MATEO 7

1Re' taq i hat, maakoj taq kimahk i tokoom, reh chi ma' nee ta rukoj taq amahk i Dios i hat, 2ruum wi xakoj taq kimahk i tokoom i hat, je' wo' re' na' kojaroq taq amahk i hat ruum i Dios. Eh nik' wach i xa a'n taq keh i tokoom i hat, je' wo' chik re' i naa rub'aan taq awee hat. 3Raaj i hat, ¿Chib'ih reet noq inakoj rehtaal i k'isa sohk' wilik panaq'wach aawas achaaq' mi ma' nakoj rehtaal re' i qamaam i b'ooj wilik panaq'awach i hat? 4Eh wila' ko wilik i qamaam i b'ooj panaq'wach i hat. ¿Mi neerub'an chi neenaq'or reh aawas achaaq' anwisaj i k'isa sohk' wilik panaq'wach? 5Re' hat xak'ul i na a'n awach, chawisaj peet i qamaam i b'ooj wilik panaq'awach i hat kora'j neenawesaj re' i k'isa sohk' wilik panaq'wach aawas achaaq', inki Jesús. 6Re' taqe q'e' looq' maayeew taq keh i je' kikab' i tz'i' ruum nee-oq inki a'n taq ti' k'axik aweh. Eh re' je' holohaq ab'aj, perla, maayeew wo' taq keh taqe i je' kikab' i ahq, ruum xa nee-oq inkiye'q' pankooq, inki Jesús. 7Chapahqaaj taq ree Dios re' reh nee ruyeew taq chaaweh, cha sik' taq, nee taq inareq, chaq'oj taq i koq wach i puerta, nee taq i ruteh chaaweh. 8Ruum awach i neerupahqaaj, neenye'arik reh, awach i neerusik', nee rureq, eh awach i neeruq'oj i koq wach i puerta, nee wo' inteharik reh. 9¿Mi wilik taq jino'q aweh i hat ab'aj i nee ruyeew chi jilow rukaxlanwi'k i ruha'lak'uun noq neerupahqaaj rukaxlanwi'k? 10¿Mi neerub'an chi aaq' i nee ruyeew chi jilow rukaar i ruha'lak'uun noq neerupahqaaj rukaar? 11Eh wila' tichol taq ruye'ariik i hat i ajwaal wach chi keh taq awak'uun awixq'uun, eh ma' holohik ta taq ana'ojb'al, ra'j naa chik re' taq aaWaJaaw wilik cho pan taxaaj ma' nee ruyeew cho keh i ajwaal wach chi keh awach i neenkipahqaaj reh 12Eh nik' wach inawaaj taq i hat chi neen kian taq awuuk' aawas achaaq', je' wo' re' i cha a'n taq i hat kuuk' i keh, ruum je' re' i ruq'or i k'uhb'aal, eh je' wo' re' i ruq'or i kitz'ihb'aam chaloq taqe jalal ruq'oral i Dios, inki Jesús. 13Chachop taq ak'ux chi okik chupaam i k'isiin wach puerta, ruum re' nim wach puerta, i nim wach b'eeh, pantojb'al mahk ink'amwik, eh ma' k'isiin i okik inki a'n ar. 14Eh re' i k'isiin wach puerta i k'isiin wach b'eeh, chupaam i juneliik k'acharik ink'amwik, eh xama' k'ih ta wo' hoq i k'ahchi' kireqwiik reh, inki Jesús. 15Chawik'raaj taq awiib' chikiwach taqe inkikoj kiib' chi jalal ruq'oral i Dios. Re' keh xa je' tii chik maaxo laj tentzun noq kik'uloq taq awuuk', xanaah re' je' taqe josq'laj xojb' pankanima. 16Re' keh xa ruuk' i kina'ojb'al naa taq anab'eem chib'ih kianam. Chakoj taq rehtaal chi re' k'iix ma' nee ta ruwachuj i uuva, ni xata re' k'iixmoq'ool neeruwachuj i higo. 17Chu'nchel i chee' ma' xta kiyab'ilaal ma' q'aah ta paam inkiwachuj. Eh re' taqe chee' wilik kiyab'ilaal q'aah paam inkiwachuj. 18Re' chee' ma' xta ruyab'ilaal ma' nee ta rub'aan chi q'aah paam ineeruwachuj. Eh re' chee' wilik ruyab'ilaal ma' nee ta rub'an chi ma' q'aah ta paam ineeruwachuj. 19Chu'nchel i chee' q'aah paam inkiwachuj, kiyok'arik eh kikutarik wach q'aaq'. 20Eh ruuk' i kina'ojb'al naa taq anab'eem kiwach taqe chukul q'orik re' re', inki Jesús. 21Re' taqe kiq'orik, Jaaw, Jaaw, weh, ma' chu'nchel ta naa kokiik pa runimaal rajaawriik i Dios. Xa re' la' wo' naa kokiik awach i kib'anik reh iraaj i waJaaw wilik cho pan taxaaj. 22Eh paruq'ijil i q'ataj q'orik, ma' k'isiin naa kiq'oriik weh chi je' wili: Jaaw, Jaaw, ¿Mi ma' panab'ihnaal xoj q'orik re', mi ma' panab'ihnaal re' xqesaj taqe ma' tob'laj uxlab'al kuuk' i tinamit? ¿Mi ma' panab'ihnaal xqa a'n re' i ma' jank'al ta nilarik? inko'q taqe. 23Eh re' hin je' wili i naa nuq'orom keh: Ma' weht'al ta taq awach. Eleen taq chi nuwach hat taq b'anal reh i yiib' wach ana'ojb'al kinko'q keh, inki. 24Awach i kirib'iraj eh i rub'an aha' wilik i nuq'or, nee nujalwachej ruuk' jino'q i winaq wilik runa'ojb'al, ab'aj i xukoj chi ch'ikaab' reh i rupaat. 25Eh noq xchalik runimaal teew jab', xub'an i elal ha', xuq'ojib'eej riib' chuwach i paat re' re'. Eh re' paat ma' xq'ehb'ik taj, ruum panab'aj ch'iklik i raa'. 26Eh re' i kirib'iraj wo' naq, eh ma' rub'an taj aha' wilik i nuq'or, nee nujalwachej ruuk' jino'q i winaq ma' xta runa'ojb'al, nah saniib' xuch'ikaa' i rupaat. 27Eh noq xchalik runimaal teew jab', xub'an i elal ha', xuq'ojib'eej riib' chuwach i paat re' re', eh yohb'aal wach noq xch'a'lojik, ki uchjik ruum i Jesús. 28Noq xukohlaaj ruq'orariik i Jesús taqe wili, re' ruk'ihaal tinamit ma' k'isiin ta noq xsahchik kik'ux ruum i k'uhb'alinik xub'an, 29ruum re' reh xti wilik rajaawriik chi k'uhb'alinik ma' je' ta rukab' i k'uhb'alinik inki a'n i kik'uhtanik ree najtir k'uhb'aal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\