MATEO 23

1Chi riij i re', re' Jesús je' wili xuq'or keh i raj tahqaneel ruch'ihil taqe tinamit: 2Re' taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal, taqe i aj, fariseo, wilik kajaawriik chuch'ob'ariik rub'ehel i k'uhb'aal ye'ooj ree Moisés. 3Je' re' noq, tinimanoq taq chikiwach cha a'n taq chu'nchel inkiq'or xa re' la', maak'am taq naah i na'ojb'al inki a'n ruum re' keh tokoom inkiq'or, tokoom inki a'n 4Re' keh je' naa taqe ahl laj ihq ma' nkuyjik taj inkib'ak' paam eh inkiyeew chinaah i tokoom xanaah re', re' keh xata nkaaj kich'ihleem k'isinoq. 5Chu'nchel inki a'n xa re' inkaaj chi ki-ilarik kuum i tinamit. Eh inkikoj yejal kiwach, wataq kitileb' junch'ob'-oq i ruq'oral i Dios kitz'ihb'aam chuwach i junrahp chi tz'uhuum, eh wilik risinchii' rooq i kiso' inkikoj. 6Re' keh chupaam i sik'oj wach ye'aab' sik'oj wach tzunaab' inkaaj wihik noq inki a'n kiwa' kihaa' pantaq ninq'ijinik chupaam taqe paat inlooq'jik wii' Dios. 7Eh inkaaj chi ruuk' loch'ik neenye'arik rusuqkiil kik'ux pantaq b'eeh kuum i tinamit. Inkaaj chi neen q'orarik keh chi aj tijoom taqe. 8Raaj taq i hat, maayeew taq q'ab' keh i tinamit chi nee taq tikiq'or chi hat taq aj tijoom, ruum chawunchelaal taq i hat aahermano taq chik awiib', eh xa jinaj taq awaj Tijoom. 9Eh ma' jino'q taq i naa aq'orom chi aaWaJaaw ayu' wach ak'al, ruum xa jinaj wo' taq aaWaJaaw, xa re' wo' hoq i wilik cho pan taxaaj. 10Mayeew wo' taq q'ab' chi nee taq tikiq'or chi hat taq k'amal b'eeh, ruum xa re' wo' hin jinaj chi Cristo, hin taq K'amal ab'eeh. 11Awach i nim wach taq chaxilak, inchol rutoob'eem i tokoom, 12ruum xa awach i nim wach i rub'an riib', naa rehtesjiik i runimaal awach, eh awach i ma' nim ta wach i rub'an riib', naa ruye'ariik runimaal wach. 13Re' taq i hat i tik'uhtanik ree k'uhb'aal, taq i hat aj fariseo, xak'ul taq i na a'n awach. Q'e' taq ti' i naa ak'ulum, ruum ma' nayeew ta taq q'ab' okik pa runimaal rajaawriik i Dios. Ni xata re' taq i hat ti okik, ni xata nayeew taq q'ab' keh awach naq inkaaj okik. 14Re' taq i hat i tik'uhtanik ree k'uhb'aal, taq i hat aj fariseo, xak'ul taq i na a'n awach. Q'e' taq ti' i naa ak'ulum, ruum inaq'uch taq i kipaat ixoq kamnaq kib'ahiil. Eh xa re' taq inawaaj chi ma' nkan ta taq chawiij, xanajt chik rooq taq atiij i na a'n. Ruum i re', xiik' naah ti'kiil taq i naa ak'ulum. 15Re' taq i hat i tik'uhtanik ree k'uhb'aal, taq i hat aj fariseo, xak'ul taq i na a'n awach. Q'e' taq ti' i naa ak'ulum, ruum tiooj taq chi najt yuuq', ti ik'ik taq nah taq palaw chusik'ariik taq awuch'ihil. Eh noq areqem taq chik inamin taq chub'anariik i na a'n taq hat, ruum i re', xiik' naah ti'kiil i tojb'al ru mahk naa ruk'ulum i reh je' rukab' taq i naa ak'ulum i hat. 16Re' taq i hat k'amal b'eeh, taq hat moywach ti' taq i naa ak'ulum ruum je' taq wili inaq'or: Awach i ruq'or i korik parub'ihnaal i rupaat QaJaaw re' re' ma' ko ta ruman chi neerub'an i ruq'or. Raaj wila' i ruq'or i korik parub'ihnaal i oro wilik parupaat i QaJaaw, re' re' koruman chi naa rub'anam i ruq'or, tiki taq. 17Ma' xta taq ana'ojb'al, je' taq i hat moywach ¿Aha' wilik i q'e' nim rajaawriik noq inakapaaj taq i hat, mi re' oro oon re' i rupaat i QaJaaw re' inkuxeesjik wii' i oro? 18Eh inaq'or taq i hat: Awach i ruq'or i korik parub'ihnaal artaal, re' re' ma' ko ta ruman chi neerub'an i ruq'or. Raaj awach inq'orik i korik parub'ihnaal mayiij wilik wach artaal, re' re' koruman chi naa rub'anam i ruq'or, tiki taq. 19Je' taq hat moywach ¿Aha' wilik i q'e' nim rajaawriik noq inakapaaj taq i hat, mi re' i mayiij oon re' artaal inkuxeesjik wii' i mayiij? 20Awach inq'orik i korik parub'ihnaal i artaal re' reh ma' xata re' artaal k'ahchi' ruq'orom b'ih k'ahchi' la' wo' ruq'orom haa' i b'ih chu'nchel i wilkeeb' chinaah i artaal. 21Eh awach inq'orik i korik parub'ihnaal i rupaat i QaJaaw, ma' xata re' i rupaat i QaJaaw ruq'or b'ih ruq'or la' wo' haa' i b'ih i Dios, re' i patim chupaam i rupaat. 22Eh awach inq'orik i korik parub'ihnaal taxaaj, i ruq'or wo' haa' b'ih ruye'aab' i Dios, i ruq'or wo' haa' i b'ih i Dios wilik cho chupaam i ye'aab' re' re'. 23Re' taq i hat i tik'uhtanik ree k'uhb'aal, taq i hat aj fariseo, xak'ul taq i na a'n awach. Q'e' taq ti' i naa ak'ulum, ruum xa re' taq i ru lajeeb' sentabohiil i tz'aaq i sik'ijn, i tz'aaq aniix, i tz'aaq i samat, i nayeew taq ree Dios. Eh re' i q'e' ajwaal wach i ruq'or i k'uhb'aal ma' na a'n ta taq, re' taqe wili: Re' korik laj na'ojb'al, ketelinik wachiis, chopoj k'uxliis. Eh ma' nee ta wo' taq inakanaa' ruye'ariik taqe re'. 24Hat taq k'amal b'eeh, taq hat moywach je' naa natz'ir taq iloq i kok' utz' chinaah taq ahaa', eh je' naa naawuk'ej taq xilak ahaa' i nimlaj chikop cameyo. 25Re' taq i hat i tik'uhtanik ree k'uhb'aal, taq i hat aj fariseo, xak'ul taq i na a'n awach. Q'e' taq ti' i naa ak'ulum, ruum xa re' taq i riij akulk, xa re' riij taq apulato inatz'aj, eh nujinaq chaloq i paam ruuk' taq areqem ruuk' i leq', areqem taq ruuk' i ruk'axariik wach i xa chib'ih jariik. 26Re' taq i hat aj fariseo, je' taq hat moywach Peet taq chatz'aj i paam taq akulk, taq aplato chi je' re' neenkahnik chi saq i riij. 27Re' taq i hat i tik'uhtanik reh i k'uhb'aal, taq i hat aj fariseo, xak'ul taq i na a'n awach. Q'e' taq ti' i naa ak'ulum, ruum xa je' taq akab' i tz'aq kimuhqik wii' i kamnaq, xasaq potz'ik chik, xa holohik chik i riij xanaah re' i paam nujinaq chaloq chi rub'aqil kamnaq, eh xiik' naah ch'uwa'iil wach taqe i wilkeeb' chupaam. 28Ruum re' taq i hat je' tii chik holohik taq ana'ojb'al i na a'n taq awiib' chikiwach i tinamit xanaah re' panawánima taq nujinaq chaloq i k'ul b'anaj wachiis, nujinaq chaloq i yiib' wach na'ojb'al. 29Re' taq i hat i tik'uhtanik reh i k'uhb'aal, taq i hat aj fariseo, xak'ul taq i na a'n awach. Q'e' taq ti' i naa ak'ulum, ruum inayejaa' tii chik taq i tz'aq chinaah i muqulkeeb' wii' taqe jalal ruq'oral i Dios, eh inaxoyej taq naah muqulkeeb' wii' i korik wach kik'ux. 30Eh chi riij i re', je' wili taq inaq'or: Wilkooj ta chaloq i hoj noq xi k'acharik taqe i qamaam qati't, ma' xqatow ta naq taqe chi kikanteesjiik taqe i jalal ruq'oral i Dios, tiki taq. 31Ruuk' taq inaq'or re' re', xateh taq wach chi hat taq chaloq kiih kimaam taqe i xikansanik cho keh taqe jalal ruq'oral i Dios. 32Chakohlaaj wo' pee taq wach re' i yiib' wach na'ojb'al kitik'aam cho ruuk' taq aamaam awati't. 33Re' taq i hat yiib' taq wach ana'ojb'al, je' taq akab' i aaq' ¿Nik' wach noq naa rik'iik taq chawiij i runimaal tojb'al mahk pan q'aaq' chi je' re'? 34Re' hin naa nutaq'aam taqe reje chaxilak i jalal ruq'oral i Dios, taqe wilik kina'ojb'al, taqe aj tijoom. Xa re' la', re' taq i hat wilik taq naa akansam, eh wilik taq i naa aye'em wach kuruus. Wilik taq i naa aq'ojib'eem chupaam taqe paat inlooq'jik wii' Dios, eh naa taq awixowaam kiwach chupaam taqe i tinamit naakik'iik wii'. 35Eh re' taq i hat naa ak'ulwiik reh i ti' k'axik chi riij i kikimiik chu'nchel i korik wach kik'ux kansamaj taqe chaloq xa re' wo' rutohq'iik cho ruuk' i Abel, i korik wach ruk'ux, eh korehtaal i rukimiik i Zacarías, i rak'uun Berequías, re' i xakansaj taq panyejaal i rupaat i Dios ma' najt ta ruuk' i artaal. 36Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi re' taqe tinamit wilkeeb' yu'naak naa kik'ulwiik i ti' k'axik chi riij i xb'aan cho keh re' re', inki Jesús. 37Hat taq aj Jerusaleem, hat taq aj Jerusaleem, xakok'ahchi' wo' taq akansam taqe jalal ruq'oral i Dios, eh i nayeew taq chi ab'aj taqe raj tahqaneel i rutaq'aaj taq cho chaxilak. Re' hin xata wo' jarpech naq xwaaj taq numolom awach, je' rukab' i rub'an ati't kixlaan noq i rumol kiwach i kok' rak'uun chi ri'sil ruxiik' Eh re' taq i hat ma' xawaaj ta taq. 38Ruum i re', re' taq aatinamiit naa rukahniik chi ma' xta chik naa ruwihiik chupaam. 39Re' hin i nuq'or taq aweh chi yu'naak johtoq, chi qawach ma' naa ta taq chik awilom nuwach, kore' taq chik naa awilom nuwach na' cha q'or taq chi je' wili: Wilik ruloq'il i xk'u'loq parub'ihnaal i QaJaaw, tiko'q taq, inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\