MATEO 21

1Noq ach k'isiin ma' mponik Jerusaleem i Jesús ruch'ihil taqe raj tahqaneel, xi ponik Betfagé, re' wilik chucheel i yuuq', olivo. Noq ar chik wilkeeb' xutaq'aaj taqe reje ki'ib' keh i raj tahqaneel. 2Je' wili xuq'or keh: Hiy taq panab'iix wilkeeb' wii' patineel, wilik reje chi qawach. Ar taq neenareq chi b'ak'lik jinaj ati't b'uurux ruch'ihil k'isa rak'uun. Chachej taq chaloq, eh kab'chel taq nee nak'am cho weh. 3Eh wila' awach xpahqanik taq aweh chi chib'ih kamaj taq aweh, reh i QaJaaw naa rukamaniik kab'chel, eh naa wo' chik rutaq'aam chaaweh, tiko'q taq reh, inki Jesús. 4Re' wili xb'aan, reh chi xooj eloq wach i ruq'orom chaloq i jalal ruq'oral i Dios, chi je' wili: 5Chaq'or keh i rutinamiit wilkeeb' Sión chi je' wili: Re' taq aaReey chalik reh taq awuuk', xa ch'ub'ik wach ruk'ux ihqamaj ruum i k'isa b'uurux, rak'uun jinaj ati't b'uurux aj ihqoom, inki. 6Re' ki'ib' chi raj tahqaneel i Jesús xiooj wo' hoq, xponik kian i xq'orarik reje keh ruum i Jesús, 7xkik'am wo' chaloq ati't b'uurux ruch'ihil i k'isa rak'uun. Eh xkikoj i kib'urb'aal chi jurub' i k'isa b'uurux, eh xjohtik i Jesús chi riij. 8Eh ma' k'isa tinamit i wilkeeb' ar. Wilik xkihe' wach i kib'urb'aal pamb'eeh i xik'ik wii' i Jesús. Eh wilik wo' i xkiyok' i xaq chee', eh xkiyeew pamb'eeh. 9Re' i tinamit peet chuwach i Jesús, taqe xam chi riij, k'erik kichii' chuq'orariik chi je' wili: Xti wilik ruloq'il i riih rumaam i reey David wilik runimaal wach i xk'u'loq parub'ihnaal i QaJaaw Chu'nchel ta naq neen ye'wik ruloq'il i Dios wilik cho pan taxaaj, inki taqe. 10Noq xokik i Jesús ar Jerusaleem, chu'nchel i tinamit wilkeeb' ar xkitukej kiib', eh wilik i xkipahqaaj chikiwach chi je' wili: ¿Awach aj wo' wili? inki taqe. 11Eh re' tinamit je' wili chaq'wik xkian: Re' wili, re' i jalal ruq'oral i Dios, Jesús rub'ihnaal, aj Nazaret i wilik paruyuq'ul i Galilea, inki taqe. 12Noq xokik i Jesús chi chii' i rupaat i QaJaaw, xresaj taqe cho riij paat i aj k'aay je' wo' taqe i loq'ool. Eh xuk'ahwaaj taqe reje wulu' i kiméxa i kich'aqwik wach tumiin. Xuk'ahwaaj wo' reje wulu' i kixiila taqe i aj k'aay paloma. 13Eh je' wili xuq'or keh: Pan santo laj huuj i tz'ihb'amaj chaloq chi je' wili xuq'or i Dios: Re' nupaat b'amb'al tiij naa rukahniik wii', inki. Eh re' taq i hat akojom taq chi ke'emb'al kiib' ajileq', inki. 14Noq wilik i Jesús parupaat i QaJaaw, re' taqe moywach, re' taqe siik xkijil i koq kiib' ruuk', eh xuk'achrisaj taqe. 15Eh re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal xchalik kik'aah noq xkilow taqe i ma' ilooj taj xub'an i Jesús. Eh xchalik kik'aah noq xkib'iraj chi re' taqe i kok' ha'lak'un k'erik kichii' parupaat i QaJaaw chuq'orariik chi je' wili: Xti wilik ruloq'il i riih rumaam i reey David inki taqe. 16Eh re' keh je' wili i xkiq'or ree Jesús: ¿Mi nab'iraj inkiq'or taqe re'? inki taqe. Hoo', imb'iraj inki. ¿Mi ma' awilom taq panhuuj re' hat i ruq'orom chaloq i Dios, chi je' wili? Ruuk' i kitz'uuy i komanaan, eh ruuk' i kitz'uuy ko ch'uuch' kipaam, naa rutz'uyjiik nuwach, inki, inki Jesús. 17Eh xikanab'jik kahnoq ruum i Jesús, xelik reje Jerusaleem. Ar chik xooj Betania, re' i xponik rik'saj wii' jinaj aq'ab'. 18Noq xk'u'loq wo' chik i Jesús ko wahq'eq ar Jerusaleem, xchalik runuhmiik. 19Eh xrilow reje wach chii' b'eeh jinaj i ruche'el i higo. Xooj naq rusik' i wach xanaah re', ma' jino'q i wach xureq, xa xaq wilik. Xrilow chi je' re' i Jesús, je' wili xuq'or reh i ruche'el i higo: Yu'naak ma' jaruuj chik naa aawachiniik inki reh, eh re' ruche'el i higo xchiqik. 20Noq xkilow chi je' re' taqe raj tahqaneel i Jesús, ma' k'isiin ta xsahchik kik'ux, xkipahqaaj reh chi je' wili: ¿Nik' wach noq wilik i re' chi xchiqik i ruche'el i higo? inki taqe. 21Re' Jesús je' wili i xuq'or: Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh, wila' achopom taq ak'ux chi nimanik, wila' ch'iklik taq ak'ux, ma' xata je' rukab' i xnub'an i hin reh i higo nee taq i na a'n i hat. Nee la' taq inaq'or ree yuuq' wili chi chukut riib' pan palaw, nee wo' i rukut riib' pan palaw. 22Eh chu'nchel i nee taq inapahqaaj reh i Dios panatiij, nee wo' inye'arik taq chaaweh, inki. 23Eh re' Jesús noq xokik parupaat i QaJaaw chi k'uhb'alinik, re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i nimaq wach i kikamaj chi kixilak i aj judío, xkipahqaaj reh chi je' wili: ¿Aha' xchalik awajaawriik i hat chub'aan taqe re'? ¿Awach xye'wik aweh awajaawriik? inki taqe reh. 24Re' Jesús je' wili xuq'or keh: Re' hin jinaj wo' q'orik naa nupech'um taq aweh i hat. Wila' xaq'or taq weh, re' hin nee wo' taq i nuq'or aweh aha' inchalik i wajaawriik chub'anariik taqe wili. 25Chaq'or aj taq weh re' i hat: ¿Awach xtaaq'anik cho ree Juan chi qasanik ha', re' Dios oon xa winaq taqe? ki uchjik. Xkib'iraj chi je' re', xtohq'ik kiwech'um riij chikiwach: Wila' xqaq'or reh chi re' Dios xtaaq'anik cho reh, ¿Chib'aaj reet noq ma' xanimaj taq re'? inko'q qeh. 26Eh wila' xqaq'or reh chi xa winaq taqe xtaaq'anik cho reh, yohb'aal ma' chih qoh kuchej i tinamit, ruum chu'nchel kinimanik reh chi re' Juan jalal ruq'oral i Dios, inki taqe. 27Eh je' wili ruchaq'weesjiik i Jesús xkian: Ma' qeht'al taj awach xtaaq'anik cho reh, inki taqe. Re' i Jesús, je' wili xuq'or: Je' wo' hin ma' nee ta wo' i nuq'or taq aweh aha' inchalik i wajaawriik chub'anariik taqe wili, inki. 28Re' Jesús xupech'uj keh chi je' wili: ¿Chib'ih taq inakapaaj i hat chi riij i wili? Jinaj i winaq xwihik chaloq ki'ib' i rak'uun. Eh jinaj keh i rak'uun je' wili xuq'or reh: Wak'uun, re' hat naa awojiik kamanoom chupaam nu uuva, inki. 29Eh re' rak'uun, ma' nwaaj ta ojik inki noq xchaq'wik. Chi riij i re', xujal wach i rukapeew, xooj wo' kamanoom. 30Eh xutaq'aaj wo' chi kamanik i rak'uun jinaj. Re' rak'uun je' wili chaq'wik xub'an: ma' xta reet, Jaaw, nee kinooj, inki xanaah re', ma' xooj ta wo' kamanoom. 31¿Awach keh i ki'ib' re' re' xub'an aha' wilik i xraaj i rajaaw noq inakapaaj taq i hat? ki uchjik. Re' i xunimaj i rukamaj i rajaaw, inki taqe. Re' Jesús je' wili xuq'or keh: Xti korik i nuq'or taq aweh chi peet naa kokiik taq chawach pa runimaal rajaawriik i Dios taqe i kipahqanik ree tooj inkamanik ar Roma, taqe i k'oyoom laj ixoq, 32ruum re' Juan aj qasan ha' xk'ulik wo' naq ruk'uhtaaj taq aweh i korik laj k'acharik, eh xama' xanimaj ta wo' taq. Atoob' ta xawilow wo' naq taq chu'nchel i wili, xama' xayot' ta wo' taq ak'ux chi riij taq amahk. Raaj taqe i kipahqanik tooj, taqe i k'oyoom laj ixoq, re' keh xkinimaj, ki uchjik ruum i Jesús. 33Re' Jesús je' wili i xuq'or keh taqe re': Chab'iraj wo' taq chik i jalwaach q'orik wili: Jinaj i ehchan asiénto xutik i uuva paruye'aab', eh xukoj pan koraal. Ar xuyejaa' i yitz'b'al reh i ru-uuva. Eh jinaj inajt naah paat xuyejaa' cha'jalb'al reh i rutik. Eh xuyeew chi kemeel i ruye'aab' keh i junch'uq chi aj kamanoom, eh xooj panb'iyajo. 34Eh noq xponik i ruq'ijil i rusik'ariik i wach i ru-uuva, wilik taqe i rumoso xutaq'aaj cho kuuk' i xikemelinik reh i ruye'aab' chupahqaljiik i wach i ru-uuva i naa naq rukahniik ree reh. 35Eh re' taqe i aj kemelen ye'aab' xkichop taqe i móso xi chalik chi taqarik wilik taqe xkiq'ojib'eej, wilik taqe i xkikansaj, eh wilik taqe i xkikutib'eej chi ab'aj. 36Eh re' i ehchan ye'aab' tikooj wii' uuva, k'ih chik i rumoso xutaq'aaj chaloq chuwach i pampeet, eh re' taqe aj kemelen ye'aab' eliik wach i xkian reh chu'nchel i móso. 37Eh noq xooj kuxoq, re' chik i rak'uun xutaq'aaj chaloq, ruum xukapaaj i reh chi naa naq runimjiik i rak'uun. 38Noq xkilow taqe aj kemelen ye'aab' chi re' chik ak'uunb'ees wilik ar, je' wili i xkiq'or chikiwach: Reh i wili naa rukahniik i ye'aab' i ruk'ul chi neenqakansaj. Chi je' re', neenkahnik qee hoj i ruye'aab' naa naq ruye'ariik reh, inki taqe. 39Je' re' noq, xkichop ak'uunb'ees, xkesaj chaloq aha' tikooj wii' i uuva, eh xkikansaj. 40Raaj na' k'oloq i xti ehchan ree ye'aab' tikooj wii' i uuva, ¿chib'ih i naa rub'anam kuuk' i kamanoom re' re' noq i nakapaaj taq i hat? ki uchjik. 41Re' keh je' wili i xkiq'or: Ma' naa ta ruketelaam kiwach, naa taqe rukansam i yiib' wach kina'ojb'al re' re'. Eh tokoom chik aj eh naa ruye'em chi kemeel i ruye'aab' rutikim wii' i uuva, reh chi naa ruye'ariik reh paruq'ijil i wach i ru-uuva naa rehchaam i reh, inki taqe. 42Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: ¿Mi ma' awilom taq re' i hat pan santo laj huuj? chi je' wili: Re' ab'aj ma' xponik ta panaq' kiwach i aj yej-an paat, re' i re' xkahnik chi rukowiil i rooq i paat. Re' wili xub'an i QaJaaw, eh xiik' naah nimaal wach chi qee hoj yu'naak, inki. 43Ruum aj re', re' hin i nuq'or taq aweh chi ma' naa ta taq awehtriik i runimaal rajaawriik i Dios. Re' chik i tokoom tinamit naakehtriik, re' naa kib'aniik reh imponik chuwach i Dios. 44Eh wila' awach ixq'ehb'ik chinaah ab'aj re' re', kok' xeer neenkahnik, eh wila' awach aj chinaah xq'ehb'ik, neerupuch'ib'eej, xa je' chik pooq nee rukanaa', ki uchjik ruum i Jesús. 45Eh re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i aj fariseo, noq xkib'iraj i jalwaach q'orik xuq'or i Jesús, xkireq chi riij chi re' keh k'ahchi' kiq'orariik. 46Ruum i re' xkikapaaj naq ruchopariik i Jesús xa re' la' xiyo'jik wo' chik, ruum re' taqe tinamit inkinimaj chi re' Jesús jalal ruq'oral i Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\