MARCOS 9

1Eh re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi wilik i wilkeeb' ayu' yu'naak ma' naa ta kikimiik chi komajaa' inkilow i ruk'uliik i runimaal i ruloq'il i Dios ruuk' i rajaawriik, inki. 2Waqiib'-oq chik q'iij chi riij taqe re', re' Jesús xooj chinaah jinaj i yuuq' najt naah. Eh ixib' i raj tahqaneel xuk'am reje chi riij, re' Pedro, re' Jacobo, re' Juan. Eh ar xjaljik ruwii' i Jesús chikiwach. 3Re' ruso' xsutinik chi xan reprotik chik wach, xiik' naah saqiil, je' rukab' i saq suutz' ma' jino'q i tz'ajool neenkananik reh chi je' re' saqiil jino'q itz'ihy nik' ta nare' wach rutz'ajariik neerub'an. 4Eh ar xkilow wach i ki'ib' i xi k'acharik cho pampeet, re' Elías, re' i Moisés k'utaaj inki a'n ruuk' i Jesús. 5Xrilow chi je' re' i Pedro, je' wili xuq'or ree Jesús: Qaj Tijineel, ma' xta reet chi wilkooj awuuk' ayu', re' hoj naqayejaam ixib'-oq i kok' perpat, jinaj awee hat, jinaj i ree Moisés, jinaj i ree Elías, inki. 6Re' Pedro je' re' xuq'or, ruum ma' rureq ta chik chi riij chib'ih naa ruq'orom ruum xiik' naah kiyo'jiik koxcheel. 7Eh jinaj i suutz' xqajik cho pan taxaaj, xsuutjik kiij ruum i rumuuj. Eh chupaam i suutz' re' re', jinaj i q'orik xb'aan, je' wili i xuq'or chaloq: Re' wili i Wak'uun q'e' nuk'axam. Aha' wilik i naa ruq'orom i reh, re' taq chab'iraj, inki. 8Eh noq xkib'iraj i q'orik re' re', jumehq'iil xitz'ehtanik reje chi kijunsuut, ma' awach ta chik jino'q i tokoom xkilow wach ar, ach wo' re' Jesús wilik kuuk' ar. 9Noq qajik inki a'n cho chinaah i yuuq' re' re', re' Jesús je' wili xuq'or keh i raj tahqaneel: Maa awach taq eh aq'or taq i xawilow, kore' taq naa aq'orom na' kinwuktoq chi k'achlik nuwach i hin, inki. 10Ruum i xq'orarik keh re' re', xkimol pan kánima i xponik kilow, ro'q ta k'ahchi' wo' naq kipahqaam chikiwach nik' wach noq wilik i wuktik chaloq chi k'achlik wachiis. 11Eh re' taqe raj tahqaneel i Jesús xkipahqaaj reh chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq inkiq'or i kik'uhtanik ree k'uhb'aal chi peet i Elías naa ruk'uliik chuwach i Cristo? inki. 12Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Korik q'orooj chaloq chi re' Elías peet naa ruk'uliik, chi re' reh naa rutuswiik wach taqe i naa rub'anam i Dios. Eh chupaam i santo laj huuj tz'ihb'amaj wo' chaloq chi re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, naa nuk'ulum i ti' k'axik, eh chi naa rixowjiik nuwach. 13Eh i nuq'or taq aweh chi re' Elías xk'ulik chik, xkian reh iraaj ma' raaj b'anarik, je' rukab' i q'orooj cho chi riij pan santo laj huuj, inki. 14Eh noq xi sutinik chaloq i Jesús i wilkeeb' wii' i ruk'u'liil i raj tahqaneel, sutimaj kiij chi ruk'ihaal tinamit noq xk'ulik taqe rureq, wilik taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal k'ahchi' i koq kiwech'um i raj tahqaneel. 15Eh noq xkilow reje wach i Jesús, chi kunchelaal xsahchik kik'ux, kajimam kiib' xiooj chuk'ulariik, xkiyeew rusuqkiil ruk'ux. 16Xu xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Chib'ih taq inawech'uj kuuk' i waj tahqaneel? inki keh. 17Eh jinaj i wilik chi kixilak i tinamit je' wili xuq'or ree Jesús: Aj Tijineel, re' hin xnuk'am cho chawach i wak'uun, ruum jinaj i ma' tob'laj uxlab'al wilik ruuk', meemrinaq ruum. 18Eh xa aha' inchoparik ruum i ma' tob'laj uxlab'al, inq'eb'arik wach ak'al, i nelik chaloq i puuh panchii', i ruqirich'eej naah i reeh, i ruchek' riib'. Ruum i re', xnuk'am chaloq chikiwach awaj tahqaneel, xa re' la' ma' xkian ta rehtesjiik, inki. 19Re' Jesús je' wili xuq'or keh: Re' taq i hat ma' tinimanik ta taq ¿Xti nik' aj wo' najtiil naa nub'anam taq awuuk'? Eh ¿nik' aj wo' najtiil taq naa kaat nukuyum? Chak'am taq cho weh re' ak'un re' re', inki. 20Eh xkik'am wo' reje ak'un chuwach i Jesús, noq xrilow wach i Jesús i ma' tob'laj uxlab'al, xuyeew nahool reh ak'un, xuq'eb' wach ak'al. Eh xutolej riib'wach ak'al, xelik chaloq i puuh panchii'. 21Eh re' Jesús xupahqaaj reh i rajaaw ak'un chi je' wili: ¿Jank'al i rutoq'aa' reh i yab'ilaal wili awak'uun? inki. Ko k'isiin noq rutoq'aam cho reh, inki noq chaq'wik. 22Re' ma' tob'laj uxlab'al k'ih pech i rukut pan q'aaq', panha' i wak'uun chi kantesb'al reh. Je' re' noq, wila' re' hat neena a'n rub'aan, chaketelaaj qawach, chak'achrisaj qeh, inki. 23Re' Jesús je' wili i xuq'or reh: ¿Chib'ih reet noq inaq'or chi mi neenub'an rub'aan? awach i ruye'em ruk'ux, chu'nchel i neenb'aan ruuk' inki. 24Xrib'iraj chi je' re' i rajaaw ak'un, kow xuq'or chi je' wili: Re' hin tinunimaj, chayeew ruman i rukowiil nuk'ux, inki ree Jesús. 25Noq xrilow i Jesús chi ma' k'isiin i tinamit kimolom kiib' xunaq i ma' tob'laj uxlab'al, je' wili xuq'or: Meem laj ma' tob'laj uxlab'al tz'ap xikin, re' hin i nuq'or aweh eleen ruuk' ak'un chi jumpech. Matokik chik ruuk', inki reh. 26Noq xrib'iraj chi je' re' i ma' tob'laj uxlab'al, xuk'er chii', xuyeew wo' chik nahool reh ak'un, xuq'eb' wach ak'al, jumehq'iil xelik ruuk' ak'un, xa je' chik kamnaq xukanaa'. Eh ma' k'isiin i xiq'orik reh chi xkimik chik. 27Chalik i Jesús xuchop chi q'ab' ak'un, xruksaj johtoq. Eh re' ak'un xpa'lojik johtoq. 28Noq xokik i Jesús pampaat, ar xpahqaljik reh kuum i raj tahqaneel chi rutkeel, chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq ma' xqa a'n ta rehteesjiik i hoj i ma' tob'laj uxlab'al re' re' ruuk' ak'un? inki taqe. 29Re' reh je' wili xuq'or: Re' ma' tob'laj uxlab'al re' ruuk' i wili ma' nee ta nelik xa chi je' wili, ko ruuk' la' tiij chi ma' b'anooj ta wi'k ha' i nelik, inki. 30Noq xelik reje ar i Jesús ruch'ihil taqe i raj tahqaneel, noq xik'ik ponoq Galilea, xraaj naq chi ma' ta awach xnab'inik reh chi wilik ar, 31ruum kok'ahchi' ruk'uhb'alem taqe i raj tahqaneel, je' wili xuq'or keh: Re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, naa kinkiq'asam pan kiq'ab' tinamit, eh naakiin kikansam, xa re' la', paroox q'iij naa wo' chik nuk'aach chaloq, inki. 32Eh re' i ruq'or i Jesús, xama' nkireq ta wo' chi riij i raj tahqaneel, eh ruum i kiyo'jiik, ma' nkipahqaaj ta reh. 33Eh noq xponik i Jesús Capernaum, ruch'ihil taqe i raj tahqaneel, xokik i koq pan jinaj i paat, ar xupahqaaj keh i chi je' wili: ¿Chib'aaj wo' jariik taq inawech'uj choo riij pamb'eeh? ki uchjik. 34Re' taqe raj tahqaneel ma' xichaq'wik taj, ruum k'ahchi' cho kiwech'um riij chikiwach pamb'eeh awach keh i q'e' wilik runimaal wach. 35Eh re' Jesús xutzunaa' riib', xuyuq'eej taqe ruuk' i kab'laj chi raj tahqaneel, je' wili xuq'or keh: Awach iraaj k'amaj b'eeh, inchol ruye'em riib' chi xam b'eeh, eh inchol wo' rutoob'eem taqe i ruk'ihaal, ki uchjik. 36Chalik i Jesús xuchop chi q'ab' jinaj i k'isa k'un, xuyeew pankiyejaal, xuq'ahcheej, eh je' wili xuq'or keh i raj tahqaneel: 37Awach ink'ulwik reh panub'ihnaal jino'q i k'isa k'un je' rukab' i wili, re' wo' hin kiruk'ul ruuk'. Eh awach ink'ulwik wee hin, ma' xata re' hin kiruk'ul ruuk', i ruk'ul la' wo' ruuk' xtaaq'anik cho weh, inki 38Eh re' i Juan je' wili xuq'or ree Jesús: Qaj Tijineel, re' hoj jinaj i winaq xqilow chi panab'ihnaal i resaj taqe i ma' tob'laj uxlab'al kuuk' i tinamit. Ruum chi ma' re' ta ruuk' i hoj, xqaq'il chub'an, inki. Eh re' Jesús je' wili xuq'or reh: 39Maaq'il taq chub'aan i re', ruum awach i neerub'an jino'q i ma' ilooj taj panub'ihnaal, re' re' ma' nee ta rutoq'aa' nub'ajariik. 40Awach i ma' rixowaaj ta qawach, re' reh i ruk'ul ruk'ux i k'ahchi'kooj. 41Eh xa awach pa' i neen ye'wik jino'q kulk taq ahaa', ruum chi hat taq i waj tahqaneel i naa rusihim taq ahaa', re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi re' reh naa ruk'ulum i rukooch, inki. 42Xa awach i neenq'eb'wik reh pamahk jino'q i nukok'taaq kinimanik weh, re' reh i ruk'ul naq chi reh chi nee ta nb'ak'arik chi ralaq jino'q i qamaam ab'aj ke'b'al neenkutarik paruchamiil palaw. 43Eh wila' re' aq'ab' inq'eb'wik aweh pamahk, chayok' iloq, ruum ma' xta reet chi ma' xta aq'ab' noq nee ti okik chupaam i juneliik k'acharik chuwach chi manlik wach aq'ab' noq netiokik chupaam i tojb'al mahk, re' i q'aaq' ma' jaruuj chik naa ruchuhpiik, 44aha' ma' naa ta rukimiik wii' i ruhahiil i ti'jolal, eh re' ma' jaruuj naa ruchuhpiik wii' i q'aaq'. 45Eh wila' re' aawooq inq'eb'wik aweh pamahk, chayok' iloq, ruum ma' xta reet chi ma' manlik ta wach aawooq noq nee ti okik chupaam i juneliik k'acharik chuwach chi manlik wach kab'chel aawooq noq nee tikutarik chupaam i tojb'al mahk, 46aha' ma' naa ta kikimiik wii' i ruhahiil i ti'jolal, eh re' i ma' jaruuj naa ruchuhpiik wii' i q'aaq'. 47Eh wila' re' i naq'awach inq'eb'wik aweh pamahk, chawesaj iloq, ruum ma' xta reet chi xa jinaj i naq'awach noq nee ti okik chupaam i runimaal rajaawriik i Dios chuwach chi wilik kab'chel i naq'awach noq nee tikutarik chupaam i tojb'al mahk, 48aha' ma' naa ta kikimiik wii' i ruhahiil i ti'jolal, eh re' ma' jaruuj naa ruchuhpiik wii' i q'aaq'. 49Chu'nchel i tinamit naa kinik'ib'jiik ruuk' q'aaq', eh chu'nchel i mayiij i naa ruk'atariik chuwach i Dios naa rukojariik ratz'amil. 50Re' aatz'aam ma' xta reet noq komajaa' inik'ik i ruki'toq'onkiil, eh wila' xik'ik i ruki'toq'onkiil, ma' xta chik kamaj. Je' wo' re' taq i hat, je'-oq wilik taq awatz'amil ti k'acharoq taq pansuqkiil k'uxliis, inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\