MATEO 13

1Eh chupaam i q'iij re' re', xelik reje i Jesús pampaat, xooj rutzunaa' riib' chi chii' i palaw. 2Xrilow i Jesús chi ma' k'isa tinamit i xkimol kiib' chi junsuut, xjohtik pan barco, ar xutzunaa' cho riib'. Eh re' taqe tinamit xi kahnik chi chii' i palaw. 3Eh ma' k'isiin taqe i xa chib'ih jariik xuk'uhtaaj keh i tinamit ruuk' i jalwaach q'orik. Je' wili xuq'or keh: Jinaj i winaq xooj iwaal. 4Noq xutoq'aa' reje rupalem i rijaa' chupaam i rak'aal, wilik i rijaa' xiqajik pantaq b'eeh. Xi chalik i kok' tz'ikin, xkik'ux i ja' re' re'. 5Eh wilik i rijaa' xiqajik xilak taq ab'aj ma' piim ta wii' ak'al. Re' i ja' re' re' jumehq'iil xipoq' chaloq, ruum ma' cham ta paam ak'al xiqajik wii'. 6Xa re' la', noq xchalik i rutz'a'iil i q'iij chinaah, xi chiqik, ruum ma' xuk'am ta raa' chi korik. 7Wilik rijaa' xiqajik xilak taq raa' k'iix. Eh noq xik'ihik johtoq i k'iix, xub'aqrisaj taqe tik re' re'. 8Eh wilik i rijaa' xiqajik pan rax paam ak'al, eh xiwachinik chi korik. Wilik i jinaj siento chi naq'wach i xuyeew i ju'jun chi naq'wach i ja' wilik xkiyeew oxk'ahl, wilik xkiyeew lajeeb' ru ka'winaq chi naq'wach. 9Awach inkaaj kib'iram taqe wili, kib'iraj inki. 10Eh re' taqe raj tahqaneel i Jesús xkijil i koq kiib' ruuk', xkipahqaaj reh chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq panjalwaach q'orik inaq'o'reej taqe tinamit? inki taqe reh. 11Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Re' taq i hat xuyeew taq chik chaaweh chi naab'jik i Dios i ma' eht'alimaj ta naq chi riij i runimaal rajaawriik i reh. Eh re' tinamit ma' xye'arik ta keh chi naab'jik. 12Awach i rureq chi riij i rukorkiil xiik' chik naah i naa ruye'ariik reh chi naab'jik. Eh awach i xa k'isiin i rureq chi riij naa rehtesjiik chuwach nik' nimaal i reht'al. 13Ruum aj re' panjalwaach q'orik inuq'o'reej i tinamit wili, ruum k'ahchi' wo' naq kilom je' ma' nkilow inki a'n kiib' k'ahchi' wo' naq kib'iram, je' ma' nkib'iraj inki a'n kiib', eh xama' nkireq ta wo' chi riij. 14Eh kuuk' i tinamit wili, inooj eloq wach i ruq'orom chaloq i Isaías jalal ruq'oral i Dios, chi je' wili: Re' keh naa wo' naq kib'iram, xama' naa ta wo' kireqem chi riij, naa wo' naq kilom, xama' naa ta wo' kikojom rehtaal, 15ruum re' kánima tinamit wili xiik' naah kowiil, inkitz'ap i kixikin, ruum ma' nkaaj ta kib'iram, inkimutz' inaq'kiwach, ruum ma' nkaaj ta kilom. Je' re' inki a'n ruum ma' nkaaj ta kikojom rehtaal, eh ni xata nkaaj nuniimjiik, reh naq chi nee taqe nuko'leej, inki. 16Raaj taq i hat atoob' taq aweh, ruum k'ahchi' taq awilom ruuk' naq'awach, eh k'ahchi' taq ab'iram ruuk' axikin. 17Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi ma' k'isiin i jalal ruq'oral i Dios korik wach kik'ux xkaaj naq kilom i k'ahchi' taq awilom i hat, ma' xkilow taj. Eh xkaaj naq kib'iram i k'ahchi' taq ab'iram i hat ma' xkib'iraj taj, inki. 18Re' Jesús je' wili xuq'or: Chab'iraj taq chib'ih iraaj ruq'orom i jalwaach q'orik chi riij i aj iwaal: 19Re' taqe i ja' xiqajik pantaq b'eeh kijalwaach taqe ki-ib'irinik reh i k'uhb'aal chi riij i runimaal rajaawriik i Dios, eh ma' nkireq ta chi riij chib'ih raaj ruq'orom, inchalik i aj Yahm, i ruq'uch keh i k'uhb'aal i xye'arik naq pan kánima. 20Eh re' taqe i ja' xiqajik xilak taq ab'aj kijalwaach taqe i tinamit ki-ib'irinik reh i k'uhb'aal, eh xasuq suq chik kik'ux noq inkik'ul pan kánima. 21Eh ruum chi ma' nkimol ta pan kánima chi korik, ma' najt ta nkikuy runimjiik. Noq inchalik i pajarik, eh inchalik i ti' k'axik chikinaah ruum i rub'aan i ruq'or i k'uhb'aal, jumehq'iil inyoj kik'ux chi nimanik. 22Eh re' taqe i ja' xiqajik xilak taq k'iix kijalwaach taqe i ki-ib'irinik reh i k'uhb'aal. Xa re' la', chinaah chik i xa chib'ih jariik, chinaah chik i b'ehomal inkich'ikaa' i kik'ux. Re' taqe re' ineesanik reh i k'uhb'aal pan kánima, eh ma' inkamanik ta keh. 23Eh re' taqe i ja' xiqajik pan rax paam ak'al kijalwaach taqe i ki-ib'irinik reh i k'uhb'aal eh inkireq chi riij, inkik'am naah. Re' taqe re', je' kikab' i ja' jinaj siento oxk'ahl lajeeb' ru ka'winaq ixkiwachuj i ju'jun chi naq'wach, inki. 24Re' Jesús jinaj wo' chik i jalwaach q'orik xuq'or keh i raj tahqaneel chi je' wili: Re' runimaal rajaawriik i Dios je' rukab' i xub'an jinaj i winaq holohik laj i ja' i xutik parak'aal. 25Eh noq xiqajik chi wirik chu'nchel i móso, xokik chaloq inixowanik wach, xk'ulik rutik i yeb'ee wach ch'ahn xilak trigo xa re' wo' re' xk'ulik rub'an eh xooj. 26Eh noq xk'ihik johtoq i trigo, xponik i q'iij chi xutoq'aa' wachinik ar xk'utinik chi wilik i yeb'ee wach ch'ahn chi xilak. 27Noq xkilow chi je' re' i móso, xooj kiq'or reh i ehchan ree trigo chi je' wili: Jaaw, re' i ja' xatik pan awak'aal holohik i ja', eh ¿aha' xchalik yeb'ee wach ch'ahn wilik chi kixilak atrigo? inki taqe. 28Re' kipatroon je' wili xuq'or: Jino'q naa aj ixowaal xk'ulik tikwoq reh i yeb'ee wach ch'ahn re' re', inki. Re' taqe móso je' wili xkiq'or: Wila' nawaaj, nenooj qachuq i yeb'ee wach ch'ahn, inki taqe. 29Re' kipatroon je' wili xuq'or: Ma' chih taj, ruum paruchuqariik-oq chik inche yeb'ee wach ch'ahn, nee-oq taq inaachuq cho haa' i trigo. 30Chakanaa' pee taq chi junk'iih johtoq ruuk' i trigo kore' noq naa ruponiik i ruq'ijil i rusik'ariik i wach i trigo. Kora'j naa nuq'orom keh re' i numoso chi peet naakichuqum i yiib' wach ch'ahn, naakib'ak'am paam chi chuhtaal reh i ruk'atariik. Eh naakimolom i koq inaq'wach i trigo pamolb'al reh, inki, inki Jesús. 31Re' Jesús jinaj wo' chik i jalwaach q'orik xuq'or keh i raj tahqaneel chi je' wili: Re' runimaal rajaawriik i Dios je' rukab' i rub'an rija'eel i mostása i rutik parak'aal i winaq. 32Korik noq xa re' wo' mostása q'e' kok' taq naq'wach chuwach i xa chib'ih ija'eel. Xa re' la' noq ink'ihik xiik' naah chamiil, imponik chuwach taqe tik, imponik chi je' nimlaj chee'. Eh re' taqe kok' tz'ikin kirupinik pan taxaaj inkiyejaa' kisuuq' nah taq q'ab', inki. 33Eh jinaj wo' chik i jalwaach q'orik xq'orarik keh ruum i Jesús chi je' wili: Re' runimaal rajaawriik i Dios je' rukab' i rub'an i ch'amb'esb'al ruq'oril kaxlanwi'k noq re' ixoq i ruchop oxpaj-oq chi arina, i ruxilakeej ruuk', korehtaal i ruch'amb'isaj chu'nchel i q'oor, inki. 34Eh chu'nchel i wili panjalwaach q'orik xuq'or i Jesús keh i tinamit ma' xtaj i xuq'or keh chi ma' ta panjalwaach q'orik. 35Reh chi xooj eloq wach i ruq'orom chaloq i jalal ruq'oral i Dios chi je' wili: Re' hin naa nuq'oriik panjalwaach q'orik. Wilik i naa nuq'orom, re' i ma' eht'alimaj taj i rutz'uhkriik i wach ak'al, inki, inki Jesús. 36Eh re' Jesús xuch'aq taqe kahnoq i tinamit, xokik i koq pan jinaj paat. Re' taqe raj tahqaneel xkijil i koq kiib' ruuk', eh je' wili i xkiq'or reh: Inqaaj chi neenaq'or qeh chib'ih raaj ruq'orom i jalwaach q'orik chi riij i yeb'ee wach ch'ahn tikooj chupaam i ye'aab', inki taqe. 37Re' Jesús je' wili xuq'or keh: Re' i xtikwik reh i holohik laj i ja' nujalwaach i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq. 38Re' ye'aab' rujalwaach i wach ak'al. Eh re' holohik i ja' kijalwaach i wilkeeb' pa runimaal rajaawriik i Dios. Re' i yeb'ee wach ch'ahn kijalwaach i tinamit ehchalimaj taqe ruum i aj Yahm. 39Eh re' aj ixowaal xk'ulik tikwoq reh i yeb'ee wach ch'ahn rujalwaach i aj Yahm. Eh re' i rusik'ariik i wach i tik rujalwaach i rukuxiik wach i wach ak'al wili. Re' taqe móso i kimolwik reh i wach i tik kijalwaach taqe ánjel. 40Nik' wach imb'aan reh i yeb'ee wach ch'ahn noq inchuqarik, eh ink'atarik pan q'aaq', je' wo' re' na' sacharoq wach i wach ak'al wili. 41Re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, naa nutaq'aam taqe i nuánjel chumolariik kiwach, chi kehteesjiik pa runimaal rajaawriik i Dios taqe i kiminwik reh pamahk i tokoom, je' wo' i kib'anik reh i yiib' wach na'ojb'al. 42Re' taqe re', naakikutariik pa runimaal q'aaq' ar naa koq'iim, naakiqirich'eem naah i keeh. 43Eh re' taqe i korik wach kik'ux, xa je' chik rukab' i rusaqumaal i q'iij i kisaqumaal naa rub'anam pa runimaal rajaawriik i Dios re' i kaJaaw. Wila' nawaaj taq ab'iram taqe wili, chab'iraj taq, inki Jesús. 44Re' runimaal rajaawriik i Dios je' rukab' jino'q i xiik' naah k'ihaal tz'aaq muq'amaj pan jino'q ye'aab'. Eh awach neenreqwik reh nee wo' chik i rumuq'aa' ruka'peech. Ruum i rusuqkiil ruk'ux, neenooj ruk'ayej chu'nchel i chib'ih reh re' chik i ye'aab' re' re' neeruloq', inki Jesús. 45Re' runimaal rajaawriik i Dios je' rukab' jino'q i aj yakool sik'ij holohaq ab'aj i rub'an, re' ruuk' i perla inkiq'or reh. 46Noq re' aj yakool re' re' nee rureq jino'q i k'ih tz'aaq perla, neenooj ruk'ayej chu'nchel i chib'ih reh re' chik i perla re' re' neeruloq', inki. 47Re' runimaal rajaawriik i Dios je' rukab' i rub'an i ya'l chopb'al kar noq inkutarik qohoq pan palaw, xa chib'ih kariil i rumol cho wach. 48Eh noq i nujik i ya'l, re' taqe aj karineel inkiqerej cho chi chii' palaw. Ar inkitzunaa' kiib' chuchihariik wach i kar. Re' taqe kik'uxarik, inkimol pantaq chakach, re' ma' kik'uxarik taj, inkiq'eb' reje. 49Je' re' i naa rub'aan kuuk' i tinamit noq naa rusachariik wach i wach ak'al wili: Naa kichaliik taqe ánjel, naa ruk'uliik kichihim i korik wach kik'ux chi kixilak i yiib' wach kina'ojb'al. 50Re' taqe yiib' wach kina'ojb'al naakikutariik pa runimaal q'aaq' ar naa koq'iim eh naakiqirich'eem naah i keeh, inki Jesús. 51Re' Jesús xupahqaaj keh i raj tahqaneel chi je' wili: ¿Mi nareq aj wo' taq chi riij chu'nchel i wili? inki. Hoo', Jaaw, inqareq chi riij, inki taqe. 52Re' i Jesús je' wili i xuq'or keh i raj tahqaneel: Jino'q ink'uhtanik ree k'uhb'aal i rutijej riib' ruuk' i runimaal rajaawriik i Dios, i rureq chi je' rukab' jino'q i ehchan paat inchol rehtesjiik iloq i ak', ik'aal wach chi xilak taqe i chib'ih reh, inki. 53Noq xukohlaaj ruq'orariik taqe jalwaach q'orik wili i Jesús, xelik reje ar, 54eh xponik parutinamiit. Ar xutoq'aa' k'uhb'alinik chupaam i paat inlooq'jik wii' Dios. Eh re' taqe tinamit xsahchik kik'ux ruum i k'uhb'alinik xub'an, je' wili i xkiq'or: ¿Aha' xutijej i na'ojb'al reht'al i winaq wili nik' wach noq i ruk'uhtaaj taqe i ma' ilooj taj wili? 55Re' winaq wili rak'uun i aj sehk, eh re' rutuut, María rub'ihnaal. Re' i winaq wili, ras i Jacobo, ras i José, ras i Simón eh ras Judas. 56Eh re' taqe ranaab' ayu' patim taqe chi qaxilak. Eh ¿Nik' wach noq reht'al chu'nchel i na'ojb'al wili? inki taqe. 57Ruum i re', ma' xkaaj ta kinimam i Jesús. Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Xti korik noq re' jino'q i jalal ruq'oral i Dios xa aha' inye'arik ruloq'il, eh parutinamiit parupaat ma' ajwaal ta wach, ki uchjik. 58Re' Jesús ma' q'e' ta k'ih i ma' ilooj taj xub'an ar, ruum re' taqe tinamit ma' xkinimaj taj i Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\