MATEO 18

1Chupaam i q'iij re' re', xkijil i koq kiib' i raj tahqaneel ruuk' i Jesús, je' wili xkiq'or reh: ¿Awach i q'e' naa ruye'ariik runimaal wach pa runimaal rajaawriik i Dios? inki taqe. 2Chalik i Jesús xuyuq'eej ruuk' jinaj i k'isaak'un, xuyeew pankiyejaal, 3je' wili i xuq'or: Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh, wila' ma' xajal taq wach ana'ojb'al, wi ma' xa a'n taq chi je' rukab' i k'isa k'un wili, ma' jaruuj taq naa awokiik pa runimaal rajaawriik i Dios. 4Re' i q'e' naa ruye'ariik runimaal wach pa runimaal rajaawriik i Dios, re' i naa ruloch'om riib', eh neerub'an chi je' rukab' i k'isa k'un wili. 5Eh awach i ruk'ul ruuk' panub'ihnaal jino'q i k'isa k'un je' rukab' i wili, re' wo' hin kiruk'ul ruuk', inki. 6Xa awach i neenq'eb'wik reh pamahk jino'q i nukok'taaq kinimanik weh i ruk'ul naq chi neenb'ak'arik chi ralaq jino'q qamaam ab'aj ke'b'al, eh neenkutarik paruchamiil i palaw. 7Eh q'e' ti' chi reh i tinamit wach ak'al chi neenq'ehb'ik pamahk. Re' xa chib'ih jariik inq'eb'wik pamahk, xanaa wo' ruwihiik xa re' la', xiik' naah ti'kiil i naa ruk'ulum awach inq'eb'wik keh pamahk i tokoom. 8Ruum aj re', wila' re' jino'q aawooq oon jino'q aq'ab' inq'eb'wik aweh pamahk, chayok' iloq, chaq'eb' reje wulu' ruum ma' xta reet chi xa jinaj aawooq xa jinaj aq'ab' noq netiokik chupaam i juneliik k'acharik chuwach chi wilik kab'chel aawooq kab'chel aq'ab' noq nee tikutarik pan q'aaq' chi juneliik. 9Eh wila' re' jino'q i naq'awach inq'eb'wik aweh pamahk, chawesaj iloq, chaq'eb' reje wulu' ruum ma' xta reet chi xa jinaj i naq'awach noq nee ti okik chupaam i juneliik k'acharik chuwach chi wilik kab'chel i naq'awach noq nee tikutarik pan q'aaq', inki. 10Maawixowaaj taq kiwach i nukok'taaq wili, ruum re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi re' i ki ánjel incha'jinik keh juneliik wilkeeb' i koq chuwach i waJaaw wilik cho pan taxaaj. 11Re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq xin chalik chi kiko'ljiik taqe q'ehb'inaq pankimahk. 12¿Chib'ih taq inaq'or i hat chi riij i wili? Qaq'or chi re' jino'q winaq wilik jino'q siento rutentzuun, eh neensahchik jino'q chuwach. ¿Mi ma' nee naq i rukanaa' kahnoq panch'ahn i ach jinaj ma' siento eh nenooj chusik'ariik i rutentzuun jinaj? 13Eh wila' xureq chaloq i jinaj chi tentzun re' re', re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi ma' k'isiin ta neensuuqb'ik ruk'ux chi riij i jinaj re' re' chikiwach taqe i ach jinaj ma' siento ma' sahchinaq ta taqe. 14Je' wo' re' i rub'an taq aaWaJaaw i hat wilik cho pan taxaaj ma' raaj ta chi neensahchik jino'q keh i nukok'taaq wili, inki. 15Wila' xmahkunik chawach aahermano, cha a'n ak'utaaj ruuk' chi rutkeel, cha q'or reh chib'ih xmahkunik wii'. Eh wi xatrunimaj, iraaj ruq'orom chi xak'am wo' taq chik awiib' pansuqkiil k'uxliis ruuk'. 16Eh wila' ma' xatrunimaj cha wutkeel, chayuq'eej chawiij jino'q oon ki'ib'-oq i hermano, reh chi ruuk' i kiq'oral i ki'ib' oon ixib', neen korjik chib'ih taq i k'ahchi' ayejaam wach. 17Eh wila' ma' xunimaj taqe re', cha q'or keh i komoon aj nimaneel. Eh wila' ma' xunimaj wo' taqe re', inchol akojom chi je' rukab' i ma' nimanik ta ree Dios, oon je' rukab' i aj pahqan tooj. 18Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi re' i naa taq aye'em q'ab' i hat chi naa rub'aan ayu' wach ak'al, naa wo' rub'aan pan taxaaj. Eh re' i ma' naa ta taq aye'em q'ab' i hat chi naa rub'aan ayu' wach ak'al, ma' naa ta wo' rub'aan pan taxaaj. 19Eh i nuq'or taq aweh i wili: Wila' wilik taq kiib'-oq aweh i hat ayu' wach ak'al i neenkian jinaj wach kik'ux chupahqaljiik pan kitiij i xa chib'ih jariik inkaaj kipahqaam, re' QaJaaw wilik cho pan taxaaj nee wo' ruyeew cho keh. 20Ruum xa aha' pa' kimolom kiib' panub'ihnaal ki'ib' oon ixib'-oq, re' hin wilkiin pankiyejaal pan kixilak, inki Jesús. 21Eh re' Pedro xooj rupahqaaj ree Jesús chi je' wili: Jaaw, ¿jarpech aj wo' naa nukuyum ru mahk i nuhermano wila' xmahkunik chi nuwach? ¿Mi manlik ruuk' i wuquub' pech neenukuy ru mahk? inki. 22Eh re' Jesús je' wili chaq'wik xub'an: Re' hin i nuq'or aweh chi ma' xata wuquub' pech lajeeb' la' rukajwinaq pech chi wuquub' pech naa akuyum ru mahk aahermano, i nuchjik. 23Ruum aj re', re' runimaal rajaawriik i Dios je' rukab' i xub'an jinaj i reey, xraaj naq rub'irim riij i kik'aas taqe rumoso. 24Eh noq k'ahchi' naq rutoq'aam rub'irariik riij i kik'aas taqe rumoso, jinaj i xooj kipab'aa' chuwach, xiik' naah k'ihaal i ruk'aas ruuk'. 25Ruum chi ma' xta rutumiin i móso re' re' tojb'al ree ruk'aas, re' reey xutaq'aaj ruq'orariik chi k'ayjoq pankowlaj kamanik i aj k'aas, je' wo' rehk'een, taqe i rak'uun rixq'uun, chi k'ayjoq i chib'ih reh, reh chi nee rutoj i ruk'aas. 26Xrib'iraj chi je' re' i móso wilik ruk'aas, xuxuk'aa' riib' chuwach i reey, xupahqaaj rukuyb'al reh, je' wili xuq'or: Jaaw, cha kuy pee chik k'isinoq numahk. Re' hin xanaa wo' nutojom aweh chu'nchel i nuk'aas, inki. 27Eh re' reey xuketelaaj wo' wach i aj k'aas, eh rukuyum-oq chik ru mahk ruuk' i ruk'aas, xroq'taaj reje. 28Eh noq x-oq'teesjik reje i móso re' re', xuk'ul jinaj i ruch móso wilik k'isiin ruk'aas ruuk' xuchop chi ralaq, xtohq'ik rub'iyim, je' wili xuq'or reh: Chatoj weh aak'aas, inki. 29Eh re' ruch móso xuxuk'aa' riib' chuwach, xupahqaaj rukuyb'al reh, je' wili xuq'or: Chakuy pee chik k'isinoq numahk. Re' hin xanaa wo' nutojom aweh chu'nchel i nuk'aas i nuchjik. 30Eh re' reh ma' xukuy ta k'isinoq ru mahk i ruch móso xutaq'aaj la' pantz'ilom, re' xraaj i reh chi korehtaal intojarik reh i k'aas. 31Re' xub'an reh i ruch móso i winaq re' re', q'e' ti' xkik'raaj i móso junch'uq. Ruum i re', xooj kiq'or reh i reey chu'nchel chib'ih i xk'ularik. 32Eh re' reey xutaq'aaj ruk'amariik i ma' xkuywik ta mahk re' re', je' wili xuq'or reh: Re' hat yiib' wach ana'ojb'al. Re' hin xnukuy amahk ruuk' chu'nchel aak'aas wilik naq wuuk', ruum xapahqaaj kuyb'al amahk weh. 33Je' wo' naq re' i xa a'n i hat, xaketelaaj wo' naq wach awuch móso je' rukab' noq xnuketelaaj awach i hin, i nuchjik. 34Eh re' reey ma' k'isiin ta xchalik ruk'aah chinaah, xuq'or chi b'anroq ti' k'axik reh korehtaal neerutoj chu'nchel i ruk'aas. 35Je' wo' re' i naa rub'anam taq awuuk' i hat i waJaaw wilik cho pan taxaaj wila' ma' nakuy taq ru mahk chu'nchel ak'ux aahermano cha ju'junaal, inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\