MATEO 25

1Re' ookik pa runimaal rajaawriik i Dios naa ruk'ulariik je' rukab' i xkik'ul i lajeeb' chi q'ahxoq ma' keht'al ta wach q'orinik winaq, noq xb'aan jinaj i kaxáro, xkik'am reje i kisaqumb'aal, xiooj chi ruk'ulariik i b'ahiilb'ees. 2Eh ho'oob' keh i q'ahxoq re' re' wilik kina'ojb'al, ho'oob' i ma' xta kina'ojb'al. 3Re' i ma' xta kina'ojb'al xkik'am wo' naq reje i kisaqumb'aal xa re' la', ma' xkik'am ta reje ruman i kaseite. 4Eh re' i wilik kina'ojb'al, ma' xata re' i kisaqumb'aal xkik'am reje xkik'am la' wo' reje ju'jun lemeta ruman kaseite. 5Ruum chi ma' xponik ta chi jumehq'iil i b'ahiilb'ees, xchalik kitahka'y kilajeeb' chel, eh xqajik i kiwiriik. 6Eh je' naa chik k'isiin ma' yejal aq'ab', jinaj i kowlaj q'orik x-ib'irjik, chi je' wili: Xk'u'loq chik i b'ahiilb'ees. Hiy taq chak'ul ki uchjik chaloq. 7Xkib'iraj chi je' re' taqe kok' q'ahxoq, xi wuktik johtoq chi kunchelaal eh xtohq'ik kiyejaam i kisaqumb'aal. 8Eh re' taqe i ho'oob' ma' xta kina'ojb'al je' wili xkiq'or reh ho'oob' wilik kina'ojb'al: Chayeew tii taq k'isinoq qeh aawaseite, ruum re' i qasaqumb'aal i hoj ma' xta chik paam, k'ahchi' ruchuhpiik, inki taqe. 9Eh re' wilik kina'ojb'al je' wili i xkiq'or: Ma' nee ta ruyee riib' chi nee taq tiqunej i qaseite, ruum ma' nee ta manlojik qeh i hoj ma' nee ta wo' manlojik taq aweh i hat. Ruum aj re', hiy taq kuuk' i aj k'aay chaloq' taq cha weh i hat, inki taqe. 10Eh noq wilkeeb' ponoq chi loq'oj kaseite i ho'oob' chi kok' q'ahxoq ma' xta kina'ojb'al, manlik xponik i b'ahiilb'ees. Re' taqe kok' q'ahxoq wilik kina'ojb'al xi okik i koq ruuk' i b'ahiilb'ees aha' xub'an wii' kaxáro, eh xtz'aparik chaloq i puerta. 11Chi riij i re', xi ponik wo' chik taqe i ho'oob' chi kok' q'ahxoq ma' xta kina'ojb'al, je' wili xkiq'or: Jaaw, Jaaw, cha kuy cha teh tii qeh i puerta inki taqe. 12Eh re' i b'ahiilb'ees je' wili i xuq'or: Xti korik taq i nuq'or aweh chi ma' weht'al ta taq awach, inki. 13Ruum aj re' xa eliik-oq na'lik taq aweh i hat, ruum ma' aweht'al ta taq i ruq'ijil i ru orahiil i nuk'uliik iloq i hin, inki Jesús. 14Re' runimaal rajaawriik i Dios je' rukab' i xub'an jinaj i winaq ach ojik reh chi b'iyajo chi najt. Xuyuq'eej taqe ruuk' i rumoso, xuq'or keh chi naa kicholiik yak ruuk' i rutumiin. 15Eh jinaj i rumoso xuyeew reh i ho'oob' miil chi tumiin, jinaj i xuyeew reh i kiib' miil, eh jinaj i xuyeew reh jinaj miil. Xuyeew keh chi kiju'junaal re' q'oreel nik' k'ihaal i neenkikuy rutz'a'jiik, eh xooj pan b'iyajo. 16Eh re' i móso xuk'ul ho'oob' miil chi tumiin xutoq'aa' yak ruuk', eh ho'oob' miil wo' chik i xrak'uneej chuwach. 17Je' wo' re' i xub'an i xye'arik kiib' miil chi tumiin reh, kiib' wo' chik miil xrak'uneej chuwach. 18Eh re' i xuk'ul i jinaj miil chi tumiin xooj ruk'ot jinaj i jul, ar xukeb'aa' i rutumiin i rupatroon. 19Najtir-oq chik inooj i kipatroon taqe móso re' re', xsutinik wo' chik chaloq, eh xtohq'ik rub'irim riij kuuk' i rutumiin ruye'em kahnoq keh. 20Peet xponik i ruk'ulum i ho'oob' miil chi tumiin, xuq'asaj reh i rupatroon i ho'oob' miil chi tumiin, je' wili xuq'or reh: Jaaw, re' hat xa ho'oob' miil i xayeew weh eh ho'oob' miil chik i naah aa-tumiin wili, re' i xrak'uneej chi nuwach, inki. 21Re' patroon je' wili xuq'or reh: ma' xta reet re' hat q'e' hat chihooj laj móso, korik wach ak'ux. Ruum chi xayeew ak'ux chi x-ak'unanik chawach i k'isiin, k'ih chik inanuye'em aweh chi jilow, okeen wuuk', suuqb'oq ak'ux, i nuchjik. 22Chi riij i re', xooj k'oloq i móso ruk'ulum i kiib' miil chi tumiin je' wili xuq'or reh i rupatroon: Jaaw, re' hat xakiib' miil chi tumiin i xayeew weh eh kiib' chik miil i naah atumiin wili, re' xrak'uneej chi nuwach, inki. 23Re' patroon je' wili i xuq'or reh: ma' xta reet re' hat q'e' hat chihooj laj móso, korik wach ak'ux. Ruum chi xayeew ak'ux chi x-ak'unanik chawach i k'isiin, k'ih chik i naa nuye'em aweh chi jilow, okeen wuuk', suuqb'oq ak'ux, i nuchjik. 24Eh noq xponik i móso ruk'ulum i jinaj miil chi tumiin, je' wili xuq'or reh i rupatroon: Jaaw, re' hin weht'al chi re' hat, hat josq'laj winaq, eh inajach aha' ma' atikim ta wii', eh inamol i xa chib'ih jariik aha' ma' natilej ta wii'. 25Ruum aj re', xinyo'jik, xooj nukeb'aa' atumiin panak'al. Xa re' la', mat kapeb'ik chi riij wilih wo' hoq atumiin xayeew kahnoq weh, aweh wo' hoq, inki. 26Eh je' wili i xq'orarik reh ruum i rupatroon: Re' hat, hat jinaj sikiil laj móso yiib' wach ana'ojb'al, aweht'al chi nujach aha' ma' nutikim ta wii', eh inumol i xa chib'ih jariik aha' ma' nupalem ta wii'. 27Chib'ih naq i xa a'n, xak'am naq reje i nutumiin aha' i molarik wii' i tumiin. Chi je' re', xnuk'ul naq i nutumiin, eh xnuk'ul wo' naq i tojb'al riij, i nuchjik. 28Je' wili i xuq'or i rupatroon keh taqe i wilkeeb' ar: Chaq'uch taq reh i jinaj miil chi tumiin, chayeew taq reh awach i wilik i lajeeb' miil chi tumiin ruuk'. 29Ruum awach i wilik chib'ih reh, naa ruye'ariik ruman reh, eh naa ruqohxaniik chuwach. Raaj i ma' xta chib'ih reh, ma' xta naa ruye'ariik reh naa la' ruq'uchariik reh wila' wilik k'isinoq chib'ih reh. 30Re' i móso wili ma' xta xutiq wach, chakut taq reje rij paat pa runimaal q'equm re' inaroq'iim wii' eh naa ruqirich'eem naah i reeh, inki, inki Jesús. 31Noq naa nuk'uliik ruka'peech ruuk' i runimaal nuloq'il i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, wuch'ihil taqe i nuánjel, naa nutzuhniik chupaam i nuloq'laj ye'aab'. 32Eh re' taqe tinamit wilkeeb' sut i wach ak'al naakimolom kiib' chi nuwach. Eh re' hin naa taqe nu ch'aqam, je' rukab' i rub'an i cha'jen tentzun noq i resaj taqe iloq i kaprax chi kixilak i rutentzuun. 33Re' taqe i je' tentzun, panusak'aaj taqe naa nuye'em. Eh re' taqe i je' kaprax, panutz'eet taqe naa nuye'em. 34Re' hin i Reey je' wili i naa nuq'orom keh i naa kiwihiik panusak'aaj: Kim taq i hat i ruye'em i rotob'il i waJaaw taq cha naah. Okeen taq chupaam i runimaal i rajaawriik i Dios re' ruyejaam taq chaaweh noq xutz'uhkrisaj chaloq i wach ak'al. 35Naa taq awehchaam aaye'aab' re' re', ruum nik' xnukuy nuwa', xayeew taq nuwa', nik' xnukuy nuhaa' xayeew taq nuhaa', eh xinwihik chi xa hin ik'al b'eeh, xayeew taq nupatal. 36Eh nik' xub'an chi ma' xta nuso', xayeew taq nuso' nik' xinyowab'jik, ximponik taq awilow nik' xinwihik pantz'ilom, ximponik taq aq'o'reej, kinko'q keh. 37Eh re' taqe korik wach kik'ux naakipech'um weh chi je' wili: Jaaw, ¿jank'al xatqilow chi k'ahchi' akuyum awa', eh xqayeew awa'? Eh ¿jank'al xatqilow chi k'ahchi' akuyum ahaa', eh xqayeew ahaa'? 38Eh ¿jank'al xatqilow chi hat ik'al b'eeh, eh xqayeew apatal? ¿Jank'al xatqilow chi ma' xta aso', eh xqayeew aso'? 39¿Jank'al xatqilow chi hat yowaab' oon chi wilkaat pantz'ilom, eh xoj ponik cha wilariik? inko'q taqe weh. 40Eh re' hin i Reey je' wili kichaq'weesjiik naa nub'anam: Xti korik taq i nuq'or aweh chi nik' nimaal otob'il xa a'n taq keh i nukok' chaaq' xama' nimaq ta kiwach, weh hin wo' taq xa a'n otob'il re' re', kinko'q keh. 41Eh re' hin i Reey, je' wili i naa nuq'orom keh i naa kiwihiik panutz'eet: Eleen taq chi nuwach q'orooj chik chi naa taq aye'ariik panti' k'axik. Hiy taq pan q'aaq' chi juneliik, re' i q'aaq' yej-amaj chaloq chi tojb'al ru mahk i aj Yahm ruch'ihil taqe i ruánjel. 42Ar taq naa awojiik, ruum nik' xnukuy nuwa', ma' xayeew ta taq nuwa' nik' xnukuy nuhaa', ma' xayeew ta taq nuhaa'. 43Eh nik' xinwihik chi xa hin ik'al b'eeh ma' xayeew ta taq nupatal, nik' xub'an chi ma' xta nuso', ma' xayeew ta taq nuso', eh nik' taq xawil chi hin yowaab' oon noq wilkiin pantz'ilom, ma' ximponik ta taq awilow, kinko'q keh. 44Eh re' keh naakipech'um weh chi je' wili: Jaaw, ¿jank'al xatqilow chi xakuy awa', chi xakuy ahaa', chi xa hat ik'al b'eeh, chi ma' xta aso', chi hat yowaab', chi wilkaat pantz'ilom, eh ma' xqa a'n ta otob'il aweh? inko'q taqe weh. 45Eh re' hin i Reey, je' wili kichaq'weesjiik naa nub'anam: Xti korik taq i nuq'or aweh chi ma' xa a'n ta taq otob'il keh aawas achaaq', i xama' q'e' ta nim kiwach, iraaj ruq'orom chi ma' xa a'n ta wo' taq otob'il weh i hin, kinko'q keh. 46Re' taqe re' naa kojiik pantojb'al mahk chi juneliik. Eh re' taqe korik wach kik'ux naa kojiik pan juneliik k'acharik, inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\