MATEO 8

1Noq xqajik cho nah yuuq' i Jesús, ma' k'isiin i tinamit xi tahqinik reje reh. 2Eh jinaj i winaq aj rax q'aah xujil i koq riib' ruuk' i Jesús, xuxuk'aa' riib' chuwach, je' wili i xuq'or reh: Jaaw, nee ta nawaaj, nee naq kinak'achrisaj ruuk' i nuyab'ilaal, inki. 3Re' Jesús xutz'a'j reje i yowaab', je' wili i xuq'or reh: Tiwaaj kaat nuk'achrisam. Tik'aachjoq inki. Eh re' aj rax q'aah, jumehq'iil xk'achjik xelik i rax q'aah chi riij. 4Re' Jesús je' wili i xuq'or reh: Ma' awach eh aq'or i xnub'an aweh. Hiy la', cha k'uhtaaj chaawiib' chuwach i k'amal kib'eeh aj tiij, eh chayeew amayiij ruq'orom chaloq i Moisés, reh chi neenkinab'eej chi xatk'achjik chik, i nuchjik. 5Noq xokik i Jesús pan tinamit Capernaum, jinaj i aj Roma k'amal kib'eeh i soldado, xujil i koq riib' chupahqaljiik otob'il ree Jesús, 6je' wili xuq'or reh: Jaaw, re' numoso yoklik cho pampaat ruum yab'ilaal. Re' reh sikrinaq i ruti'jolal, k'ahchi' rik'iik chi ti' k'axik, inki. 7Re' Jesús je' wili i xuq'or reh: Re' hin nee kinooj chuk'achreesjiik amoso, i nuchjik. 8Re' k'amal kib'eeh i soldado je' wili xuq'or: Jaaw, ma' ruk'ul ta chi weh chi netiooj panupaat. Xa cha taq'aaj la' ruq'orariik reh chi neenk'achjik inumoso. 9Neetinimjik, Chawil i hin, atoob' ta wilik kitaaq'anik weh, kinkinimaj wo' taqe nu soldado. Noq neenuq'or reh jino'q chi ohoq, nee wo' nooj. Eh kim ayu', kinko'q reh jino'q, nee wo' nchalik. Eh noq neenutaq'aaj i numoso chi kamanik, nee wo' nooj, inki. 10Eh noq xrib'iraj i Jesús chi je' re', xsahchik ruk'ux, je' wili i xuq'or keh i kitahqinik reh: Xti korik i nuq'or chi ma' jank'al ta nureq jino'q ar Israel xti ruye'em ruk'ux je' rukab' i winaq wili inki. 11Re' hin i nuq'or taq aweh chi ma' k'isiin taqe i naa kichaliik parelb'aal q'iij, parookb'aal q'iij, naa kokiik pa runimaal rajaawriik i Dios, eh naa kianam kiwa' ar ruuk' i Abraham, ruuk' i Isaac, ruuk' i Jacob. 12Eh re' taqe i ye'ooj naq q'ab' keh chi naa kokiik pa runimaal rajaawriik i Dios naakikutariik cho panq'equm. Ar naa koq'iim, eh naakiqirich'eem naah i keeh, inki. 13Eh re' Jesús je' wili xuq'or reh i k'amal kib'eeh soldado: Hiy panapaat. Neenb'aan aha' wilik i xapahqaaj, ruum chi aye'em ak'ux, inki. Eh chupaam i jumehq' re' re', xk'achjik i rumoso i winaq re' re'. 14Noq xooj k'oloq i Jesús parupaat i Pedro, xponik rureq i rutuut i rehk'een i Pedro chi yoklik pan yokaab', ruum k'ahchi' i kaq tz'a' chi riij. 15Xrilow chi je' re' i Jesús, xuchop chi q'ab' i yowaab', eh jumehq'iil xik'ik i kaq tz'a' chi riij. Xwuktik johtoq ixoq re' re', eh re' chik i reh xutoq'aa' cho yej-anik kiwa'. 16Noq xokik i q'iij, ma' k'isiin wilik ma' tob'laj uxlab'al kuuk' xkik'am cho chuwach i Jesús. Re' reh xa ruuk' i ruq'oral xukaaj taqe reje i ma' tob'laj uxlab'al, eh xuk'achrisaj taqe chu'nchel i yowaab'. 17Reh chi xooj eloq wach i ruq'orom chaloq i Isaías jalal ruq'oral i Dios chi je' wili: Re' reh x-eesanik i ruti'kiil qak'ux, eh re' reh xk'amwik i qayab'ilaal, inki. 18Eh noq xrilow i Jesús chi ma' k'isa tinamit i wilik chi junsuut, xuq'or keh i raj tahqaneel chi kiq'ahxoq reje chi juntar i k'isa palaw. 19Eh jinaj ink'uhtanik ree k'uhb'aal xujil i koq riib' ruuk' i Jesús, je' wili i xuq'or reh: Hat aj Tijoom, re' hin tiwaaj kaat nutahqeem xa aha' pa' netiooj, inki. 20Re' Jesús je' wili i xuq'or reh: Re' taqe yaak wilik kijuul, eh re' taqe chikop kirupinik wilik wo' kisuuq'. Raaj i hin Ak'unb'ees nuwii' winaq, ma' xta nupaat nuhi'limb'aal, inki. 21Eh jinaj re' ruuk' taqe raj tahqaneel, i Jesús je' wili xuq'or: Jaaw, chayee pee q'ab' weh chi nenooj numuq'aa' i wajaaw, kora'j nee kinooj chawiij re', inki. 22Re' Jesús je' wili xuq'or reh: Taq la' chi wiij cha kanaa' taqe i kamnaq chi re' keh neekimuq'anik reh i kikamnaaq, i nuchjik. 23Chi riij i re', re' Jesús xjohtik pan barco ruch'ihil taqe raj tahqaneel. 24Eh noq ik'ik chik inki a'n chinaah i k'isa palaw, jinaj i kowlaj teew xchalik. Re' rub'ohl i palaw k'ahchi' naq chik rutz'apam naah i barco. Eh re' Jesús wirik i rub'an. 25Eh re' taqe i raj tahqaneel, xooj kuksaj i Jesús je' wili i xkiq'or reh: Jaaw, Jaaw, wukteen qoh ako'leej k'ahchi' qojiik qohoq ri'si ha' inki taqe. 26Re' Jesús je' wili i xuq'or keh: ¿Chihreet noq ma' k'isiin taq ayo'jiik? Ma' aye'em ta taq ak'ux chi nimanik, inki. Eh xwuktik johtoq, xupab'aa' i kowlaj teew i rub'ohl i palaw, eh xanoq wo' kitz'iriwanik. 27Noq xkilow chi je' re' i wilkeeb' pan barco, xsahchik kik'ux, xkipahqaaj chikiwach chi je' wili: ¿Awach aj wo' winaq wili? Inimjik inche ruum i teew, ruum i palaw, inki taqe. 28Eh noq xponik i Jesús chi juntar i k'isa palaw paruyuq'ul i Gadara, ki'ib' i winaq wilik ma' tob'laj uxlab'al kuuk', xi elik chaloq pankijuleel kamnaq, eh xkijil i koq kiib' ruuk' i Jesús. Re' keh xayohb'aal chik wach i kijosq'iil ma' awach taj inik'ik chupaam i b'eeh re' re'. 29Eh kow xkiq'or chi je' wili: Jesús, hat Rak'uun i Dios ¿Chib'ih reet noq inchalik amin awiib' quuk'? ¿Mi xat chalik ayu' re' chub'anariik qeh i ti' k'axik noq komajaa' i rureq i ruq'ijil? inki taqe. 30Eh ma' najt ta ar wilkeeb' i ma' k'isa ahq k'uxuj ch'ahn inki a'n 31Eh re' taqe ma' tob'laj uxlab'al xkipahqaaj otob'il ree Jesús, chi je' wili: Wila' nakooj awesam kuuk' winaq wili, chayeew q'ab' qeh chi nee qoh okik chi kipaam taqe ahq wulu', inki taqe. 32Hiy taq, ki uchjik ruum i Jesús. Re' taqe ma' tob'laj uxlab'al xi elik kuuk' i winaq, xi okik chi kipaam taqe ahq. Re' taqe ma' k'isa ahq re' re' xkikutib'eej kiib' pan b'oqeel, pank'isa palaw xiooj q'ehb'oq, eh ar xijihq'ik. 33Re' taqe cha'jen ahq xi elik kajiim ruum kiyo'jiik. Noq xi ponik pan tinamit, xkitoq'aa' ruk'utjiik chu'nchel i re', je' wo' hoq i xb'aan kuuk' taqe winaq wilik naq ma' tob'laj uxlab'al kuuk'. 34Noq xkib'iraj taqe tinamit chi je' re', chi kunchelaal xiooj aha' wilik wii' i Jesús. Eh noq xkilow wach, xkipahqaaj otob'il reh chi eloq reje pankiyuq'ul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\