neerutiq reh i winaq chi nee rehchaaj chu'nchel i wilik wach ak'al eh neeruq'eb' i ránima? 37Eh ¿nik' wach rutojariik riij i ko'lemb'al reh i ránima neerub'an i winaq? 38Eh awach ink'ixik chi nunimjiik, ink'ixik chuq'orariik i nuk'uhb'aal keh i tinamit wili ma' kinimanik taj runimaal aj mahk taqe, je' wo' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, naa wo' nuk'ixiik ruum i reh, noq naa nuk'uliik iloq ruka'peech ayu' wach ak'al ruuk' i ruloq'il i waJaaw wuch'ihil taqe i santo laj ánjel, inki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\