MATEO 15

1Eh wilik taqe aj fariseo, je' wo' taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal, xi chalik Jerusaleem, xkijil i koq kiib' ruuk' i Jesús, xkipahqaaj reh chi je' wili: 2¿Chib'ih reet taqe awaj tahqaneel noq ma' nkian taj i kiq'orom kahnoq i qamaam qati't? Re' keh ma' nkitz'aj taj i kiq'ab' noq inki a'n kiwa', inki taqe. 3Re' reh je' wili xuq'or keh: Raaj taq i hat, ¿Chib'ih reet noq ma' na a'n taq i ruq'or i ruk'uhb'aal i Dios ruum i rub'anariik taq ana'ojb'al atijem taq chaloq? 4Re' Dios je' wili i ruq'orom chaloq: Chak'ax aatuut awajaaw, eh. Awach i neerub'aj i rutuut rajaaw, naa ruye'ariik pan ti'laj kimik, inki. 5Eh re' taq i hat inaq'or taq chi nee ruyee riib' chi neeruq'or i winaq reh i rutuut rajaaw chi je' wili: Ma' ruyee ta riib' chi neetinutoob'eej, ruum chu'nchel i chib'ih jariik wilik weh nuq'asam chik chi mayiij chuwach i Dios, inko'q. 6Eh inaq'or taq chi awach nee nq'orik reh i je' re', ma' ruman ta chik chi nee rutoob'eej i rutuut rajaaw. Ruum i re', ma' na a'n ta taq i ruq'or i ruk'uhb'aal i Dios ruum i rub'anariik taq ana'ojb'al atijem taq chaloq. 7Re' taq i hat, xak'ul taq i na a'n awach, xti korik i ruq'orom taq cho chawiij i Isaías i jalal ruq'oral i Dios, chi je' wili: 8Re' taqe tinamit wili xa chi kichii' kinkiloq'ej, eh re' kánima najt wilik wuuk'. 9Xa ma' xta rutiq chi kinkiloq'ej, ruum re' k'uhb'aal inkik'uhtaaj xa ruk'uhb'aal winaq, inki, inki Jesús. 10Re' Jesús xuyuq'eej ruuk' i tinamit, je' wili xuq'or keh: Chab'iraj taq, chareq taq chi riij i naa nuq'orom: 11Ma' re' taj inokik panchii' i winaq inch'uwa'risanik wach i ránima re' la' i nelik cho panchii' inch'uwa'risanik wach i ránima, inki. 12Eh re' taqe raj tahqaneel i Jesús xkijil i koq kiib' ruuk', je' wili xkiq'or reh: ¿Mi xanab'eej chi xyoj kik'ux taqe aj fariseo ruum taqe xaq'or? inki taqe. Eh re' Jesús je' wili xuq'or: 13Re' keh naakik'ulum keh je' rukab' i naa ruk'ulum na' chuqaroq haa' i raa' i xa chib'ih jariik chi tik ma' re' ta rutikooj i waJaaw wilik cho pan taxaaj. 14Chakanaa' taq, ruum re' keh k'amal kib'eeh taqe i kuch moywach Wila' re' i moywach xuk'am rub'eeh i ruch moywach kikab'cheel nee kiooj q'ehb'oq panjul, inki. 15Re' Pedro je' wili xuq'or reh i Jesús: Inqaaj chi nee nach'ob' rub'ehel qeh chib'ih iraaj ruq'orom taqe xaq'or, inki. 16Re' Jesús je' wili i chaq'wik xub'an: ¿Mi xakomajaa' wo' taq inareq chi riij re' hat? 17¿Mi ma' nareq taq chi riij re' chi chu'nchel inokik pan chi'is, pan pamis inooj qohoq, eh chi riij i re', inooj wo' chik sa'joq? 18Eh re' i nelik cho panchii' i winaq, paránima i nelik chaloq, eh re' re' inch'uwarisanik i ránima, 19ruum pan ánima i nelik chaloq taqe wili: Ma' holohik ta laj kapeew, kaansanik iib', ch'aqaj wach kaxáro, k'oyomal, i leq', chukuj q'orik, tz'aqaj wach k'utaaj. 20Re' taqe re' ra'j korik re', chi re' re' inch'uwarisanik wach i ránima. Eh re' wi'k imb'aan chi ma' tz'ajooj taj i q'ab'iis, ma' ruch'uwa'risaj ta wach i ránima i winaq inki Jesús. 21Eh re' Jesús xelik reje ar, paruyuq'ul chik i Tiro, paruyuq'ul chik i Sidón xooj. 22Chupaam i ye'aab' re' re', patim jinaj ixoq, aj Canaán k'erik chii' je' wili i xuq'or reh i Jesús: Jaaw, hat riih rumaam i reey David, chaketelaaj nuwach Chak'achrisaj weh i wixq'uun k'ahchi' rik'iik chi ti' ruum i ma' tob'laj uxlab'al wilik ruuk', inki. 23Re' Jesús ma' chaq'wik taj. Eh re' taqe i raj tahqaneel xkijil i koq kiib' ruuk', xkipahqaaj otob'il reh i Jesús je' wili i xkiq'or reh: Chataq'aaj reje ixoq re' re' q'e' ch'i'k i ruq'or cho chiqiij, inki taqe. 24Eh re' Jesús je' wili i xuq'or: Re' hin xirutaq'aaj chaloq i Dios xa kuuk' taqe aj Israel, i je' sah cheel tentzun noq wilkeeb', inki. 25Eh re' ixoq toq' toq' xujil i koq riib' ruuk' i Jesús, xuxuk'aa' riib' chuwach, je' wili xuq'or reh: Jaaw, cha a'n otob'il weh, inki wo' chik reh. 26Re' Jesús je' wili i xuq'or: Ma' ruyee ta riib' chi neenqaq'uch i ki kaxlanwi'k taqe ak'uunb'ees, eh keh ta chik i tz'i' neenye'arik, inki. 27Re' ixoq, je' wili i xuq'or ree Jesús: Jaaw, korik i xaq'or. Re' taqe tz'i' inkik'ux nare' wo' i keh i ruxeer i kaxlanwi'k i ruq'eb' chee kikoo' nah méxa, inki. 28Eh re' i Jesús, je' wili xuq'or: Ixoq, re' hat xti achopom ak'ux chi nunimjiik. Ruum i re', naa nub'anam otob'il aweh je' rukab' inawaaj, inki. Eh xa chupaam wo' jumehq' re' re' xk'achjik i rixq'uun ixoq. 29Eh re' Jesús xelik reje chupaam i ye'aab' re' re', xik'ik ponoq chi chii' i k'isa palaw wilik paruyuq'ul i Galilea. Eh jumehq'iil xjohtik chinaah yuuq' ar xutzunaa' cho riib'. 30Ma' k'isiin i tinamit xkimol kiib' ruuk'. Xkik'am reje i kiyowaab'. Wilik taqe moywach, siik, tuproq, tupq'ab', meem. Eh ma' k'isiin taqe i xa reh reh wach kiyab'ilaal xkik'am reje chuwach i Jesús, eh xuk'achrisaj taqe. 31Re' i tinamit xsahchik kik'ux noq xkilow chi re' taqe meem kiq'orik chik, re' taqe tuproq tupq'ab' xik'achjik, re' taqe siik kib'ehik chik, eh re' taqe moywach ki ilwik chik. Ruum i re' xkiyeew ruloq'il i Dios, re' i ki Dios i aj Israel. 32Re' Jesús xuyuq'eej taqe ruuk' i raj tahqaneel, je' wili xuq'or keh: Re' hin q'e' nuketelaaj kiwach i tinamit wili, ruum ixib' chik q'iij kokiik wuuk' ayu', eh ma' xta kiwa'. Re' hin ma' nwaaj ta nutaq'aam taqe reje chi ma' kianam ta kiwa', ruum nee-oq kiq'ehb'ik pamb'eeh ruum kinuhmiik, inki. 33Eh re' taqe raj tahqaneel je' wili i xkiq'or: Ayu' ma' xta patineel ma' aha' ta neenqak'am cho kiwa' taqe i ruk'ihaal tinamit wili, inki taqe. 34Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: ¿Jarub' taq i kaxlanwi'k wilik awuuk' i hat? inki. Re' keh je' wili i xkiq'or: Xa wuquub' wo' tii chi kaxlanwi'k eh kiib' ixib' i kok' kar wilik quuk', inki taqe. 35Chi riij i re', re' Jesús xuq'or keh i tinamit chi kitzunaa' qohoq kiib' wach ak'al. 36Eh xuchop i wuquub' chi kaxlanwi'k je' wo' kok' kar, xut'iosej johtoq ree Dios. Eh xuch'uy taqe kaxlanwi'k je' wo' taqe kok' kar, xuyeew keh i raj tahqaneel, re' chik i keh xipuhkanik keh i tinamit. 37Chu'nchel i tinamit wilkeeb' ar xkian kiwa', korehtaal xinujik chi korik. Eh ko wuquub' chik i chakach xkinujisaj chi ruxeer kaxlanwi'k chi ruxeer kar, re' i xqohxanik. 38Re' taqe xkian kiwa' wilkeeb' naa kijib'-oq miil chi winaq, chi ma' ajlamaj ta haa' taqe ixoq ni xata re' taqe kok' ha'lak'un. 39Chi riij i re', re' Jesús xuch'aq taqe kahnoq i ruk'ihaal tinamit, xjohtik reje pan barco, xooj paruyuq'ul i Magdala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\