MATEO 22

1Re' Jesús xutoq'aa' wo' chik ruq'o'reem taqe tinamit panjalwaach q'orik, je' wili xuq'or keh: 2Re' runimaal rajaawriik i Dios je' rukab' i xub'an i jinaj i reey xub'an jinaj i ninq'iij noq xub'an kaxáro i rak'uun. 3Re' reh xutaq'aaj taqe reje i rumoso chi kik'amariik taqe i yuuq'imaj haa' chuninq'ijiik i kaxáro xa re' la', re' keh ma' xkaaj ta chalik. 4Eh re' reey, tokoom chik taqe i rumoso xutaq'aaj reje, je' wili i xuq'or keh: Chaq'or keh taqe yuuq'imaj haa' chuninq'ijiik i kaxáro chi xnuyejaa' chik i kiwa'. Eh xnutaq'aaj chik rukanteesjiik taqe nuwakax taqe i nu chikoop xiik' naah kiq'ina'iil, chu'nchel chik korjinaq, kichaloq chuninq'ijiik i kaxáro, inki. 5Eh re' taqe i yuuq'imaj haa' xama' xkinimaj ta wo' hoq kiyuq'ub'jiik xb'aan. Wilik i xiooj chi rilariik i kak'aal, eh wilik i xiooj chub'anariik taqe i kiyak. 6Re' taqe junch'uq xkichop taqe rumoso i reey xutaq'aaj taqe reje, xkiq'ojib'eej korehtaal xkikansaj. 7Eh noq xrib'iraj chi je' re' i reey, xchalik ruk'aah xutaq'aaj taqe reje i ru soldado chi kikanteesjiik taqe i aj kaansoom re' re', eh xutaq'aaj wo' ruk'atariik i kitinamiit. 8Re' reey jumehq'iil xuq'or keh i rumoso chi je' wili: Chu'nchel chik korjinaq reh i runinq'ijiik i kaxáro xa re' la', re' taqe i yuuq'imaj naq taqe haa' ma' ruk'ul ta wo' chi keh chi xi chalik haa'. 9Yu'naak hiy taq chupaam taqe b'eeh wilkeeb' panyejaal tinamit, xajarub' pa' chi tinamit i nee taq inareq cho ar, chayuq'eej taq cho ha' chuninq'ijiik i kaxáro, inki. 10Eh re' taqe i rumoso i reey xi elik wo' reje pantaq b'eeh chusik'ariik i tinamit. Eh nik' nimaal i xkireq, jumolariik wach xkian chaloq chi je' yiib' wach kina'ojb'al chi je' holohik kina'ojb'al. Ruuk' i re', xnujik i paat i xb'aan wii i kaxáro. 11Eh noq xokik i koq i reey chi kilariik taqe i xiyuq'ub'jik cho haa' chuninq'ijiik i kaxáro, xukoj rehtaal chi jinaj i winaq wilik chi kixilak ma' rukojom taj i ruso' reh i runinq'ijiik kaxáro. 12Je' wili i xq'orarik reh ruum i reey: Raaj i hat wamigo, ¿nik' wach noq xat okik cho haa' ayu' chi ma' akojom taj aso' reh i runinq'ijiik kaxáro? inki. Eh re' reh ma' xchaq'wik taj. 13Eh re' reey je' wili xuq'or keh i puhkanik wi'k inki a'n: Chab'ak' taq wach i rooq, i q'ab', chakut taq reje rij paat pa runimaal q'equm, ar naa roq'iim, naa ruqirich'eem naah i reh, inki. 14Je' re' i naa ruk'ulariik, ruum ma' k'isiin taqe i yuuq'imaj eh xama' k'ih ta wo' taqe i sik'ooj kiwach, inki Jesús. 15Eh re' taqe i aj fariseo, xkian jinaj wach kik'ux chi naa naq kiminim chupaam i Jesús chi naa ruq'orom jino'q i q'orik ma' holohik taj xa kojb'al naq ru mahk pankik'ux. 16Eh re' taqe i aj fariseo wilik i kuch'ihil, eh wilik taqe i kuch'ihil i Herodes, xkitaq'aaj chaloq chuq'orariik ree Jesús chi je' wili: Hat aj Tijoom, re' hoj qeht'al chi naq'or i korik, eh inaq'or rub'ehel nik' wach i k'acharik iraaj i Dios, eh ma' nanimaj taj inkiq'or i tinamit, ruum ma' awach taj i tokoom rilariik i na a'n. 17Re' hoj inqaaj chi neenaq'or qeh chib'ih nakapaaj chi riij i wili: ¿Mi ma' xta reet chi neenqa a'n i tooj ruuk' i ajaab'ees aj Roma oon ma' ruyee ta riib'? inki taqe reh. 18Eh re' Jesús noq xukoj rehtaal chi ma' holohik taj inkikapaaj chi riij, je' wili i xuq'or keh: Xak'ul taq i na a'n awach, ¿chib'ih reet noq kinawaaj taq kiin apajam? 19Chak'am taq cho jino'q weh i tumiin intojarik wii' i tooj, inki. Eh xkik'am cho reh jinaj i tumiin re' ruuk' i saq wach. 20Eh xpahqaljik keh ruum i Jesús chi je' wili: ¿Awach eh i wachiis wilik chuwach i tumiin wili, eh awach aj b'ihnaal i tz'ihb'amaj chuwach? ki uchjik. 21Re' keh je' wili i xkiq'or: Re' wach i ajaab'ees aj Roma, re' rub'ihnaal wilik chuwach, inki taqe. Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: Chatoj taq riij reh ajaab'ees i reh ajaab'ees. Chatoj taq riij ree Dios i reh i Dios, inki. 22Noq xkib'iraj chi je' re' i xq'orarik keh, ma' k'isiin ta xsahchik kik'ux, xkikanaa' kahnoq i Jesús xi elik reje ar. 23Eh chupaam q'iij re' re', re' taqe i aj saduceo xiooj ruuk' i Jesús. (Re' keh inkiq'or chi ma' kiwuktiik ta chik chee kamnaq) Ruum aj re', xkipahqaaj ree Jesús nik' wach noq wilik i re'. 24Je' wili i xkiq'or reh: Aj Tijineel, re' k'uhb'aal ye'ooj ree Moisés i ruq'or chi wila' xkimik i winaq chi ma' xwihik ta rak'uun rixq'uun ruuk' i rehk'een, i ruk'ul chi re' chaq'b'ees ak'un neerub'an kaxáro ruuk' i kahnel ixoq, reh chi neen wihik rak'uun rixq'uun ruuk' parub'ihnaal i kamnaq. 25Ayu' chi qaxilak i hoj xwihik b'ila' chaloq wuquub' chi winaq kas kichaaq' kiib'. Re' aasb'ees xub'an kaxáro, eh xkimik reje, chi ma' xwihik ta rak'uun rixq'uun ruuk' i rehk'een, eh re' chik i rukab' ak'un xub'an kaxáro ruuk' i rehk'een. 26Re' rukab' ak'un, je' wo' chik re' i xuk'ul. Eh re' roox ak'un xub'an wo' chik kaxáro ruuk' i kahnel ixoq. Eh je' wo' chik re' i xuk'ul, korehtaal xkian kaxáro ruuk' i kahnel ixoq re' re' kiwuqcheel. 27Eh kamnaq-oq chik taqe winaq re' re', xkimik wo' hoq i kahnel ixoq. 28Eh na' kiwuktoq chee kamnaq chi k'achlik kiwach, ¿awach keh i wuquub' re' re' naa rukahniik chi rub'ahiil ixoq re' re', ruum kiwuqcheel xkian kaxáro ruuk'? inki taqe reh i Jesús. 29Eh re' Jesús je' wili kichaq'weesjiik xub'an: Re' taq i hat, hat taq sachalkaat, ruum ma' nareq ta taq chi riij chib'ih ruq'or pan santo laj huuj, ni xata re' i rajaawriik i Dios taq inareq chi riij. 30Noq naakiwuktiik chee kamnaq chi k'achlik kiwach, re' taqe winaq, taqe ixoq ma' naa ta chik kia'nam kaxáro naa la' kikahniik chi je' kikab' taqe ánjel wilkeeb' cho pan taxaaj. 31Re' kiwuktiik chaloq i kamnaq chi k'achlik kiwach, re' taq i hat awilom taq chik pan santo laj huuj, re' i ruq'orom chaloq i Dios chi je' wili: 32Re' hin i ruDios i Abraham, i ruDios Isaac, i ruDios i Jacob, inki. Ruuk' i re' inkan chi riij chi re' taqe kamnaq ma' kamnaq ta taqe chuwach i Dios, k'achalkeeb' la', ki uchjik ruum i Jesús. 33Noq xkib'iraj i tinamit chi je' re' i xuq'or i Jesús, ma' k'isiin ta xsahchik kik'ux ruum i tijinik i rub'an. 34Re' taqe aj fariseo xkimol kiib' noq xkinab'eej chi xtz'ahpik i kichii' taqe aj saduceo ruum i xuq'or i Jesús. 35Eh jinaj i wilik chi kixilak re' ruuk' i kik'uhtanik ree k'uhb'aal xraaj naq rukojom ru mahk i Jesús, xupahqaaj reh chi je' wili: 36Hat aj Tijoom, inwaaj i hin chi nee naq'or weh aha' wilik i k'uhb'aal xti wilik rajaawriik chi xilak i k'uhb'aal inki ree Jesús. 37Re' Jesús je' wili i xuq'or reh: Re' chi naa ak'axam aaWaJaaw aaDios chu'nchel ak'ux, chu'nchel awánima, chu'nchel akapeb'aal. 38Re' aj i wili xti wilik rajaawriik, eh re' i peet k'uhb'aal chi kixilak taqe i k'uhb'aal. 39Eh re' rukab' k'uhb'aal eliik wach ruuk' i peet, je' wili ruq'or: Chak'ax aawas achaaq' je' rukab' noq inak'ax awiib' i hat, inki. 40Re' taqe ki'ib' chi k'uhb'aal wili raa' ri'sil taqe i k'uhb'aal ye'ooj cho reh i Moisés, je' wo' k'uhb'aal xkiq'or chaloq taqe jalal ruq'oral i Dios, inki Jesús. 41Eh xa ko kimolom-oq wo' kiib' taqe i aj, fariseo, 42xpahqaljik keh ruum i Jesús chi je' wili: ¿Chib'ih taq inakapaaj chi riij i Cristo? ¿Awach aj iih maam noq inaq'or taq i hat? ki uchjik. Re' keh je' wili chaq'wik xkian: Riih rumaam i reey David, inki taqe. 43Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Jesús: Nik' wach noq wilik chi re' reey David ruuk' Ruxlab'al i Dios xuq'or Jaaw ree Cristo, noq xuq'or parutz'uuy chi je' wili: 44Re' QaJaaw Dios xuq'or reh i waJaaw chi je' wili: Ti tzuun panusak'aaj, korehtaal i nuyeew taqe panawooq i ki-ixowanik awach, inki. 45Eh ¿nik' wach noq wilik chi riih rumaam i reey David i Cristo, eh inq'orarik Jaaw reh ruum i David? ki uchjik ruum i Jesús. 46Eh ma' awach ta jino'q inchol ruchaq'weesjiik i Jesús ruuk' q'orik. Eh chupaam i q'iij re' re', ma' awach ta chik i xuchop ruk'ux chi rupeech'jiik i Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\