MATEO 24

1Re' Jesús xelik chaloq chupaam i rupaat i QaJaaw, ojik naq chik i rub'an. Eh re' taqe raj tahqaneel xkijil i koq kiib' ruuk', kipahqaaj reh mi ma' xta reet rukorb'eesjiik b'anooj i rupaat i QaJaaw. 2Eh re' Jesús je' wili i xuq'or keh: ¿Mi nakoj taq rehtaal nik' wach rub'aan i re'? Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi ma' jino'q ab'aj naa rukahniik chi tuslik wach paruye'aab' naa la' ruyojib'iik chu'nchel, inki. 3Eh re' Jesús xooj chinaah i yuuq' olivo, ar xutzunaa' riib'. Eh re' taqe raj tahqaneel xkijil i koq kiib' ruuk', xkipahqaaj reh chi rutkeel chi je' wili: Chaq'or qeh ¿jaruuj ink'ularik taqe re', eh chib'ih i rehtalil naa ruwihiik ak'uliik iloq ruka'peech, i rusahchiik wach i wach ak'al? inki taqe. 4Eh re' reh je' wili xuq'or keh: Chawik'raaj taq awiib' ma' awach taq ayeew q'ab' reh chi nee taq tirujot', 5ruum ma' k'isiin i naa kik'uliik iloq chi jot'ooj, naa tii chik kikojom kiib' chi re' hin. Re' hin i Cristo, inko'q taqe, eh ma' k'isiin taqe i naakijot'om. 6Re' taq i hat naa taq ab'iram rib'iral chi xa aha' yuuq' naa rub'aan i q'aq'inik mat yo'jik taq, ruum xa je' wo' re' i naa ruk'ulariik. Xa re' la', komajaa' ta wo' re' re' i rusahchiik wach i wach ak'al. 7Eh re' taqe i nimaq taq tinamit k'ul naa kitoq'aam peleto chikiwach, eh re' i ju'jun seht chi tinamit k'ul naa kitoq'aam q'aq'inik chikiwach. Naa ruwihiik i wi'jaleel. Naa ruwihiik yihk chupaam taqe ye'aab' xa aha' yuuq'. 8Xa re' la', chu'nchel i re' xa toq'omb'al pee i koq ruuk' i runimaal ti' k'axik naa ruk'ulariik. 9Chi riij i re', re' taq i hat naa taq aye'ariik panti' k'axik, naa taq akanteesjiik, eh chu'nchel i tinamit naa taq kixowaam awach ruum i nunimjiik. 10Chupaam taqe q'iij re' re', ma' k'isiin taqe i naa ruyojiik kik'ux chi nimanik, eh naa rutohq'iik kixowaam kiwach, k'ul naa rutohq'iik kikojom kimahk chikiwach. 11Eh ma' k'isiin taqe i naa kik'uliik iloq, naa kikojom kiib' chi jalal ruq'oral i Dios, eh ma' k'isiin taqe i naakijot'om. 12Je' re' noq, ma' k'isiin i yiib' wach na'ojb'al naa rub'aan. Eh ruum i re', ma' k'isiin taqe inaakikanaam ruk'axariik taqe i tokoom. 13Raaj awach i ma' xyoj ta ruk'ux chi nimanik korehtaal i rukimiik, re' re' naa ruko'ljiik. 14Eh re' ak' k'uhb'aal wili chi riij i runimaal rajaawriik i Dios naa ruq'orariik chi junsuut i wach ak'al, reh chi chu'nchel naakinab'iniik reh, kora'j naa rusachariik wach re' chu'nchel i wach ak'al. 15Re' Daniel jalal ruq'oral i Dios, rutz'ihb'aam chaloq chi naa rub'aan i yiib' wach na'ojb'al, re' imb'anik sachooj. (Awach inchol ilij wach huuj, inchol rureqem chi riij chib'ih raaj ruq'orom) 16Eh noq naa taq awilom i hat chi k'ahchi' i yiib' wach na'ojb'al re' re' chupaam Santolaj Ye'aab', re' taqe i wilkeeb' Judea inchol chi nee kiooj chi elik pantaq rax chee'. 17Eh awach i wilik ponoq kochinaah i rupaat manqajik chaloq chi rehtesjiik i chib'ih wilik reh parupaat. 18Eh awach i wilik ponoq parab'iix mansutinik chik chaloq chuk'amariik i ruso'. 19Chupaam i q'iij re' re', q'e' ti' elik naakilom wach taqe ixoq wilkeeb' wach k'acharik, oon wilik kikok' ha'lak'un ko aj ch'uuch' taqe. 20Re' taq i hat, inchol taq apahqaam ree Dios panatiij chi ma' ta naq paruq'ijil k'uxik, ma' ta naq pan hi'limb'al q'iij neenb'aan i elik re' re', 21ruum chupaam i q'iij re' re', jinaj i runimaal ti' k'axik naa rilariik ma' jank'al ta nilarik chaloq i rutz'uhkriik chee wach ak'al, eh ma' jaruuj wo' chik q'iij naa rilariik. 22Eh wi ta re' Dios ma' neerutoq rooq jarub' q'iij naa rub'an i ti' k'axik re' re', ma' jino'q naq i neeruko'leej riib'. Naa la' rutoqom rooq i Dios jarub' q'iij naa rub'aan i re', k'axb'al keh i rusik'im cho kiwach. 23Eh wila' awach taq xq'orik aweh chi je' wili: Chawil taq ayu' wilik i Cristo, wulu' wilik i Cristo, inko'q taq aweh, manimaj taq reh, 24ruum wilik i naa kik'uliik iloq naa kikojom kiib' chi Cristo, wilik naa kikojom kiib' chi jalal ruq'oral i Dios. Ma' k'isiin i ma' ilooj taj naa kia'nam jot'b'al keh i tinamit, eh wilik wo' i rusik'im kiwach i Dios naakijot'om. 25Re' hin, noq taq k'ahchi' nuq'orom aweh, chi je' re' i naa ruk'ulariik. 26Eh wila' xkiq'or taq aweh chi je' wili: Chawil taq ar wilik i Cristo chupaam i ye'aab' chiq yuuq', tiuchjoq taq, mat'ooj taq chi rilariik. Eh ayu' rukeb'aam riib', tiuchjoq taq, manimaj taq keh, 27ruum re' na' kink'oloq i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq xan saqumanik chik i naa nub'anam, je' rukab' i rub'an i rusaqumaal i ruch'aab' i kahoq noq insihq'inik cho parelb'aal q'iij, eh imponik i rusaqumaal ko parookb'aal q'iij. 28Eh chakoj taq rehtaal chi aha' wilik i ruti'jolal jino'q i kamnaq, ar wo' inkimol kiib' i k'uch, inki Jesús. 29Eh ik'inaq-oq chik i runimaal ti' k'axik re' re', re' q'iij naa ruq'equumriik wach. Re' poh ma' naa ta chik ruye'em i rusaqumaal. Eh re' taqe i ch'umiil naakiq'ehb'iik chaloq pan taxaaj. Eh re' taxaaj ruch'ihil taqe i wilkeeb' chupaam naakik'uyu'jiik. 30Chi riij i re', naa ruk'utiniik cho pan taxaaj i rehtalil i nuk'uliik i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq. Chu'nchel i tinamit sut i wach ak'al naa kiyo'jiik naa koq'iim na' kilow nuwach i hin, chi k'ulik i nub'an iloq nah suutz' pan taxaaj ruuk' i runimaal i wajaawriik, i nuloq'il. 31Re' hin naa nutaq'aam taqe reje i nuánjel, reh chi kow naakixulem chaloq i kituun molb'al kiwach taqe i nusik'im cho kiwach, reh chi sut i raa' taxaaj naa kichaliik. 32Re' taq i hat, inchol taq atijem awiib' ruuk' i ruche'el i higo noq ha'lak'un i q'ab', eh intoxlinik johtoq i xaq, ar taq naa akojom rehtaal chi ilook' i rutik'aa' i siq'jil. 33Eh noq naa taq awilom chi xb'aan taqe i kore' xnuq'or chaloq, chanab'eej taq chi re' hin, Ak'uunb'ees Dios, xailook' chik kink'u'loq ruka'peech. 34Re' hin xti korik taq i nuq'or aweh chi chu'nchel i re' naa rub'aan noq komajaa' kikimik taqe i tinamit wilkeeb' yu'naak. 35Re' taxaaj i wach ak'al naa rik'iik kiwach. Eh re' i nuq'oral i hin ma' naa ta rik'iik wach korehtaal inooj eloq wach aha' wilik i ruq'or. 36Xa re' la', re' ruq'ijil, re' ru orahiil i nuk'uliik, ma' awach ta neht'alinik reh, ni xata re' taqe ánjel wilkeeb' pan taxaaj, ni xata re' hin, Ak'uunb'ees Dios, xa re' wo' hoq Ajaab'ees Dios ineht'alinik reh. 37Nik' wach i xk'ularik chaloq paruq'ijil i Noé, je' wo' re' i naa ruk'ulariik na' kink'oloq ruka'peech i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq. 38Chupaam taqe q'iij re' re', noq komajaa' i nujik i ha' chinaah i wach ak'al, wilik i wi'k inki a'n wilik uk'ik inki a'n wilik i kaxáro inki a'n korehtaal xokik chupaam i kanowa paat i Noé. 39Re' taqe tinamit ma' k'ahchi' ta kikapaam, noq xnujik i ha' chinaah i wach ak'al korehtaal xi kanteesjik chi kunchelaal. Je' wo' re' na' kink'oloq ruka'peech i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, chi ma' eht'alimaj naa nuk'uliik. 40Eh chupaam i jumehq' re' re', ki'ib' winaq naa kiwihiik panab'iix chi laq'alkeeb' jinaj i naa ruk'amariik johtoq, jinaj naa rukanab'jiik kahnoq. 41Eh ki'ib' ixoq jinaj naa kiwihiik wii' chi ke'k jinaj i naa ruk'amariik johtoq, jinaj naa rukanab'jiik kahnoq. 42Je' re' noq re' taq i hat, xa eliik-oq na'lik taq aweh, ruum ma' aweht'al ta taq nik' i ora naa nuk'uliik iloq i hin, i hin taq aaWaJaaw. 43Re' hin korik i nuq'or taq aweh: Qaq'or chi nee ta reht'aliij i ehchan paat nik' i ru orahiil aq'ab' neemponik i ajileq' parupaat. Re' reh na'lik naq reh neenik'ik aq'ab', ma' nee ta naq i ruyeew q'ab' reh i ajileq' chi neenokik parupaat. 44Ruum aj re', re' taq i hat, inchol taq ayejaam awiib', ruum ma' k'ahchi' ta taq akapaam noq naa nuk'uliik iloq i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, inki Jesús. 45Awach i móso korik wach ruk'ux, wilik runa'ojb'al, neenkanab'jik chi kilariik i awach reh i rupatroon, reh chi re' chik i móso re' re' neen ye'wik kiwa' kihaa' paruorahiil. 46Je' re' noq, atoob' reh i móso wila' k'ahchi' rub'anam chi korik i rukamaj q'orooj kahnoq reh noq nenooj k'uloq i rupatroon. 47Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi re' i patroon nee rukanaa' i rumoso re' re' chucha'jaljiik chu'nchel i chib'ih i wilik reh. 48Raaj wila' re' i móso re' re' ma' holohik taj i runa'ojb'al nee ruq'or paruk'ux chi je' wili: Re' nupatroon komajaa' k'ulik iloq reh, inko'q 49nee rutoq'aa' ruq'ojib'eem taqe i ruch móso junch'uq, eh nenooj chi wi'k, chi uk'ik chi kixilak taqe i xohk'reel 50re' móso re' re', naa rojiik k'oloq i rupatroon chinaah chupaam i q'iij noq ma' k'ahchi' ta rukapaam, eh ni xata naa runab'eem i ora nik' naa ruponiik i rupatroon. 51Naa ruye'ariik pa runimaal ti' k'axik ruum i rupatroon ar naa roq'iim, naa ruqirich'eem naah i reeh. Naa ruk'ulum reh je' rukab' i naakik'ulum i xak'ul inki a'n kiwach, inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\