MATEO 12

1Eh chupaam q'iij re' re', re' Jesús pan jinaj hi'limb'al q'iij, noq xik'ik ponoq i tikooj wii' trigo. Eh re' taqe i raj tahqaneel xchalik kinuhmiik, xkisik' i wach i trigo, xkipotz' i riij, eh xkik'ux i koq inaq'wach. 2Noq xkilow chi je' re' i aj, fariseo, je' wili xkiq'or reh i Jesús: Chawilow taqe awaj tahqaneel k'ahchi' kianam i ma' ye'ooj ta q'ab' chi naa rub'aan pan hi'limb'al q'iij, inki taqe. 3Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: ¿Mi ma' awilom taq pan santo laj huuj re' i xub'an chaloq i David je' wo' taqe i ruch'ihil pan jinaj q'iij noq ma' inkikuy ta chik i kinuhmiik? 4Re' reh xokik chupaam i rupaat i Dios. Ar xuk'ux taqe i kaxlanwi'k, mayijimaj chuwach i Dios, re' i ma' ye'ooj ta q'ab' reh chi naa ruk'uxum, ni xata re' taqe i ruch'ihil naa naq kik'uxwik reh xa re' wo' naq taqe i k'amal kib'eeh aj tiij kik'uxwik reh. 5¿Mi ma' awilom taq re' i ruq'or i k'uhb'aal, re' i ruq'or wii' chi re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij kikamanik chupaam i rupaat i Dios ma' kihi'lik ta pantaq hi'limb'al q'iij, eh re' inki a'n re' re' ma' mahk taj? 6Re' hin i nuq'or taq aweh chi ayu' wilik jinaj q'e' nim rajaawriik chuwach i rupaat i Dios. 7Re' taq i hat majaa' taq inareq chi riij i q'orik i ruq'or chi je' wili: Re' hin re' i ketelinik wachiis inwaaj. Ma' nwaaj ta chi chikop taq i nee nayeew chi mayiij, inki. Wi ta nareq taq chi riij chib'ih i ruq'or, ma' nakoj ta naq taq kimahk i ma' xta kimahk. 8Eh re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, wilik wajaawriik chinaah i hi'limb'al q'iij, inki i Jesús. 9Chi riij i re', xelik reje ar i Jesús, xooj chupaam jinaj i paat inlooq'jik wii' Dios. 10Eh jinaj i winaq wilik ar siik i q'ab' juntar. Re' taqe i aj fariseo, xkaaj naq kireqem ru mahk i Jesús, xkipahqaaj reh chi je' wili: ¿Mi ruyeew q'ab' i k'uhb'aal chi neenk'achreesjik i yowaab' pan hi'limb'al q'iij? inki taqe. 11Eh re' Jesús je' wili i xuq'or keh: ¿Awach taq aweh i hat i wilik jino'q rutentzuun, eh neenq'ehb'ik panjul i rutentzuun pan hi'limb'al q'iij, mi ma' nee naq inooj resaj noq inaq'or taq i hat? 12Eh re' winaq k'ih tz'aaq chuwach jino'q i tentzun. Ruum aj re', i ruyee riib' chi neemb'aan otob'il reh i winaq pan hi'limb'al q'iij, i nuchjik. 13Eh re' Jesús je' wili xuq'or ree winaq siik i q'ab' juntar: Chayub' aq'ab', inki. Noq xuyub' i q'ab', xanoq wo' xk'achjik, je' chik rukab' i juntar xkahnik. 14Noq xkilow chi je' re' taqe i aj fariseo, xi elik reje rij paat, eh xtohq'ik kisik'im chi riij nik' wach rukanteesjiik naa kianam i Jesús. 15Noq xunab'eej i Jesús i k'ahchi' kiyejaam wach, xelik reje ar. Eh ma' k'isiin i tinamit xi tahqinik reje reh. Eh xuk'aachrisaj chu'nchel i wilik kiyab'ilaal. 16Eh xuq'or keh chi ma' awach ta eh naa kiq'orom awach i reh. 17Re' wili xb'aan, reh chi xooj eloq wach i ruq'orom chaloq i Isaías i jalal ruq'oral i Dios, chi je' wili: 18Re' wili i waj kamanoom nusik'im wach, q'e' nuk'ax, insuuqb'ik nuk'ux chi riij. Naa nuye'em Wuxlab'al chinaah, eh naa ruq'orom i rukorkiil wach i nuk'ux keh chu'nchel i tinamit. 19Re' reh ma' awach tee naa ruwech'um, ma' naa ta ruk'erem chii', eh ma' naa ta rib'irjiik i ruq'oral pantaq b'eeh. 20Re' reh naa rutoob'eem taqe i xa je' taqe paxeel kaxlan aaj, eh je' wo' taqe i je' taqe q'aaq' xa k'isiin intzub'ik rusib'eel. Xti korik la' chi re' reh naa ruk'amwiik chaloq i wihik parub'ehel. 21Eh ruuk' i reh, naakich'ikaam kik'ux i tinamit, eh re' i wilkeeb' cho chi chii' palaw k'achi' kuy-eem chi naa rojiik eloq wach i re', inki. 22Jinaj i winaq xkik'am reje ruuk' i Jesús, moywach, meem, wilik i ma' tob'laj uxlab'al ruuk'. Re' Jesús xuk'achrisaj i winaq re' re', xteh inaq'wach, eh xq'orik wo' hoq. 23Eh chu'nchel i tinamit, xsahchik kik'ux, je' wili i xkiq'or: ¿Mi ma' ta wo' re' i wili i riih rumaam i reey David? inki taqe. 24Eh noq xkib'iraj chi je' re' i aj fariseo, je' wili xkiq'or: Re' winaq wili ruuk' i ruwinqilal i Beelzebu, re' i k'amal kib'eeh i ma' tob'laj uxlab'al, i resaj taqe ma' tob'laj uxlab'al kuuk' i tinamit, inki taqe. 25Re' Jesús reht'al chik i k'ahchi' kikapaam je' wili i xuq'or keh: Wila' k'ih ch'uq elinaq jino'q i nimlaj tinamit jumehq'iil insahchik wach. Eh wila' k'ih ch'uq elinaq jino'q i k'isa tinamit, oon pan jino'q paat, re' taqe re' jumehq'iil insahchik kiwach. 26Je' re' noq, wila' re' aj Yahm i rukaaj reje i ruch aj yahm, xa re' wo' reh k'ahchi' rupletoheem riib'. Chi je' re', xama' najt ta wo' neen wihik rajaawriik. 27Eh re' taq i hat inaq'or taq chi re' hin ruuk' i rajaawriik i Beelzebu inwesaj i ma' tob'laj uxlab'al kuuk' i tinamit. ¿Raaj taq awaj tahqaneel i hat, aha' inchalik i kajaawriik chi rehtesjiik i ma' tob'laj uxlab'al? Re' wo' keh kik'uhtanik reh chi hat taq chukul q'orik. 28Re' hin, ruuk' i ruSantolaj Uxlab'al i Dios inwesaj i ma' tob'laj uxlab'al kuuk' i tinamit. Eh re' re' ink'uhtanik reh chi re' runimaal rajaawriik i Dios wilik taq chik panayejaal panaxilak. 29Chakoj taq rehtaal chi re' jino'q i winaq wilik ransil, ma' awach taj i neenokik parupaat chi ruq'uchariik chib'ih reh, chi ma' ta peet neenb'ak'arik wach. Xa re' wo' chi je' re' neenb'aan ruq'uchariik i chib'ih reh. 30Awach i ma' imponik ta chuwach i nub'an, i rixowaaj nuwach. Eh awach i ma' re' ta haa' chi wiij chumolariik i wach i nutik, xa q'eb'ooj i rub'an. 31Ruum aj re', i nuq'or taq aweh chi re' taqe i tinamit, neenkuyarik chu'nchel i kimahk ruum i Dios, je' wo' chu'nchel i yiib' wach q'orik inkiq'or. Raaj wila' xkib'aj i Santolaj Uxlab'al, ma' jaruuj naa rukuyariik i kimahk. 32Eh xa awach pa' ineeb'ajwik wee hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, neenkuyarik i ru mahk. Raaj awach ineenb'ajwik reh i Santolaj Uxlab'al, re' reh ma' naa ta rukuyariik i ru mahk chupaam i k'acharik wili, ni xata chupaam i junch'iht chik chi k'acharik, inki. 33Chakoj taq rehtaal chi re' chee' ma' xta ruyab'ilaal, ma' q'aah ta paam i ruwachuj. Eh wila' re' chee' wilik ruyab'ilaal, q'aah paam i ruwachuj. Je' re' noq re' chee', re' wach ink'uhtanik reh chib'ih rub'anam. 34Re' taq i hat, je' taq akab' i aaq' ma' holohik ta taq ana'ojb'al Je' re' noq, ma' holohik ta taq ti q'orik, ruum re' i ruq'or ruuk' chii' i ju'jun, paránima wilik chaloq. 35Eh re' atoob'laj winaq re' taqe holohik i ruq'or, ruum holohik wilik cho paránima. Eh re' yiib' wach runa'ojb'al re' taqe i yiib' wach i ruq'or, ruum re' yiib' wach wilik cho paránima. 36Re' hin i nuq'or taq aweh chi chu'nchel i q'orik xama' xta rutiq wach inkiq'or i tinamit, inkaaj ma' nkaaj naa kiq'asam chuwach i Dios na' chureq ruq'ijil i q'ataj q'orik, 37ruum ruuk' i chib'ih xaq'or chib'ih xa a'n, naa ruq'atam i q'orik cha naah i Dios. Eh ruuk' re', naa ruq'orom aweh mi ma' xta amahk oon wilik amahk, inki. 38Eh wilik taqe i aj fariseo, je' wo' taqe i kik'uhtanik ree najtir k'uhb'aal, xkiq'or ree Jesús chi je' wili: Hat aj Tijoom, inqaaj kaatqilom chub'anariik jino'q i ma' ilooj taj, inki taqe. 39Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' tinamit wili yiib' wach kina'ojb'al, ma' korik ta wach kik'ux, xa re' ma' ilooj taj inkipahqaaj. Xa re' la', ma' naa ta chik ruk'uhtjiik keh jino'q i ma' ilooj taj xb'aan cho ruuk' i Jonás jalal ruq'oral i Dios. 40Ruum nik' wach i xuk'ul i Jonás noq ixib' q'iij, ixib' aq'ab' xwihik cho chupaam i nimlaj kar, je' wo' re' i naa nuk'ulum i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, ixib' q'iij, ixib' aq'ab' naa numuhqiik panak'al. 41Eh paruq'ijil i q'ataj q'orik, re' taqe i aj Nínive naakipa'lojiik chaloq chi q'orariik chi wilik kimahk i tinamit wilkeeb' yu'naak. Ruum re' taqe i aj Nínive xkinimaj i Dios noq xq'orarik keh i k'uhb'aal ruum i Jonás. Re' i wilik ayu' yu'naak, q'e' nim rajaawriik chuwach i Jonás. 42Je' wo' ixoq xwihik cho chi reyil pansak'aaj ree reelb'aal q'iij naa wo' rupa'lojiik chaloq paruq'ijil i q'ataj q'orik naa ruq'orom chi wilik kimahk i tinamit. Ruum re' ixoq re' re' ko chi najt yuuq' xchalik noq xk'ulik rib'iraj i k'uhb'alinik xub'an i reey Salomón. Raaj i wilik ayu' yu'naak, q'e' nim rajaawriik chuwach i Salomón, inki Jesús. 43Eh noq i nelik i ma' tob'laj uxlab'al ruuk' i winaq, inooj pantaq chiq yuuq' chusik'ariik i ruye'aab' reh ruhi'lb'aal, eh i rilow chi ma' rureq ta ruye'aab', je' wili ruq'or: 44Naa wo' chik wojiik panupaat i xinelik cho wii', inki. Noq imponik wo' chik ruuk' i winaq, imponik rureq i ruye'aab' tehlik paam, mesooj paam, eh xoyimaj paam. 45Eh noq insutinik wo' chik reje i ma' tob'laj uxlab'al. Eh wuquub' chik chi ma' tob'laj uxlab'al i ruk'am reje chi riij, xiik' naah yib'kiil kiwach chuwach i reh kiokik chi patinik ruuk' i winaq. Eh re' winaq re' re', xiik' chik naah yib'kiil wach i runa'ojb'al chuwach i pampeet. Je' aj re' i naakik'ulum i tinamit wili yiib' wach i kina'ojb'al, inki Jesús. 46Eh xa ko k'ahchi'-oq wo' chi q'orik i Jesús kuuk' i tinamit, xooj k'oloq i rutuut ruch'ihil taqe i ruchaaq'. Ar xi kahnik rij paat, eh xa nkaaj naq chik kiq'o'reem i Jesús. 47Wilik xq'orik i koq reh i Jesús chi je' wili: Re' aatuut ruch'ihil taqe achaaq' wilkeeb' cho rij paat, tikaaj naq kaat kiq'o'reem, inki. 48Re' Jesús je' wili i xuq'or reh: ¿Awach i nutuut, eh awach taqe nuchaaq' noq inakapaaj i hat? inki reh. 49Eh re' Jesús xuk'uhtaaj taqe reje i raj tahqaneel ruuk' q'ab', je' wili xuq'or: Re' taqe wulu' jilow nutuut, eh jilow nuchaaq' noq wilkeeb', 50ruum xa awach pa' neemb'anik reh iraaj i waJaaw wilik cho pan taxaaj, re' reh jilow nuchaaq', jilow wanaab' jilow nutuut noq wilik, inki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\