APOCALIPSIS 2

1Chatz'ihb'aaj reje ruhuuj i k'amal kib'eeh i junch'uq chi aj nimaneel wilik Éfeso, je' wili cha q'or reje reh re' i wilik i wuquub' chi ch'umiil parusak'aaj q'ab', re' b'ehik i rub'an chi kixilak i wuquub' chi ye'aab' kantela re' ruuk' i oro. Je' wili i ruq'or aweh: 2Re' hin weht'al taqe i k'ahchi' kaat, weht'al i kowlaj kamanik k'achi' kaat, ruch'ihil i kuyuuj k'ahchi' kaat. Eh chi ma' nakuy ta chik pan kiq'ab' i yeb'ee wach kina'ojb'al. Eh chi xawilow chik inki a'n taqe inkikoj tii chik kiib' chi raj tahqaneel i Jesucristo, eh ma' re' ta wo' taqe, xareq chik chi riij chi xa chukul q'orik taqe. 3Eh re' hat, q'e' hat kuyuul. Xakuy i ti' k'axik, xiik' naah i kamanik xa a'n panub'ihnaal. Eh ma' xq'uhtik ta ak'ux chub'aan. 4Xa re' la' jinaj i ma' imponik ta chi nuwach i na a'n: Re' chi xakanaa' nuk'axariik je' naq rukab' i na a'n cho pampeet. 5Ruum aj re', k'oloq panak'ux chib'ih jariik xatq'ehb'ik wii'. Chayot' ak'ux chi riij aamahk, chureq wo' chik chi je' rukab' i nuk'axariik i na a'n cho pampeet. Ruum wi ma' xajal wach aana'ojb'al, naa wojiik k'oloq cha naah chi jumehq'iil chuq'uchariik aweh i ye'aab' kantela. 6Jinaj la' tii i ma' xta reet i na a'n: Re' chi ma' imponik ta chawach i yiib' wach na'ojb'al inki a'n taqe aj Nicoláita je' wo' hin ma' imponik ta wo' chi nuwach inki a'n 7Awach iraaj rib'iram, chunimaj i ruq'or i Santolaj Uxlab'al keh i ju'jun ch'uq chi aj nimaneel. Awach i naakeliik korik, naa nuye'em keh chi k'uxarik i wach chee' inye'wik k'acharik, i wilik panyejaal i ruye'aab' i Dios, inki. 8Chatz'ihb'aaj reje ruhuuj i k'amal kib'eeh i junch'uq chi aj nimaneel wilkeeb' Esmirna, je' wili i cha q'or reje reh re' i xa wilik wo' cho pampeet i xanaa wo' ruwihiik pan kuxesb'al wach, re' i kansamaj, eh xk'aach wo' chik. Je' wili i ruq'or aweh: 9Weht'al chib'ih taqe i na a'n, je' wo' i neb'a'il k'ahchi' awik'iik wii'. Xa re' la' hat wo' b'ehoom ruuk' i rotob'il i Dios. Weht'al wo' chi nkitz'aq wach i q'orik chawiij taqe inkikoj kiib chi aj Judío, eh ma' re' ta wo' taqe xa junch'uq chi raj kamaj i aj Yahm taqe. 10Re' hat maayohb'isaj awiib' ruuk' i ti' k'axik naa ak'ulum, ruum wilik taqe akomoon naakikojariik pantz'ilom ruum i aj Yahm, xa pajb'al taq aweh. Eh naa taq ak'ulum jarub'-oq q'iij i ti' k'axik re' re'. Xa re' la' korik-oq wach ak'ux korehtaal akimiik re' hin naa nuye'em aweh aakorona reh i juneliik k'acharik. 11Awach iraaj rib'iram, chunimaj i ruq'or i Santolaj Uxlab'al keh i ju'jun ch'uq chi aj nimaneel. Eh awach taqe i naakeliik korik, ma' xta naa kuuchjiik ruum i ruka'peech kimik, inki. 12Chatz'ihb'aaj reje ruhuuj i k'amal kib'eeh i junch'uq chi aj nimaneel wilkeeb' Pérgamo je' wili cha q'or reje reh re' i wilik ruch'ihch' q'as ju', k'ul wilik ruq'asiil. Je' wili i ruq'or aweh: 13Re' hin weht'al chib'ih jariik i na a'n, eh chi ar hat patim i wilik wii' chi taaq'anik i aj Yahm ni xata ruum i re' inyoj ak'ux. Re' hat xama' akanaam ta wo' nunimjiik, ni xata re' noq xkanteesjik i Antipas xyoj ak'ux, re' ixq'orik cho wib'iral. Re' reh ar xkanteesjik chupaam i nimlaj tinamit re' re', i wilik wii' chi taaq'anik i aj Yahm. 14Xa re' la', ko wilik i ma' imponik ta chi nuwach i na a'n: Re' chi kokiib' ixib' chik i wilkeeb' awuuk' ar ma' inkikanaa' ta runimjiik i ruk'uhb'aal i Balaam. Re' xtaqchi'inik cho reh i Balac, chi xkiq'eb' kiib' pamahk taqe aj Israel, noq xiye'arik chuk'uxariik i xa chib'ih jariik mayijimaj chikiwach i tiyoox, eh xuyeew wo' q'ab' keh chi xi k'acharik pan k'oyomal. 15Eh wilkeeb' wo' ju'jun awuuk' ar i ma' kikanaa' taj i yiib' wach na'ojb'al inkik'uhtaaj taqe aj Nicoláita, re' i ma' imponik ta chi nuwach i hin. 16Ruum aj re', re' hat chayot' ak'ux chi riij amahk. Wila' ma' chi, naa wojiik k'oloq cha naah chi jumehq'iil. Eh junb'aan taq aweh naa nub'anam kuuk' i keh ruuk' i ch'ihch' i nelik cho panuchii'. 17Awach iraaj rib'iram, chunimaj i ruq'or i Santolaj Uxlab'al keh i ju'jun ch'uq chi aj nimaneel Awach i naa reliik korik, naa nuye'em reh chi k'uxarik i maná, ma' nilarik ta wach. Eh naa nuye'em reh Jinaj i k'isa saq laj ab'aj re' tz'ihb'amaj wii' jinaj i ak' b'ihnaal ma' awach ta neht'alinik reh. Xa re' wo' neht'alinik awach ink'ulwik reh, inki. 18Chatz'ihb'aaj reje ruhuuj i k'amal kib'eeh i junch'uq chi aj nimaneel wilkeeb' Tiatira, je' wili i cha q'or reje reh: Re' i Rak'uun i Dios, i xa je' chik xaq q'aaq' inaq'wach, eh re' rooq je' rukab' i q'an ch'ihch' xan reprotik chik. Je' wili i ruq'or aweh: 19Re' hin weht'al taqe chib'ih i na a'n, eh chi wilik i k'axooj awuuk', weht'al i nimanik i na a'n, ruch'ihil i rukamaj i Dios k'ahchi' kaat. Eh weht'al wo' chi k'ahchi' ruk'utiniik wach chi korik i na a'n yu'naak chuwach i na a'n chaloq pampeet. 20Xa re' la' jinaj i ma' toob' taj i na a'n re' chi ma' naq'il taj ixoq, Jezabel i b'ih, i rukoj riib' chi q'orol ruk'uhb'aal i Dios. Eh i ruk'uhtaaj i yiib' wach na'ojb'al i keh i numoso, rumin taqe pan k'oyomal, i rumin taqe chuk'uxariik i xa chib'ih tib'kaal mayijimaj chikiwach i tiyoox. 21Re' hin najt xwuy-eej reh chi neeruyot' i ruk'ux ixoq re' re'. Xanaah re', ma' raaj ta rub'anam, ma' rukanaa' taj i k'oyomal. 22Ruum aj re', naa nuqasam wach yokaab' chi yab'ilaal. Je' wo' taqe awach uuk' i rub'an i k'oyomal, naa taqe nuye'em panti' k'axik wila' ma' xkikanaa' rub'aan taqe i yiib' wach na'ojb'al i rub'an ixoq re' re'. 23Eh re' taqe rak'uun rixq'uun, ti' laj kimik i naakik'ulum. Chi je' re', neenkikoj rehtaal i aj nimaneel chi re' hin weht'al chib'ih jariik inkapeb'jik, eh chib'ih jariik i wilik cho pan ánima. Re' hin naa nuye'em rujilob'aal taq aweh cha ju'junaal re' q'oreel chib'ih taq i xa a'n. 24Eh re' taq i hat, i junch'uq chi aj nimaneel i wilkaat taq Tiatira, i ma' k'ahchi' ta taq animam i ruk'uhb'aal i Jezabel, eh ma' k'ahchi' ta wo' taq awaajwaam reht'aljiik inkiq'or chi riij i ruk'ayeew wach na'ojb'al i aj Yahm, i nuq'or taq aweh chi ma' xta chik jino'q ihq neenuyeew taq cha naah. 25Xa re' la', maakanaa' taq chik i nimanik k'ahchi' taq kaat korehtaal i nuk'uliik iloq i hin ruka'peech. 26Awach taqe i naakeliik korik, eh ma' nee ta inkikanaa' rub'aan nukamaj, naa nuye'em kajaawriik chikinaah i nimaq taq tinamit, 27je' wo' rukab' noq xuyeew wajaawriik i waJaaw i hin. Re' keh je' naa b'axtoon ch'ihch' i naa ruwihiik pan kiq'ab' na' kian i taaq'anik chikinaah i nimaq taq tinamit, eh je' kipaaxjik ak'al xun nakianam. 28Eh naa wo' nuye'em keh i je' ch'umiil ihqen q'iij. 29Awach iraaj rib'iram, chunimaj i ruq'or i Santolaj Uxlab'al keh i ju'jun ch'uq chi aj nimaneel inki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\