MATEO 11

1Eh noq xukohlaaj kik'uhb'aljiik taqe i kab'laj chi raj tahqaneel i Jesús, xelik reje ar xooj chi tijinik, eh xooj chuq'orariik i k'uhb'aal chupaam tinamit wilkeeb' chupaam i ye'aab' re' re'. 2Eh noq pantz'ilom chik wilik i Juan aj qasan ha', xponik rib'iral ruuk' chib'ih i k'ahchi' rub'anam i Cristo. Ruum i re', kiib' i raj tahqaneel xutaq'aaj chaloq chi rupahqaljiik reh i Jesús chi je' wili: 3¿Mi re' hat i Cristo, i k'ahchi' ruq'orariik chi naa ruk'uliik iloq, oon ko naa chik quy-eem jino'q tokoom? inki taqe reh. 4Chalik i Jesús je' wili kichaq'weesjiik xub'an: Hiy taq cha q'or reh i Juan i k'ahchi' taq awilom i k'ahchi' taq ab'iram. 5Chi re' taqe moywach ki-ilwik chik, re' taqe siik kib'ehik chik, re' taqe aj rax q'aah xik'achjik chik, re' taqe tz'ap xikin ki-ib'irinik chik, re' taqe kamnaq xi wuktik chaloq chi k'achlik kiwach, eh k'ahchi' ruq'orariik keh i neb'aa' i ak' k'uhb'aal reh i ko'lemb'al iib'. 6Atoob' reh awach i ma' inyoj ta ruk'ux chi nunimjiik ki uchjik ruum i Jesús. 7Noq xi sutinik reje i raj tahqaneel i Juan, re' Jesús xuq'or keh i tinamit wilkeeb' ar chib'ih rub'anam i Juan, je' wili xuq'or: ¿Chib'ih rub'anam i winaq xponik taq awilow chupaam i ye'aab' chiq yuuq'? ¿Mi xa je' kaxlan aaj k'ul inooj ruum teew? 8Wila' ma' re' re', ¿chaaj wo' jariik re' i xponik taq awilow wach, jino'q oon winaq xiik' naah holwochiil i ruso'? Re' taq i hat aweht'al taq chi re' taqe i kikojwik holohaq itz'ihy, chupaam taqe paat wilkeeb' wii' reey kiwihik. 9¿Chaaj wo' rub'anam re' i xponik taq awilow wach, jalal ruq'oral i Dios? Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi re' xponik taq awilow wach re' i Juan aj qasan ha', i q'e' nim rajaawriik chuwach jino'q jalal ruq'oral i Dios. 10Eh chi riij i Juan wili tz'ihb'amaj pan santo laj huuj, chi je' wili: Re' hin naa nutaq'aam awuuk' i waj taqareel, reh chi naa ayejaam awánima chuk'ulariik i QaJaaw, je' rukab' noq inyejeb'jik i rub'eeh i wilik chi ajaab'esil, inki. 11Xti korik i nuq'or taq aweh chi ma' jino'q keh i k'achareel ik'inaq taqe chaloq nim rajaawriik chuwach i Juan aj qasan ha'. Xa re' la', re' i q'e' k'isiin wach naa rokiik pa runimaal rajaawriik i Dios, re' reh xti q'e' nim rajaawriik chuwach i Juan. 12Xa re' wo' hoq i ruk'uliik chee Juan aj qasan ha' eh xa ko je' wo' yu'naak, re' runimaal rajaawriik i Dios k'ahchi' rik'iik pan k'axik. Eh re' taqe kow inki a'n kiib' inkaaj naq kisacham wach ruuk' kaansil. 13Chu'nchel i jalal ruq'oral i Dios, je' wo' najtir k'uhb'aal, xiq'orik cho chi riij i runimaal rajaawriik i Dios, eh kore' xooj eloq wach noq xtohq'ik cho ruq'orom i Juan. 14Wila' re' taq i hat inawaaj anab'eem, re' Juan aj qasan ha', re' wo' hoq i jalal ruq'oral i Dios, Elías rub'ihnaal, q'orooj cho rib'iral chi naa ruk'uliik iloq. 15Awach inkaaj kib'iram taqe q'orik wili, kib'iraj. 16Re' taqe tinamit wilkeeb' yu'naak naa nujalwachem kuuk' i kok' ak'un inkimol kiib' chi k'o'nik pantaq k'aayb'al, eh kow inkiq'or chikiwach chi je' wili: 17Re' hoj xqaxulej taq aweh i tz'uuy suq i ruq'or, eh ma' xa a'n ta wo' taq asoon, eh xqatz'uyej taq aweh i tz'uuy intz'irik wach, eh ma' xat oq'ik ta wo' taq, inki taqe. 18Re' taq i hat, je' taq akab' taqe re', ruum re' Juan noq xawil taq chi ma' inwi'k i ma' nuk'ik taj je' taq wili xaq'or: Ma' tob'laj uxlab'al i wilik ruuk', tiki taq reh. 19Eh noq, xink'ulik i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq xawil taq chi kinwi'k kinuk'ik, q'e' inwi'k q'e' nuk'ik ramigo taqe aj mahk taqe i kipahqanik ree tooj inkamanik ar Roma, tiki taq weh. Xanaah re', re' i runa'ojb'al i Dios ink'utinik wo' naq wach chi korik ruuk' i nub'an, inki Jesús. 20Eh re' Jesús xutoq'aa' q'ilooj pantaq tinamit i xub'an wii' i ma' k'isiin i ma' ilooj taj, ruum re' taqe tinamit wilkeeb' ar ma' kiyot'om tee kik'ux chi riij i kimahk, eh ma' kinimam tee Dios je' wili xuq'or keh: 21Q'e' taq ti' i naa ak'ulum i hat taq aj Corazín, taq i hat aj Betsaida, ruum kuuk' taj i aj Tiro, i aj Sidón xb'aan taqe i ma' ilooj taj xb'aan taq chaxilak i hat, re' keh najtir naq chik inkinimaj i Dios, xkikoj naq chik q'as wach itz'ihy chikiij, xkikoj naq chik chaaj wach kinaah. 22Re' hin i nuq'or taq aweh chi na' ponoq i ruq'ijil i q'ataj q'orik, xiik' naah ti'kiil i tojb'al taq amahk naa ak'ulum i hat chuwach i tojb'al kimahk naakik'ulum i aj Tiro i aj Sidón. 23Eh re' taq i hat aj Capernaum, panak'ux taq i hat naa taq areqem wach i taxaaj ruum i runimaal taq awach. Pan kiye'aab' la' kamnaq taq naa aye'ariik, ruum pan tinamit Sodoma ta xb'aan taqe i ma' ilooj taj xb'aan taq chaxilak i hat, re' tinamit re' re' komajaa' naq insacharik wach yu'naak. 24Eh re' hin i nuq'or taq aweh chi na' ponoq i ruq'ijil i q'ataj q'orik, xiik' naah ti'kiil i tojb'al taq amahk naa ak'ulum i hat chuwach i xkik'ul i aj Sodoma, inki Jesús. 25Eh chupaam taqe q'iij re' re', je' wili xuq'or i Jesús: Hat waJaaw, ehchan reh i taxaaj, i wach ak'al, re' hin tinuloq'ej, ruum keh i xama' xta tii kina'ojb'al, xayeew cho chi naab'jik i korik, ma' xayeew ta cho keh chi naab'jik i aj na'ojb'al je' wo' keh i q'as wach kik'ux. 26Hoo', Jaaw, ma' xta reet i xa a'n chi je' re', ruum je' re' i xponik chawach, inki. 27Re' waJaaw ruq'asam panuq'ab' chu'nchel i xa chib'ih jariik i wilik. Re' hin, Ak'uunb'ees Dios, ma' jino'q i naab'inik nuwach chi korik, xa re' wo' hoq Ajaab'ees. Eh re' Ajaab'ees, ma' jino'q naab'inik wach, xa re' wo' hin Ak'uunb'ees, eh naa wo' runaab'jiik wach kuum awach aj eh inwaaj nuye'em chi naab'jik i hin. 28Kim taq wuuk' chawunchelaal i hat taq q'uhtinaq ruum akamaj, ruum taq aawihq re' hin nee taq tinuhi'lisaj. 29Eh chak'am taq naah i nuk'uhb'aal i nuq'or taq aweh i hin. Eh cha tijej taq aweh i nub'an i hin xa kinloch'ik, xa atoob' wach nuk'ux. Chi je' re', nee taq inareq ruhi'limb'aal awánima. 30Re' nuk'uhb'aal ma' k'axik ta chi b'anarik. Re' ihq i nuyeew taq cha naah ma' ahl taj, inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\