APOCALIPSIS 1

1Re' Dios xuk'uhtaaj reh i Jesucristo chib'ih taqe jariik i k'isiin ma' nk'ularik, reh chi xuk'uhtaaj keh i raj kamanoom. Eh re' i Jesucristo xutaq'aaj chaloq i ruánjel chi ch'ob'ariik rub'ehel taqe re' reh i Juan i raj kamanoom. 2Re' Juan xuq'or i korik chi riij taqe xrilow. Eh xuq'or wo' korik chi re' re' i ruk'uhb'aal i Dios re' xuch'ob' rub'ehel i Jesucristo. 3Atoob' reh inilwik wach i wilik chupaam i huuj wili. Eh atoob' keh i ki-ib'irinik reh i k'uhb'aal wili eh inkinimaj chib'ih ruq'or i tz'ihb'amaj chupaam i huuj wili, ruum ilook' inooj eloq wach chib'ih i ruq'or. 4Re' hin i Juan, inutz'ihb'aaj reje ahuuj taq i hat i wuquub' ch'uq chi aj nimaneel wilkaat taq paruyuq'ul i Asia. Chak'ul taq i rotob'il, i suq kiil k'uxliis inchalik ruuk' i Dios, wilik cho najtir q'iij, wilik yu'naak, naa ruwihiik chi juneliik. Re' i ruyeew i wuquub' chi uxlab'al wilik chuwach i Dios paruloq'laj ye'aab'. 5Eh chak'ul wo' taq i otob'il, suq kiil k'uxliis i ruyeew Jesucristo, re' i q'orol reh i korik re' i peet xwuktik chaloq chi k'achlik wach, re' wilik runimaal rajaawriik chikinaah i wilkeeb' chi reyil ayu' wach ak'al. Re' reh q'e' qohruk'ax, ruuk' i rukik'eel xutz'aj chu'nchel i qamahk. 6Eh xuyeew qajaawriik chi hoj haa' pa runimaal rajaawriik, eh chi hoj k'amal b'eeh aj tiij parukamaj i Dios, re' raJaaw i Jesucristo. Re' ta wo' naq i reh ye'aroq ruloq'il, ye'aroq rajaawriik chi juneliik. Je' ta wo' naq re'. 7Re' Jesucristo nah suutz' wilik na' chaloq ruka'peech. Chu'nchel i tinamit naa kilwiik wach. Naa wo' kilom wach i xib'anik ti' k'axik reh. Eh chu'nchel i tinamit wach ak'al naa rutib'iik kik'ux, naa koq'iim noq naakilom wach. Korik, je' ta wo' naq re'. 8Re' hin i peet, re' hin i rukuxiik wach, je' rukab' noq wilik i peet letra A i tz'apaab' wach letra Z, inki QaJaaw Dios nim rajaawriik, re' i wilik cho najtir, wilik yu'naak, naa ruwihiik chi juneliik. 9Re' hin i Juan, qahermano qiib' taq awuuk' hoj junehtriik i runimaal rajaawriik i Dios. Eh hin haa' chi k'ulariik i ti' k'axik k'ahchi' taq ak'ulum i hat. Eh pan jinaj ye'aab' sutim ha' riij, Patmos rub'ihnaal, xinkiyeew cho pantz'ilom ruum i ruq'orariik i ruk'uhb'aal i Dios, ruum i ruq'orariik rib'iral i Jesucristo. 10Je' wili xnuk'ul ar paruq'ijil i rulooq'jiik i QaJaaw. Noq wilkiin chi ri'sil rajaawriik i Santolaj Uxlab'al. Jinaj i kowlaj q'orik xb'aan cho chi wiij, xa je' chik inq'ajb'anik tuun, 11je' wili xuq'or cho weh: Re' hin i peet, re' hin i rukuxiik wach, re' taqe k'ahchi' awilom, cha tz'ihb'aaj pan jino'q huuj. Eh neenataq'aaj reje keh i wuquub' ch'uq chi aj nimaneel wilkeeb' paruyuq'ul i Asia, ar Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, inki. 12Re' hin xnusutej b'ila' wiib' chi rilariik awach inq'orinik cho weh. Inwilow pe', xawuquub' wo' chi ye'aab' kantela re' ruuk' i oro wilkeeb' ar. 13Eh jinaj i je' ruwii' winaq wilik chi kixilak i wuquub' chi ye'aab' kantela re' re', koju' rooq poninaq i ruso'. Eh re' rusincho b'ak'lik chi' ruk'ux re' ruuk' i oro. 14Re' rismaal naah xasaq chik je' rukab' i saq laj lana oon je' rukab' i saq suutz'. Eh re' taqe naq'wach xa kirob' rotik chik je' rukab' i xaq q'aaq'. 15Re' taqe rooq xan reprotik chik je' rukab' i q'an ch'ihch' ch'ub'ik wach, korb'isamaj cho pan q'aaq'. Eh re' kowlaj q'orik xub'an chaloq xa je' chik inq'orik ruk'ihaal nim ha' xampojik chik. 16Parusak'aaj q'ab' wilkeeb' i wuquub' chi ch'umiil. Eh jinaj ch'ihch' q'as ju' k'ul wilik ruq'asiil xelik cho panchii'. Re' rusaqumaal chii' wach xa je' chik rukab' i rusaqumaal i q'iij noq wilik paransil i rutz'a'iil. 17Noq xwilow wach, xa je' chik hin kamnaq ruum nuyo'jiik noq xinq'ehb'ik i koq ri'si rooq. Chalik i reh, xuyeew i rusak'aaj q'ab' chi nunaah je' wili xuq'or weh: Matyo'jik wuum, re' hin i peet, re' hin i rukuxiik wach. 18Re' hin, hin naq kansamaj, eh xink'aach wo' chik chaloq. Eh yu'naak, ma' naa ta chik nukimiik chi jumpech. Re' hin wilik wajaawriik chinaah i kimik, eh wilik wajaawriik chinaah i kiye'aab' kamnaq. 19Chatz'ihb'aaj re' aha' wilik taqe i xawilow, chib'ih jariik i k'ahchi' ruk'ulariik yu'naak, ruch'ihil i naa ruk'ulariik na' chub'an. 20Re' wili iraaj ruq'orom i ma' eht'alimaj taj chi riij i wuquub' chi ch'umiil xawilow wach parusak'aaj nuq'ab', re' taqe i re' kijalwaach i ju'jun chi k'amal b'eeh wilik chi kixilak i ju'jun ch'uq chi aj nimaneel. Eh re' wuquub' chi ye'aab' kantela re' ruuk' i oro kijalwaach i wuquub' ch'uq chi aj nimaneel, inki weh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\