APOCALIPSIS 16

1Eh jinaj chik i kowlaj q'orik xb'aan cho chupaam i ye'aab' xiik' naah loq'il noq xb'iraj. Je' wili i xuq'or keh i wuquub' chi ánjel: Hiy taq chachihkaaj chinaah i wach ak'al i wilkeeb' chupaam i wuquub' chi kulk re' i rujosq'iil i Dios xuyeew chaloq, inki. 2Xooj aj re' i peet ánjel, xuchihkaaj chaloq i wilik chupaam i rukulk chinaah i wach ak'al. Ruum i re', xpoq' chaloq jinaj yeb'ee wach ti'laj rax q'aah chikiij chu'nchel i tinamit i kojooj keh i rehtalil i peet josq'laj chikop, eh inkiloq'ej wo' hoq i rujalwaach. 3Eh re' rukab' ánjel xuchihkaaj chaloq i wilik chupaam i rukulk chinaah i palaw. Ruum i re', xsutinik chi kik' je' xuhkiil rukik'eel kamnaq xkahnik. Eh ruum i re' xikimik chu'nchel i k'achalkeeb' chupaam i palaw. 4Re' roox ánjel xuchihkaaj chaloq i wilik chupaam i rukulk chinaah taqe nim ha', je' wo' chinaah taqe raasb'al ha'. Eh ruum i re', xi sutinik chi kik'. 5Eh xb'iraj i xuq'or chaloq chi je' wili i ánjel, inilwik reh taqe ha': Hat QaJaaw Dios, wilik asantohiil, xa wilkaat wo' cho najtir q'iij, je' wo' yu'naak. Eh rub'ehel cha weh chi je' re' i q'ataj q'orik xa a'n, 6ruum chi re' keh xkikansaj taqe i santo laj aj nimaneel eh je' wo' re' xkian reh taqe i jalal aq'oral. Eh yu'naak i hat, xayeew keh chi uuk'jik i kik'. Xti ruk'ul chi keh inki ánjel. 7Eh jinaj wo' chik i q'orik xb'aan cho wach artaal noq xb'iraj: Hoo', QaJaaw Dios nim awajaawriik Xti korik chi parub'ehel xa a'n chee q'ataj q'orik inki. 8Re' rukaaj ánjel xuchihkaaj chaloq i wilik chupaam i rukulk chinaah i q'iij. Eh re' re' xye' wik ruman rutz'a'iil i q'iij, reh chi xuk'at taqe i tinamit ruuk' i rutz'a'iil. 9Re' taqe re', xti q'e' ti' i k'ahtik xkik'ul ruum i rutz'a'iil i q'iij. Eh ni xata ruum i re' xkinimaj i Dios, eh ma' xkiyeew ta ruloq'il, rub'ajariik la' chik i Dios xkian, re' i wilik rajaawriik chuye'ariik taqe ti' k'axik re' re'. 10Re' roo' ánjel xuchihkaaj chaloq i wilik chupaam i rukulk chinaah i ruye'aab' i peet josq'laj chikop. Eh re' tinamit ruchopom naah xi kahnik panq'equm, eh xa nkitiiw chik i kaaq' ruum i ruti'kiil i xkik'ul. 11Eh xama' xkikanaa' ta wo' hoq i kiyeb'eew wach na'ojb'al. Rub'ajariik la' chik i Dios wilik cho pan taxaaj xkian, ruum i ti' xkik'ul, eh ruum i yeb'ee wach rax q'aah xpoq' cho chikiij. 12Re' ruwaaq ánjel xuchihkaaj chaloq i wilik chupaam i rukulk chinaah i nim ha', Éufrates. Eh ruum i re', xchiqik i nim ha', reh chi xteh i kib'eeh taqe reey chalik inki a'n parelb'aal q'iij. 13Eh chi riij i re', ixib' chi ma' tob'laj uxlab'al je' kiwii' tuhtz' xwil kiwach. Jinaj i xelik cho panchii' i mama' kaq riij aaq', jinaj xelik cho panchii' i peet josq'laj chikop. Jinaj i xelik cho panchii' i jalal ruq'oral i Dios i rub'an riib'. 14Re' taqe re' i ruxlab'al i aj Yahm, eh xa chib'ih jariik i ma' ilooj taj inkik'uhtaaj chi sahchb'al k'uxliis. Eh xa aha' kiooj chumolariik kiwach taqe reey wilkeeb' sut i wach ak'al reh i pletohinik chupaam i ru nimlaj Q'iij i Dios xiik' naah nimaal rajaawriik. 15Re' hin xa je' kinooj k'oloq i ajileq' taq cha naah. Atoob' reh awach i na'lik reh eh ruk'axam-oq i ruso' rukojom chi riij. Chi je' re' ma' t'uslik taj, eh ma' nee ta ruk'uhtaaj ruk'ixb'ilaal chikiwach i tinamit, inki. 16Re' taqe ma' tob'laj uxlab'al re' re' xkimol wach chu'nchel reey ar chupaam i ye'aab'Armagedón rub'ihnaal pan kiq'oral i aj hebreo. 17Re' ruwuuq ánjel xuchihkaaj chaloq i wilik chupaam i rukulk panteew noq xwil. Eh chupaam i Ye'aab' xiik' naah loq'il i wilik cho pan taxaaj, re' wilik cho wii' i Dios, jinaj i kowlaj q'orik xb'aan cho ar, je' wili i xuq'or: Xooj aj eloq wach re' inki. 18Xub'an aj cho re' ruch'aab' kahoq xa repej chik riib'. Xa nq'ajb'anik chik i xub'an noq xpoq' i kahoq. Eh xub'an wo' jinaj i yihk xiik' naah kowiil. Ma' jino'q i yihk rub'anam chi je' re' i rutohq'iik chee k'acharik wach ak'al. 19Re' nimlaj tinamit oxtariik xelik. Eh re' nimaq taq tinamit wilkeeb' sut i wach ak'al xich'a'lojik. Re' Dios, ruum i ruk'aah, xk'ulik cho paruk'ux chi xuyeew panti' k'axik i nimlaj tinamit Babilonia, je' naa k'ah laj ha' i xuyeew reh chi uuk'jik. 20Chu'nchel i ye'aab' sutimaj kiij chi ha', ruch'ihil taqe yuuq' k'ixkaab', xsahchik kiwach. 21Eh xiq'ehb'ik chik inche cho pan taxaaj i nimaq taq saqb'och, xk'ulik qohoq chikinaah i tinamit wach ak'al. Re' ju'jun chi saqb'och je' naa ju'jun kintaal rahliil. Re' taqe tinamit ma' k'isiin ta noq xkib'aj i Dios chi riij i runimaal ti' xb'aan keh ruum i saqb'och.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\