MATEO 5

1Noq xrilow i Jesús i ruk'ihaal tinamit, xjohtik johtoq nah yuuq', ar xutzunaa' cho riib'. Eh re' taqe raj tahqaneel xkijil i koq kiib' ruuk'. 2Re' Jesús xtohq'ik taqe ruk'uhb'alem chi je' wili: 3Atoob' keh awach inkireq chi riij chi ko wilik i ajwaal wach chi keh ruuk' i kinimaniik ruum re' keh kiehtrik i runimaal i rajaawriik i Dios. 4Atoob' keh inkikoj rehtaal chi ntz'irik kiwach, ruum re' Dios naa ruye'wiik rusuqkiil kik'ux. 5Atoob' keh i xa ch'ub'ik wach kik'ux, ruum re' keh naakik'ulum chi kiye'aab' i q'orooj cho rib'iral keh ruum i Dios. 6Atoob' keh i xankotwaaj chik rub'anariik iraaj i Dios, ruum re' reh naa rutoob'iniik keh chub'anariik. 7Atoob' keh inkiketelaaj wach i kas kichaaq', ruum re' Dios naa ruketeliniik kiwach i keh. 8Atoob' keh i saq wach i kánima, ruum re' keh naakilom wach i Dios. 9Atoob' keh inkichop kik'ux chusik'ariik i wihik pansuqkiil k'uxliis, ruum re' keh naa kikahniik chi rak'uun rixq'uun i Dios taqe. 10Atoob' keh inkikuy i ti' k'axik imb'aan keh ruum i rub'anariik iraaj i Dios, ruum re' keh kiehtrik i runimaal i rajaawriik i Dios. 11Atoob' taq aweh i hat wila' xakuy taq i b'ajarik, i ti' k'axik neenkian taq aweh, noq neenkitz'aq wach i xa reh reh wach chi chukuj q'orik taq chawiij ruum i nunimjiik i hin. 12Eh xti suuqb'oq taq ak'ux ruum naa taq ak'ulum jinaj runimaal kooch ar pan taxaaj. K'oloq taq panak'ux chi je' wo' re' noq x-ixoowjik cho kiwach taqe jalal ruq'oral i Dios xi wihik cho pampeet, inki Jesús. 13Re' taq i hat, hat taq ratz'amil i tinamit wach ak'al. Chakoj taq rehtaal aatz'aam noq ma' ki'toq'ik ta chik, ma' xta chik inkamanik wii' inq'eb'arik reje, inyeq'eb'ik paam kuum i tinamit. 14Eh hat wo' taq rusaqumaal i tinamit wach ak'al. Chakoj taq rehtaal jino'q i tinamit nah yuuq' wilik ma' nee ta rub'an chi nee rukeb'aa' riib'. 15Re' i saqumb'al inqoparik pampaat, ma' nee ta rub'an chi neentak'ab'jik naah chi kaxoon, taxaaj la' inye'arik, reh chi neerusihq'eej chu'nchel i wilkeeb' pampaat. 16Je'-oq re' noq neensihq'inik taq asaquumaal i hat chikiwach i tinamit. Noq neenkilow chi holohik taq ana'ojb'al, neenkiloq'ej taq aaWaJaaw i wilik cho pan taxaaj, inki Jesús. 17Re' taq i hat maakapaaj taq chi xin chalik chusachariik wach i k'uhb'aal ye'ooj ree Moisés, je' wo' hoq i xkiq'or i jalal ruq'oral i Dios, xchalik la' wesaj wach. 18Re' hin xti korik i nuq'or taq aweh: Noq komajaa'-oq insahchik wach i taxaaj i wach ak'al, ma' naa ta rehtesjiik k'isinoq ruuk' i ruq'or i k'uhb'aal, korehtaal la' nooj eloq wach chu'nchel. 19Ruum aj re', awach i ma' runimaj i ruq'or jino'q i k'uhb'aal, atoob' ta q'e' k'isiin wach, eh je' re' i ruk'uhtaaj keh i tokoom, ma' naa ta ruye'ariik runimaal wach pa runimaal rajaawriik i Dios. Raaj awach i nimanik reh i ruq'or i k'uhb'aal, eh je' re' i ruk'uhtaaj keh i tokoom, re' re' naa ruye'ariik runimaal wach pa runimaal rajaawriik i Dios. 20Ruum aj re', i nuq'or taq aweh i hat, wila' ma' xaq'at taq kiwach i aj fariseo, taqe i kik'uhtanik ree k'uhb'aal, ruuk' i rub'anariik i raaj i Dios, ma' jaruuj taq naa awokiik pa runimaal rajaawriik i Dios, inki Jesús. 21Re' taq i hat ab'iram taq i q'orooj cho keh i aj najtir q'iij chi je' wili: Maacansaj taq aawas achaaq', ruum awach i rukansaj i ras ruchaaq', naa ruq'atariik q'orik chinaah, ki uchjik. 22Re' i hin i nuq'or taq aweh chi xa ruum chi neenchalik rujosq'iil jino'q chinaah i ras ruchaaq', neenq'atarik q'orik chinaah. Eh awach i neerub'aj i ras ruchaaq', neenk'amarik reje chikiwach i q'atal q'orik. Eh awach i nee ruq'or reh i ras ruchaaq' chi ma' xta kamaj, i ruk'ul chi naa rojiik pan q'aaq'. 23Ruum aj re', re' hat, wila' xak'am reje amayiij wach artaal, eh ar-oq xk'ulik cho panak'ux chi wilik amahk chuwach aawas achaaq', 24cha kanaa' peet amayiij ar. Hiy cho ruuk' aawas achaaq' chak'am taq awiib' panotob'il ruuk', kora'j neetichalik wach artaal re' chuq'ahteesjiik amayiij. 25Wila' awach xk'amwik aweh pan q'atb'al q'orik, noq ojik taq i na a'n, cha yejaa' taq wach panotob'il ruuk' taq apeleto. Chi je' re', ma' nee ta tiruq'asaj pan q'ab' i q'atal q'orik. Ruum wi ma' xa a'n chi je' re', re' q'atal q'orik neetiruq'asaj pan q'ab' i polisía, eh re' polisía nee tiruyeew pantz'ilom. 26Xti korik i nuq'or aweh chi ma' jaruuj nee ti elik cho pantz'ilom wila' ma' xatoj nik' k'ihaal naa aweliik cho wii', inki Jesús. 27Re' taq i hat ab'iram taq i q'orooj cho najtir q'iij chi je' wili: Maa ch'uwa'reej wach aakaxáro, inki. 28Eh re' hin i nuq'or taq aweh chi awach i nee rilow jino'q ixoq, eh neerotwaaj k'oyomal ruuk', xuch'uwa'reej chik wach i rukaxaro paránima ruuk' ixoq re' re'. 29Ruum aj re', re' hat, wila' re' i rusak'aaj naq'awach inq'eb'wik aweh pamahk, chawisaj iloq. Chaq'eb' reje wulu', ruum ma' xta reet chi nee naq'eb' jino'q i naq'awach chuwach chi neenooj chu'nchel ati'jolal pan q'aaq'. 30Eh wila' re' i rusak'aaj aq'ab' inq'eb'wik aweh pamahk, chayok' iloq. Chaq'eb' reje wulu', ruum ma' xta reet chi nenaq'eb' jino'q aq'ab' chuwach chi nenooj chu'nchel ati'jolal pantojb'al amahk, inki Jesús. 31Eh q'orooj wo' chaloq chi je' wili: Awach i naa ruch'aqam irukaxaro ruuk' i rehk'een, inchol ruye'em ruhuuj rehtalil chi xkich'aq chik kiib', inki. 32Eh re' hin i nuq'or taq aweh chi re' i winaq i ruch'aq riib' ma' ruum ta chi k'ahchi' chi k'oyomal i rehk'een, xak'ahchi' ruminim chupaam i rehk'een chi naa ruch'uwa'reem wach irukaxaro. Eh awach i neerub'an kaxáro ruuk' ixoq kanamaj, nee ruch'uwa'reej wach irukaxaro, inki Jesús. 33Re' taq i hat ab'iram taq i q'orooj cho keh i aj najtir q'iij chi je' wili: Wila' xaq'or taq i ti wilii QaJaaw chi naa taq a'nam koruman chi naa taq a'nam, ki uchjik. 34Raaj i hin i nuq'or taq aweh chi ma' ruyee ta riib' chi nee taq inaq'or i ti wilii QaJaaw ruuk' i xa chib'ih jariik. Ni xata ruyee riib' chi nee taq inaq'or i b'ih i taxaaj, ruum re' re' ruye'aab' i Dios. 35Ni xata neeruyee riib' chi nee taq inaq'or i ti wili wach ak'al, ruum re' re' ye'aab' rooq i Dios noq wilik. Eh ma' nee ta ruyee riib' chi nee taq inaq'or i ti wili i Jerusaleem, ruum re' re' rutinamiit i Reey nim rajaawriik. 36Maaq'or wo' taq i ti wili nunaah, ruum ma' nee ta ruyee riib' chi nee taq inayejaa' chi saq oon q'eq jino'q i rismaal taq anaah. 37Korik, tiko'q taq, wila' korik taq inaq'or. Eh ma' korik taj tiko'q taq wi ma' korik taq inaq'or, ruum wi xa tiq taq i koq naah, xa ruuk' chik i aj Yahm inchalik, inki Jesús. 38Re' taq i hat ab'iram taq i q'orooj cho chi je' wili: Awach x-puch'wik reh i naq'awach i hat, chapuch' wo' chik inaq'wach i reh. Eh awach xtohwik reh i wach aweeh i hat, chatoh wo' chik i wareeh i reh, ki uchjik. 39Eh re' hin i nuq'or aweh chi maaq'aj wach reh i ma' tiklik ta imb'anik aweh. Wila' xsak'arik i pan wach juntar, chuyeew wo' chik chi sak'arik i juntar. 40Wila' awach xooj jalwoq aweh pan q'atb'al q'orik, eh xraaj-oq ruk'amam aakamísa, chayeew wo' reh haa' aachakéta. 41Eh wila' awach xminwik aweh chi k'amaj ihq junhiil-oq, chamanaa' ka'hiil i hat. 42Eh awach i neerupahqaaj chib'ih jariik aweh, chayeew reh. Eh awach iraaj rukemeel awuuk', maanijisaj awiib' chuwach, inki Jesús. 43Re' taq i hat ab'iram taq i q'orooj cho chi je' wili: Chak'ax taq i kik'axwik aweh. Eh awach i ki-ixowanik taq aweh, cha wixowaaj wo' taq kiwach i hat, inki. 44Eh re' hin i nuq'or taq aweh chi chak'ax taq i ki-ixowanik taq awach. Xa suq taq tiq'oroq kuuk' i ma' holohik ta kiq'orik taq chawiij, eh cha a'n taq otob'il keh i ma' suq ta taq tikilow. Eh cha a'n taq atiij chikiij i kib'ajwik taq aweh, i ma' tiklik ta kib'anik taq aweh. 45Reh chi hat taq manlik rak'uun rixq'uun i Ajaab'ees wilik cho pan taxaaj. Re' reh i ruyeew chaloq i q'iij chikinaah i holohik kina'ojb'al, chikinaah i ma' holohik ta kina'ojb'al. Eh i ruyeew chaloq i jab' chikinaah i korik wach kik'ux, chikinaah i ma' korik ta wach kik'ux. 46Eh wila' xa re' i kik'axwik taq aweh inak'ax, ma' jaruuj taq naa ruye'em akooch i Dios. ¿Mi ma' aweht'al taq re' hat chi je' wo' re' k'axaj kiib' inki a'n i aj pahqan tooj? 47Eh wila' xa re' taq awamigo i nayeew taq rusuqkiil kik'ux, ma' rub'ehel ta taq i na a'n. ¿Mi ma' aweht'al taq re' hat chi je' wo' re' inki a'n i ma' kinimanik ta ree Dios? 48Re' taq i hat korik-oq taq wach ak'ux, je' rukab' taq aaWaJaaw wilik cho pan taxaaj korik wach ruk'ux, inki Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\