MATEO 26

1Ruq'orom-oq chik chu'nchel i re' i Jesús, je' wili i xuq'or keh i raj tahqaneel: 2Re' taq i hat aweht'al taq chi pan kiib' q'iij intohq'ik i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. Ar naa kiin kiye'em wach kuruus i hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, inki. 3Eh chupaam i q'iij re' re', re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe nimaq wach kikamaj chi kixilak i aj judío, xkimol kiib' chupaam i paat intaaq'anik wii' Caifas, re' i kajaaw taqe i k'amal kib'eeh aj tiij. 4Ar xkiyejaa' wach chi ruuk' jot'ooj naa kichopom i Jesús, eh naa kikansam. 5Eh je' wili xkiq'or: Xa re' la', ma' nee ta nqachop noq kok'ahchi' i ninq'iij, reh chi ma' nee ta nkimol kiib' i tinamit chi qapletohjik, inki taqe. 6Re' Jesús noq xwihik cho pan tinamit Betania ar parupaat i Simón, re' i aj rax q'aah inkiq'or reh, 7jinaj ixoq xujil i koq riib' ruuk' i Jesús, ruyohq'eem jinaj i lemeta ink'ohnik laj iq'oom re' ruuk' i q'e' k'ih tz'aaq. Eh noq wilik nah mexa i Jesús, re' ixoq xujalk'iij ink'ohnik laj iq'oom wach naah i Jesús. 8Noq xkilow i raj tahqaneel i Jesús chi je' re' i xub'an ixoq, xikaqrik, je' wili i xkiq'or: ¿Chib'ih reet noq inye'arik chi re' chi ma' re' iq'oom re' re'? 9Re' iq'oom re' re', xub'an naq chi xk'ayjik, eh k'ih naq xtojarik, re' tz'aaq xkamanik naq chi toob'al keh i neb'aa', inki taqe. 10Re' Jesús xrib'iraj i xkiq'or i raj tahqaneel, je' wili i xuq'or keh: ¿Chib'ih reet noq ti wech'ik taq ruuk' ixoq wili? Re' xub'an weh jinaj na'ojb'al ma' xta reet chi b'anarik. 11Re' taqe neb'aa' juneliik naa kiwihiik taq chaxilak, raj i hin ma' juneliik ta naa nuwihiik taq chaxilak. 12Re' xub'an weh ixoq wili noq xujalk'iij ink'ohnik laj iq'oom wach nunaah, korb'eesb'al reh i nuti'jolal reh i numuhqiik. 13Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi xa aha' pa' yuuq' chi junsuut i wach ak'al naa ruq'orariik i ak' k'uhb'aal wili reh ko'lemb'al iib', naa wo' ruq'orariik ar i xub'an ixoq wili, eh naa ruk'uliik pank'uxliis, inki Jesús. 14Eh jinaj keh i kab'laj chi raj tahqaneel i Jesús, re' i Judas Iscariote rub'ihnaal, xooj kuuk' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, 15je' wili i xuq'or keh: Re' hin nee nuq'asaj taq aweh i Jesús. ¿Jarub' taq chi tumiin i nee nayeew weh chi riij? inki. Re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij xkik'uhtaaj reh i lajeeb' ru ka'winaq chi tumiin re' ruuk' i saq wach. 16Eh chupaam i q'iij re' re', xtohq'ik rusik'im chi riij i Judas nik' naa ruye'em riib' chuwach chi naa ruq'asam i Jesús pan kiq'ab'. 17Pampeet q'iij ree ninq'iij noq ink'uxarik i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh, re' taqe raj tahqaneel i Jesús je' wili i xkiq'or reh: ¿Aha' inawaaj chi neenqayejaa' awa' ahaa' i naa ak'uxum ree xq'eq reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto? inki taqe. 18Re' Jesús je' wili xuq'or keh: Hiy taq pan tinamit. Ar taq neenareq i jinaj winaq, je' taq wili i neenaq'or reh: Re' qaj Tijineel je' wili i xuq'or: Re' hin ach k'isiin ma' kinkimik. Ruum aj re', naa wojiik parupaat chi runinq'ijiik i elik chaloq Egipto wuch'ihil taqe waj tahqaneel, inki, tiko'q taq reh. 19Eh re' taqe raj tahqaneel i Jesús xkian wo' hoq i xuq'or keh xkiyejaa' wo' hoq i wi'k ha' ree xq'eq i reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto. 20Noq okinaq chik i q'iij, re' Jesús xooj wih-oq nah mexa ruch'ihil taqe i kab'laj chi raj tahqaneel. Noq wi'k chik inki a'n ar, 21je' wili i xuq'or keh: Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh chi jinaj taq i wilik chaxilak i hat naa ruk'ayiniik weh chi ma' weht'al, inki. 22Eh noq xkib'iraj i chi je' re', ma' k'isiin ta xchalik ruti'kiil kik'ux, xariij chik riib' noq kipahqaam reh chi je' wili: Jaaw, ¿re'-oq pe' nchee hin kinaq'or? inki taqe chi kiju'junaal. 23Eh re' Jesús je' wili kichaq'weesjiik xub'an: Awach i hoj junwaa' ruuk' chupaam i jinaj chi pulato, re' re' naa ruk'ayiniik weh. 24Re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, xanaa wo' nuk'ulum i ti' k'axik je' rukab' i ruq'or i tz'ihb'amaj cho pan santo laj huuj. Xa re' la', xiik' naah ti'kiil i naa ruk'ulum i naa ruk'ayiniik weh, q'e' naq chihooj chi reh chi ma' ta aasjik, inki. 25Eh re' Judas k'ahchi' ruk'ayiniik reh je' wili i xuq'or: Jaaw, ¿re'-oq pe' nchee hin naa nuk'ayiniik aweh noq inaq'or? inki. Re' Jesús je' wili xuq'or reh: Korik, re' hat, eh xa xaq'or awiib', i nuchjik. 26Eh noq k'ahchi' chik keeb' chi wi'k, re' Jesús xuchop chaloq i kaxlanwi'k, xut'iosej johtoq ree Dios. Xuch'uy xuyeew keh i raj tahqaneel, je' wili i xuq'or keh: Yu'naak chak'ux taq i kaxlanwi'k wili re' i rujalwaach i nuti'jolal, inki. 27Eh xuchop chaloq, i kulk xut'iosej johtoq ree Dios, xrik'saj reje keh i raj tahqaneel, je' wili xuq'or keh: Chawuk'ej taq aweh i hat i wilik chupaam i kulk wili, 28ruum re' wilik chupaam i rujalwaach i nukik'eel, re' i naa ruchihkiik chi k'axb'al keh i ruk'ihaal tinamit, kuyb'al reh taqe kimahk reh chi naa rojiik eloq wach i ruyejaam cho wach i Dios. 29Xa re' la', re' hin i nuq'or taq aweh chi komajaa' pee chik naawuk'em i riis uuva wili kore' chik na' chureq i ruq'ijil na' anwuk'ej i ak' riis uuva taq awuuk' pa runimaal rajaawriik i waJaaw pan taxaaj, inki Jesús. 30Eh kitz'uyem-oq chik i tz'uuy loq'oomb'al ree Dios i Jesús ruch'ihil taqe i raj tahqaneel, xiooj chinaah i yuuq', olivo. 31Eh re' Jesús je' wili i xuq'or keh i raj tahqaneel ar: Chawunchelaal taq i hat naa ruyojiik taq ak'ux wuuk' chupaam aq'ab' yu'naak, ruum je' wili i ruq'orom chaloq i Dios, pan santo laj huuj: Naakikansam i cha'jen tentzun, eh re' taqe i tentzun naa kitukem kiib', inki. 32Raaj na' kinwukteesjoq chaloq ruka'peech chi k'achlik nuwach i hin, peet naa wojiik paruyuq'ul i Galilea chawach taq i hat, inki Jesús. 33Re' Pedro je' wili ruchaq'weesjiik i Jesús xub'an: Atoob' ta chu'nchel neenyoj kik'ux awuuk', re' hin ma' jaruuj neenyoj nuk'ux, inki. 34Eh je' wili i xq'orarik reh ruum i Jesús: Xti korik i nuq'or aweh chi chupaam aq'ab' yu'naak, noq komajaa' inoq'ik imaas, re' hat oxpech naa aq'orom chi ma' aweht'al ta nuwach, i nuchjik. 35Re' Pedro xti xuq'or i korik chi je' wili: Atoob' ta hin junkimiik awuuk', re' hin ma' jaruuj neenuq'or chi ma' weht'al taa wach, inki. Eh chu'nchel i raj tahqaneel i Jesús je' wo' re' i xkiq'or. 36Chi riij i re', re' Jesús, ruch'ihil taqe i raj tahqaneel, noq xooj chupaam i ye'aab', Getsemaní rub'ihnaal. Je' wili xuq'or keh: Titzuun pee taq kahnoq ayu' anb'an pee cho nutiij wulu' i hin, inki. 37Noq xooj rub'an rutiij, xuk'am reje chi riij ixib' chi raj tahqaneel, re' Pedro, re' taqe i ki'ib' chi rak'uun i Zebedeo. Noq wilik chik ar, q'e' xchalik rutz'irkiil wach, xchalik ruyot'kiil i ránima. 38Eh je' wili i xuq'or keh: Re' hin yohb'aal wach tz'irkiil inwik'raaj pan wánima, je' nche xanaa chik nukimiik noq inwik'raaj, tikaan pee taq ayu' xa re' la', mat wirik taq, reh chi nee taq kinawuhch'ihleej, inki. 39Re' Jesús k'isiin chik xb'ehik reje, ar xuk'utzaa' qohoq i naah wach aak'al, eh xub'an rutiij, je' wili xuq'or: Hat waJaaw, wila' neeruyee riib' chawach, maayeew q'ab' chi nee nuk'ul i ti' k'axik wili. Xa re' la', ma' ta naq neemb'aan inwaaj i hin re' ta la' naq neemb'aan inawaaj i hat, inki. 40Eh xsutinik wo' chik chaloq kuuk' i ixib' chi raj tahqaneel, eh suq kiwiriik noq xk'ulik taqe rureq. Eh xruksaj taqe, je' wili i xuq'or ree Pedro: Re' taq i hat ni xata xakuy taq junk'aam-oq chi na'lik taq aweh chi wuch'ihljiik. 41Ma a'n taq chik i wirik cha a'n taq atiij, reh chi ma' nee ta taq ti q'ehb'ik pamahk. Korik, re' taq i hat chu'nchel taq awánima chi nunimjiik xa re' la', re' taq ati'jolal ma' xta rukowiil, ki uchjik. 42Eh xooj wo' chik rub'an rutiij ruka'peech i Jesús, je' wili xuq'or: Hat waJaaw, wila' ma' neeruyee riib' chi neenik'ik chi wiij i pajarik, i ti' k'axik wili, cha a'n wuuk' inawaaj i hat, inki. 43Eh noq xsutinik wo' chik chaloq i Jesús, suq wo' chik kiwiriik ixib' chi raj tahqaneel noq xk'ulik taqe rureq, ruum xa xmutz'lujik chik inaq' kiwach ruum i kiwiriik. 44Eh xukanaa' wo' chik taqe kahnoq, xooj wo' chik rub'an rutiij roxpeech. Eh re' wo' chik xuq'or parutiij i xuq'or pampeet. 45Eh xsutinik wo' chik chaloq kuuk' ixib' chi raj tahqaneel, je' wili i xuq'or keh: ¿Mi xa ko wirik, mi xa ko hi'lik wo' taq i na a'n re' hat? Eh re' hin Ak'uunb'ees nuwii' winaq, xponik chik i ru oorahiil chi naa kinkiq'asam pan kiq'ab' taqe aj mahk. 46Na'lojoq taq aweh taq taq. Re' i naa ruk'ayiniik weh chi ma' eht'alimaj xk'ulik chik chaloq, inki Jesús. 47Eh xa ko k'ahchi'-oq wo' chi q'orik i Jesús, xooj k'oloq i Judas, re' jinaj keh i kab'laj chi raj tahqaneel, ruch'ihil i ma' k'isa tinamit yoq'ooq' kich'ihch', yoq'ooq' kichee'. Re' taqe re', kitaaq'anik reje i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i nimaq wach kikamaj chi kixilak i aj judío. 48Eh re' Judas, i xk'ayinik ree Jesús ruye'em naq chik rehtalil keh i chopool, je' wili i xuq'or keh: Awach pa' i neenutz'ub' taq neenawilow, ra'j re' re' i Jesús, eh re' taq i re' neenachop, inki. 49Eh chupaam aq'ab' re' re', xujil i koq riib' i Judas ruuk' i Jesús, je' wili xuq'or reh: K'aleen, Jaaw, hat waj Tijineel, inki reh, eh xutz'ub' i koq i wach. 50Re' Jesús je' wili xuq'or reh: Wamigo, aha' wilik i xchalik a a'n, cha a'n wo' hoq, inki reh. Xkib'iraj chi je' re' taqe chopool, xkijil i koq kiib' ruuk' i Jesús, eh xkichop. 51Eh jinaj chi kixilak i wilkeeb' ruuk' i Jesús xuqerej chaloq i ruch'ihch' parupaat, xuyok' juntar i xikin i jinaj keh i rumoso i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij. 52Eh je' wili i xq'orarik reh ruum i Jesús: Chamol qohoq ach'ihch' parupaat, ruum chu'nchel i kikansanik ruuk' ch'ihch', ruuk' wo' chik ch'ihch' naa kikanteesjiik i keh. 53¿Mi ma' aweht'al re' hat chi re' waJaaw wilik cho pan taxaaj ma' xata naq kajlaj ch'uq chi ánjel ineerutaq'aaj cho chi nuko'ljiik chupaam i jumehq' wili, nee ta nupahqaaj reh? 54Eh nee ta nub'an i je' re', ma' jaruuj naq nenooj eloq wach i tz'ihb'amaj chaloq pan santo laj huuj, re' inq'orik cho chi riij, chi je' re' i naa ruk'ulariik, i nuchjik ruum i Jesús. 55Eh re' Jesús xupahqaaj keh i tinamit chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq ruuk' ch'ihch' ruuk' chee' taq xat chalik chi nuchopariik i hat? Je' cho kinchoparik ajileq' taq i na a'n, chu'nchel wo' naq q'iij xinwihik taq chaawuuk' parupaat i Dios chi k'uhb'alinik, eh ma' nik' ta taq xinachop chaloq. 56Eh chu'nchel i wili k'ahchi' ruk'ulariik, reh chi naa rojiik eloq wach i kitz'ihb'aam chaloq pan santo laj huuj taqe i jalal ruq'oral i Dios, inki Jesús. Chupaam i jumehq' re' re', chu'nchel i raj tahqaneel xkimol chi elik, xkikanaa' chi rutkeel. 57Re' taqe i xichopwik ree Jesús xkik'am reje parupaat i Caifas, re' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij. Ar xkimol kiib' ruuk' i Caifas taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal, taqe nimaq wach kikamaj chi kixilak i aj judío. 58Eh re' Pedro najt xam reje chi riij i Jesús korehtaal xponik chi chii' i rupaat i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, ar xutzunaa' riib' kuuk' taqe i kicha'jinik reh i rupaat i Dios, i chi rilariik chib'ih naa rojiik kuxoq wii' i k'ahchi' keeb' ree Jesús. 59Re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i kimolom kiib' ar, kisik' naq chi riij nik' wach noq naa kikojom ru mahk i Jesús, re' inkaaj chi naa ruq'atariik i q'orik chinaah, reh chi neenkanteesjik. 60Eh ma' jaruuj wo' naq inkireq ru mahk i Jesús, atoob' ta ma' k'isiin wo' naq i tinamit xi ponik chi chukariik ru mahk. Eh noq xooj kuxoq, kiib' wo' chik i xi ponik chi chukariik ru mahk, 61je' wili xkiq'or: Re' winaq wili je' wili i ruq'or: Re' hin naa nuyojom i rupaat i Dios, eh xa ruuk' wo' chik ixib' q'iij neenwuksaj johtoq, inki, inki taqe i koq. 62Eh re' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, xupab'aa' johtoq riib', xupahqaaj ree Jesús chi je' wili: ¿Chib'ih reet noq ma' tichaq'wik taj? ¿Chib'ih inaq'or chi riij amahk k'ahchi' kikojom? inki reh. 63Eh re' Jesús xama' xchaq'wik ta wo' hoq. Eh re' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij je' wili i xuq'or ree Jesús: Parub'ihnaal i k'achlik Dios, i nuq'or aweh chi cha q'or qeh mi re' hat i Cristo, i Rak'uun i Dios, inki. 64Re' Jesús je' wili i xuq'or: Hoo', korik i xaq'or chi re' hin i Cristo. Re' hin i nuq'or taq aweh chi korehtaal naa taq kiin awilom i hin, chi tzunulkiin cho parusak'aaj i Dios nim rajaawriik, eh na' kink'oloq iloq nah suutz' pan taxaaj, inki. 65Eh re' i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, xuweq i ruso' chi riij ruum ruk'aah, je' wili xuq'or: Re' winaq wili k'ahchi' rub'ajam i Dios ruuk' taqe q'orik i rub'an. Ma' kota chik ruman chi awach nee nq'orik chi wilik ru mahk. Re' taq i hat xab'iraj taq chik rub'ajariik i Dios xub'an 66¿Chib'ih taq inaq'or chi riij i re' i hat? ki uchjik. Re' keh je' wili xkiq'or: Korik wo' chi wilik ru mahk inchol chi neenkanteesjik, inki taqe. 67Chi riij i re', xkichuhb'aaj i koq panaq'wach i Jesús, eh xkiq'ojib'eej. Wilik taqe i re' i panaq'wach xkiyeew i koq chi q'ab'iis, 68je' wili xkiq'or reh: Re' hat xaq'or awiib' chi re' hat i Cristo. Chaq'ijej aj yu'naak re' awach i xsak'wik aweh inki taqe reh i Jesús. 69Eh re' Pedro, noq tzunlik reje chi chii' paat, jinaj ixoq aj poh xujil i koq riib' ruuk', je' wili i xq'orarik reh: Re' hat awuch'ihil wo' naq i Jesús inchalik Galilea maje', i nuchjik. 70Eh re' Pedro xuchuk i q'orik chikiwach i wilkeeb' ar, je' wili xuq'or: Ma' weht'al taj chib'ih naq'or, inki. 71Re' Pedro, noq ponik chik i rub'an chii' puerta, jinaj wo' chik ixoq xnab'inik wach, je' wili xuq'or keh i wilkeeb' ar: Re' winaq wili ruch'ihil wo' naq i Jesús inchalik Nazaret, inki. 72Re' Pedro xuchuk wo' chik i q'orik ruk'a'peech, je' wili xuq'or: Xti korik i nuq'or chi ma' weht'al ta wach i winaq re' re', inki. 73Eh k'isa junk'aam-oq chik, re' taqe wilkeeb' ar xkijil i koq kiib' ruuk' i Pedro, je' wili xkiq'or reh: Re' hat korik chi hat wo' naq haa' chi kixilak taqe re' xa ruuk' aq'oral inak'uhtaaj chi akomoon taqe, inki taqe reh. 74Eh re' i Pedro, je' wili i xuq'or: Re' hin xti korik i nuq'or chi ma' weht'al ta wach i winaq re' re'. Re' Dios neen ye'wik weh pantojb'al mahk wila' ma' korik i nuq'or, inki. Eh chupaam i jumehq' re' re', xoq'ik imaas. 75Re' Pedro xk'ulik cho paruk'ux i q'orooj cho reh ruum i Jesús chi je' wili: Noq komajaa'-oq inoq'ik imaas, re' hat oxpech naa aq'orom chi ma' aweht'al ta nuwach, i nuchjik. Eh ruum i ruti'kiil ruk'ux i Pedro, xasuq suq chik inoq'ik noq xelik reje ar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\