MATEO 27

1Eh noq xsaq'ik, chu'nchel i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe nimaq wach kikamaj chi kixilak i aj judío, xkian jinaj wach kik'ux xkiyejaa' wach chi naakikansam i Jesús. 2Re' keh b'ak'lik wach i Jesús noq xkiq'asaj pan q'ab' i Pilato, re' q'atal q'orik aj Roma. 3Re' Judas i xk'ayinik ree Jesús noq xrilow chi xq'atarik i q'orik chinaah i Jesús ree rukanteesjiik, xchalik rutib'iik ruk'ux. Eh xusutej naq i lajeeb' ru ka'winaq chi tumiin i saq wach keh i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, keh nimaq wach kikamaj chi kixilak i aj judío. 4Eh je' wili xuq'or keh: Re' hin nimlaj mahk i xnub'an, ruum xnuq'asaj pankimik jinaj i winaq ma' xta ru mahk, inki. Eh re' keh je' wili chaq'wik xkian: Re' re' ma' xta chik inqaaj ree hoj xa panak'ux chib'ih xa a'n inki taqe. 5Xrib'iraj chi je' re' i Judas, xukut reje je' wulu' i tumiin chupaam i rupaat i Dios, xelik reje ar eh xooj rujihk'aaj riib'. 6Re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij xkimol i tumiin re' re', je' wili i xkiq'or chikiwach: Re' tumiin wili kik' ixloq'arik chi reh. Ruum aj re', ma' nee ta rub'aan chi neenqayeew chupaam i kaxoon i molarik wii' i lemóxna, inki taqe. 7Eh xkian jinaj wach kik'ux, chi ruuk' i tumiin re' re' xkiloq' i junseht chi ak'al, re' i ye'aab' tz'aqb'al ak'al xun rub'ihnaal. Reh chi ar naakimuhqiik taqe i aj pan tokoom tinamit. 8Ruum aj re', re' ak'al re' re' ye'aab' rukik'eel kamnaq rub'ihnaal xkahnik chi jumpech. 9Je' re' noq xooj eloq wach i ruq'orom chaloq i Jeremías i jalal ruq'oral i Dios chi je' wili: Xkichop chaloq i lajeeb' ru ka'winaq chi tumiin re' ruuk' i plata, ruum je' re' k'ihaal tz'aaq kikojom i aj Israel jino'q ink'ayjik pankowlaj kamanik. 10Ruuk' i tumiin re' re' xkiloq' i Ye'aab' tz'aqb'al ak'al xun, xkian wo' hoq i ruq'orom cho weh i QaJaaw, inki. 11Re' Jesús xk'amarik reje chuwach i q'atal q'orik, eh xpahqaljik reh ruum chi je' wili: ¿Mi korik chi re' hat i kiReey i aj judío? i nuchjik. Hoo', korik i xaq'or chi re' hin, inki. 12Eh noq k'ahchi' rukojariik i koq ru mahk i Jesús kuum i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, kuch'ihil taqe i nimaq wach kikamaj chi kixilak i aj judío, ma' jino'q chi q'orik xchaq'wik. 13Ruum aj re', re' Pilato xuq'or ree Jesús chi je' wili: ¿Mi ma' nab'iraj chu'nchel amahk k'ahchi' kikojom? i nuchjik. 14Eh re' Jesús ma' jino'q chi q'orik xchaq'wik. Ruum aj re', re' q'atal q'orik ma' k'isiin ta noq xsahchik ruk'ux. 15Noq i ninq'ijik i elik chaloq Egipto, re' q'atal q'orik okrinaq chi roq'taaj ju'jun i wilkeeb' chi prexohjik, re' q'oreel awach inkisik' wach i tinamit. 16Eh chupaam i ninq'iij re' re', jinaj i winaq wilik prexo, Barrabás rub'ihnaal. Re' reh wilik rib'iral chi yiib' wach i runa'ojb'al. 17Eh noq kimolom kiib' i tinamit, re' Pilato xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Awach taq inawaaj i hat chi neenwoq'taaj reje, re' Barrabás oon re' i Jesús, i Cristo inkiq'or reh? inki. 18Je' re' i xuq'or i Pilato, ruum xunab'eej chi xa ruum ixowaal xq'ahteesjik i Jesús pan q'ab'. 19Re' Pilato, ko tzunlik wo' chupaam i q'atb'al q'orik, noq xtaq'ab'jik ruq'orariik reh ruum i rehk'een chi je' wili: Re' hat maamin awiib' haa' ruuk' i k'ahchi' keeb' reh i winaq re' re' korik wach ruk'ux, ruum chaq'ab' matunaak jinaj i xiik' naah yib'kiil wach xnuxohk'reej ruum i re', inki. 20Eh re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i nimaq wach kikamaj chi kixilak i aj judío, xkitaqchi'ij i ruk'ihaal tinamit chi kipahqaaj chi re' Barrabás neenoq'teesjik, eh chi kanteesjoq i Jesús. 21Re' q'atal q'orik xupahqaaj keh ruka'peech i tinamit chi je' wili: ¿Awach aj wo' keh i ki'ib' wili inawaaj taq chi neenwoq'taaj reje? inki. Re' keh je' wili i xkiq'or: Re' Barrabás chawoq'taaj qeh inki taqe. 22Re' Pilato xupahqaaj keh chi je' wili: ¿Chib'aaj wo' re' i naa nub'anam ruuk' i Jesús, re' Cristo inkiq'or? ki uchjik. Eh chi kunchelaal je' wili i xkiq'or: Chakoj wach kuruus inki taqe. 23Je' wo' chik wili i xq'orarik keh ruum i Pilato: Xti ¿chib'aaj wo' jariik i yiib' wach na'ojb'al xub'an? ki uchjik. Eh re' keh kow xkik'er kichii' chuq'orariik chi je' wili: Chakoj la' wach kuruus inki taqe. 24Eh noq xrilow i Pilato chi ma' nkorjik ta wach i ruq'or, uhtik chik wach i rub'an i choqik inki a'n i tinamit, re' reh xutaq'aaj ruk'amariik i jot'ik. Ruuk' i re', xutz'aj i q'ab' chikiwach i tinamit, eh je' wili xuq'or: Re' hin ma' xta nunaah ruuk' i rukimiik i winaq wili pananaah taq i hat naa rukahniik i rukimiik, ki uchjik. 25Eh chu'nchel i tinamit je' wili chaq'wik xkian: Ma' xta q'orik reh pan qanaah i hoj, pankinaah i qak'uun qixq'uun kahnoq i rukanteesjiik naa rub'aan, inki taqe. 26Eh re' Pilato xresaj reje prexo i Barrabás. Eh xuq'or chi ye'aroq chi tz'uhuum i Jesús, eh xuq'asaj pan kiq'ab' soldado reh chi naa kikojom wach kuruus. 27Eh re' taqe soldado xkik'am reje i Jesús parupaat i q'atal q'orik. Eh ar xkikoralej riij i Jesús i ruk'ihaal soldado. 28Eh xkesaj chi riij i ruso' rukojom, eh xkikoj chi riij jinaj i kaq itz'ihy. 29Eh xkikoj wach naah jinaj i corona jitz'ooj k'iix ruyej-aal. Eh xkiyeew jinaj rukaxlan aaj parusak'aaj q'ab'. Eh xata wo' jarpech xkixuk'aa' i koq kiib' chuwach, xkikaqse'laaj, je' wili i xkiq'or reh: Q'e' looq' i kiReey i aj judío maje' inki taqe i koq reh. 30Eh xata wo' jarpech xkichuhb'aaj i koq panaq'wach i Jesús, xkit'ix-lom paam i naah ruuk' i rukaxlan aaj ruyohq'eem. 31Eh kikohlaam-oq chik rukaqse'ljiik i Jesús, xkesaj wo' chik chi riij i kaq itz'ihy, xkikoj wo' chik chi riij i xti ruso' i reh. Chi riij i re', xkik'am reje, reh i rukojariik wach kuruus. 32Noq xkesaj reje Jesús chupaam i ye'aab' re' re', jinaj i winaq xkik'ul, aj Cirene, Simón rub'ihnaal, xkimin reje chuk'amariik i rukuruus i Jesús. 33Eh noq xi ponik chupaam i ye'aab', Gólgota rub'ihnaal (iraaj ruq'orom chi re' Ye'aab' ruB'aqil Naah Camnaq) 34Ar xkiyeew reh i Jesús chi uuk'jik i vino xilakimaj ruuk' k'ahlaj ha'. Eh noq runik'eem chik i ha' i reh, ma' xraaj ta chik ruk'em. 35Noq kikojom chik wach kuruus i Jesús, re' taqe soldado xkiq'ijej riij taqe i ruso' naab'al reh aha' wilik neenkahnik keh chi kiju'junaal. Je' aj re' noq xooj eloq wach i ruq'orom chaloq chi je' wili i jalal ruq'oral i Dios: Re' nuso' xkich'aqib'eej chikiwach xkiq'ijej riij, inki. 36Eh re' taqe soldado xkitzunaa' i koq kiib' ar chucha'jaljiik i Jesús. 37Eh wach kuruus ma' najt ta johtoq chinaah i Jesús, tz'ihb'amaj ru mahk chib'ih reet noq xq'atarik i q'orik chinaah, je' wili ruq'or: Re' wili i Jesús, kiReey i aj judío, inki. 38Eh noq xkikoj wach kuruus i Jesús, ki'ib' wo' ajileq' xkikoj wach kuruus jinaj xkiyeew parusak'aaj, jinaj xkiyeew parutz'eet. 39Jarub' ki-ik'ik ar, inkib'aj i koq i Jesús, inkik'uyu'saj i kinaah, je' wili inkiq'or i koq reh: 40Re' hat xaq'or chi naa ayojom i rupaat i Dios, eh xaq'or chi xa ruuk' ixib' q'iij naa wo' chik awuksam johtoq. Chako'leej aj awiib' yu'naak re' hat. Eh wila' xti korik chi hat Rak'uun i Dios, chawesaj chaawiib' wach kuruus inki taqe i koq reh. 41Je' wo' re' rukaqse'ljiik i Jesús inki a'n i koq taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, taqe i kik'uhtanik reh i k'uhb'aal, taqe i nimaq wach kikamaj chi kixilak i aj judío. Je' wili inkiq'or chikiwach: 42Xuko'leej taqe tokoom, eh re' reh ma' ruko'leej ta riib' chi rib'il riib'. Wila' korik chi re' reh kiReey i aj Israel, chesaj cho riib' wach kuruus yu'naak. Chi je' re' neenqanimaj chi re' reh i Cristo. 43Re' reh ruye'em ruk'ux ruuk' i Dios, eh ruuk' chii' ruq'orom qeh chi Rak'uun i Dios. Ko'ljoq aj ruum re' Dios yu'naak mi xti korik chi nk'axarik ruum inki taqe. 44Ma' xata re' taqe keh xib'ajwik i koq reh i Jesús xb'ajarik kuum i ki'ib' chi ajileq' wilkeeb' wach kuruus pantaq rucheel. 45Eh kab'lajora i q'iij xq'equmrik chu'nchel i wach ak'al, kore' chik ixib' ora i ruqajiik i q'iij xsaquumb'ik. 46Chupaam i ora re' re', re' Jesús kow xuq'or chi je' wili: Elí, Elí, ¿lama sabactani? inki. (Iraaj ruq'orom: Hat nuDios, hat nuDios, ¿chib'ih reet noq xi nakanaa' chi wutkeel?) 47Eh wilik taqe i wilkeeb' i koq ar xi ib'irinik reh i xuq'or i Jesús je' wili xkiq'or: Re' Elías wihinaq chaloq ruyuq'eej ruuk', inki taqe. 48Eh jinaj keh taqe re' rajiim xooj chusik'ariik i potz potz paam. Xuk'am chaloq, xumuhaa' chupaam i ch'amlaj vino, xub'ak' ju' kaxlan aaj, xuyeew johtoq chi chii' i Jesús, reh chi naa naq ruyob'em ruhaa'. 49Eh re' taqe junch'uq je' wili xkiq'or: Chakanaa' qilow peet mi nee pa' ink'ulik ko'ljoq ruum i Elías inki taqe. 50Eh re' Jesús xuk'er chii' chi q'orik ruka'peech kora'j xkimik re'. 51Eh xweq panyejaal itz'ihy q'atb'al paam i rupaat i Dios, ko taxaaj xutik'aa' chaloq i ruweqiik, xponik ko chi chii' panyuuq'. Yohb'aal wach noq xk'uyu'jik ak'al ruum i yihk, eh xipaxib'ik taqe ab'aj. 52Eh re' taqe rujuleel kamnaq xitehib'ik. Eh ma' k'isiin i raj kamanoom i Dios xi wuktik chaloq chi k'achlik kiwach, re' taqe i kamnaq chaloq noq xub'an. 53Re' keh xi elik cho pan kijuul noq wuktinaq-oq chik chaloq i Jesús chi k'achlik wach, eh xi okik pan santo laj tinamit Jerusaleem. Eh ma' k'isiin i tinamit x-ilwik kiwach ar. 54Re' i k'amal kib'eeh taqe soldado, taqe ruch'ihil chucha'jaljiik i koq i Jesús, noq xkilow chi xub'an i yihk je' wo' taqe i xk'ularik, ma' k'isiin ta xiyo'jik, je' wili xkiq'or: Re' winaq wili xti korik wo' naq chi Rak'uun i Dios, inki taqe. 55Ma' k'isiin wo' ixoq wilkeeb' ar k'ahchi' reje kilom chi najt chib'ih i xuk'ul i Jesús. Re' taqe ixoq re' re', re' taqe i xi tahqinik cho ree Jesús ko Galilea, re' i xitoob'inik cho reh. 56Eh chi kixilak ixoq re' re' wilik i María aj Magdala, re' haa' i María rutuut i Santiago, rutuut i José, re' haa' i rutuut taqe rak'uun i Zebedeo. 57Eh noq okik chik i rub'an i q'iij, jinaj i winaq xponik ar, xiik' naah b'ehomal, José i rub'ihnaal aj pan tinamit Arimatea eh xwihik chaloq chi raj tahqaneel i Jesús. 58Re' José xponik ruuk' i Pilato chupahqaljiik i ruti'jolal i Jesús chi naa ruk'amam. Re' Pilato xuyeew q'ab' chi xye'arik reh i José i ruti'jolal i Jesús chi kamnaq chik. 59Eh re' José xuk'am wo' chaloq i ruti'jolal i Jesús, xub'ot cho chupaam jinaj itz'ihy saq wach, 60eh xumuq'aa' chupaam jinaj ak' muq'umb'al k'otooj panab'aj, reh naq i José noq k'otooj chaloq. Eh noq rutz'apam chik i koq chii' i muq'umb'al chi qamaam ab'aj i José, xelik reje ar. 61Eh re' María aj Magdala, i María jinaj chik, xi kahnik chi tzunulkeeb' i koq chi chii' i muq'umb'al. 62Eh chi junwaar-oq chik, (iraaj ruq'orom chi pan hi'limb'al q'iij) re' taqe i kajaaw i k'amal kib'eeh aj tiij, kuch'ihil i aj fariseo, xiooj ruuk' i Pilato, 63eh je' wili i xkiq'or reh: Jaaw, re' hoj xk'ulik cho panqak'ux chi re' i chukul q'orik re' re', noq ko k'achlik, xuq'or qeh chi naa wo' chik ruk'aach cho ruka'peech noq ixib' chik q'iij rumuhqiik. 64Ruum aj re', re' hat cha taq'aaj rutz'apariik chii' chi korik i xmuhqik wii' korehtaal imponik ixib' q'iij, ruum re' taqe raj tahqaneel nee-oq inkik'ulik kelq'aaj i ruti'jolal, eh nee-oq inkiq'or reh i tinamit chi xwuktik chaloq chi k'achlik wach. Re' chukuj q'orik neenb'aan ruka'peech xiik' chik naah yib'kiil wach chuwach i pampeet, inki taqe. 65Re' Pilato je' wili i xuq'or: Re' re' taqe wilkeeb' i soldado. Chak'am taq reje chawiij. Xti chatz'ap taq cho chii' chi korik i xmuhqik wii' inki. 66Re' keh xiooj wo' chutz'apariik chii' chi korik i jul xmuhqik wii' i Jesús xkikoj jinaj i rehtalil ab'aj tz'apb'al chii'. Eh xkikanaa' taqe cho ar i soldado chi cha'jinik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\