MATEO 10

1Re' Jesús xuyuq'eej taqe ruuk' i kab'laj chi raj tahqaneel, xuyeew kajawriik chi rehtesjiik i ma' tob'laj uxlab'al kuuk' i tinamit, chi kik'achreesjiik i xa reh reh wach i kiyab'ilaal, i xa reh reh wach i kiti'kiil. 2Re' taqe kab'laj chi raj tahqaneel, je' wili i kib'ihnaal: Re' peet, Simón eh Pedro i rukab' b'ih, eh re' ruchaaq', Andres i b'ih, re' i ki'ib' chi rak'uun i Zebedeo, Jacobo i b'ih i jinaj, eh re' i jinaj, Juan b'ih, 3eh re' Felipe, re' Bartolome, re' Tomas eh re' Mateo, re' naq inpahqanik tooj re' inkamanik ar Roma, eh re' i rak'uun i Alfeo, Santiago i b'ih, re' i Tadeo, 4eh re' Simón, i re' ruuk' taqe i aj Canaán, eh re' i Judas Iscariote, re' i xk'ayinik ree Jesús. 5Re' Jesús xutaq'aaj taqe reje i kab'laj chi raj tahqaneel chi k'uhb'alinik, je' wili kik'uhb'aljiik xub'an reje: Mat'ooj taq pankiyuq'ul i ma' re' ta taqe aj Israel, ni xata pan kitinamitaal i aj Samaria. 6Hiy la' taq kuuk' i aj Israel, re' taqe i je' sah cheel tentzun noq wilkeeb'. 7Eh aha' taq naa awik'iik ponoq, k'ahchi'-oq taq aq'orom chi re' runimaal rajaawriik i Dios wilik chik ayu' wach ak'al. 8Eh naa taq aak'achrisam taqe yowaab', taqe aj rax q'aah, naa taq awesam i ma' tob'laj uxlab'al kuuk' i tinamit naa taq awuksam taqe kamnaq chi k'achlik kiwach. Eh xa chi siih taq xak'ul awajaawriik, xa chi siih wo' chik taq naa aye'em. 9Noq naa taq awojiik, ma' naa ta taq ak'amam i oro, ni xata plata, ni xata tumiin re' ruuk' i q'an ch'ihch', 10ni xata achiim, ni xata aso' ajalb'aal, ni xata ruka'k'uuhl taq axijab', ni xata aakarote taq i naa ak'amam. Ruum re' kamanoom i ruk'ul chi naa ruye'ariik reh i ajwaal wach chi reh. 11Eh noq naa taq aponiik pan jino'q tinamit oon pan jino'q ab'iix, cha sik' taq ar jino'q i winaq xa atoob' wach ruk'ux. Ruuk' taq cha a'n apatal jarub' pa' q'iij taq nee ti wihik ar. 12Noq nee taq ti okik panrupaat, chayeew taq rusuqkiil ruk'ux. 13Wila' re' ehchan paat xraaj ruk'ulum i rusuqkiil k'uxliis re' re', cha kanaa' taq reh, eh wila' ma' xraaj ruk'ulum, maakanaa' taq reh. 14Wila' ma' xatkik'ul taq chaloq, eh wila' ma' xkaaj kib'iram taq i naa aq'orom, ti eloq taq reje chupaam i paat re' re' oon tinamit chapuh taq kahnoq i pooq panawooq. 15Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi na' ponoq ruq'ijil i q'ataj q'orik, xti xiik' wo' chik naah ti'kiil i tojb'al kimahk naakik'ulum i tinamit re' re' ma' xata je' rukab' i xuk'ul i tinamit Sodoma i Gomorra, inki Jesús. 16Re' hin naa taq kaat nutaq'aam reje chi je' taq hat tentzun chi kixilak taqe xojb'. Xa re' la', q'as-oq taq wach ak'ux je' rukab' i aaq', eh xa hat-oq wo' taq atoob' je' rukab' i paloma. 17Eh chawik'raaj taq awiib', ruum re' taqe tinamit naa taq kaat kiq'asam pan kiq'ab' q'atal q'orik, eh naa taq kaat kiq'ojib'eem chupaam taqe paat inlooq'jik wii' Dios. 18Eh ruum i nunimjiik, naa taq kaat kiq'asam pan kiq'ab' i wilik kajaawriik, pan kiq'ab' i reey. Chi je' re' naa taq aq'orom wib'iral kee keh, je' wo' keh i ma' re' ta taqe aj Israel. 19Eh noq naa taq kaat kiq'asam pan kiq'ab' taqe q'atal q'orik, mat qajik taq kapeew ruuk' chib'ih taq i naa aq'orom oon nik' wach taq naa aq'oriik, ruum re' Dios naa ruye'wiik taq chaq'oral. 20Eh chib'ih taq i naa aq'orom, ma' xata panak'ux taq naa ruchaliik re' la' i ruSantolaj Uxlab'al taq aaWaJaaw naa ruye'wiik taq chaq'oral. 21Eh re' taqe i aasb'ees naa kiq'asam pankimik i kichaaq'. Eh re' taqe i ajaab'ees naa kiq'asam pankimik i kak'uun. Eh re' taqe i ak'uunb'ees ixq'uunb'ees naakixowaam wach i kajaaw, eh naakiye'em pankimik. 22Eh ruum i nunimjiik, naa taq kixowaam awach chu'nchel i tinamit. Eh awach i xukuy ransil ixowaal korehtaal i rukimiik, re' re' naa ruko'ljiik. 23Noq nee taq inkixowaaj awach chupaam jino'q i tinamit, hiy taq pan tokoom tinamit. Ruum re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi xakomajaa' wo' taq inakohlaaj rub'ehjiik paam taqe tinamit wilkeeb' Israel noq naa nuk'uliik iloq ruka'peech i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq. 24Re' i xa tijen riib' ma' nee ta ruq'at wach i raj tijoom. Eh re' i xa móso ma' nee ta ruq'at wach i rupatroon. 25Re' xa tijen riib' manlik-oq reh chi neentijik ruum i raj tijoom. Eh re' móso manlik-oq reh wila' xureq chi riij iraaj i rupatroon. Eh wila' nkikoj chi Beelzebu i ehchan paat, ra'j naa chik re' taqe awach reh ma' holohik ta neekiq'orik chi riij, inki Jesús. 26Eh mat yo'jik taq chikiwach i tinamit, ruum ma' xtaj i neenb'aan chi q'eeqmaal chi ma' ta nee nelik wach saqum. Eh ma' xtaj i neenb'aan chi ke'lik chi ma' ta neeneht'aljik. 27Eh re' taq i nuq'or aweh i hin panke'lik, chi wachiil taq chik cha q'or i hat. Aha' wilik i nuq'or taq aweh chi q'eeqmaal, kow taq chik cha q'or chikiwach i tinamit. 28Matyo'jik taq chikiwach i nee kikansanik taq reh ati'jolal, eh re' taq awánima ma' nee ta nkikansaj. Re' la' taq i Dios chayohleej, re' i wilik rajaawriik chuye'ariik taq awánima ati'jolal pantojb'al mahk. 29Chakoj taq rehtaal chi re' kok' tz'ikin ma' re' ta nkiwii' chi ki'ib' i jinaj sentabo kik'ayjik wii', ma' jino'q keh ineekiqajik wach ak'al chi ma' ta nee ruyeew q'ab' taq aaWaJaaw wilik cho pan taxaaj. 30Eh re' taq i hat, ajlamaj nare' chi ju'junaal chu'nchel i rismaal taq anaah. 31Mat yo'jik taq, ruum re' taq i hat xiik' taq naah k'ihaal atz'aaq chikiwach i ruk'ihaal chi kok' tz'ikin, inki Jesús. 32Awach inq'orik reh chikiwach i tinamit chi re' hin kirunimaj, re' hin naa wo' nuq'orom reh i waJaaw wilik cho pan taxaaj chi re' reh korik chi xnimanik. 33Raaj awach i naa ruq'orom chikiwach i tinamit chi ma' re' tee hin kirunimaj, re' hin naa wo' nuq'orom reh i waJaaw wilik cho pan taxaaj chi re' reh ma' xnimanik taj, inki. 34Maacapaaj inche taq i hat chi xin chalik chuye'ariik i suq kiil k'uxliis chi kixilak i tinamit ayu' wach ak'al xin chalik la' chutikariik i peleto. 35Ruum i nunimjiik, re' ak'uunb'ees xchalik nukoj panixowaal ruuk' i rajaaw. Eh re' ixq'uunb'ees xchalik nukoj panixowaal ruuk' i rutuut. Eh re' ilib'jeel xchalik nukoj panixowaal ruuk' i rutuut i rub'ahiil. 36Eh re' ju'jun re' taqe awach keh wilik pankipaat naa rusutiniik chi ixowan kiwach. 37Eh awach i re' chik i rutuut rajaaw q'e' ruk'ax chi nuwach i hin ma' ruk'ul ta chi waj tahqaneel. Eh awach i re' chik i rak'uun rixq'uun q'e' ruk'ax chi nuwach i hin, ma' ruk'ul ta chi waj tahqaneel. 38Awach i ma' rukuy ta ruk'amariik i rukuruus, ma' kirutahqeej taj, ma' ruk'ul ta chi waj tahqaneel. 39Eh awach i ruko'leej riij i ruk'achariik ayu', naa ruq'eb'em i juneliik k'acharik. Eh awach i ruq'eb' i ruk'achariik ayu' ruum i nunimjiik i hin, re' re' naa rureqem i juneliik k'acharik, inki Jesús. 40Awach neenk'ulwik taq aweh i hat, re' wo' hin neekiruk'ul ruuk'. Eh awach i neenk'ulwik wee hin, re' wo' xtaaq'anik cho weh i ruk'ul ruuk'. 41Awach i nee ruk'ul ruuk' jino'q jalal ruq'oral i Dios ruum chi rutaaq'aniik chaloq i Dios, je' wo' rukab' i rukooch i jalal ruq'oral i Dios naa ruk'ulum. Eh awach i neenk'ulwik reh jino'q korik wach ruk'ux ruum chi korik wach ruk'ux, je' wo' rukab' i rukooch i korik wach ruk'ux naa ruk'ulum. 42Xa awach pa' jino'q, atoob' ta xa jinaj kulk chi jot'ik neerusiij reh jino'q keh i nukok'taaq wili ruum chi waj tahqaneel i naa rusihim ruhaa', xti korik i nuq'or taq aweh chi naa ruk'ulum i rukooch chi riij i naa rub'anam, inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\