FILIPENSES 3

1Hat taq hermano, suuqb'oq taq ak'ux, parub'ihnaal i QaJaaw. Chi wee hin, ma' q'uhteel taj chi nee wo' chik nutz'ihb'aaj taq reje aweh i nutz'ihb'aam taq reje aweh ruum kamaneel taq aweh 2Chawik'raaj taq awiib' chikiwach i je' kikab' i tz'i', re' i xiik' naah ch'uwa'iil wach i kina'ojb'al, i kiq'orik reh chi koruman chi naa rupoch'ariik naah i k'achab'. 3Ma' ruum tee re' neekiko'ljik re' la' hoj i xti hoj ko'limaj, i qoh loq'inik ree Dios ruuk' i rajaawriik i Ruxlab'al. Eh insuuqb'ik qak'ux chi re' chik i Jesucristo inehchanik qeh, ma' nqach'ikaa' ta qak'ux ruuk' i rupoch'ariik naah i k'achab' inkiq'or, 4atoob' ta wo' naq wilik rub'ehel chi wee hin chi nee nuch'ikaa' nuk'ux ruuk' taqe imb'aan re' re'. Re' naq i hin xti rub'ehel chi weh chikiwach nee naq i ruch'ikaa' ruk'ux ruuk' i xa chib'ih jariik imb'aan re' re', 5ruum re' hin waxiqiib' q'iij wasjiik noq xkipoch' naah i nu k'achab'. Eh hin kiih kimaam i aj Israel, hin riih rumaam Benjamín. Hin aj hebreo chi manlik. Eh hin naq haa' kuuk' i aj fariseo, chi q'orariik i najtir k'uhb'aal. 6Re' hin xnuyeew wo' naq cho nuk'ux chuko'ljiik riij i k'uhb'aal re' re', xwik'saj taqe chaloq chi ti' k'axik i kinimanik reh i Jesucristo. Eh xnub'an wo' cho runimjiik i k'uhb'aal, eh ma' jino'q xreqwik cho numahk. 7Eh chu'nchel i re', xti wilik wo' naq tz'aaq chi wee hin. Eh yu'naak, ma' xta chik k'isinoq tz'aaq chi weh, ruum xnureq chik i ruk'axb'al i Jesucristo. 8Eh xti korik chi chu'nchel i xa chib'ih jariik, ma' xta chik tz'aaq chi wee hin ruum xnunab'eej chik wach i waJaaw Jesucristo. Eh ruum i runimjiik i reh, nuq'eb'em chik chi riij nuk'ux chu'nchel xa je' chik sohk' chi weh ruum rureqariik i ruk'axb'al i Jesucristo. 9Eh ruum wo' hoq chi wilkiin ruuk' i reh. Re' hin ma' k'ahchi' ta nusik'im chi ruum taj i runimjiik i najtir k'uhb'aal neenureq rukorkiil wach nuk'ux xa ruum la' runimjiik i Jesucristo inureq i re'. Re' i ruyeew i Dios ruuk' i nimanik. 10Re' hin inwaaj chi nee nunab'eej chi korik chi xa re' wo' Jesucristo inko'linik. Inwaaj wo' wik'raam rajaawriik i Dios x-uksanik cho reh chi k'achlik wach. Eh inwaaj wo' nukuyum ransil i ti' k'axik je' rukab' noq xukuy cho ransil i ti' k'axik i Jesucristo, ro'q ta ank'ul weh i ti'laj kimik xuk'ul i reh. 11Eh ch'iklik nuk'ux chi naa wehtriik i kiwuktiik chaloq i kamnaq chi k'achlik kiwach re' taqe i xinimanik reh i Jesucristo. 12Re' hin ma' k'ahchi' ta nuq'orom chi nureqem ta chik chu'nchel i re' oon manlojinaq ta chik wach i rukorkiil wach nuk'ux. Kok'ahchi' la' nunik'eem nuq'iij chureqariik i ch'iklik reje wii' nuk'ux, ruum re' re' xraaj wuuk' i Jesucristo noq xusik' cho nuwach. 13Hat taq hermano, ma' k'ahchi' ta nuq'orom chi nureqem ta chik i hin taqe wili. Xa re' la' re' nub'an i hin, re' chi k'ahchi' nuq'eb'em chi riij nuk'ux i nub'anam chaloq. Eh k'ahchi' nuchopom nuk'ux chureqariik i wilik reje chi nuwach, 14reh chi naa nub'anam i ponik ko aha' naa rub'aan wii' ponik reh chi nawehchaam i nukooch pan taxaaj, re' i xusik' cho wii' qawach i Dios chi naa qak'ulum parub'ihnaal i Jesucristo. 15Eh chi qunchelaal i hoj, i qachopom chik qak'ux chunimjiik i Jesucristo, inchol chi je' re' ineenqakapaaj chi riij taqe re'. Eh wila' wilik i tokoom inakapaaj taq chi riij, re' chik i Dios nenk'uhtanik taq rukorkiil aweh. 16Xa re' la', xti qachop taq qak'ux chub'anariik pan qak'achariik aha' wilik i qareqem chik chi riij. 17Eh re' taq i hat hermano, chak'am taq naah i na'ojb'al i nub'an i hin. Eh chakoj taq rehtaal i kik'achariik taqe k'ahchi' kik'amam naah i xatqatijej taq cho wii' i hat. 18Re' hin k'ih pech nuq'orom taq aweh, eh yu'naak i nuq'or wo' taq chik aweh ruuk' oq'ik, chi ma' k'isiin i k'acharik inki a'n chi ma' imponik ta panaq'kiwach i kimik xuk'ul i Jesucristo wach kuruus. 19Re' taqe re' naakiye'ariik pantojb'al mahk na' ohoq kuxoq, ruum inkikoj chi ki dios aha' wilik i rootwaaj i kiti'jolal, xa nkinimb'isaj chik kiwach chub'anariik i k'ixb'ilaal chi keh, eh xa re' i yiib' wach na'ojb'al inki a'n 20Eh re' hoj, pan taxaaj wilik i qa ye'aab', eh k'ahchi' quy-eem chi pan taxaaj naa ruchaliik ruka'peech i qaj Ko'loom, re' i QaJaaw Jesucristo. 21Re' reh naa rujalwiik wach i qati'jolal i xakimik reh, reh chi naa rukahniik chi je' rukab' i loq'laj ruti'jolal i reh. Je' re' naa rub'anam qeh ruuk' i runimaal rajaawriik, re' inkamanik reh chi loch'b'al kinaah chu'nchel i xa chib'ih jariik wilkeeb'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\